Podręcznik użytkownika Anuluj

Słowniki ortograficzne i językowe

 1. Podręcznik użytkownika programu Illustrator
 2. Poznaj program Illustrator
  1. Wprowadzenie do programu Illustrator
   1. Co nowego w programie Illustrator
   2. Popularne pytania
   3. Wymagania systemowe programu Illustrator
   4. Program Illustrator na urządzenia z układem Apple silicon
  2. Przestrzeń robocza
   1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
   2. Tworzenie dokumentów
   3. Pasek narzędzi
   4. Domyślne skróty klawiaturowe
   5. Dostosowywanie skrótów klawiaturowych
   6. Wprowadzenie do obszarów roboczych
   7. Zarządzanie obszarami roboczymi
   8. Dostosowywanie przestrzeni roboczej
   9. Panel Właściwości
   10. Ustawianie preferencji
   11. Dotykowa przestrzeń robocza
   12. Obsługa pokrętła Microsoft Surface Dial w programie Illustrator
   13. Odzyskiwanie, cofanie, historia i automatyzacja
   14. Obracanie widoku
   15. Miarki, siatki i linie pomocnicze
   16. Ułatwienia dostępu w programie Illustrator
   17. Tryb bezpieczny
   18. Wyświetlanie kompozycji
   19. Używanie paska Touch Bar w programie Illustrator
   20. Pliki i szablony
  3. Narzędzia w programie Illustrator
   1. Przegląd narzędzi
   2. Zaznaczanie narzędzi
    1. Zaznaczenie
    2. Zaznaczanie bezpośrednie
    3. Zaznaczanie grupowe
    4. Różdżka
    5. Lasso
    6. Obszar ilustracji
   3. Narzędzia do nawigacji
    1. Rączka
    2. Obracanie widoku
    3. Lupka
   4. Narzędzia do malowania
    1. Gradient
    2. Siatka
    3. Generator kształtów
   5. Narzędzia tekstowe
    1. Tekst
    2. Tekst na ścieżce
    3. Tekst pionowy
   6. Narzędzia do rysowania
    1. Pióro
    2. Dodaj punkt kontrolny
    3. Usuń punkt kontrolny
    4. Punkt kontrolny
    5. Krzywizna
    6. Linia
    7. Prostokąt
    8. Prostokąt zaokrąglony
    9. Elipsa
    10. Wielokąt
    11. Gwiazda
    12. Pędzel malarski
    13. Kropla
    14. Ołówek
    15. Shaper
    16. Plasterek
   7. Narzędzia do modyfikacji
    1. Obróć
    2. Odbij
    3. Skaluj
    4. Ścinanie
    5. Szerokość
    6. Przekształcanie swobodne
    7. Kroplomierz
    8. Mieszanie
    9. Gumka
    10. Nożyczki
 3. Illustrator na iPadzie
  1. Wprowadzenie do programu Illustrator na iPadzie
   1. Omówienie programu Illustrator na iPadzie
   2. Illustrator na iPadzie — często zadawane pytania
   3. Wymagania systemowe | Illustrator na iPadzie
   4. Możliwości i ograniczenia programu Illustrator na iPadzie
  2. Przestrzeń robocza
   1. Przestrzeń robocza programu Illustrator na iPadzie
   2. Gesty i skróty dotykowe
   3. Skróty klawiszowe w programie Illustrator na iPadzie
   4. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
  3. Dokumenty
   1. Praca z dokumentami w programie Illustrator na iPadzie
   2. Importowanie dokumentów z programów Photoshop i Fresco
  4. Zaznaczanie i rozmieszczanie obiektów
   1. Tworzenie obiektów powtarzalnych
   2. Tworzenie przejść miedzy obiektami
  5. Rysowanie
   1. Rysowanie i edytowanie ścieżek
   2. Rysowanie i edytowanie kształtów
  6. Tekst
   1. Praca z tekstem i czcionkami
   2. Tworzenie napisów na ścieżce
   3. Dodawanie własnych czcionek
  7. Praca z obrazami
   1. Wektoryzowanie obrazów rastrowych
  8. Kolory
   1. Stosowanie kolorów i gradientów
 4. Pliki w chmurze
  1. Podstawy
   1. Korzystanie z plików w chmurze w programie Illustrator
   2. Udostępnianie plików w chmurze w programie Illustrator i współpraca nad nimi
   3. Rozszerzanie przestrzeni dyskowej w chmurze na potrzeby programu Adobe Illustrator
   4. Pliki w chmurze w programie Illustrator | Częste pytania
  2. Rozwiązywanie problemów
   1. Rozwiązywanie problemów z tworzeniem lub zapisywaniem plików w chmurze programu Illustrator
   2. Rozwiązywanie problemów z plikami w chmurze programu Illustrator
 5. Dodawanie i edytowanie treści
  1. Rysowanie
   1. Podstawy rysowania
   2. Edycja ścieżek
   3. Rysowanie idealnych kompozycji
   4. Rysowanie za pomocą narzędzi Pióro, Krzywizna lub Ołówek
   5. Rysowanie prostych linii i kształtów
   6. Obrys obrazu
   7. Upraszczanie ścieżki
   8. Definiowanie siatki perspektywy
   9. Narzędzia obsługi symboli i zestawy symboli
   10. Dopasowywanie segmentów ścieżek
   11. Jak w 5 prostych krokach narysować kwiat
   12. Rysowanie perspektywiczne
   13. Symbole
   14. Rysowanie ścieżek wyrównanych do pikseli do zastosowań internetowych
  2. Efekty 3D z użyciem materiałów Adobe Substance
   1. Informacje o efektach 3D w programie Illustrator
   2. Tworzenie grafiki 3D
   3. Nakładanie kompozycji na obiekty trójwymiarowe
   4. Tworzenie obiektów 3D
   5. Tworzenie tekstu 3D
  3. Kolor
   1. Informacje o kolorze
   2. Wybieranie kolorów
   3. Używanie i tworzenie próbek
   4. Dopasowywanie kolorów
   5. Korzystanie z panelu Motywy Adobe Color
   6. Grupy kolorów (harmonie)
   7. Panel Motywy Color
   8. Zmiana kolorów kompozycji
  4. Malowanie
   1. Informacje o malowaniu
   2. Malowanie z wypełnieniami i obrysami
   3. Grupy aktywnego malowania
   4. Gradienty
   5. Pędzle
   6. Przezroczystość i tryby mieszania
   7. Stosowanie obrysów do obiektu
   8. Tworzenie i edycja wzorków
   9. Siatki
   10. Wzorki
  5. Zaznaczanie i rozmieszczanie obiektów
   1. Zaznaczanie obiektów
   2. Warstwy
   3. Grupowanie i rozwijanie obiektów
   4. Przesuwanie, wyrównywanie i rozmieszczanie obiektów
   5. Układanie obiektów w stos    
   6. Blokowanie, ukrywanie i usuwanie obiektów
   7. Powielanie obiektów
   8. Obracanie i odbijanie obiektów
  6. Przekształcanie obiektów
   1. Kadrowanie obrazów
   2. Przekształcanie obiektów
   3. Łączenie obiektów
   4. Wycinanie, dzielenie i przycinanie obiektów
   5. Wypaczenie marionetkowe
   6. Skalowanie, ścinanie i zniekształcanie obiektów
   7. Tworzenie przejść miedzy obiektami
   8. Zmiana kształtu za pomocą form
   9. Zmiana kształtu obiektów z efektami
   10. Tworzenie nowych kształtów za pomocą narzędzi Shaper i Generator kształtów
   11. Praca z aktywnymi narożnikami
   12. Udoskonalone obiegi pracy transformacji kształtu z obsługą dotykową
   13. Edytowanie maski przycinającej
   14. Aktywne kształty
   15. Tworzenie kształtów za pomocą narzędzia Generator kształtów
   16. Edycja globalna
  7. Tekst
   1. Dodawanie tekstu i praca z obiektami tekstowymi
   2. Tworzenie punktowanych i numerowanych list
   3. Zarządzanie obszarem tekstu
   4. Czcionki i typografia
   5. Formatowanie tekstu
   6. Importowanie i eksportowanie tekstu
   7. Formatowanie akapitów
   8. Znaki specjalne
   9. Tworzenie tekstu na ścieżce
   10. Korzystanie ze stylów znakowych i akapitowych
   11. Karty
