Po osadzeniu obrazu w dokumencie programu Illustrator jego plik zostaje w nim zapisany. Osadzone obrazy można wyodrębnić, cofając osadzenie i zastąpić je odpowiednimi, wyodrębnionymi plikami PSD lub TIFF. Wyodrębnione pliki można wykorzystywać i edytować poza programem Illustrator.

  1. Zaznacz obraz osadzony w dokumencie i wykonaj jedną z następujących czynności:

    • W panelu sterowania kliknij pozycję Cofnij osadzenie.
    • Z menu panelu Łącza wybierz polecenie Cofnij osadzenie.
    Okno dialogowe cofania osadzania
  2. W oknie dialogowym cofania osadzania należy podać nazwę i lokalizację nowego pliku (tylko PSD lub TIFF), a następnie kliknąć Zapisz.

    Osadzenie kompozycji zostaje cofnięte i zostaje ona połączona z dokumentem programu Illustrator.

Więcej informacji na temat plików połączonych i osadzonych można znaleźć w sekcji Importowanie plików kompozycji.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online