Podręcznik użytkownika Anuluj

Słowniki ortograficzne i językowe

 1. Podręcznik użytkownika programu Illustrator
 2. Poznaj program Illustrator
  1. Wprowadzenie do programu Illustrator
   1. Co nowego w programie Illustrator
   2. Popularne pytania
   3. Wymagania systemowe programu Illustrator
   4. Program Illustrator na urządzenia z układem Apple Silicon
  2. Przestrzeń robocza
   1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
   2. Szybsza nauka dzięki panelowi Odkryj w programie Illustrator
   3. Tworzenie dokumentów
   4. Pasek narzędzi
   5. Domyślne skróty klawiaturowe
   6. Dostosowywanie skrótów klawiaturowych
   7. Wprowadzenie do obszarów roboczych
   8. Zarządzanie obszarami roboczymi
   9. Dostosowywanie przestrzeni roboczej
   10. Panel Właściwości
   11. Ustawianie preferencji
   12. Dotykowa przestrzeń robocza
   13. Obsługa pokrętła Microsoft Surface Dial w programie Illustrator
   14. Cofanie zmian i zarządzanie historią projektu
   15. Obracanie widoku
   16. Miarki, siatki i linie pomocnicze
   17. Ułatwienia dostępu w programie Illustrator
   18. Tryb bezpieczny
   19. Wyświetlanie kompozycji
   20. Używanie paska Touch Bar w programie Illustrator
   21. Pliki i szablony
  3. Narzędzia w programie Illustrator
   1. Przegląd narzędzi
   2. Zaznaczanie narzędzi
    1. Zaznaczenie
    2. Zaznaczanie bezpośrednie
    3. Zaznaczanie grupowe
    4. Różdżka
    5. Lasso
    6. Obszar ilustracji
   3. Narzędzia do nawigacji
    1. Rączka
    2. Obracanie widoku
    3. Lupka
   4. Narzędzia do malowania
    1. Gradient
    2. Siatka
    3. Generator kształtów
   5. Narzędzia tekstowe
    1. Tekst
    2. Tekst na ścieżce
    3. Tekst pionowy
   6. Narzędzia do rysowania
    1. Pióro
    2. Dodaj punkt kontrolny
    3. Usuń punkt kontrolny
    4. Punkt kontrolny
    5. Krzywizna
    6. Linia
    7. Prostokąt
    8. Prostokąt zaokrąglony
    9. Elipsa
    10. Wielokąt
    11. Gwiazda
    12. Pędzel malarski
    13. Kropla
    14. Ołówek
    15. Shaper
    16. Plasterek
   7. Narzędzia do modyfikacji
    1. Obróć
    2. Odbij
    3. Skaluj
    4. Ścinanie
    5. Szerokość
    6. Przekształcanie swobodne
    7. Kroplomierz
    8. Mieszanie
    9. Gumka
    10. Nożyczki
  4. Generatywna SI (brak dostępu w Chinach)
   1. Generowanie grafiki wektorowej za pomocą polecenia tekstowego
   2. Zmiana kolorów kompozycji za pomocą polecenia tekstowego
  5. Szybkie operacje
   1. Tekst retro
   2. Tekst z blaskiem neonu
   3. Oldschool tekst
   4. Zmień kolory
   5. Konwertowanie szkicu na wektory
 3. Illustrator na iPadzie
  1. Wprowadzenie do programu Illustrator na iPadzie
   1. Omówienie programu Illustrator na iPadzie
   2. Illustrator na iPadzie — często zadawane pytania
   3. Wymagania systemowe | Illustrator na iPadzie
   4. Możliwości i ograniczenia programu Illustrator na iPadzie
  2. Przestrzeń robocza
   1. Przestrzeń robocza programu Illustrator na iPadzie
   2. Gesty i skróty dotykowe
   3. Skróty klawiszowe w programie Illustrator na iPadzie
   4. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
  3. Dokumenty
   1. Praca z dokumentami w programie Illustrator na iPadzie
   2. Importowanie dokumentów z programów Photoshop i Fresco
  4. Zaznaczanie i rozmieszczanie obiektów
   1. Tworzenie obiektów powtarzalnych
   2. Tworzenie przejść miedzy obiektami
  5. Rysowanie
   1. Rysowanie i edytowanie ścieżek
   2. Rysowanie i edytowanie kształtów
  6. Tekst
   1. Praca z tekstem i czcionkami
   2. Tworzenie napisów na ścieżce