   12. Tekst i pismo
   13. Znajdowanie brakujących czcionek (obieg pracy Typekit)
   14. Uaktualnianie tekstu z programu Illustrator 10
   15. Tekst arabski i hebrajski
   16. Czcionki | Często zadawane pytania i wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów
   17. Tworzenie trójwymiarowego efektu tekstowego
   18. Kreatywne projekty typograficzne
   19. Skalowanie i obracanie tekstu
   20. Odstępy pomiędzy wierszami i znakami
   21. Opcje dzielenia wyrazów i łamania wierszy
   22. Udoskonalenia dotyczące tekstu
   23. Słowniki ortograficzne i językowe
   24. Formatowanie znaków azjatyckich
   25. Kompozytory języków azjatyckich
   26. Tworzenie projektów tekstowych z efektem przejścia między obiektami
   27. Tworzenie plakatu typograficznego za pomocą funkcji obrysowywania obrazu
  8. Tworzenie efektów specjalnych
   1. Praca z efektami
   2. Style grafiki
   3. Tworzenie cienia
   4. Atrybuty wyglądu
   5. Tworzenie szkiców i mozaik
   6. Cienie, blaski i wtapianie
   7. Podsumowanie efektów
  9. Grafika WWW
   1. Sprawdzone procedury tworzenia grafiki WWW
   2. Wykresy
   3. SVG 
   4. Tworzenie animacji
   5. Plasterki i mapy obrazów
 6. Importowanie, eksportowanie i zapisywanie
  1. Importowanie
   1. Umieszczanie wielu plików
   2. Zarządzaj plikami połączonymi i osadzonymi
   3. Informacje o łączach
   4. Cofanie osadzenia obrazów
   5. Importowanie kompozycji z programu Photoshop
   6. Importowanie obrazów bitmapowych
   7. Importowanie plików Adobe PDF
   8. Importowanie plików EPS, DCS i AutoCAD
  2. Biblioteki Creative Cloud w programie Illustrator
   1. Biblioteki Creative Cloud w programie Illustrator
  3. Zapisywanie
   1. Zapisywanie kompozycji
  4. Eksportowanie
   1. Używanie kompozycji z programu Illustrator w programie Photoshop
   2. Eksportowanie kompozycji
   3. Gromadzenie zasobów i eksportowanie zbiorcze
   4. Pliki pakietów
   5. Tworzenie plików Adobe PDF
   6. Wyodrębnianie kodu CSS | Illustrator CC
   7. Opcje Adobe PDF
   8. Informacje o pliku i metadane
 7. Drukowanie
  1. Przygotowanie do drukowania
   1. Przygotowywanie dokumentów do druku
   2. Zmiana rozmiaru i orientacji strony
   3. Definiowanie linii cięcia w celu przycinania lub wyrównywania
   4. Rozpoczynanie pracy z powiększonym obszarem dokumentu
  2. Drukowanie
   1. Nadruk
   2. Drukowanie z włączoną funkcją zarządzania kolorami
   3. Drukowanie w trybie PostScript
   4. Ustawienia predefiniowane drukowania
   5. Znaczniki drukarskie i spady
   6. Drukowanie i zapisywanie przezroczystej kompozycji
   7. Zalewkowanie
   8. Drukowanie rozbarwień
   9. Drukowanie gradientów, siatek i przejść kolorów
   10. Nadruk bieli
 8. Automatyzacja zadań
  1. Scalanie danych za pomocą panelu Zmienne
  2. Automatyzacja za pomocą skryptów
  3. Automatyzacja za pomocą operacji
 9. Rozwiązywanie problemów 
  1. Problemy związane z awarią
  2. Odzyskiwanie plików po awarii
  3. Problemy z plikami
  4. Obsługiwane formaty plików
  5. Problemy ze sterownikiem karty graficznej
  6. Problemy z urządzeniem Wacom
  7. Problemy z plikami DLL
  8. Problemy z pamięcią
  9. Problemy z plikiem preferencji
  10. Problemy z czcionkami
  11. Problemy z drukarką
  12. Udostępnianie raportu o awarii firmie Adobe
  13. Poprawianie wydajności programu Illustrator

