Karta informacyjna efektów

Efekt

Operacja

Efekt > 3D

Konwertuje otwarte lub zamknięte ścieżki lub obiekty bitmapowe na obiekty trójwymiarowe (3D), które można obracać, oświetlać lub nadawać im cienie.

Zobacz także: Tworzenie obiektów trójwymiarowych

Efekt > Artystyczne

Symuluje malowanie na tradycyjnych nośnikach.

Zobacz też: Efekty artystyczne

Efekt > Rozmycie

Filtry rozmywające wygładzają przejścia przez uśrednianie pikseli przylegających do ostrych brzegów linii i obszarów cieniowanych, tam gdzie w obrazie występują ostre przejścia między kolorami.

Zobacz też: Efekty rozmycia

Efekty > Pociągnięcie pędzlem

Tworzy wygląd obrazu malowanego pędzlem poprzez zastosowanie efektów pociągnięć pędzlem lub naniesienia tuszu.

Zobacz też: Efekty Pociągnięcie pędzlem

Efekt > Konwertuj na kształt

Zmienia kształt obiektu wektorowego lub bitmapowego.

Zobacz także: Zmiana kształtu obiektów z efektami

Efekt > Linie cięcia

Używa linii cięcia w wybranym obiekcie.

Zobacz też: Określanie linii cięcia dla przecinania lub wyrównywania

Efekt > Zniekształć i przekształć

(górna część menu)

Pozwalają zmienić kształt obiektów wektorowych. Polecenia te można stosować także do obrysów i wypełnień, które dodano do obiektów bitmapowych za pomocą panelu Wygląd.

Zobacz także: Zmiana kształtu obiektów z efektami

Efekt > Zniekształcanie

(dolna część menu)

Geometryczne zniekształcanie i odkształcanie obrazu.

Zobacz też: Efekty zniekształcenia (dół menu)

Efekt > Ścieżka

Przesuwa ścieżki obiektu wobec jego położenia oryginalnego, zamienia tekst na zestaw ścieżek złożonych, które można edytować i opracowywać jak inne obiekty graficzne i zmienić obrys zaznaczonego obiektu na obiekt wypełniony o takiej samej grubości, jak oryginalny obrys. Polecenia te można stosować także do obrysów i wypełnień, które dodano do obiektów bitmapowych za pomocą panelu Wygląd.

Zobacz także: Przesunięcie powielanych obiektów, Konwertowanie tekstu na krzywe, Konwersja obrysów na ścieżki złożone

Efekt > Odnajdywanie ścieżek

Łączenie grup, warstw lub podwarstw w pojedyncze obiekty podlegające edycji.

Zobacz także: Stosowanie efektów Odnajdywanie ścieżek

Efekt > Pikslowanie

Zbiera w grupki piksele o podobnych wartościach kolorów.

Zobacz też: Efekty pikslowania

Efekt > Rasteryzacja

Konwertuje obiekty wektorowe na bitmapy.

Zobacz także: Rasteryzowanie obiektu wektorowego

Efekt > Wyostrzenie

Filtry wyostrzające poprawiają nieostre obrazy przez zwiększenie kontrastu przylegających do siebie pikseli.

Zobacz też: Efekt wyostrzenia

Efekt > Szkic

Dodawanie tekstury do obrazów, często dla wywołania efektu 3D. Efekty te są też używane w celu uzyskania efektu rysunku odręcznego.

Zobacz też: Efekty szkicu

Efekt > Stylizacja

(górna część menu)

Dodawanie do obiektów strzałek, cieni, zaokrąglonych narożników, wtapiania krawędzi, poświaty i stylu szkicowego.