   3. Dodawanie własnych czcionek
  7. Praca z obrazami
   1. Wektoryzowanie obrazów rastrowych
  8. Kolory
   1. Stosowanie kolorów i gradientów
 4. Pliki w chmurze
  1. Podstawy
   1. Korzystanie z dokumentów w chmurze w programie Illustrator
   2. Udostępnianie dokumentów w chmurze w programie Illustrator i współpraca nad nimi
   3. Udostępnianie dokumentów do recenzji
   4. Rozszerzanie przestrzeni dyskowej w chmurze na potrzeby programu Adobe Illustrator
   5. Pliki w chmurze w programie Illustrator | Częste pytania
  2. Rozwiązywanie problemów
   1. Rozwiązywanie problemów z tworzeniem lub zapisywaniem plików w chmurze programu Illustrator
   2. Rozwiązywanie problemów z plikami w chmurze programu Illustrator
 5. Dodawanie i edytowanie treści
  1. Rysowanie
   1. Podstawy rysowania
   2. Edycja ścieżek
   3. Rysowanie idealnych kompozycji
   4. Rysowanie za pomocą narzędzi Pióro, Krzywizna lub Ołówek
   5. Rysowanie prostych linii i kształtów
   6. Rysowanie siatek prostokątnych i biegunowych
   7. Rysowanie i edycja flar
   8. Obrys obrazu
   9. Upraszczanie ścieżki
   10. Narzędzia obsługi symboli i zestawy symboli
   11. Dopasowywanie segmentów ścieżek
   12. Jak w 5 prostych krokach narysować kwiat
   13. Tworzenie i edytowanie siatki perspektywicznej
   14. Rysowanie i modyfikowanie obiektów na siatce perspektywicznej
   15. Używanie obiektów jako symboli do wielokrotnego użytku
   16. Rysowanie ścieżek wyrównanych do pikseli do zastosowań internetowych
  2. Obiekty 3D i materiały
   1. Informacje o efektach 3D w programie Illustrator
   2. Tworzenie grafiki 3D
   3. Nakładanie kompozycji na obiekty trójwymiarowe
   4. Tworzenie tekstu 3D
   5. Tworzenie obiektów 3D
  3. Kolor
   1. Informacje o kolorze
   2. Wybieranie kolorów
   3. Używanie i tworzenie próbek
   4. Dopasowywanie kolorów
   5. Korzystanie z panelu Motywy Adobe Color
   6. Grupy kolorów (harmonie)
   7. Panel Motywy Color
   8. Zmiana kolorów kompozycji
  4. Malowanie
   1. Informacje o malowaniu
   2. Malowanie z wypełnieniami i obrysami
   3. Grupy aktywnego malowania
   4. Gradienty
   5. Pędzle
   6. Przezroczystość i tryby mieszania
   7. Stosowanie obrysów do obiektu
   8. Tworzenie i edycja wzorów
   9. Siatki
   10. Wzory
  5. Zaznaczanie i rozmieszczanie obiektów
   1. Zaznaczanie obiektów
   2. Warstwy
   3. Grupowanie i rozwijanie obiektów
   4. Przesuwanie, wyrównywanie i rozmieszczanie obiektów
   5. Układanie obiektów w stos    
   6. Blokowanie, ukrywanie i usuwanie obiektów
   7. Kopiowanie i powielanie obiektów
   8. Obracanie i odbijanie obiektów
   9. Tworzenie splotu obiektów
   10. Tworzenie realistycznych prototypów grafik
  6. Przekształcanie obiektów
   1. Kadrowanie obrazów
   2. Przekształcanie obiektów
   3. Łączenie obiektów
   4. Wycinanie, dzielenie i przycinanie obiektów
   5. Wypaczenie marionetkowe
   6. Skalowanie, ścinanie i zniekształcanie obiektów
   7. Tworzenie przejść miedzy obiektami
   8. Zmiana kształtu za pomocą form
   9. Zmiana kształtu obiektów z efektami
   10. Tworzenie nowych kształtów za pomocą narzędzi Shaper i Generator kształtów
   11. Praca z aktywnymi narożnikami
   12. Udoskonalone obiegi pracy transformacji kształtu z obsługą dotykową
   13. Edytowanie maski przycinającej
   14. Aktywne kształty
   15. Tworzenie kształtów za pomocą narzędzia Generator kształtów
   16. Edycja globalna
  7. Tekst
   1. Dodawanie tekstu i praca z obiektami tekstowymi
   2. Tworzenie punktowanych i numerowanych list
   3. Zarządzanie obszarem tekstu
