Informacje o nadrukowywaniu

Domyślnie, podczas drukowania kryjących, nakładających się kolorów, kolor na górze wycina kolory umieszczona pod spodem. Nadrukowywanie chroni przed wycinaniem kolorów i powoduje wyświetlanie wierzchniej farby przezroczystej w porównaniu do farb umieszczonych niżej. Stopień przezroczystości uzależniony jest od używanej farby, papieru i metod drukowania. Dokładne informacje na temat wpływu tych czynników na wydruk kompozycji są dostępne w naświetlarni.

W przypadku, gdy kolory drukowane z oddzielnych klisz nakładają się na siebie lub stykają ze sobą, błędy drukarskie mogą spowodować występowanie przerw pomiędzy kolorami na materiale wyjściowym. Aby zrekompensować te potencjalne przerwy pomiędzy kolorami w kompozycji
, drukarnie używają techniki zwanej zalewkowaniem do tworzenia małych nakładek (zwanych zalewkami) umieszczonymi pomiędzy przylegającymi kolorami. Zalewki mogą być tworzone przy pomocy programu przeznaczonego do tego typu prac lub w programie Illustrator.

Nadruk może być używany w następujących sytuacjach:

 • Nadruk czarnej farby Czarna farba jest kryjąca (zwykle nakładana jest jako ostatnia) i nie ma różnicy czy jest nakładana na bieli, czy innym kolorze. Nadruk czarnego może zapobiec występowaniu odstępów pomiędzy czarnym i barwnymi kolorami kompozycji.

 • Gdy kompozycja nie posiada wspólnych kolorów farb, a planujesz tworzenie zalewek lub efektu nakładania się farb. Przy nadrukowywaniu mieszanek kolorów podstawowych lub dodatkowych, które nie mają wspólnych kolorów farb, pamiętaj, że kolor nadruku zostanie dodany do koloru tła. Na przykład, jeżeli wydrukuje się wypełnienie w 100% kolorze karmazynowym na wypełnieniu w 100% kolorze niebieskozielonym, to nakładający się obszar będzie miał kolor fioletowy, a nie karmazynowy.

  Po określeniu opcji nadruku użyj trybu Podgląd nadruku (Widok > Podgląd nadruku) do zapoznania się z wyglądem nadrukowanych kolorów. Niezależnie od tej czynności, warto jednak sprawdzić nadrukowane kolory za pomocą oddzielnych próbek (każde z rozbarwień jest wydrukowane na osobnym arkuszu) lub próbek nakładających się (każde z rozbarwień jest umieszczone na oddzielnej płytce plastikowej, ale płytki są ułożone jedna na drugiej).

Nadruki
Kolory wycięte (domyślnie) i z nadrukowaniem

Ustawienia nadruku

 1. Zaznacz obiekt lub obiekty, które mają być nadrukowane.
 2. W panelu Atrybuty, zaznacz opcję Nadruk wypełnienia, Nadruk obrysu lub obie.

  Uwaga:

  Jeżeli użyje się opcji Nadruk dla obrysu lub wypełnienia w kolorze 100% czerni, to czarna farba może nie być dostatecznie kryjąca, by zapobiec prześwitywaniu leżących poniżej kolorów. Aby wyeliminować problem prześwitywania, użyj czerni czterokolorowej (głębokiej), zamiast 100% czerni. Szczegółowych informacji na temat procentowej zawartości kolorów w czerni wzbogaconej udziela naświetlarnia.

Nadruk czarnego

Aby nadrukować wszystkie przypadki czarnego w kompozycji, zaznacz opcję Nadruk czarnego, w oknie Drukuj, w trakcie tworzenia rozbarwień kolorów. Opcja ma odniesienie do wszystkich obiektów z czernią zastosowaną przez kanał koloru K. Ale należy pamiętać, że nie jest stosowane do obiektów wyświetlanych jako czarne, z powodu ich ustawień przezroczystości lub stylów graficznych.

Innym sposobem rozwiązania tej sytuacji jest zastosowanie polecenia Nadruk czarnego do obiektów z określonym udziałem procentowym koloru czarnego. Używanie polecenia Nadruk czarnego:

 1. Zaznacz wszystkie obiekty wybrane do nadruku.
 2. Wybierz polecenie Edycja > Edycja kolorów > Nadruk czarnego.
 3. Wpisz określenie procentowe dla czerni, która ma być nadrukowana. Wszystkie obiekty z określonym udziałem procentowym czerni zostaną nadrukowane.
 4. Zaznacz opcję Wypełnienie, Obrys lub obie dla określenia zasad stosowania nadrukowywania.
 5. Aby nadrukować kolory podstawowe, zawierające niebieskozielony, karmazynowy lub żółty i określony udział procentowy czarnego, zaznacz opcję Dołącz czarny do CMY.
 6. Aby nadrukować kolory dodatkowe, których odpowiedniki podstawowe zawierają czarny w określonym ułamku, zaznacz opcję Dołącz dodatkowy czarny. W przypadku nadrukowywania koloru dodatkowego zawierającego kolory podstawowe oraz określony ułamek czarnego, zaznacz opcję Dołącz czarny do CMY i Dołącz dodatkowy czarny.

  Uwaga:

  Aby usunąć nadrukowywanie z obiektów zawierających określony ułamek czarnego, zaznacz opcję Usuń Czerń, zamiast Dodaj nadruk czarnego, w oknie Nadruk czarnego.

Symulacja lub usuwanie nadruku

W większości przypadków, nadrukowywanie jest obsługiwane tylko przez urządzenia do tworzenia rozbarwień. Symulacja lub usuwanie nadrukowywania jest wykonywane podczas drukowania kompozytu lub gdy kompozycja zawiera nadrukowane obiekty przecinające się z obiektami przezroczystymi.

 1. Wybierz polecenie Plik > Drukuj.
 2. W lewej części okna dialogowego Drukuj wybierz opcję Zaawansowane.
 3. W menu nadruki zaznacz opcję Symuluj lub Usuń.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online