Informacje o znacznikach drukarskich

W czasie przygotowywania kompozycji do druku, pamiętaj, że dokładne rozmieszczenie jej elementów i poprawne określenie kolorów kompozycji wymaga pewnej ilości znaczników. W kompozycji mogą być dodawane następujące znaczniki:

Znaczniki przycięcia

Dodaje cienkie linie pionowe i poziome wyznaczające miejsca przycięcia strony. Znaczniki te pozwalają też dopasować do siebie poszczególne rozbarwienia.

Pasery

Dodaje poza obszarem strony małe „celowniki”, ułatwiające dopasowywanie do siebie rozbarwień kolorowego dokumentu.

Paski koloru

Dodaje małe kolorowe kwadraty odpowiadające kolorom CMYK i tintom szarości (w skokach co 10%). Usługodawca używa tych znaczników do dostosowania gęstości farby na maszynie drukarskiej.

Informacje o stronie

Program Illustrator umieszcza na filmie numer danego obszaru roboczego, datę i godzinę drukowania, użytą liniaturę i kąt rastra dla danego wyciągu i koloru każdej kliszy. Etykiety znajdują się w górnej części obrazu.

Znaczniki drukarskie
Znaczniki drukarskie

A. Gwiazdka B. Paser C. Informacje o stronie D. Znaczniki przycięcia E. Pasek koloru F. Pasek tinty 

Dodaj znaczniki drukarskie

 1. Wybierz polecenie Plik > Drukuj.
 2. Wybierz polecenie Znaczniki i Spad, umieszczone po lewej stronie okna dialogowego Drukuj.
 3. Wybierz rodzaje znaczników drukarskich, które chcesz dodać. Możesz też wybrać między Łacińskimi i Japońskimi stylami znaczników.
 4. (Opcjonalnie) Po zaznaczeniu opcji Linie cięcia, określ szerokość linii i wielkość przesunięcia pomiędzy znacznikami przycięcia i kompozycją.

  Uwaga:

  Aby znaczniki drukarskie nie weszły na spad pamiętaj o ustawieniu opcji Przesunięcie na wartość większą niż opcja Spad.

Informacje o spadach

Spad jest obszarem kompozycji wychodzącym poza obwiednię kompozycji lub poza obszar kadrowania i znaczniki przycięcia. Obszar ten może być traktowany jako margines błędu – obszar zapewniający, że farba na przyciętej kompozycji będzie znajdowała się także na jej krawędziach. Po utworzeniu kompozycji, która jest odpowiednio powiększona na obszar spadu, program Illustrator może określić jego szerokość. Zwiększenie wymiarów obszaru spadu sprawia, że jest drukowana większa części kompozycji ulokowanej poza znacznikami kadrowania. Znaczniki przycięcia nadal jednak definiują tę samą obwiednię wydruku.

Szerokość obszaru spadu uzależniona jest od jego przeznaczenia. Spad (tj. obrazek wychodzący poza drukowany arkusz) powinien mieć szerokość co najmniej 18 punktów. Jeśli obszar spadu ma zapewniać dopasowanie obrazka do linii głównej, nie powinien mieć większej szerokości niż 2 lub 3 punkty. Więcej informacji na temat odpowiedniej wielkości spadu można uzyskać w wybranej drukarni.

Dodawanie spadu

 1. Wybierz polecenie Plik > Drukuj.
 2. Wybierz polecenie Znaczniki i Spad, umieszczone po lewej stronie okna dialogowego Drukuj.
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wpisz wartości w polach Górny, Lewy, Dolny i Prawy dla określenia rozmieszczenia znaczników spadu. Kliknij ikonę połączenia  i ujednolić wszystkie wartości.

  • Wybierz polecenie Użyj spadów dokumentu, aby użyć ustawień spadów podanych w oknie dialogowym Nowy dokument.

  Maksymalna szerokość obszaru zalewek może wynosić 72 pkt, a minimalna – 0 pkt.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online