Podręcznik użytkownika Anuluj

Stosowanie kolorów i gradientów

 1. Podręcznik użytkownika programu Illustrator
 2. Poznaj program Illustrator
  1. Wprowadzenie do programu Illustrator
   1. Co nowego w programie Illustrator
   2. Popularne pytania
   3. Wymagania systemowe programu Illustrator
   4. Program Illustrator na urządzenia z układem Apple silicon
  2. Przestrzeń robocza
   1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
   2. Szybsza nauka dzięki panelowi Odkryj w programie Illustrator
   3. Tworzenie dokumentów
   4. Pasek narzędzi
   5. Domyślne skróty klawiaturowe
   6. Dostosowywanie skrótów klawiaturowych
   7. Wprowadzenie do obszarów roboczych
   8. Zarządzanie obszarami roboczymi
   9. Dostosowywanie przestrzeni roboczej
   10. Panel Właściwości
   11. Ustawianie preferencji
   12. Dotykowa przestrzeń robocza
   13. Obsługa pokrętła Microsoft Surface Dial w programie Illustrator
   14. Cofanie zmian i zarządzanie historią projektu
   15. Obracanie widoku
   16. Miarki, siatki i linie pomocnicze
   17. Ułatwienia dostępu w programie Illustrator
   18. Tryb bezpieczny
   19. Wyświetlanie kompozycji
   20. Używanie paska Touch Bar w programie Illustrator
   21. Pliki i szablony
  3. Narzędzia w programie Illustrator
   1. Przegląd narzędzi
   2. Zaznaczanie narzędzi
    1. Zaznaczenie
    2. Zaznaczanie bezpośrednie
    3. Zaznaczanie grupowe
    4. Różdżka
    5. Lasso
    6. Obszar ilustracji
   3. Narzędzia do nawigacji
    1. Rączka
    2. Obracanie widoku
    3. Lupka
   4. Narzędzia do malowania
    1. Gradient
    2. Siatka
    3. Generator kształtów
   5. Narzędzia tekstowe
    1. Tekst
    2. Tekst na ścieżce
    3. Tekst pionowy
   6. Narzędzia do rysowania
    1. Pióro
    2. Dodaj punkt kontrolny
    3. Usuń punkt kontrolny
    4. Punkt kontrolny
    5. Krzywizna
    6. Linia
    7. Prostokąt
    8. Prostokąt zaokrąglony
    9. Elipsa
    10. Wielokąt
    11. Gwiazda
    12. Pędzel malarski
    13. Kropla
    14. Ołówek
    15. Shaper
    16. Plasterek
   7. Narzędzia do modyfikacji
    1. Obróć
    2. Odbij
    3. Skaluj
    4. Ścinanie
    5. Szerokość
    6. Przekształcanie swobodne
    7. Kroplomierz
    8. Mieszanie
    9. Gumka
    10. Nożyczki
  4. Szybkie operacje
   1. Tekst retro
   2. Tekst z blaskiem neonu
   3. Oldschool tekst
   4. Zmień kolory
   5. Konwertowanie szkicu na wektory
 3. Illustrator na iPadzie
  1. Wprowadzenie do programu Illustrator na iPadzie
   1. Omówienie programu Illustrator na iPadzie
   2. Illustrator na iPadzie — często zadawane pytania
   3. Wymagania systemowe | Illustrator na iPadzie
   4. Możliwości i ograniczenia programu Illustrator na iPadzie
  2. Przestrzeń robocza
   1. Przestrzeń robocza programu Illustrator na iPadzie
   2. Gesty i skróty dotykowe
   3. Skróty klawiszowe w programie Illustrator na iPadzie
   4. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
  3. Dokumenty
   1. Praca z dokumentami w programie Illustrator na iPadzie
   2. Importowanie dokumentów z programów Photoshop i Fresco
  4. Zaznaczanie i rozmieszczanie obiektów
   1. Tworzenie obiektów powtarzalnych
   2. Tworzenie przejść miedzy obiektami
  5. Rysowanie
   1. Rysowanie i edytowanie ścieżek
   2. Rysowanie i edytowanie kształtów
  6. Tekst
   1. Praca z tekstem i czcionkami
   2. Tworzenie napisów na ścieżce
   3. Dodawanie własnych czcionek
  7. Praca z obrazami
