Użyj funkcji kadrowania obrazu w programie Illustrator, aby wykadrować połączony lub osadzony obraz.
Hero-image_Crop-Images_3

Kadrowanie obrazu

W programie Illustrator możesz wykadrować połączone lub osadzone obrazy. Podczas kadrowania można teraz korzystać z intuicyjnych elementów sterujących widżetu, aby pracować nad wybranym obrazem. Funkcja kadrowania obrazu działa tylko na aktualnie wybranym obrazie. Ponadto po kadrowaniu obrazy połączone stają się osadzonymi.

Uwaga:

 • Wycięta część obrazu zostanie odrzucona. Zmiany będą nieodwracalne.
 • Nie można przekształcić obrazu podczas kadrowania. Jeśli spróbujesz przekształcić obraz po wybraniu opcji Kadruj obraz, program Illustrator opuści interfejs kadrowania.

Aby wykadrować obraz, wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz polecenie Plik > Umieść i zaznacz obraz, który ma zostać umieszczony. Kliknij polecenie Umieść.

 2. Wybierz obraz, który chcesz wykadrować, używając narzędzia Zaznaczanie ().

  Uwaga: program Illustrator domyślnie uruchomi narzędzie Zaznaczanie po wyborze opcji Kadruj obraz. Jeśli jakiekolwiek inne narzędzie będzie aktywne, program Illustrator automatycznie przełączy się na narzędzie Zaznaczanie.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności, aby wykadrować zaznaczony obraz:

  • Kliknij opcję Kadruj obraz na panelu Sterowanie.
  Crop-image_control-panel-10
  • Wybierz polecenie Obiekt > Kadruj obraz.
  • Wybierz polecenie Kadruj obraz z menu kontekstowego.

  Uwaga:

  Opcji Kadruj obraz nie można wybrać, jeśli zaznaczony jest więcej niż jeden obiekt.

 4. Jeśli pracujesz nad obrazem połączonym, program Illustrator wyświetli monit informujący o osadzeniu plików połączonych po zakończeniu kadrowania. Kliknij przycisk OK, aby kontynuować.

  Warning-message-(linked-to-embedded)_1-02
 5. Przeciągnij uchwyty widżetu znajdujące się w jego rogach i na krawędziach, aby zdefiniować granice kadrowania. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Dostosowywanie widżetu kadrowania.

  Uwaga:

  Dla każdego obrazu widżet kadrowania jest zawsze prostokątnego kształtu. Co więcej, widżetu kadrowania nie można obrócić.

 6. (Opcjonalnie) Za pomocą panelu Sterowanie ustaw opcje kadrowania. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Opcje kadrowania.

 7. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij opcję Zastosuj na panelu Sterowanie.
  • Naciśnij klawisz Enter (Windows) lub Return (Mac OS).

Uwaga:

(Dla 64-bitowego systemu Windows i systemu Mac OS )

Po wybraniu opcji Kadruj obraz domyślnie pojawia się okno kadrowania sugerujące wymiary kadrowania na podstawie zawartości obrazu. Sugerowane wymiary kadrowania można zmienić. Rzeczywiste kadrowanie następuje dopiero po kliknięciu przycisku Zastosuj lub klawisza Enter (Windows) lub Return (Mac OS).

Aby wyłączyć tę funkcję, należy usunąć zaznaczenie opcji Włącz domyślne ustawienia uwzględniania zawartości w menu Edycja > Preferencje > Ogólne (Windows) lub Illustrator CC > Preferencje > Ogólne (Mac OS). Usunięcie zaznaczenia tej opcji spowoduje wyłączenie podglądu domyślnego kadrowania obrazu, dowolnego gradientu i wypaczenia marionetkowego.

Uwaga:

W każdej chwili możesz wykonać jedną z następujących czynności, aby opuścić interfejs kadrowania bez zastosowania zmian:

 • Kliknij opcję Anuluj na panelu Sterowanie.
 • Naciśnij klawisz Escape.
 • Wybierz dowolne narzędzie z panelu Narzędzia, za wyjątkiem narzędzi Lupka i Rączka.

Dostosowywanie widżetu kadrowania

Zmienianie rozmiaru

shift-400X292
Proporcjonalne skalowanie widżetu kadrowania

alt
Skalowanie widżetu kadrowania wokół środka


Wykonaj jedną z następujących czynności, aby zmienić rozmiar widżetu kadrowania:

 • Określ wysokość i szerokość w panelu Sterowanie.
 • Przeciągnij uchwyty znajdujące się w rogu lub na krawędziach.
 • Naciśnij klawisz Shift, aby przeskalować widżet proporcjonalnie.
 • Naciśnij klawisz Alt, aby przeskalować widżet wokół środka.
 • Użyj gestu zsunięcia palców w celu przybliżenia obrazu na urządzeniach z ekranami dotykowymi.

  Uwaga: dotykowy obszar roboczy programu Illustrator dla tabletów z systemem Windows nie obsługuje kadrowania.

Zmiana pozycji

Wykonaj jedną z następujących czynności, aby zmienić położenie widżetu kadrowania:

 • Kliknij i przeciągnij z dowolnego miejsca w granicach widżetu kadrowania.
 • Za pomocą klawiszy strzałek przesuń widżet kadrowania.
 • Naciśnij kombinację Shift + klawisze strzałek, aby przesunąć widżet o dziesięć jednostek (domyślnie) lub o wartość określoną w Preferencjach.

Aby precyzyjnie zmienić położenie widżetu kadrowania, użyj linii pomocniczych i siatek. Inteligentne linie pomocnicze pomagają w wyrównywaniu widżetu kadrowania względem innych obiektów. Wybierz polecenie Widok > Inteligentne linie pomocnicze, aby włączyć inteligentne linie pomocnicze.

Opcje kadrowania

Podczas kadrowania obrazu na panelu Sterowanie możesz określić ustawienia następujących opcji:

options--control-panel
Opcje kadrowania dostępne w panelu Sterowanie

A. Rozdzielczość w pikselach na cale B. Położenie referencyjne C. Współrzędne X i Y D. Szerokość E. Zachowanie proporcji szerokości i wysokości F. Wysokość 

PPI

Wybierz rozdzielczość kadrowanego obrazu z dostępnych opcji. Można też określić rozdzielczość obrazów w pikselach na cal (ppi). Jeżeli rozdzielczość obrazu jest niższa niż opcje dostępne na liście rozwijanej, opcje będą wyłączone. Maksymalna wartość, którą można wprowadzić, jest równa rozdzielczość oryginalnego obrazu lub 300 PPI w przypadku kompozycji połączonych.

Punkt odniesienia

Wszystkie przekształcenia są dokonywane wokół określonego punktu zwanego punktem odniesienia. Jego domyślnym położeniem jest środek przekształcanego widżetu kadrowania. Możesz jednak zmienić położenie punkt odniesienia, używając mapki punktów odniesienia w panelu Sterowanie.

Wymiary X i Y

Wartości współrzędnych wybranego punktu odniesienia.

Szerokość i Wysokość

Określ rozmiar widżetu kadrowania. Jeśli szerokość i wysokość pola są połączone, po zmianie zachowają swoje proporcje. Kliknij ikonę łącza (), aby usunąć połączenie wymiarów i zmodyfikować wartości szerokości i wysokości niezależnie od siebie.

Tworzenie niestandardowych skrótów klawiaturowych

Możesz zdefiniować swój własny skrót klawiaturowy dla polecenia Kadruj obraz. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Dostosowywanie skrótów klawiaturowych.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online