Zobacz także: Tworzenie cienia, Stosowanie blasku wewnętrznego lub zewnętrznego, Dodawanie strzałek, Wtapianie krawędzi obiektu, Tworzenie szkicu za pomocą efektu Bazgroły, Zaokrąglanie narożników obiektów

Efekt > Stylizacja

(dolna część menu)

Polecenie Żarzące się krawędzie pozwala tworzyć wyraziste, wyolbrzymione efekty przez przemieszczenie pikseli oraz przez zwiększenie kontrastowości obrazu.

Zobacz też: Efekty stylizacji (dół menu)

Efekty > Filtry SVG

Dodawanie do kompozycji atrybutów graficznych opartych na XML (np. cienie).

Zobacz także: Stosowanie efektów SVG

Efekt > Tekstura

Nadawanie obrazowi głębi lub wyglądu naturalnego.

Zobacz też: Efekty tekstur

Efekt > Wideo

Optymalizacja obrazów pobranych z wideo lub kompozycji przeznaczonej dla telewizji.

Zobacz też: Efekty wideo

Efekt > Wypaczenie

Zniekształcanie lub deformowanie obiektów, na przykład ścieżek, tekstów, obiektów siatkowych, przejść i obrazów rastrowych.

Zobacz także: Zmiana kształtu obiektów z efektami

Efekty artystyczne

Efekty artystyczne Polecenia te uaktywniają efekty rastrowe, a zatem ich stosowanie do obiektów wektorowych regulują ustawienia dokumentu.

Kolorowanie kredkami

Wynikowy obrazek wygląda, tak jakby narysowano go kolorowymi kredkami na jednolitym tle. Ważne krawędzie zostają zachowane, lecz sprawiają wrażenie niedokładnie zakreskowanych; tło jest widoczne przez obszary mniej pokolorowane.

Wycinanka

Wynikowy obraz wygląda, tak jakby był zrobiony z kawałków kolorowego papieru. Obrazy kontrastowe przypominają sylwetki na tle; obrazy kolorowe wyglądają, tak jakby składały się z kilku warstw kolorowego papieru.

Suchy pędzel

Krawędzie obrazu są malowane techniką suchego pędzla (pomiędzy obrazem olejnym i akwarelą). Efekt upraszcza obraz poprzez zmniejszenie liczby kolorów.

Ziarno błony fotograficznej

Stosowanie jednolitego wzorku do cieni oraz półcieni obrazu. Łagodniejszy wzorek jest stosowany do jaśniejszych obszarów obrazka. Efekt jest używany do eliminacji efektów pasków kolorów w przejściach i zmniejszenia wizualnych różnić elementów pochodzących z różnych źródeł.

Fresk

Obraz jest malowany krótkimi, grubymi i wyokrąglonymi pociągnięciami.

Blask neonu

Pozwala dodawać do obrazu różne rodzaje poświaty. Efekt jest użyteczny do delikatnego kolorowania obrazu. Aby wybrać kolor poświaty, kliknij pole poświaty i zaznacz wybrany kolor próbnikiem kolorów.

Maźnięcia farbą

Pozwala na wybranie jednej z wielu wielkości pędzla (od 1 do 50) oraz typów efektu malowania. Wśród typów pędzli znajdują się: prosty, delikatnie nierówny, delikatnie ciemny, szeroki ostry, szeroki nierówny i postrzępiony.

Szpachla malarska

Wynikowy obraz zawiera mniej detali; sprawia wrażenie cienko pomalowanego płótna z wyraźną teksturą.

Foliowanie

Obraz jest pokrywany błyszczącym plastikiem, dzięki czemu uwydatniają się szczegóły powierzchni.

Posteryzacja krawędzi

Zmniejsza liczbę kolorów obrazu poddanego posteryzacji zgodnie z ustalonymi opcjami, odnajduje krawędzie obrazu i obrysowuje je na czarno. Duże obszary obrazu posiadają proste cienie, a ciemne szczegóły kompozycji są rozmieszczane w obrazie.