   1. Wektoryzowanie obrazów rastrowych
  8. Kolory
   1. Stosowanie kolorów i gradientów
 4. Pliki w chmurze
  1. Podstawy
   1. Korzystanie z dokumentów w chmurze w programie Illustrator
   2. Udostępnianie dokumentów w chmurze w programie Illustrator i współpraca nad nimi
   3. Udostępnianie dokumentów do recenzji
   4. Rozszerzanie przestrzeni dyskowej w chmurze na potrzeby programu Adobe Illustrator
   5. Pliki w chmurze w programie Illustrator | Częste pytania
  2. Rozwiązywanie problemów
   1. Rozwiązywanie problemów z tworzeniem lub zapisywaniem plików w chmurze programu Illustrator
   2. Rozwiązywanie problemów z plikami w chmurze programu Illustrator
 5. Dodawanie i edytowanie treści
  1. Rysowanie
   1. Podstawy rysowania
   2. Edycja ścieżek
   3. Rysowanie idealnych kompozycji
   4. Rysowanie za pomocą narzędzi Pióro, Krzywizna lub Ołówek
   5. Rysowanie prostych linii i kształtów
   6. Obrys obrazu
   7. Upraszczanie ścieżki
   8. Definiowanie siatki perspektywy
   9. Narzędzia obsługi symboli i zestawy symboli
   10. Dopasowywanie segmentów ścieżek
   11. Jak w 5 prostych krokach narysować kwiat
   12. Rysowanie perspektywiczne
   13. Symbole
   14. Rysowanie ścieżek wyrównanych do pikseli do zastosowań internetowych
  2. Obiekty 3D i materiały
   1. Informacje o efektach 3D w programie Illustrator
   2. Tworzenie grafiki 3D
   3. Nakładanie kompozycji na obiekty trójwymiarowe
   4. Tworzenie tekstu 3D
  3. Kolor
   1. Informacje o kolorze
   2. Wybieranie kolorów
   3. Używanie i tworzenie próbek
   4. Dopasowywanie kolorów
   5. Korzystanie z panelu Motywy Adobe Color
   6. Grupy kolorów (harmonie)
   7. Panel Motywy Color
   8. Zmiana kolorów kompozycji
  4. Malowanie
   1. Informacje o malowaniu
   2. Malowanie z wypełnieniami i obrysami
   3. Grupy aktywnego malowania
   4. Gradienty
   5. Pędzle
   6. Przezroczystość i tryby mieszania
   7. Stosowanie obrysów do obiektu
   8. Tworzenie i edycja wzorków
   9. Siatki
   10. Wzorki
  5. Zaznaczanie i rozmieszczanie obiektów
   1. Zaznaczanie obiektów
   2. Warstwy
   3. Grupowanie i rozwijanie obiektów
   4. Przesuwanie, wyrównywanie i rozmieszczanie obiektów
   5. Układanie obiektów w stos    
   6. Blokowanie, ukrywanie i usuwanie obiektów
   7. Kopiowanie i powielanie obiektów
   8. Obracanie i odbijanie obiektów
   9. Tworzenie splotu obiektów
  6. Przekształcanie obiektów
   1. Kadrowanie obrazów
   2. Przekształcanie obiektów
   3. Łączenie obiektów
   4. Wycinanie, dzielenie i przycinanie obiektów
   5. Wypaczenie marionetkowe
   6. Skalowanie, ścinanie i zniekształcanie obiektów
   7. Tworzenie przejść miedzy obiektami
   8. Zmiana kształtu za pomocą form
   9. Zmiana kształtu obiektów z efektami
   10. Tworzenie nowych kształtów za pomocą narzędzi Shaper i Generator kształtów
   11. Praca z aktywnymi narożnikami
   12. Udoskonalone obiegi pracy transformacji kształtu z obsługą dotykową
   13. Edytowanie maski przycinającej
   14. Aktywne kształty
   15. Tworzenie kształtów za pomocą narzędzia Generator kształtów
   16. Edycja globalna
  7. Tekst
   1. Dodawanie tekstu i praca z obiektami tekstowymi
   2. Tworzenie punktowanych i numerowanych list
   3. Zarządzanie obszarem tekstu
   4. Czcionki i typografia
   5. Formatowanie tekstu
   6. Importowanie i eksportowanie tekstu
   7. Formatowanie akapitów
   8. Znaki specjalne
