Przewracanie obiektów za pomocą narzędzia Odbijanie

Narzędzie Odbijanie umożliwia przewrócenie obiektu względem wybranej osi.

Narzędzie Odbijanie

  1. Zaznacz obiekt.

  2. Wybierz narzędzie Odbijanie   lub naciśnij klawisz O.

  3. Aby utworzyć oś, względem której zostanie odbity zaznaczony obiekt, ustaw jego punkty końcowe. Zwizualizuj sobie położenie osi, a następnie kliknij, aby ustawić pierwszy punkt końcowy.

  4. Kliknij, aby ustawić drugi punkt osi. Zaznaczony obiekt zostanie odbity względem tak zdefiniowanej osi.

  5. Dwukrotnie kliknij narzędzie Odbijanie , aby otworzyć okno dialogowe Odbijanie i dostosować takie opcje, jak oraz kąt zaznaczonego obiektu.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto