Aby utworzyć kształt przy pomocy narzędzia Shape Builder, wykonaj następujące czynności:

 1. Utwórz kształt, na którym chcesz zastosować narzędzie Shape Builder.

 2. Używając narzędzia Zaznaczanie, zaznacz ścieżki, które chcesz scalić, aby utworzyć dany kształt.

  Uwaga:

  Upewnij się, że zaznaczone są tylko te ścieżki, na których chcesz zastosować to narzędzie. Jeśli przed scalaniem zaznaczysz wszystkie ścieżki, operacja będzie miała charakter ogólny.

 3. Z panelu Narzędzia wybierz narzędzie Shape Builder lub naciśnij Shift+M. Domyślnie narzędzie to pracuje w trybie scalania, w którym można scalać różne ścieżki. Wskaźnik w tym trybie wygląda tak: .

 4. Określ strefę, którą chcesz wyciągnąć lub scalić.

 5. Aby rozbić lub wyciągnąć daną strefę z reszty kształtu, przesuń wskaźnik i kliknij zaznaczoną strefę.

  Wprowadzone zostaną dodatkowe punkty zakotwiczenia, w których kształty zostaną rozbite.

  Narzędzie Shape Builder
  Scalanie zamkniętych stref przy użyciu narzędzie Shape Builder. Ramka zaznaczenia pojawia się, gdy wskaźnik przesuwany jest nad zamkniętą strefę.

 6. Aby scalić ścieżki, przeciągnij daną strefę i puść przycisk myszy; dwie strefy zostaną scalone, tworząc nowy kształt.

  Łączenie ścieżek
  Przeciąganie wzdłuż strefy w celu scalenia

  Nowy kształt po scaleniu
  Nowy kształt po scaleniu

  Styl kompozycji dziedziczony przez nowy kształt zależy od następujących reguł:

  • Scalanym kształtom nadawany jest styl kompozycji obiektu, z którego rozpoczęto przeciąganie.

  • Jeśli żaden styl kompozycji nie jest dostępny po naciśnięciu przycisku myszy, to scalanym kształtom nadawany jest styl kompozycji dostępny po zwolnieniu przycisku myszy.

  • Jeśli żaden styl kompozycji nie jest dostępny ani po naciśnięciu przycisku myszy, ani po jego zwolnieniu, to wówczas nadawany jest styl najwyżej zaznaczonego obiektu w panelu Warstwy.

  W przypadku kolorowania, reguły te można tymczasowo zmienić, zaznaczając opcję Próbki kolorów w wysuwanym menu Pobierz kolor z, w oknie dialogowym Opcje narzędzia Shape Builder. Szczegółowe informacje zawiera dział Ustawianie opcji narzędzia Shape Builder.

  Naciśnięcie klawisza Shift+kliknięcie+przeciągnięcie powoduje wyświetlenie prostokątnej ramki zaznaczenia, która pozwala w łatwy sposób scalać wiele ścieżek.

 7. Aby użyć trybu Wymaż narzędzia Shape Builder, naciśnij klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS) i kliknij zamkniętą strefę, którą chcesz usunąć. Po naciśnięciu klawisza Alt (Windows) lub Option (Mac OS) wskaźnik zmieni się w .

  W trybie Wymaż można usuwać strefy w zaznaczonych kształtach. Jeśli usuniesz strefę współdzieloną przez wiele obiektów, kształty zostaną rozbite w taki sposób, że z kształtów zostaną usunięte strefy zaznaczone przez ramkę zaznaczenia.

  W trybie usuwania można również usuwać krawędzie. Opcja ta jest przydatna, gdy chcesz oczyścić pozostałą część po utworzeniu wymaganego kształtu.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online