   9. Tworzenie tekstu na ścieżce
   10. Korzystanie ze stylów znakowych i akapitowych
   11. Karty
   12. Tekst i pismo
   13. Znajdowanie brakujących czcionek (obieg pracy Typekit)
   14. Uaktualnianie tekstu z programu Illustrator 10
   15. Tekst arabski i hebrajski
   16. Czcionki | Często zadawane pytania i wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów
   17. Tworzenie trójwymiarowego efektu tekstowego
   18. Kreatywne projekty typograficzne
   19. Skalowanie i obracanie tekstu
   20. Odstępy pomiędzy wierszami i znakami
   21. Opcje dzielenia wyrazów i łamania wierszy
   22. Udoskonalenia dotyczące tekstu
   23. Słowniki ortograficzne i językowe
   24. Formatowanie znaków azjatyckich
   25. Kompozytory języków azjatyckich
   26. Tworzenie projektów tekstowych z efektem przejścia między obiektami
   27. Tworzenie plakatu typograficznego za pomocą funkcji obrysowywania obrazu
  8. Tworzenie efektów specjalnych
   1. Praca z efektami
   2. Style grafiki
   3. Tworzenie cienia
   4. Atrybuty wyglądu
   5. Tworzenie szkiców i mozaik
   6. Cienie, blaski i wtapianie
   7. Podsumowanie efektów
  9. Grafika WWW
   1. Sprawdzone procedury tworzenia grafiki WWW
   2. Wykresy
   3. SVG 
   4. Tworzenie animacji
   5. Plasterki i mapy obrazów
 6. Importowanie, eksportowanie i zapisywanie
  1. Importowanie
   1. Umieszczanie wielu plików
   2. Zarządzaj plikami połączonymi i osadzonymi
   3. Informacje o łączach
   4. Cofanie osadzenia obrazów
   5. Importowanie kompozycji z programu Photoshop
   6. Importowanie obrazów bitmapowych
   7. Importowanie plików Adobe PDF
   8. Importowanie plików EPS, DCS i AutoCAD
  2. Biblioteki Creative Cloud w programie Illustrator
   1. Biblioteki Creative Cloud w programie Illustrator
  3. Zapisywanie
   1. Zapisywanie kompozycji
  4. Eksportowanie
   1. Używanie kompozycji z programu Illustrator w programie Photoshop
   2. Eksportowanie kompozycji
   3. Gromadzenie zasobów i eksportowanie zbiorcze
   4. Pliki pakietów
   5. Tworzenie plików Adobe PDF
   6. Wyodrębnianie kodu CSS | Illustrator CC
   7. Opcje Adobe PDF
   8. Informacje o pliku i metadane
 7. Drukowanie
  1. Przygotowanie do drukowania
   1. Przygotowywanie dokumentów do druku
   2. Zmiana rozmiaru i orientacji strony
   3. Definiowanie linii cięcia w celu przycinania lub wyrównywania
   4. Rozpoczynanie pracy z powiększonym obszarem dokumentu
  2. Drukowanie
   1. Nadruk
   2. Drukowanie z włączoną funkcją zarządzania kolorami
   3. Drukowanie w trybie PostScript
   4. Ustawienia predefiniowane drukowania
   5. Znaczniki drukarskie i spady
   6. Drukowanie i zapisywanie przezroczystej kompozycji
   7. Zalewkowanie
   8. Drukowanie rozbarwień
   9. Drukowanie gradientów, siatek i przejść kolorów
   10. Nadruk bieli
 8. Automatyzacja zadań
  1. Scalanie danych za pomocą panelu Zmienne
  2. Automatyzacja za pomocą skryptów
  3. Automatyzacja za pomocą operacji
 9. Rozwiązywanie problemów 
  1. Problemy związane z awarią
  2. Odzyskiwanie plików po awarii
  3. Problemy z plikami
  4. Obsługiwane formaty plików
  5. Problemy ze sterownikiem karty graficznej
  6. Problemy z urządzeniem Wacom
  7. Problemy z plikami DLL
  8. Problemy z pamięcią
  9. Problemy z plikiem preferencji
  10. Problemy z czcionkami
  11. Problemy z drukarką
  12. Udostępnianie raportu o awarii firmie Adobe
  13. Poprawianie wydajności programu Illustrator