Pastele

Wynikowy obraz wygląda, tak jakby był pomalowany za pomocą pastelowej kredki na pokrytym teksturą tle. Obszary jasnego koloru zawierają grube kreski kredy z niewielkim akcentem tekstury, a obszary ciemniejsze zawierają zdrapane kreski kredy odkrywające teksturę.

Smużenie

Obraz jest zmiękczany za pomocą krótkich ukośnych kresek lub rozmazywania ciemnych obszarów. Obszary jaśniejsze stają się jeszcze jaśniejsze i tracą szczegóły.

Gąbka

Powstają obrazy z obszarami wyraźnie zaznaczonej tekstury kontrastowych kolorów, które sprawiają wrażenie malowania gąbką.

Podkład

Wynikowy obraz jest malowany na innym obrazie, który znajduje się na tle pokrytym teksturą.

Akwarele

Obraz jest malowany w stylu przypominającym akwarele, przy użyciu średniego pędzla nanoszącego na obrazy kolory rozwodnione. Następuje zmniejszenie szczegółowości. W miejscach wyraźnych zmian tonów na krawędziach efekt zmienia nasycenie koloru.

Efekty rozmycia

Polecenia w podmenu Rozmycie w menu Efekt są zorientowane „rastrowo”, to znaczy przy stosowaniu danego efektu do obiektów wektorowych są używane ustawienia efektów rastrowych dokumentu.

Rozmycie gaussowskie

Zaznaczenie jest rozmywane szybko, na podstawie podanego współczynnika. Efekt usuwa gęsto rozmieszczone szczegóły i może wywoływać efekt zamglenia.

Rozmycie promieniste

Symulacja rozmycia, jakie uzyskuje się filmując obiekt ruchomą kamerą. Metoda Obrót polega na rozmywaniu obrazu wzdłuż okręgów o wspólnym środku, z określoną siłą. Zaznacz opcję Powiększenie, aby rozmyć obraz wzdłuż linii koła, nadając kompozycji efekt zmniejszania lub powiększania obrazu, i określ wartość efektu od 1 do 100. Można wybrać niską jakość rozmycia, która zapewnia szybkie, lecz ziarniste rezultaty; a także jakość dobrą i bardzo dobrą, które są rozróżnialne tylko w przypadku dużych obrazów. Punkt odniesienia rozmycia jest określany poprzez przeciągnięcie wzorka w polu Środek rozmycia.

Inteligentne rozmycie

Obraz jest rozmywany z najwyższą precyzją. Możesz określić promień, próg i jakość rozmycia. Promień decyduje o wielkości obszaru przeszukiwanego pod kątem różnic między pikselami. Próg określa różnicę pomiędzy pikselami uwzględnianymi przez filtr. Możesz także ustawić tryb dla całego zaznaczenia (Zwykły) oraz dla krawędzi przejść kolorów (Tylko krawędź oraz Nakładka). Tam, gdzie pojawia się znaczący kontrast, w trybie Tylko krawędź są generowane krawędzie czarno-białe, a w trybie Nakładka – białe.

Efekty pociągnięcia pędzlem

Pociągnięcia pędzlem są efektami rastrowymi, a zatem ich stosowanie do obiektów wektorowych regulują ustawienia dokumentu.

Akcentowanie krawędzi

Krawędzie obrazu zostają uwydatnione. Gdy kontrolka Jasność krawędzi ma dużą wartość, akcenty przypominają białą kredę. Gdy ma małą wartość, akcenty przypominają czarny atrament.

Pociągnięcia pod kątem

Obraz jest malowany ponownie przy pomocy ukośnych kresek. Jaśniejsze obszary obrazu są malowane za pomocą kresek idących w jednym kierunku, a ciemniejsze obrazki są malowane w odwrotnym kierunku.

Kreskowanie

Szczegóły oraz wygląd oryginalnego obrazu zostają zachowane, są jednak dodawane tekstury, a krawędzie pokolorowanych obszarów są uwydatniane w sposób przypominający kreskowanie ołówkiem. Opcja Intensywność określa liczbę przejść kreski, od 1 do 3.

