Panel Łącza (Okno > Łącza) zawiera listę wszystkich kompozycji umieszczonych (osadzonych lub połączonych) w dokumencie programu Illustrator. W panelu Łącza wyświetlana jest sekcja informacji o łączach. Aby wyświetlić informacje dotyczące łączy, wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • W panelu Łącza kliknij dwukrotnie wybrane łącze.
  • W panelu Łącza zaznacz łącze i kliknij przycisk Pokaż informacje o łączu.
  • Zaznacz połączony obiekt i kliknij hiperłącze typu obiektu w panelu sterowania, aby otworzyć panel Łącza, a następnie kliknij przycisk Informacje o łączu.
Panel Łącza
Kliknij hiperłącze typu obiektu, aby otworzyć panel informacji o łączu dla zaznaczonego obiektu

A. Typ obiektu B. Szczegóły połączonego pliku 
Panel Łącza z otwartą sekcją informacji dodatkowych
Panel Łącza z otwartą sekcją informacji dodatkowych

A. Pokaż informacje o łączu B. Czynności na łączach C. Obszar informacji o łączu D. Ikony nawigacji Poprzedni / Następny 

Użyj opcji Łącz ponownie, Przejdź do łącza, Uaktualnij łącze oraz Edytuj oryginał. Opcje te są tradycyjnie dostępne także w menu panelu.

W panelu Informacje o łączu wyświetlane są następujące dane:

Nazwa

Wyświetla nazwę połączonego pliku.

Format

Wyświetla typ połączonego pliku oraz rodzaj łącza: zwykłe łącze lub osadzenie.

Przestrzeń kolorów

Wyświetla informacje o przestrzeni i profilu kolorów połączonego pliku. Dla plików osadzonych pole to jest puste.

Położenie

Wyświetla lokalizację folderu połączonego pliku. Kliknij ikonę folderu, aby otworzyć folder w Eksploratorze (Windows) lub Finderze (Mac OS).

PPI

Wyświetla wymiary połączonego pliku w pikselach na cal (PPI).

Wymiary

Wyświetla źródłowe wymiary połączonego pliku. Wartość ta nie ulega zmianie nawet w przypadku przekształcenia połączonego pliku (np. przez zmianę wielkości lub obrót).

Skaluj

Wyświetla wartości skalowania i obrotu kompozycji.

Data utworzenia

Wyświetla datę utworzenia pliku.

Zmieniony

Wyświetla datę ostatniej modyfikacji pliku.

Przezroczysty

Informuje o tym, czy obraz zawiera przezroczystość.

Więcej informacji na temat panelu Łącza można znaleźć w sekcji Omówienie panelu łącza.

Uwaga:

Aby wyświetlić informacje o łączach w starszych wersjach programu Illustrator, wybierz polecenie Okno > Informacje o dokumencie, a następnie z menu panelu wybierz pozycję Połączone obrazy. Więcej informacji na ten temat znajduje się w części Omówienie panelu Informacje o dokumencie.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online