Dowiedz się, jak zebrać informacje o błędzie w razie nieoczekiwanego zakończenia pracy programu Illustrator (co jest mało prawdopodobne)

Jeśli program Illustrator nieoczekiwanie zakończy działanie (choć jest to mało prawdopodobne), postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w tym dokumencie, aby zebrać informacje umożliwiające zespołowi pomocy technicznej Adobe rozwiązanie problemu.

W systemie Windows

Dotyczy programu Illustrator CC z października 2017 (wersja 22.0) i nowszych wersji

Problem

W rzadkich przypadkach po awarii programu Illustrator może pojawić się następujący komunikat o błędzie:

capture

Nie zamykaj okna dialogowego Crash Reporter, które pojawia się na ekranie. Wykonaj następujące czynności:

Prześlij raport o awarii

 1. W oknie Zgłoszenie awarii programu Adobe Illustrator wykonaj następujące czynności:

  • W polu Podaj szczegółowe informacje opisz dokładne czynności wykonywane w chwili awarii programu Illustrator.
  • Podaj swój adres e-mail. Pomoże nam to szybko znaleźć zgłoszony dziennik awarii.
 2. Kliknij przycisk Wyślij zgłoszenie, aby wysłać dziennik awarii do firmy Adobe. 

Zapisz plik system.NFO

 1. W oknie Uruchamianie wpisz msinfo32 i kliknij przycisk OK, aby otworzyć okno Informacje o systemie.

 2. W oknie Informacje o systemie wybierz polecenie Plik > Zapisz. 

 3. Zapisz plik w formacie .NFO na pulpicie.

  Uwaga:

  Jeśli program Illustrator ulega awarii przy próbie otwarcia konkretnego pliku, prześlij ten plik do wybranej usługi udostępniania plików. Skopiuj łącze do przesłanego pliku, wklej je do pliku tekstowego i zapisz plik na pulpicie.

Połącz i udostępnij

 1. Utwórz folder zip zawierający następujące pliki: Illustrator.NFO i plik tekstowy.

 2. Udostępnij folder zip z wykorzystaniem wybranej usługi udostępniania plików.

  Uwaga:

  Podaj swój adres e-mail podany w raporcie o awarii przesłanym do firmy Adobe.

W systemie macOS

Problem

W rzadkich przypadkach po awarii programu Illustrator może pojawić się następujący komunikat o błędzie:

Crash_KB_1

Nie zamykaj wyświetlonego komunikatu o błędzie. Wykonaj następujące czynności:

Zapisz dzienniki awarii

 1. W oknie komunikatu o błędzie kliknij przycisk Pokaż szczegóły.

 2. Skopiuj informacje wyświetlane w oknie dialogowym Raport problemu dla Adobe Illustrator CC.

  Crash_KB_2
 3. Uruchom Edytor tekstu i wklej do niego skopiowane informacje.

 4. Zapisz utworzony plik tekstowy na pulpicie.

 5. Kliknij przycisk OK w oknie dialogowym Raport problemu dla Adobe Illustrator CC. Zostanie wyświetlone okno programu Adobe Crash Reporter.

  Crash_KB_3
 6. W oknie Crash Report For Adobe Illustrator (Zgłoszenie awarii programu Adobe Illustrator) wykonaj następujące czynności:

  • W polu Please Tell Us More (Podaj szczegółowe informacje) opisz dokładne czynności wykonywane w chwili awarii programu Illustrator.
  • Jeśli program Illustrator uległ awarii przy próbie otwarcia konkretnego pliku, prześlij ten plik do wybranej usługi udostępniania plików i wklej łącze do niego w polu Please Tell Us More (Podaj szczegółowe informacje).
  • Zaznacz pole Allow Adobe To Suggest A Solution Or Workaround (Pozwól firmie Adobe na zaproponowanie rozwiązania lub obejścia problemu).
  • Podaj swój adres e-mail.
  • Usuń zaznaczenie pola Always Send Crash Reports Automatically To Adobe (Zawsze automatycznie wysyłaj zgłoszenia awarii do firmy Adobe).
 7. Kliknij przycisk Send Report (Wyślij zgłoszenie), aby wysłać dziennik awarii do firmy Adobe.

  Uwaga:

  Jeśli okno programu Adobe Crash Reporter nie zostało wyświetlone, pomiń kroki 6 i 7.

Zapisz pliki dziennika

 1. Wybierz z menu polecenie Program > Narzędzia > Terminal.

 2. W oknie Terminala wpisz sudo sysdiagnose.

 3. Wprowadź hasło i naciśnij klawisz Return.

 4. Ponownie naciśnij klawisz Return. Po wykonaniu tego procesu pliki dziennika są zapisane w folderze tmp, który jest następnie automatycznie otwierany.

 5. Przenieś plik sysdiagnose_...tar.gz na pulpit.

Połącz i udostępnij

 1. Utwórz folder .zip zawierający następujące pliki: plik tekstowy z dziennikiem awarii i plik .gz zawierający pliki .LOG.

 2. Udostępnij folder .zip z wykorzystaniem wybranej usługi udostępniania plików.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online