Ciemne kreski

Ciemne obszary obrazu są malowane kolorem zbliżonym do czerni przy pomocy krótkich, gęstych pociągnięć, a obszary jaśniejsze – długimi, białymi pociągnięciami.

Kontury tuszem

Na szczegółach obrazu są umieszczane cienkie linie. Uzyskany efekt przypomina rysunek wykonany tuszem.

Bryzganie

Tworzenie efektu bryzgania farbą. Większe wartości opcji upraszczają efekt.

Napylone linie

Obraz jest przemalowywany dominującymi kolorami przy pomocy zaokrąglonych linii farby w aerozolu.

Sumi‑e

Obraz jest malowany w stylu japońskim, przy użyciu techniki malowania czarną farbą na ryżowym papierze. W rezultacie powstają miękkie, rozmyte linie w kolorze intensywnej czerni.

Efekty zniekształcenia (dół menu)

Polecenia z grupy Zniekształcanie mogą angażować duże obszary pamięci. Polecenia te uaktywniają efekty rastrowe, a zatem ich stosowanie do obiektów wektorowych regulują ustawienia dokumentu.

Zmiękczona poświata

Obraz sprawia takie wrażenie, jakby był oglądany przez filtr dyfuzyjny. Efekt dodaje białe prześwity z wygasającą poświatą od środka zaznaczenia.

Szkło

Obrazy wyglądają, tak jakby były oglądane przez szkło. Możesz skorzystać z gotowego efektu szkła lub utworzyć własny na podstawie pliku z programu Photoshop. Ustawienia skalowania, zniekształcenia i wygładzania oraz opcje tekstury mogą być zmieniane.

Morskie fale

Do kompozycji są dodawane losowe fale, wskutek czego wygląda ona tak, jakby znajdowała się pod wodą.

Efekty pikslowania

Efekty pikslowania są efektami rastrowymi, a zatem ich stosowanie do obiektów wektorowych regulują ustawienia dokumentu.

Rastrowanie kolorów

Powstaje efekt użycia powiększonej siatki rastra w każdym kanale obrazu. Dla każdego z kanałów efekt dzieli obraz na prostokąty i zastępuje każdy z tych prostokątów kołem. Wielkość koła jest proporcjonalna do jasności prostokąta.

Aby użyć tego efektu, wpisz wartość wyrażoną w pikselach, określającą maksymalny promień kropki (od 4 do 127) oraz wartość kąta rastra (kąta pomiędzy kropką i rzeczywistą poziomą) dla jednego lub kilku kanałów. W przypadku obrazów w skali szarości można użyć tylko kanału 1; w przypadku obrazów RGB, kanałów 1, 2 i 3 odpowiadających kanałom czerwonemu, zielonemu i niebieskiemu; w przypadku obrazów CMYK można użyć wszystkich czterech kanałów, które odpowiadają kanałowi niebieskozielonemu, karmazynowemu, żółtemu i czarnemu.

Krystalizacja

Kolory są zamieniane na wieloboki.

Mezzotinta

Obraz jest konwertowany na dowolnie rozmieszczony wzorek czarnych i białych obszarów lub obszarów w pełni nasyconych kolorów. Aby użyć tego efektu, wybierz wzorek punktu z menu Typ, w oknie Mezzotinta.

Punktylizacja

Program dzieli kolory obrazu na losowo rozmieszczone punkty, podobne do obrazu puentylistów, oraz wykorzystuje kolor tła jako obszar płótna pomiędzy punktami.

Efekt wyostrzenia

Polecenie Maska wyostrzająca, dostępne w podmenu Wyostrzenie w menu Efekt, pozwala wyostrzyć obrazy rozmyte poprzez zwiększenie kontrastu między sąsiednimi pikselami. Efekt należy do grupy rastrowych, a zatem jego stosowanie do obiektów wektorowych regulują ustawienia dokumentu dotyczące efektów rastrowych.