Tworzysz broszurę, ulotkę lub życiorys? Oto jak zadbać o poprawność tekstu za pomocą słowników ortograficznych i językowych w programie Illustrator.

Sprawdzanie pisowni

Funkcja Sprawdź pisownię pozwala uniknąć błędów ortograficznych, ponieważ program Illustrator sam wyszukuje potencjalne problemy. W programie Illustrator są dostępne dwa tryby sprawdzania pisowni: ręczny (w już napisanym tekście, po jednym błędzie naraz) oraz automatyczny (w czasie rzeczywistym, ze wszystkimi błędami pokazanymi jednocześnie).

Sprawdzanie pisowni

Ręczne sprawdzanie pisowni

Użyj tej opcji, jeśli chcesz ręcznie sprawdzić wszystkie błędy ortograficzne jeden po drugim po zakończeniu wpisywania całego tekstu.

Aby ręcznie sprawdzić pisownię, wyświetlając po jednym błędzie naraz za pomocą okna dialogowego Sprawdź pisownię, wykonaj jedną z następujących czynności:
 • Wybierz polecenie Edycja > Pisownia > Sprawdź pisownię.
 • Kliknij element tekstowy prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Pisownia > Sprawdź pisownię.

Automatyczne sprawdzanie pisowni

Z tej opcji można skorzystać, aby:

 • uniknąć konieczności ręcznego sprawdzania pisowni w długim dokumencie;
 • widzieć błędy na bieżąco, podczas wpisywania, albo wyświetlić wszystkie błędy naraz w już wpisanym tekście.

Aby automatycznie sprawdzać pisownię, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Wybierz polecenie Edycja > Pisownia > Automatyczne sprawdzanie pisowni.
 • Kliknij element tekstowy prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Pisownia > Automatyczne sprawdzanie pisowni.

Usuwanie błędu pisowni

Sprawdź pisownię

A. Okno dialogowe Sprawdź pisownię B. Opcje znajdowania i ignorowania wyrazów 

Ręczne sprawdzanie pisowni

Gdy zostanie wskazany błąd:

 • Kliknij opcję Pomiń lub Pomiń wszystkie, aby kontynuować sprawdzanie pisowni, pozostawiając ten wyraz bez zmian.

 • Wybierz wyraz z listy Sugestie lub wpisz poprawne słowo w górnym polu.

 • Kliknij przycisk Dodaj, aby zapisać w słowniku prawidłowe, ale nierozpoznane słowo.

Automatyczne sprawdzanie pisowni

Kliknij prawym przyciskiem myszy błędnie napisane słowo i wybierz jedną z następujących opcji:

 • Wybierz poprawne słowo z listy sugestii.
 • Kliknij przycisk Ignoruj wszystkie, aby zignorować wszystkie błędnie napisane wystąpienia tego wyrazu w dokumencie.
 • Kliknij przycisk Dodaj do słownika, aby dodać wyraz do słownika, co spowoduje, że nie będzie już zgłaszany jako błąd.
Uwaga:
 • Aby zmodyfikować reguły automatycznego sprawdzania pisowni, otwórz okno dialogowe Zmień pisownię i przejdź do sekcji Opcje
 • Automatyczne sprawdzanie pisowni nie jest obsługiwane w tekście zawierającym efekt.
 • Program Illustrator umożliwia sprawdzanie pisowni w wielu językach, zgodnie z językiem przypisanym do danego tekstu. Aby przypisać język, zaznacz tekst i wybierz odpowiedni język z menu Język na panelu Typografia.

