Informacje o zalewkach

W przypadku, gdy kolory drukowane z oddzielnych klisz nakładają się na siebie lub stykają ze sobą, błędy drukarskie mogą spowodować występowanie przerw pomiędzy kolorami na materiale wyjściowym. Aby zrekompensować te potencjalne przerwy pomiędzy kolorami w kompozycji, drukarnie używają techniki zwanej zalewkowaniem do tworzenia małych nakładek (zwanych zalewkami) umieszczonymi pomiędzy przylegającymi kolorami. Zalewki mogą być tworzone przy pomocy programu przeznaczonego do tego typu prac lub w programie Illustrator.

Istnieją dwa rodzaje zalewek: nadlewka, w której jaśniejszy obiekt nakłada się na ciemniejsze tło i zdaje się wychodzić na to tło, oraz podlewka, w którym jaśniejsze tło nakłada się na ciemniejszy obiekt, który wchodzi niejako w tło i zdaje się zmniejszać obiekt.

Nadlewka (obiekt zachodzi na tło) i podlewka (tło zachodzi na obiekt)

Jeśli nakładające się na siebie pomalowane obiekty posiadają wspólny kolor, to może się okazać, że zalewki nie są w ich przypadku potrzebne, ponieważ farba może automatycznie tworzyć zalewkę. Na przykład, jeśli dwa nakładające się obiekty zawierają niebieskozielony jako część ich wartości CMYK, to wszelkie przerwy zostaną zakryte tą farbą.

Tworzenie zalewek tekstu może być w pewnym sensie kłopotliwe. Unikaj używania połączonych kolorów podstawowych w tekście o małych rozmiarach, ponieważ wszelkie błędy pasowania i zalewki dla takiego tekstu mogą znacznie utrudnić jego odczytanie. Podobne problemy mogą wystąpić przy zalewaniu tekstu o małych rozmiarach. Przed podjęciem decyzji o jego zalewaniu należy skonsultować się z drukarnią. Na przykład, jeśli czarny tekst jest drukowany na kolorowym tle, to zwykłe nadrukowanie tekstu na tle może się okazać wystarczające.

Tworzenie zalewki

Polecenie Zalewka tworzy zalewki dla prostych obiektów poprzez zidentyfikowanie jaśniejszej części kompozycji — czy jest to obiekt, czy tło — i nadrukowanie (zalewkowanie) tej części na elemencie ciemniejszym. Polecenie Zalewka można zastosować jako polecenie z panelu Odnajdywanie ścieżek lub jako efekt. Zaletą używania efektu Zalewki jest możliwość zmiany ustawień zalewek w dowolnym momencie tworzenia kompozycji.

A. Obszar nadrukowywania B. Obszar odcinania C. Kolor tła D. Kolor pierwszego planu
Efekty stosowania polecenia Zalewki

A. Obszar nadrukowywania B. Obszar odcinania C. Kolor tła D. Kolor narzędzia 

W niektórych przypadkach, obiekty umieszczone na spodzie i na wierzchu kompozycji, mogą być pomalowane kolorami o zbliżonej intensywności, co utrudnia wskazanie ciemniejszego i jaśniejszego koloru. Polecenie Zalewka określa zalewki na podstawie nawet znikomej różnicy kolorów. Jeśli jednak nie przyniesie to zamierzonego efektu, kolejność kolorów (a tym samym postać zalewki) może być zmieniona przy pomocy opcji Odwróć zalewkę.

 1. Jeśli dokument jest w trybie RGB, wybierz polecenie Plik > Tryb kolorów dokumentu > CMYK i przekonwertuj go na tryb CMYK.
 2. Zaznacz dwa lub więcej obiektów.
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby zastosować polecenie bezpośrednio do obiektów, wybierz polecenie z menu Okno > Odnajdywanie ścieżek i z menu panelu wybierz polecenie Zalewka.

  • Aby zastosować polecenie jako efekt, wybierz polecenie Efekt > Odnajdywanie ścieżek > Zalewka. Aby obejrzeć wprowadzany efekt, włącz opcję Podgląd.

 4. Ustaw opcje i kliknij OK.

Opcje zalewki

Grubość

Określa szerokość obrysu z przedziału od 0,01 do 5000 punktów. Grubość zalewki powinna być skonsultowana z drukarnią.

Wysokość/Szerokość

Określa zalewki na poziomych liniach jako ułamek zalewek na liniach pionowych. Różne wymiary zalewek linii poziomych i pionowych umożliwiają zminimalizowanie pewnych niedokładności drukowania, jak np. rozciągliwość papieru. Pomoc drukarni w ustaleniu tego parametru może okazać się niezwykle przydatna. Domyślna wartość 100% oznacza, że zalewki linii poziomych i pionowych będą jednakowej szerokości. Aby zwiększyć szerokość zalewek linii poziomych bez zmiany zalewek pionowych, wpisz w polu tekstowym Wysokość/Szerokość wartość większą od 100%. Aby zmniejszyć grubość zalewek linii pionowych bez zmiany zalewek poziomych, wartość w tym polu musi być mniejsza niż 100%.

Wysokość/Szerokość ustawiona na 50% (po lewej) i na 200% (po prawej)
Wysokość/Szerokość ustawiona na 50% (po lewej) i na 200% (po prawej)

Redukcja tinty

Redukcja tinty powoduje zmniejszenie wartości jaśniejszego koloru, przy pomocy którego zalewka jest tworzona. Kolor ciemniejszy pozostaje na poziomie 100%. Przy tworzeniu zalewek obiektów składających się z dwóch jasnych kolorów linia zalewki może być widoczna spod koloru ciemniejszego i utworzyć ciemny kontur obiektu. Na przykład, jeśli obiekt jasnożółty zostanie umieszczony na obiekcie jasnoniebieskim, to w miejscu zalewki widoczny będzie jasnozielony kontur. Należy skonsultować z naświetlarnią w sprawie najodpowiedniejszego określenia procentowego tinty dla danego typu druku, papieru, farby i innych elementów druku.