   4. Czcionki i typografia
   5. Konwertowanie tekstu w obrazach na tekst edytowalny
   6. Dodawanie podstawowego formatowania do tekstu
   7. Dodawanie zaawansowanego formatowania do tekstu
   8. Importowanie i eksportowanie tekstu
   9. Formatowanie akapitów
   10. Znaki specjalne
   11. Tworzenie tekstu na ścieżce
   12. Korzystanie ze stylów znakowych i akapitowych
   13. Karty
   14. Znajdowanie brakujących czcionek (obieg pracy Typekit)
   15. Tekst arabski i hebrajski
   16. Czcionki | Często zadawane pytania i wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów
   17. Tworzenie trójwymiarowego efektu tekstowego
   18. Kreatywne projekty typograficzne
   19. Skalowanie i obracanie tekstu
   20. Odstępy pomiędzy wierszami i znakami
   21. Opcje dzielenia wyrazów i łamania wierszy
   22. Słowniki ortograficzne i językowe
   23. Formatowanie znaków azjatyckich
   24. Kompozytory języków azjatyckich
   25. Tworzenie projektów tekstowych z efektem przejścia między obiektami
   26. Tworzenie plakatu typograficznego za pomocą funkcji obrysowywania obrazu
  8. Tworzenie efektów specjalnych
   1. Praca z efektami
   2. Style grafiki
   3. Atrybuty wyglądu
   4. Tworzenie szkiców i mozaik
   5. Cienie, blaski i wtapianie
   6. Podsumowanie efektów
  9. Grafika WWW
   1. Sprawdzone procedury tworzenia grafiki WWW
   2. Wykresy
   3. SVG 
   4. Plasterki i mapy obrazów
 6. Importowanie, eksportowanie i zapisywanie
  1. Importowanie
   1. Umieszczanie wielu plików
   2. Zarządzaj plikami połączonymi i osadzonymi
   3. Informacje o łączach
   4. Cofanie osadzenia obrazów
   5. Importowanie kompozycji z programu Photoshop
   6. Importowanie obrazów bitmapowych
   7. Importowanie plików Adobe PDF
   8. Importowanie plików EPS, DCS i AutoCAD
  2. Biblioteki Creative Cloud w programie Illustrator
   1. Biblioteki Creative Cloud w programie Illustrator
  3. Zapisywanie
   1. Zapisywanie kompozycji
  4. Eksportowanie
   1. Używanie kompozycji z programu Illustrator w programie Photoshop
   2. Eksportowanie kompozycji
   3. Gromadzenie zasobów i eksportowanie zbiorcze
   4. Pliki pakietów
   5. Tworzenie plików Adobe PDF
   6. Wyodrębnianie kodu CSS | Illustrator CC
   7. Opcje Adobe PDF
   8. Panel Informacje o dokumencie
 7. Drukowanie
  1. Przygotowanie do drukowania
   1. Przygotowywanie dokumentów do druku
   2. Zmiana rozmiaru i orientacji strony
   3. Definiowanie linii cięcia w celu przycinania lub wyrównywania
   4. Rozpoczynanie pracy z powiększonym obszarem dokumentu
  2. Drukowanie
   1. Nadruk
   2. Drukowanie z włączoną funkcją zarządzania kolorami
   3. Drukowanie w trybie PostScript
   4. Ustawienia predefiniowane drukowania
   5. Znaczniki drukarskie i spady
   6. Drukowanie i zapisywanie przezroczystej kompozycji
   7. Zalewkowanie
   8. Drukowanie rozbarwień
   9. Drukowanie gradientów, siatek i przejść kolorów
   10. Nadruk bieli
 8. Automatyzacja zadań
  1. Scalanie danych za pomocą panelu Zmienne
  2. Automatyzacja za pomocą skryptów
  3. Automatyzacja za pomocą operacji
 9. Rozwiązywanie problemów 
  1. Problemy związane z awarią
  2. Odzyskiwanie plików po awarii
  3. Problemy z plikami
  4. Obsługiwane formaty plików
  5. Problemy ze sterownikiem karty graficznej
  6. Problemy z urządzeniem Wacom
  7. Problemy z plikami DLL
  8. Problemy z pamięcią
  9. Problemy z plikiem preferencji
  10. Problemy z czcionkami
  11. Problemy z drukarką
  12. Udostępnianie raportu o awarii firmie Adobe
  13. Poprawianie wydajności programu Illustrator