Maska wyostrzająca

Polecenie pozwala odnaleźć obszary obrazu ze znacznymi zmianami kolorów i wyostrzyć je. Efekt Maska wyostrzająca działa w ten sposób, że zwiększa kontrast na krawędziach kształtów – po jednej stronie krawędzi jest rysowana linia jaśniejsza, a po drugiej ciemniejsza. Ten efekt wzmacnia krawędzie i tworzy wrażenie ostrzejszego obrazu.

Efekty szkicu

W wielu wypadkach obraz jest rysowany ponownie, przy użyciu czerni i bieli. Efekty są efektami rastrowymi, a zatem ich stosowanie do obiektów wektorowych regulują ustawienia dokumentu dotyczące efektów rastrowych.

Relief

Obraz wynikowy wygląda jak relief wyrzeźbiony na płaszczyźnie. Ciemne obszary obrazu stają się czarne, a jasne - białe.

Kreda i węgiel

Światła i śródtony obrazka są zamieniane na jednokolorowe tło – wyglądające tak, jakby było narysowane kredą. Cienie są wymieniane przez czarne ukośne linie rysowane węglem. Partie szkicowane węglem są czarne, a partie rysowane kredą – białe.

Węgiel drzewny

Obraz jest malowany ponownie techniką „węgla”. Główne krawędzie są rysowane szeroką kreską, a półcienie są szkicowane poprzecznymi kreskami. Partie szkicowane węglem są czarne, a papier – biały.

Chrom

Wynikowy obraz wygląda, tak jakby był narysowany na powierzchni chromowanej. Światła stanowią wysokie punkty, a cienie stanowią niskie punkty odbijającej powierzchni.

Ołówek Conte

Na obrazie powielana jest tekstura głęboko ciemnych i czysto białych ołówków Conte. Efekt Kredka powoduje, że ciemne obszary obrazu są zastępowane czernią, a jasne – bielą.

Cienkopis

Szczegóły na oryginalnym obrazie są obrysowywane w sposób przypominający użycie wiecznego pióra. Kolory obrazu są zastępowane czernią, a tło bielą. Polecenie to sprawdza się najlepiej w przypadku obrazów zeskanowanych.

Wzór rastra

Powstaje efekt rastra z jednoczesnym zachowaniem ciągłego zakresu tonów.

Papier listowy

Wynikowy obraz wygląda, tak jakby był zrobiony z papieru czerpanego. Efekt upraszcza obraz, a uzyskany wynik przypomina zastosowanie efektu Ziarno (z podmenu Tekstura) z wgłębieniami. Ciemne obszary obrazu przypominają wgłębienia w białym papierze.

Kserokopia

Powstaje efekt kserokopii obrazu. Duże obszary ciemnego koloru są kserowane tylko wokół ich krawędzi, a śródtony są zmieniane na czarny lub biały.

Sztukateria

Obraz jest formowany, tak jakby był z gipsu. Kolory są zamieniane na czerń i biel. Ciemne obszary są wynoszone do góry, a obszary jaśniejsze są umieszczane niżej.

Siatka pęknięć na filmie

Powstaje efekt ściskania i zniekształcania emulsji filmu, aby utworzyć obraz, który wygląda na krzaczkowaty w cieniach i lekko ziarnisty w światłach.

Stempel

Filtr upraszcza obraz, tak jakby był podstemplowany za pomocą gumowego lub drewnianego stempla. Najlepsze efekty daje używanie tego filtra do obrazów czarno–białych.

Poszarpane brzegi

Obraz przypomina kompozycję utworzoną z kawałków postrzępionego papieru. Kolory są zamieniane na czerń i biel. Jest użyteczna w przypadku obrazów, które składają się z tekstu lub wyraźnie skontrastowanych obiektów.