Edycja słownika ortograficznego

 1. Wybierz polecenie Edycja > Edytuj słownik własny.

  Edycja słownika ortograficznego

 2. Wykonaj dowolną z następujących czynności i kliknij przycisk Gotowe:

  • Aby dodać wyraz do słownika, wpisz go w polu Pozycja i kliknij przycisk Dodaj.

  • Aby usunąć wyraz ze słownika, zaznacz go na liście i kliknij opcję Usuń.

  • Aby zmienić wyraz w słowniku, zaznacz go na liście. Następnie wpisz nowy wyraz i kliknij opcję Zmień.

Przypisywanie języków do tekstu

Program Illustrator udostępnia funkcje sprawdzania pisowni i dzielenia wyrazów. Słownik zawiera setki tysięcy słów ze standardowym podziałem na sylaby. Dany słownik (język) można przypisać do całego dokumentu lub zastosować go tylko do zaznaczonego tekstu.

Przypisywanie języków do tekstu w programie Illustrator
Przykłady dzielenia wyrazów w różnych językach

A. „Glockenspiel” w języku angielskim B. „Glockenspiel” w niemieckim tradycyjnym C. „Glockenspiel” w niemieckim zreformowanym 

Przypisywanie języka do całego tekstu

 1. [Windows] Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Dzielenie wyrazów 
  [macOS] Wybierz polecenie Illustrator > Preferencje > Dzielenie wyrazów

 2. Wybierz słownik z rozwijanej listy Język domyślny i kliknij przycisk OK.

Przypisywanie języka do tekstu zaznaczonego

Przejdź na panel Typografia i wybierz odpowiedni słownik z menu Język. Jeśli menu Język nie jest widoczne, wybierz polecenie Pokaż opcje z menu panelu Typografia.

Unicode

Program Illustrator obsługuje format Unicode, w którym do każdego znaku jest przypisana niepowtarzalna wartość liczbowa — bez względu na używany język lub rodzaj komputera.

Wszystkie te operacje umożliwiają np. francuskiemu projektantowi tworzenie pracy dla klienta w Korei i przekazywanie je do USA bez niepotrzebnych kłopotów z tekstem. W takiej sytuacji, projektant w USA musi jedynie uruchomić odpowiedni język w swoim systemie operacyjnym, wczytać czcionkę w tym języku i kontynuować pracę.

Funkcje standardu Unicode

Przenośność

i liczby nie zmienią się po przeniesieniu pliku z jednego stanowiska na inne. Dodanie obcego języka do dokumentu nie spowoduje błędów, ponieważ posiada on swoje własne zaszeregowania, które nie powodują konfliktów z kodowaniem innego języka w tym samym projekcie.

Nie jest uzależniony od platformy

Ponieważ systemy operacyjne macOS i Windows obsługują format Unicode, można łatwo przenosić pliki pomiędzy tymi platformami. Nie trzeba już będzie wykonywać korekty i sprawdzania pliku programu Illustrator po przeniesieniu z komputera z systemem Windows na komputer Mac lub odwrotnie.

Solidny

Ponieważ czcionki zgodne z Unicode oferują większą liczbę potencjalnych znaków.

Plastyczny

Obsługa Unicode oznacza, że podstawianie kroju pisma w projekcie nie spowoduje podstawienia znaków. W przypadku czcionki zgodnej z Unicode, znak g pozostanie znakiem g bez względu na używany krój czcionki.

Dołącz do rozmowy

Ask the community

Znasz już podstawy pracy ze słownikami ortograficznymi i językowymi w programie Illustrator. 

Jeśli masz pytanie lub chcesz się podzielić pomysłem, dołącz do nas na forum użytkowników programu Adobe Illustrator. Chętnie Cię poznamy!

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto