Po uruchomieniu programu Adobe Illustrator zostają załadowane niezbędne wtyczki, czcionki, sterowniki i inne elementy firm trzecich, które są wymagane do prawidłowego funkcjonowania. W przeszłości, kiedy program Illustrator napotkał błąd, na przykład uszkodzoną czcionkę lub niekompatybilną wtyczkę, aplikacja ulegała awarii i zdiagnozowanie przyczyny problemu było bardzo trudne.

Tryb bezpieczny to nowa funkcja, która:

 • Pomaga w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów w danym obszarze, umożliwiając naprawienie wszelkich awarii.
 • Określa przyczynę awarii, zapobiega ładowaniu konkretnego pliku podczas uruchamiania programu Illustrator i wyświetla listę elementów powodujących problem podczas ponownego uruchomienia programu Illustrator.
 • Umożliwia uruchomienie programu Illustrator pomimo napotkania czcionek, wtyczek lub innych elementów powodujących awarię.

Podczas pracy w Trybie bezpiecznym program Illustrator działa prawidłowo, poza tym, że wyłączone elementy nie będą dostępne do użycia podczas pracy. Na przykład, jeśli czcionka została uszkodzona, program Illustrator przestanie wyświetlać tę czcionkę jako opcję dostępną dla elementów tekstowych.

Obieg pracy w trybie bezpiecznym

Jeśli w środowisku programu Illutrator znajdują się elementy powodujące awarie:

Obieg pracy programu Illustrator w trybie bezpiecznym
Obieg pracy programu Illustrator w trybie bezpiecznym

Tryb bezpieczny

Uwaga:

W pierwszym kroku procedura ta zakłada, że program Illustrator działał prawidłowo aż do teraz.  

 1. Uruchom program Illustrator. Jeśli program Illustrator wykryje, że plik jest uszkodzony lub powoduje błędy, program zostanie wyłączony.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Windows: uruchom ponownie program Illustrator.
  • Mac: wybierz polecenie Otwórz ponownie.
  Przykład błędu na komputerze Mac

 3. Kiedy program Illustrator uruchomi się ponownie, można:

  • Wybrać opcję Uruchom test diagnostyczny, co przełączy program Illustrator w Tryb bezpieczny, aby pomóc w rozwiązywaniu problemów.
  • Wybrać opcję Uruchom program Illustrator, aby spróbować uruchomić program Illustrator normalnie.
  Kliknij opcję Uruchom test diagnostyczny, aby włączyć opcję Tryb bezpieczny.

 4. (Ten krok można powtarzać się wiele razy) Program Illustrator uruchamia się ponownie. Jeśli zostanie znaleziony błąd, przyczyna błędu (czcionka, sterownik, wtyczka) jest identyfikowana i wyłączana, dzięki czemu możliwe jest uruchomienie programu Illustrator.

  Ekran startowy programu Illustrator w trybie bezpiecznym wskazuje postęp testów diagnostycznych.

  Uwaga:

  Krok ten jest powtarzany dla każdego pliku powodującego błędy, który zostanie wykryty przez program Illustrator. Nie należy przerywać testów diagnostycznych.

 5. Gdy wszystkie pliki powodujące błędy zostaną wyizolowane i zanotowane podczas diagnostyki, program Illustrator uruchomi się w trybie bezpiecznym.

 6. Gdy program Illustrator zostanie uruchomiony, okno dialogowe trybu bezpiecznego wyświetla listę wtyczek, czcionek lub sterowników, które powodowały awarię programu. Wybierz Krok 7 lub Krok 8.

  Okno dialogowe trybu bezpiecznego do zaznaczania naprawionych błędów

 7. (Opcja 1 z 2) Aby naprawić błędy:

  1. Kliknij odpowiedni wiersz na liście.

  2. Sprawdź obszar rozwiązywania problemów, aby uzyskać informacje.

   Sprawdź obszar rozwiązywania problemów, aby uzyskać informacje dotyczące diagnostyki.

  3. Postępuj zgodnie ze wskazówkami i wedle uznania zastąp czcionkę, zaktualizuj wtyczki lub odinstaluj pozycje powodujące błędy.

  4. Jeśli uważasz, że błąd został naprawiony, zaznacz pole wyboru dostępne dla każdego wiersza.

  5. Kliknij opcję Włącz przy ponownym uruchomieniu, zapisz pracę i uruchom ponownie program Illustrator.

 8. (Opcja 2 z 2). Aby nadal działać w trybie bezpiecznym: w oknie dialogowym trybu bezpiecznego (Krok 6) kliknij polecenie Zamknij. Wszystkie pliki powodujące błędy będą nadal wyłączone.

Uwaga:

W dowolnej chwili kliknij łącze Tryb bezpieczny na pasku aplikacji, aby wyświetlić okno dialogowe trybu bezpiecznego. Można również kliknąć pozycję Pomoc > Tryb bezpieczny, aby użyć okna dialogowego trybu bezpiecznego.

Otwórz okno dialogowe trybu bezpiecznego, aby uzyskać pomoc w rozwiązywaniu problemów.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online