Dowiedz się, jak używać pokrętła Microsoft Surface Dial w programie Illustrator.

Do programu Illustrator wprowadzono obsługę pokrętła Microsoft Surface Dial w systemach Windows 10 Anniversary i nowszych lub bezpośrednio w komputerze Surface Studio. Pokrętła Surface Dial można używać do dostosowywania ustawień i parametrów dla dokumentów programu Illustrator.

MS-Dial

Podczas korzystania z programu Illustrator naciśnij długo pokrętło Surface Dial, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

Cofnij/Ponów

Wykonywanie operacji Cofnij i Ponów.

undo-redo
Wykonywanie operacji cofania i ponawiania, obracając pokrętło Surface Dial

Ułóż

Przesuwanie zaznaczonego obiektu byo jeden obiekt do przodu lub o jeden obiekt do tyłu stosu.

arrange_edited
Układanie wybranego obiektu, obracając pokrętło Surface Dial

Powiększanie

Powiększanie i oddalanie podczas pracy nad kompozycją.

zoom_2
Powiększanie kompozycji, obracając pokrętło Surface Dial

Poruszanie się po obszarze roboczym

Przechodzenie z jednego obszaru roboczego do innego w danym dokumencie.

artboard
Poruszanie się po obszarach roboczych, obracając pokrętło Surface Dial

Narzędzia

Można wybrać jedno z następujących narzędzi w programie Illustrator: Obróć, Skaluj, Pędzel, Kropla i Gumka.

tools_rotate
Obracanie kompozycji za pomocą pokrętła Surface Dial
  • Wybierz narzędzie Obróć, umieść punkt obrotu na wybranym obiekcie, a następnie obróć pokrętło Surface Dial, aby przekształcić wybraną kompozycję wokół punktu obrotu w interwale co pięć stopni.
  • Wybierz narzędzie Skaluj, a następnie obróć pokrętło Surface Dial, aby równomiernie skalować wybraną kompozycję w interwale co 5 procent.
  • Wybierz narzędzie Pędzel lub Kropla, a następnie obróć pokrętło Surface Dial, aby dostosować rozmiar pędzla.
  • Wybierz narzędzie Gumka, a następnie obróć pokrętło Surface Dial, aby dostosować średnicę gumki.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online