Użyte pliki, czcionki (z wyjątkiem chińskich, koreańskich i japońskich) oraz połączoną grafikę można spakować do wygodnej postaci. Po spakowaniu pliku utworzony zostaje folder zawierający dokument programu Illustrator, niezbędne czcionki, połączoną grafikę oraz raport dotyczący pakietu. Raport ten, który jest zapisywany w postaci pliku tekstowego, zawiera informacje dotyczące spakowanej zawartości.

 1. Wybierz polecenie Plik > Pakiet.

  Okno dialogowe tworzenia pakietu
  Okno dialogowe tworzenia pakietu

 2. Wskaż lokalizację i podaj nazwę folderu:

  Położenie

  Wskaż lokalizację, w której ma zostać utworzony spakowany folder.

  Nazwa folderu

  Podaj nazwę pakietu. Domyślnie, nazwa folderu jest pochodną nazwy dokumentu programu Illustrator.

 3. Określ następujące opcje:

  Kopiuj łącza

  Kopiuje połączoną grafikę oraz pliki do folderu pakietu.

  Gromadź łącza w oddzielnym folderze

  Tworzy folder Links (Łącza) i umieszcza w nim wszystkie zasoby powiązane łączami. Jeśli opcja ta nie jest zaznaczona, zasoby są kopiowane do tego samego folderu, co plik .ai.

  Połącz ponownie pliki z dokumentem

  Zmienia łącza do folderu pakietu. Jeśli opcja ta nie jest zaznaczona, spakowany dokument programu Illustrator zachowuje łącza do zasobów w ich źródłowych lokalizacjach, a zasoby zostają mimo wszystko zgromadzone w pakiecie.

  Skopiuj czcionki użyte w dokumencie (z wyjątkiem CJK)

  Kopiuje wszystkie niezbędne pliki czcionek, a nie całą rodzinę czcionek.

  Uwaga:

  Podczas pakowania czcionek wyświetlane jest ostrzeżenie. Informacje na temat możliwości kopiowania czcionek można znaleźć w umowie licencyjnej.

  Utwórz raport

  Tworzy podsumowanie, które zostaje dołączone do pakietu. Zawiera ono informacje dotyczące obiektów w kolorach punktowych, użytych i brakujących czcionek, brakujących łączy oraz szczegóły połączonych i osadzonych obrazów.

 4. Kliknij Pakiet. Utworzona zostanie poniższa struktura folderów wraz z odpowiednio rozmieszczonymi zasobami.

  Struktura folderów w pakiecie
  Struktura folderów w pakiecie

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online