Mokry papier

Powstaje efekt mokrego papieru za pomocą maźnięć farby, która rozmazuje się na włóknistym papierze.

Efekty stylizacji (dół menu)

Efekt Żarzące się krawędzie jest efektem rastrowym, a zatem jego stosowanie do obiektów wektorowych regulują ustawienia dokumentu dotyczące efektów rastrowych.

Żarzące się krawędzie

Pozwala zidentyfikować krawędzie kolorów i dodać do nich blask przypominający neon.

Efekty tekstur

Efekty tekstury są efektami rastrowymi, a zatem ich stosowanie do obiektów wektorowych regulują ustawienia dokumentu dotyczące efektów rastrowych.

Spękalina

Obraz jest malowany przy użyciu wypukłej sztukaterii, co daje w efekcie cienką siatkę pęknięć wokół konturów. Efekt jest przeznaczony dla wywołania efektu płaskorzeźby na obrazach z szeroką gamą kolorów lub odcieni szarości.

Ziarno

Do obrazu jest dodawana tekstura o różnych rodzajach ziarna (regularne, miękkie, rozrzucone, połączone, kontrastowe, powiększone, wypunktowane, poziome, pionowe lub cętkowane). Więcej informacji o korzystaniu z opcji poleceń do określania tekstury zawiera temat Używanie opcji tekstury i powierzchni szkła.

Płytki mozaiki

Wynikowy obraz wygląda, tak jakby był podzielony na małe kawałki lub płytki; pomiędzy płytkami są widoczne fugi. (Polecenie Pikslowanie > Mozaika daje inny wynik: obraz jest dzielony na różnokolorowe bloki pikseli).

Patchwork

Obraz jest dzielony na kwadraty wypełnione dominującym w danym fragmencie kolorem. Efekt losowo zmniejsza lub zwiększa wielkość płytki, aby odwzorować światła i cienie obrazu.

Witraż

Obraz zostaje namalowany w taki sposób, że przylegające do siebie piksele o takim samym kolorze zostają obrysowane kolorem narzędzia.

Dodanie tekstury

Do obrazu jest stosowana wybrana tekstura.

Efekty wideo

Efekty są efektami rastrowymi, a zatem ich stosowanie do obiektów wektorowych regulują ustawienia dokumentu dotyczące efektów rastrowych.

Usuń przeplot

Obrazy uzyskane z przechwyconych danych wideo są wygładzane poprzez usunięcie parzystych lub nieparzystych linii przeplotu. Usunięte linie mogą być zastąpione przez powielenie lub interpolację.

Kolory NTSC

Ogranicza przestrzeń kolorów do kolorów przyjętych w telewizji, unikając zacieków nadmiernie nasyconych kolorów na liniach odtwarzających obraz w telewizji.

Używanie opcji tekstury i powierzchni szkła

Niektóre efekty dołączone do pakietu programu Illustrator posiadają opcje tekstury (np. efekty Szkło, Pastele, Ziarno i Fresk). Opcje dodawania tekstury przekształcają obraz bitmapowy w obraz malowany na różnych materiałach (płótnie lub cegle) lub oglądany przez szklane bloki.

  1. W oknie dialogowym efektu wybierz z menu wysuwanego Tekstura rodzaj tekstury lub wybierz polecenie Wczytaj teksturę (dostępne tylko w przypadku poleceń Pastele i Szkło), aby określić plik.

  2. Ustaw inne opcje (jeśli są dostępne):

    • Zmień ustawienie suwaka Skalowanie, aby powiększyć lub zmniejszyć efekt na powierzchni obrazka bitmapowego.

    • Zmień ustawienie suwaka Relief, aby dopasować głębokość powierzchni tekstury.

    • W wyskakującym menu Kierunek światła wybierz kierunek padania światła.

    • Zaznacz opcję Odwrotność, aby odwrócić tony jasne i ciemne.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online