Metadane to zbiór standardowych informacji o pliku, np. o jego autorze, rozdzielczości, przestrzeni kolorów, prawach autorskich i wprowadzonych dla niego słowach kluczowych.

W panelu Informacje o dokumencie dostępne są informacje ogólne o pliku oraz zawartych w nim obiektach, a także dane o liczbie i nazwach stylów graficznych, kolorach własnych, gradientach, czcionkach i kompozycjach umieszczonych.

Informacje o standardzie XMP

Praca za pomocą metadanych w programie Adobe Bridge i składnikach Adobe Creative Suite

Omówienie panelu Informacje o dokumencie

Na panelu Informacje o dokumencie dostępne są informacje ogólne o pliku oraz zawartych w nim obiektach, a także dane o liczbie i nazwach stylów graficznych, kolorach własnych, wzorkach, gradientach, czcionkach i kompozycjach umieszczonych. Aby wyświetlić ten panel, wybierz polecenie Okno > Informacje o dokumencie.

  • Aby wyświetlić inny rodzaj informacji, zaznacz odpowiednią opcję w menu panelu: Dokument, Obiekty, Style grafiki, Pędzle, Kolory dodatkowe, Wzorki, Gradienty, Czcionki, Obrazy połączone, Osadzone obrazy, Szczegóły o czcionkach.

  • Aby wyświetlić informacje tylko o zaznaczonym obiekcie, wybierz z menu panelu opcję Tylko zaznaczenie. Brak zaznaczenia tej opcji powoduje wyświetlanie informacji o całym dokumencie.

  • Aby zapisać kopię informacji o pliku w postaci tekstowej, wybierz z menu panelu polecenie Zapisz. Podaj nazwę i położenie, a następnie kliknij Zapisz.

  • Aby obejrzeć rozmiary obszaru roboczego, kliknij narzędzie Obszar roboczy, wybierz polecenie Dokument z menu panelu, a następnie kliknij, aby wskazać obszar roboczy, który chcesz obejrzeć.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online