Informacje o słownikach ortograficznych i językowych w programie Illustrator.

Tworzysz broszurę, ulotkę lub życiorys? Poprawność tekstu możesz zapewnić dzięki słownikom ortograficznym i językowym.

Sprawdzanie pisowni

Program Illustrator, wyposażony w funkcję Sprawdź pisownię, wykona sprawdzenie pisowni za Ciebie. Możesz skonfigurować program Illustrator tak, aby sprawdzać pisownię ręcznie (po napisaniu tekstu, słowo po słowie) lub automatycznie (w czasie rzeczywistym, wszystkie słowa jednocześnie).

Sprawdzanie pisowni

Ręczne sprawdzanie pisowni

Postępuj według dowolnej z następujących opcji, aby sprawdzić pisownię słowo po słowie po napisaniu tekstu:

 • Wybierz polecenie Edycja > Pisownia > Sprawdź pisownię.
 • Kliknij prawym przyciskiem myszy element tekstowy i wybierz polecenie Pisownia > Sprawdź pisownię.

Automatyczne sprawdzanie pisowni

Postępuj według dowolnej z następujących opcji, aby sprawdzać pisownię automatycznie w trakcie pisania:

 • Wybierz polecenie Edycja > Pisownia > Automatyczne sprawdzanie pisowni.
 • Kliknij prawym przyciskiem myszy element tekstowy i wybierz polecenie Pisownia > Automatyczne sprawdzanie pisowni.

Usuwanie błędu pisowni

Sprawdź pisownię

A. Okno dialogowe Sprawdź pisownię B. Opcje znajdowania i ignorowania wyrazów 

Ręczne sprawdzanie pisowni

Po wskazaniu błędu postępuj według dowolnej z następujących opcji:

 • Wybierz polecenie Ignoruj lub Ignoruj wszystko, aby kontynuować sprawdzanie pisowni, pozostawiając ten wyraz bez zmian.

 • Wybierz wyraz z listy Sugestie lub wpisz poprawne słowo w górnym polu.

 • Wybierz polecenie Dodaj, aby zapisać w słowniku prawidłowe, ale nierozpoznane słowo.

Automatyczne sprawdzanie pisowni

Kliknij prawym przyciskiem myszy błędnie napisane słowo i postępuj według dowolnej z następujących opcji:

 • Wybierz poprawne słowo z listy sugestii.
 • Wybierz polecenie Ignoruj wszystko, aby zignorować wszystkie błędnie napisane wystąpienia tego wyrazu w dokumencie.
 • Wybierz polecenie Dodaj do słownika, aby dodać wyraz do słownika, co spowoduje, że nie będzie już zgłaszany jako błąd.
Uwaga:
 • Aby zmodyfikować reguły automatycznego sprawdzania pisowni, w oknie dialogowym Zmień pisownię przejdź do sekcji Opcje
 • Automatyczne sprawdzanie pisowni nie jest obsługiwane, jeśli tekst zawiera efekt.
 • Program Illustrator umożliwia sprawdzanie pisowni w wielu językach, zgodnie z językiem przypisanym do danego tekstu. Aby przypisać język, zaznacz tekst i wybierz odpowiedni język z menu Język na panelu Typografia.