Na iPadzie można tworzyć grafikę wektorową pełną barw. Tu podano informacje o tym, jak dodawać kolory wypełnienia, gradienty, próbki itd. za pomocą programu Illustrator na iPadzie.

Stosowanie kolorów

Dodawanie koloru wypełnienia i obrysu za pomocą paska narzędzi

Kolor wypełnienia to kolor znajdujący się wewnątrz kształtu, a obrys to obramowanie wokół tego kształtu. Zarówno jako wypełnienia, jak i obrysu można użyć koloru, gradientu lub wzorku.

Illustrator na iPadzie
Narzędzia Wypełnienie i Obrys

Aby dodać kolor wypełnienia lub obrysu:

 1. Zaznacz obiekt i wybierz narzędzie Wypełnienie lub Obrys z dołu paska narzędzi.
 2. Wybierz jednolity kolor (używając koła kolorów, suwaków widma barw, próbek, katalogów kolorów lub bibliotek) albo gradient (liniowy, radialny, swobodny).

Zobacz też: Malowanie przez dodawanie wypełnień i obrysów w programie Illustrator na komputerze.

Dodawanie jednolitego koloru

Panel Kolor
Stosowanie jednolitego koloru

Wybierz narzędzie Wypełnienie lub Obrys i kliknij opcję Kolor jednolity, aby wyświetlić następujące opcje wyboru kolorów:

 • Koło kolorów: Umożliwia wybranie koloru za pomocą koła i zastosowanie go do obiektu za pomocą narzędzia Próbnik kolorów.
 • Widmo kolorów: Wybierz pozycję Więcej opcji, aby wybrać rodzaj widma.
  • Suwaki CMYK (standardowe kolory drukarskie)
  • Suwak skali szarości
  • Kod szesnastkowy (kolor WWW)
  • Suwaki HSB (barwa, nasycenie, jasność)
  • Suwaki RGB (kolory ekranowe)
 • Próbki: Wybierz pozycję Więcej opcji, aby wybrać jedną z próbek. Ponadto ustawiony kolor można dodać do próbek, aby ułatwić sobie dostęp do niego.
  • Katalogi kolorów: Umożliwiają wybór koloru ze standardowych katalogów branżowych.
  • Biblioteki CC: Umożliwiają wybranie koloru z zapisanej biblioteki próbek.

Stosowanie gradientu

Zaznacz ścieżkę i wybierz narzędzie Wypełnienie lub Obrys. W przyborniku wybierz opcję Gradient, aby wyświetlić opcje gradientu:
 • Gradienty liniowe: Przejścia kolorów biegną wzdłuż linii prostej.
 • Gradienty radialne: Umożliwiają wypełnienie obiektu płynnymi przejściami kolorów rozchodzącymi się od środka do krawędzi.
 • Gradienty punktowe: Umożliwiają tworzenie przejść kolorów między poszczególnymi punktami w kształcie.

Zobacz też: Gradienty w programie Illustrator na komputerze.

Modyfikowanie koloru i wyglądu obiektów

Panel Wygląd
Zmiana koloru i wyglądu obiektu

Aby zmienić wygląd i kolor obiektu, zaznacz ten obiekt i wybierz panel Właściwości na pasku zadań.

 • Wybierz opcję Wypełnienie, aby wyświetlić i zmodyfikować opcje koloru wypełnienia.
 • Wybierz opcję Obrys, aby wyświetlić i zmodyfikować opcje koloru obrysu.
 • Tryb mieszania: Określa sposób oddziaływań między kolorami nakładających się na siebie obiektów. Wybierz kolor mieszania z listy rozwijanej.
 • Krycie: Umożliwia modyfikowanie przezroczystości.
  Grubość obrysu można zmieniać także za pomocą widżetu kontekstowego. Zaznacz kształt i kliknij ikonę , aby zmienić szerokość obrysu za pomocą suwaka.

Zobacz też: Przezroczystość i tryby mieszania.

Kopiowanie wyglądu obiektu

Aby skopiować obiekty z jednego miejsca w inne, dotknij takiego obiektu, a następnie naciśnij przycisk , aby wyświetlić opcje Wytnij, Kopiuj i Wklej.

Aby skopiować wygląd z jednego obiektu do innego:

 1. Dotknij obiektu, a następnie naciśnij przycisk Kopiuj wygląd.
 2. Zaznacz obiekt, do którego ma zostać skopiowany wygląd, i wybierz opcję Wklej wygląd.
Kopiowanie wyglądu
Kopiowanie wyglądu obiektu

Stosowanie obrysu do obiektu

Podczas tworzenia obiektu jego obrys jest ustawiany na wartość zerową (brak obrysu).

Stosowanie obrysu za pomocą panelu Właściwości
Stosowanie obrysu za pomocą panelu Właściwości

Stosowanie obrysu za pomocą widżetu kontekstowego
Stosowanie obrysu za pomocą widżetu kontekstowego

Aby zdefiniować obrys, wykonaj następujące czynności:

 1. Zaznacz obiekt i wybierz panel Właściwości.
 2. W sekcji Obrysy wybierz typ obrysu w postaci linii ciągłej lub kreskowanej.
 3. Aby wyświetlić więcej opcji obrysu, kliknij przycisk --
  • W polu Grubość obrysu wpisz grubość, którą chcesz ustawić.
  • W sekcji Wyrównanie obrysu wybierz jedną z następujących opcji:
   •  Wyrównaj obrys do środka 
   •  Wyrównaj obrys do wewnątrz 
   •  Wyrównaj obrys na zewnątrz 
  • W sekcji Zakończenie wybierz jedną z następujących opcji:
   • Kreseczka na styk tworzy linie obrysu z kwadratowymi zakończeniami.
   • Zaokrąglone zakończenie tworzy linie obrysu z półokrągłymi zakończeniami.
   • Koniec wystający tworzy linie obrysu z kwadratowymi zakończeniami, które wystają o pół grubości linii poza jej koniec. 
  • W sekcji Narożnik wybierz jedną z następujących opcji:
   • Zgięcie ostre tworzy linie obrysu ze szpiczastymi narożnikami.
   • Zaokrąglone złącze tworzy linie obrysu z zaokrąglonymi narożnikami.
   • Złączenie ukośne tworzy linie obrysu z kwadratowymi narożnikami.

Grubość obrysu można zmieniać także za pomocą widżetu kontekstowego. Zaznacz kształt i kliknij ikonę , aby zmienić szerokość obrysu za pomocą suwaka.

Zobacz też: Dodawanie obrysu do obiektu w programie Illustrator na komputerze.

Co dalej?

Masz pytanie lub pomysł?

Ask the Community

Jeśli masz pytanie lub chcesz się podzielić pomysłem, dołącz do nas na forum użytkowników programu Adobe Illustrator. Chętnie Cię poznamy!

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto