Zwykle w programie Adobe Illustrator podczas drukowania jest używany domyślny rozmiar strony zdefiniowany w pliku PPD wybranej drukarki. Niemniej, możesz zmienić rozmiar nośnika na dowolny z rozmiarów wymienionych w pliku PPD, a także określić pionową lub poziomą orientację kompozycji. Największy specjalny rozmiar strony jest ograniczony maksymalnym obszarem drukowalnym dla określonej naświetlarki.

Uwaga: Zmiana rozmiaru strony i orientacji w oknie dialogowym Drukuj służy tylko do drukowania. Aby zmienić rozmiar strony lub orientację obszaru roboczego, użyj okna dialogowego Opcje obszaru roboczego lub opcji Obszaru roboczego w panelu Sterowanie. (Zobacz Edycja obszarów roboczych).

 

Podczas określania rozmiaru i orientacji strony weź pod uwagę następujące informacje:

 • Zmiana rozmiaru nośnika (np. rozmiar US Letter zmieniono na US Legal) powoduje zmianę położenia kompozycji w oknie podglądu. Dzieje się tak, ponieważ biały obszar w oknie podglądu jest odpowiednikiem całego obszaru drukowalnego dla wybranego rozmiaru strony. Po zmianie formatu strony, okno podglądu zostanie automatycznie zmienione, odwzorowując nowy obszar drukowalny.

  Uwaga: obszar drukowalny, nawet w przypadku nośników o tych samych rozmiarach (na przykład US Letter), może być inny dla różnych plików PPD. Dzieje się tak, ponieważ poszczególne drukarki i naświetlarki określają obszary drukowalne na różne sposoby.

 • Domyślne położenie strony na filmie (kliszy) lub papierze zależy od własności naświetlarki.

 • Upewnij się, że wybrano rozmiar nośnika, który pozwoli zmieścić na stronie kompozycję, znaczniki przycięcia, pasery i inne potrzebne informacje drukarskie. Dla oszczędności kliszy lub papieru, wybierz najmniejszy z możliwych formatów strony, na którym zmieści się kompozycja wraz z niezbędnymi informacjami.

 • Jeśli naświetlarka może obsłużyć dłuższy bok obszaru drukowalnego, można zaoszczędzić sporo filmu lub papieru, korzystając z opcji Obrócona lub zmieniając orientację kompozycji. Informacje dotyczące obsługiwanych rozmiarów stron znajdują się w dokumentacjach załączonych do drukarki.

 1. Wybierz polecenie Plik > Drukuj.
 2. Zaznacz wybrany rozmiar strony w menu Rozmiar. Dostępne rozmiary są określone przez możliwości bieżącej drukarki i plik PPD. Jeśli plik PPD drukarki pozwala na to, możesz wybrać ustawienie Własny, po czym określić rozmiar strony w polach Szerokość i Wysokość.
 3. Kliknij opcję Orientacja i określ orientację strony:

  Pionowa w górę

  Drukuje w orientacji pionowej, prawym bokiem w górę.

  Pozioma w lewo

  Drukuje kompozycję w orientacji poziomej, obróconą w lewo.

  Pionowa w dół

  Drukuje kompozycję w orientacji pionowej, w pozycji odwróconej.

  Pozioma w prawo

  Drukuje kompozycję w orientacji poziomej, obróconą w prawo.

 4. (Opcjonalnie) Zaznacz opcję Obrócona i obrócić drukowaną kompozycję o 90°. Aby skorzystać z tej opcji, używaj pliku PPD, który pozwala na obracanie wydruków i stosowanie własnych rozmiarów stron.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online