Sprawdzanie pisowni

 1. Wybierz polecenie Edycja > Sprawdź pisownię.
 2. Aby określić opcje dotyczące znajdywania i pomijania wyrazów, należy kliknąć na strzałce u dołu okna dialogowego.
 3. Naciśnij przycisk Rozpocznij, aby rozpocząć sprawdzanie pisowni.
 4. Gdy program wyświetli błędne wyrazy lub dane o innych błędach, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij Pomiń lub Pomiń wszystkie, aby kontynuować sprawdzanie pisowni bez zmian pewnych wyrazów.

  • Wybierz wyraz z listy Sugestie lub wpisz poprawny wyraz w polu u góry, a następnie kliknij przycisk Zmień, aby poprawić tylko to wystąpienie błędnego wyrazu. Możesz także kliknąć przycisk Zamień wszystkie, aby zmienić wszystkie wystąpienia błędnie napisanego słowa w dokumencie.

  • Kliknij Dodaj, aby bieżący wyraz został zapisany w słowniku, kolejne wystąpienia tego wyrazu nie będą już traktowane jako błędy.

 5. Po zakończeniu sprawdzania pisowni, kliknij Gotowe.

  Uwaga:

  Program Illustrator pozwala sprawdzać pisownię w bardzo wielu językach, zgodnie z językiem przypisanym do danego tekstu.

Edycja słownika ortograficznego

 1. Wybierz polecenie Edycja > Edytuj słownik własny.
 2. Wykonaj dowolną z następujących czynności i kliknij Gotowe:
  • Aby dodać wyraz do słownika, wpisz je w polu Pozycja i kliknij Dodaj.

  • Aby usunąć wyraz ze słownika, zaznacz wyraz na liście i kliknij Usuń.

  • Aby zmienić wyraz w słowniku, zaznacz go na liście. Wpisz nowy wyraz w polu Pozycja i kliknij Zmień.

Przypisywanie języków do tekstu

Program Illustrator sprawdza pisownię i dzieli wyrazy na podstawie słowników firmy Proximity. Każdy słownik zawiera tysiące słów ze standardowym podziałem na sylaby. Dany słownik (język) można przypisać do całego dokumentu lub zastosować go tylko do zaznaczonego tekstu.

Przypisywanie języków do tekstu w programie Illustrator
Przykłady dzielenia wyrazów w różnych językach

A. „Glockenspiel” w języku angielskim B. „Glockenspiel” w niemieckim tradycyjnym C. „Glockenspiel” w niemieckim zreformowanym 

Przypisywanie języka do całego tekstu

 1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Dzielenie wyrazów (Windows) lub Illustrator > Preferencje > Dzielenie wyrazów (Mac OS).
 2. Zaznacz język w wysuwanym menu Język domyślny i kliknij OK.

Przypisywanie języka do tekstu zaznaczonego

 1. Zaznacz tekst.
 2. Przejdź na panel Typografia i wybierz odpowiedni słownik z menu Język. Jeśli menu Język nie jest wyświetlone, wybierz z menu panelu Typografia, opcję Pokaż opcje.

Informacje o Unicode

Program Illustrator obsługuje Unicode, standard przypisujący niepowtarzalne liczby do każdego pojedynczego znaku, bez względu na używany język lub rodzaj komputera. Unicode to:

Litery

i liczby nie zmienią się po przeniesieniu pliku z jednego stanowiska na inne. Dodanie obcego języka do dokumentu nie spowoduje błędów, ponieważ posiada on swoje własne zaszeregowania, które nie powodują konfliktów z kodowaniem innego języka w tym samym projekcie.

Nie jest uzależniony od platformy

Ponieważ systemy operacyjne Windows i Macintosh obsługują Unicode, przenoszenie plików pomiędzy tymi platformami jest łatwiejsze. Plik programu Illustrator nie będzie musiał już być sprawdzany po przeniesieniu z Windows do systemu komputera Macintosh lub odwrotnie.

Solidny

Ponieważ czcionki zgodne z Unicode oferują większą liczbę potencjalnych znaków.

Plastyczny

Obsługa Unicode oznacza, że podstawianie kroju pisma w projekcie nie spowoduje podstawienia znaków. W przypadku czcionki zgodnej z Unicode, znak g pozostanie znakiem g bez względu na używany krój czcionki.

Wszystkie te operacje umożliwiają np. francuskiemu projektantowi tworzenie pracy dla klienta w Korei i przekazywanie je do USA bez niepotrzebnych kłopotów z tekstem. W takiej sytuacji, projektant w USA musi jedynie uruchomić odpowiedni język w swoim systemie operacyjnym, wczytać czcionkę w tym języku i kontynuować pracę.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online