Wartość redukcji tinty
Redukcja tinty o wartości 100% (zalewka zawiera 100% koloru jaśniejszego) i redukcja tinty o wartości 50% (zalewka zawiera 50% koloru jaśniejszego)

Zalewki z kolorem podstawowym

Konwertuje zalewki z kolorem dodatkowym na ich odpowiedniki w kolorach podstawowych. Opcja tworzy obiekt w kolorze jaśniejszym, z kolorów dodatkowych i nadrukowuje go.

Odwróć zalewki

Tworzy zalewki dla ciemniejszych kolorów na jaśniejsze. Opcja nie działa w przypadku pełnej czerni — tj. czerni zawierającej dodatkowe farby CMY.

Precyzja (tylko jako efekt)

Oddziałuje na precyzję obliczania ścieżki. Im większa wartość, tym większa precyzja rysowania i tym więcej czasu potrzeba do wygenerowania ścieżki wynikowej.

Usuń zbędne punkty (tylko jako efekt)

Usuwa zbędne punkty.

Tworzenie nadlewki lub podlewki

Aby zwiększyć kontrolę tworzenia zalewek i zalewania skomplikowanych obiektów, utwórz zalewki poprzez obrysowanie obiektu i określ nadruk obrysu.

 1. Zaznacz obiekt umieszczony na wierzchu grupy obiektów, dla których mają być utworzone zalewki.
 2. W polu Obrys panelu Narzędzia lub panelu Kolor wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Utwórz nadlewkę poprzez wpisanie takich samych wartości koloru w polu Obrys, jakie znajdują się w polu Wypełnienie. Wartości koloru obrysu mogą być zmienione poprzez zaznaczenie obrysu i zmianę jego koloru w panelu Kolor. Dzięki tej metodzie, obiekt zostaje powiększony o obrys, który jest takiego samego koloru, co wypełnienie obiektu.

  Obiekt obrysowany kolorem wypełnienia
  Obiekt obrysowany kolorem wypełnienia

  • Utwórz podlewkę poprzez wpisanie takich samych wartości koloru w polu Obrys, jakie są przypisane do jaśniejszego tła (przypisane za pomocą panelu Kolor); wartości Obrys i Wypełnienie będą różne. Dzięki tej metodzie obiekt ciemniejszy zostaje zmniejszony o obrys, który jest takiego samego koloru, co jaśniejsze tło.

 3. Wybierz polecenie Okno > Obrys.
  Obiekt obrysowany kolorem tła
  Obiekt obrysowany kolorem tła

  A. Nadrukowany obrys tworzy polewkę B. Wypełnienie tworzy odcięcie C. Obszar zalewkowania D. Obszar odcinania 
 4. W polu Grubość, wpisz wartość grubości obrysu z przedziału od 0,01 do 1000 pkt. Grubość zalewki powinna być skonsultowana z drukarnią.

  Jeśli obrys będzie grubości 0,6 pkt., to zalewka będzie miała 0,3 pkt. Obrys o grubości 2,0 pkt., utworzy zalewkę na szerokość 1,0 pkt.

 5. Wybierz polecenie Okno > Atrybuty.
 6. Wybierz opcję Nadruk obrysu.

Zalewkowanie linii

 1. Zaznacz linię do zalewkowania.
 2. W polu Obrys, w panelu Narzędzia lub panelu Kolor przypisz obrysowi biały kolor.
 3. W panelu Obrys, zaznacz wybraną grubość linii.
 4. Skopiuj linię i wybierz polecenie Edycja > Wklej na wierzch. Kopia zostanie użyta do utworzenia zalewki.
 5. W polu Obrys w panelu Narzędzia lub w panelu Kolor, utwórz obrys kopii w wybranym kolorze.
 6. W panelu Obrys, zaznacz grubość linii większą od linii na dole.
 7. Wybierz polecenie Okno > Atrybuty.
 8. Wybierz opcję Nadruk obrysu dla górnej linii.
  Kopia obrysu używana dla nadlewki
  Kopia obrysu używana dla nadlewki

  A. Nadrukowany obrys tworzy nadlewkę B. Obrys dolny definiuje odcięcie C. Obszar odcinania D. Obszar zalewkowania 

Tworzenie zalewki dla części obiektu

 1. Narysuj linię wzdłuż krawędzi, dla których ma być utworzona zalewka. Jeśli obiekt jest skomplikowany, zaznacz krawędzie przeznaczone do zalania za pomocą narzędzia Zaznaczanie bezpośrednie , skopiuj je, a następnie wklej na wierzchu oryginału za pomocą polecenia Edycja > Wklej na wierzchu.
  Cień z zalewką (po lewej) utworzony na podstawie linii poprowadzonej przez punkty wspólne obiektu i cienia (po prawej).
  Cień z zalewką (po lewej) utworzony na podstawie linii poprowadzonej przez punkty wspólne obiektu i cienia (po prawej).

 2. W polu Obrys w panelu Narzędzia lub w panelu Kolor, zaznacz wybraną wartość koloru dla obrysu tworząc nadlewkę lub podlewkę.
 3. Wybierz polecenie Okno > Atrybuty.
 4. Wybierz opcję Nadruk obrysu.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online