Ten dokument zawiera listę zgłoszonych przez konsumentów problemów, które zostały rozwiązane w każdym wydaniu. Aby zgłosić problem, prześlij go na witrynę z opiniami.

Streszczenie funkcji wprowadzonych w programie Illustrator zawiera Podsumowanie nowych funkcji.

Illustrator 2019 (wersja 23.1)

Tekst

 • Opcja „Wyrównaj do środka w poziomie” nie wyrównuje tekstu do środka obiektu, jeśli zastosowano na nim śledzenie
 • Program Illustrator wyświetla komunikat o błędzie podczas drukowania, jeśli używana jest zwykła czcionka Myanmar MN
 • Nie można przenieść znaczników wcięcia akapitu do 0 w panelu Tab
 • Kombinacje klawiszy Ctrl+Home i Ctrl+End nie działają podczas pisania tekstu
 • Okno dialogowe Czcionka kompozytowa powinna mieć możliwość zmiany rozmiaru
 • Dodaj wysuwaną opcję panelu znaków, aby włączyć lub wyłączyć podgląd czcionek
Interfejs użytkownika

Narzędzia do rysowania

Wejście/wyjście pliku

Dokumenty

 • Rozmiar papieru B5 jest nieprawidłowy w oknie dialogowym nowego dokumentu
 • Domyślna lokalizacja nowo utworzonego dokumentu nie znajduje się na środku widocznego obszaru roboczego

Biblioteki CC

 • Opcja Dodaj kolor do biblioteki Creative Cloud library powinna być domyślnie wyłączona

Pędzle

 • Poszerzenie wyglądu pociągnięcia za pomocą pędzla rozstrzelenia powoduje utworzenie dodatkowego pola ograniczenia w trybie konspektu

Operacje

 • Próby eksportu do plików EPS są niefunkcjonalne

Illustrator 2019 (wersja 23.0.6)

Wydajność

Import i eksport plików

Dokumenty i obszar roboczy

Narzędzia do rysowania i edycji

Efekty

Kopiuj i wklej

Pędzle

Typ

Interfejs użytkownika

Gradienty i kolory

Tworzenie skryptów

Illustrator 2019 (wersja 23.0.4 | tylko w systemie macOS)

Poprawki błędów

Illustrator 2019 (wersja 23.0.3)

 • Japońska czcionka wyświetlana w angielskich nazwach na karcie Znajdź więcej 

Illustrator 2019 (wersja 23.0.2)

 Problemy z awariami i renderowaniem przy niektórych japońskich czcionkach CID

 Program Illustrator ulega awarii podczas rejestrowania działania w panelu Przezroczystość

 Program Illustrator wkleja plik TIFF w programie Adobe XD nawet, gdy w schowku dostępny jest plik SVG

Łącze „Znajdź rozszerzenie w witrynie Exchange” w programie Illustrator nie loguje się automatycznie w witrynie.

 Preferencje czcionki podglądu nie są uwzględniane w menu 

 Usunięto 20 awarii z przesłanych raportów o awariach

Illustrator 2019 (wersja 23.0.1)

Illustrator 2019 (wersja 23.0)

Illustrator 2018 (wersja 22.1)

Illustrator 2018 (wersja 22.0.1)

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online