Edycja słownika ortograficznego

 1. Wybierz polecenie Edycja > Edytuj słownik własny.

 2. Postępuj według dowolnej z poniższych opcji, a następnie wybierz przycisk Zakończ:

  • Aby dodać wyraz do słownika, wpisz go w polu Pozycja i wybierz polecenie Dodaj.

  • Aby usunąć wyraz ze słownika, zaznacz wyraz na liście i wybierz polecenie Usuń.

  • Aby zmienić wyraz w słowniku, zaznacz go na liście. Następnie wpisz nowy wyraz i wybierz polecenie Zmień.

Edycja słownika ortograficznego

Przypisywanie języków do tekstu

Program Illustrator udostępnia funkcje sprawdzania pisowni i dzielenia wyrazów. Słownik zawiera setki tysięcy słów ze standardowym podziałem na sylaby. Dany słownik (język) można przypisać do całego dokumentu lub zastosować go tylko do zaznaczonego tekstu.

Przypisywanie języka do całego tekstu

 1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Dzielenie wyrazów (Windows). 
  Wybierz polecenie Illustrator > Preferencje > Dzielenie wyrazów (macOS).

 2. Wybierz słownik z rozwijanej listy Język domyślny i wybierz przycisk OK.

Przypisywanie języka do tekstu zaznaczonego

Na panelu Typografia wybierz odpowiedni słownik z menu Język. Jeśli menu Język nie jest widoczne, z menu panelu Typografia wybierz polecenie Pokaż opcje.

Przypisywanie języków do tekstu w programie Illustrator
Przykłady dzielenia wyrazów w różnych językach

A. „Glockenspiel” w języku angielskim B. „Glockenspiel” w niemieckim tradycyjnym C. „Glockenspiel” w niemieckim zreformowanym 

Unicode

Program Illustrator obsługuje format Unicode, w którym do każdego znaku jest przypisana niepowtarzalna wartość liczbowa — bez względu na używany język lub rodzaj komputera.

Umożliwia to np. francuskiemu projektantowi utworzenie projektu dla klienta w Korei i przekazanie go do USA bez niepotrzebnych kłopotów z tekstem. Projektant w USA musi jedynie wybrać odpowiedni język w swoim systemie operacyjnym oraz wczytać obcojęzyczną czcionkę, po czym może kontynuować pracę.

Funkcje standardu Unicode

Przenośność

Litery ani liczby nie zmieniają się po przeniesieniu pliku z jednego stanowiska na inne. Dodanie obcego języka do dokumentu nie spowoduje błędów, ponieważ znaki obcojęzyczne posiadają własne oznaczenia, które nie powodują konfliktów z kodowaniem innego języka w tym samym projekcie.

Niezależność od platformy

Ponieważ systemy operacyjne macOS i Windows obsługują format Unicode, można łatwo przenosić pliki pomiędzy tymi platformami. Nie trzeba już będzie wykonywać korekty i sprawdzania pliku programu Illustrator po przeniesieniu z komputera z systemem Windows na komputer Mac lub odwrotnie.

Niezawodność

Ponieważ czcionki zgodne z Unicode oferują większą liczbę potencjalnych znaków, dostępne są różnego rodzaju znaki specjalne.

Elastyczność

Obsługa Unicode oznacza, że zastąpienie kroju pisma w projekcie nie spowoduje zastąpienia znaków. W przypadku czcionki zgodnej ze standardem Unicode znak g pozostanie znakiem g bez względu na użyty krój pisma.


Zasoby powiązane

Skontaktuj się z nami

Chętnie Cię poznamy. Podziel się swoimi opiniami na forum użytkowników programu Adobe Illustrator

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto