Illustrator CC obejmuje wsparcie języków indyjskich, bliskowschodnich i południowo-wschodnio-azjatyckich. Można tworzyć dokumenty, używając tekstu w tych językach. Dodatkowy kompozytor języków bliskowschodnich i południowoazjatyckich umożliwia tworzenie poprawnych form słownych w wielu skryptach, które nie należą do języków zachodnich.

Uwaga:

Funkcje tekstowe w różnych aplikacjach Adobe mogą nie być zgodne — każda aplikacja może korzystać z innego silnika tekstu. Ponadto funkcje tekstowe mogą różnić się w zależności od głównego wykorzystania aplikacji (edycja obrazu, układ strony, ilustracja itp.), więc formatowanie, styl i możliwości edycji w różnych aplikacjach mogą różnić się w zależności od sposobu obróbki tekstu.

Języki ani skrypty południowo-wschodnio-azjatyckie nie są obecnie obsługiwane przez wszystkie produkty Adobe. Przeniesienie tekstu w języku południowo-wschodnio-azjatyckim z aplikacji Adobe obsługującej te języki do nieobsługującej ich aplikacji prawdopodobnie spowoduje utratę części lub całości tekstu, formatowania itd. W tym przypadku warto pamiętać o następujących kwestiach:

 • Pliki obrazów mogą wymagać spłaszczenia przed przeniesieniem z programu Photoshop do innych aplikacji.
 • Przed wykorzystaniem w innych aplikacjach pliki tekstowe programu Adobe Illustrator mogą wymagać konwersji na kontury.
 • Konwersja tekstu może spowodować utratę możliwości edycji podczas przenoszenia między aplikacjami.

Obsługiwane języki azjatyckie

Kompozytor języków bliskowschodnich i południowoazjatyckich obsługuje następujące języki:

Indyjskie Bliskowschodnie Południowo-wschodnio-azjatyckie
 • Bengalski
 • Gudżarati
 • Hindi
 • Kannada
 • Malajalam
 • Marathi
 • Oriya
 • Pendżabski
 • Tamilski
 • Telugu
 • Arabski
 • Hebrajski
Więcej informacji można znaleźć w artykule Język arabski i hebrajski.
 • Tajski
 • Syngaleski
 • Birmański
 • Khmerski
 • Lao

Instalowanie odpowiednich pakietów języków i czcionek (Windows)

Aby zapewnić prawidłowy dostęp do tych języków w systemie Windows, należy zainstalować odpowiednie pakiety języków i czcionek.

Szczegółowe informacje można znaleźć w pomocy firmy Microsoft: Pakiety językowe.

Tworzenie dokumentów przy użyciu języków azjatyckich

Aby utworzyć nowy dokument przy użyciu jednego z obsługiwanych języków:

 1. Wybierz kolejno Edycja > Preferencje > Tekst.
 2.  Wybierz Opcje języków południowo-wschodnio-azjatyckich lub Pokaż opcje indyjskie.
 3. Otwórz dokument.
 4. Utwórz warstwę tekstową za pomocą narzędzia Tekst.
 5. W panelu Typografia ustaw jeden z następujących języków: tajski, birmański, laotański, singaleski i khmerski.
 6. Ustaw czcionkę odpowiednią dla wybranego języka. Jeśli na przykład wybrano język tajski, należy ustawić czcionkę tajską, taką jak Adobe Thai lub Noto Sans Thai.
 7. Skopiuj i wklej tekst utworzony w wybranym języku. Jeśli jest skonfigurowana klawiatura dla tego języka, wystarczy wpisać tekst.
Włączenie opcji południowoazjatyckich i indyjskich w Preferencjach
Włączanie opcji wschodnioazjatyckich i indyjskich w Preferencjach

Wybór kompozytora kompozytor

Po włączeniu opcji języków wschodnioazjatyckich lub indyjskich w menu wysuwanym panelu Akapit zostaną włączone następujące kompozytory (dostępnym w Panelu sterowania lub po naciśnięciu skrótu klawiaturowego Ctrl + T):

 • Kompozytor jednoliniowy języków bliskowschodnich i południowoazjatyckich
 • Kompozytor wieloliniowy języków bliskowschodnich i południowoazjatyckich
Kompozytory dostępne po włączeniu opcji języków południowo-wschodnio-azjatyckich lub indyjskich
Kompozytory dostępne po włączeniu opcji języków południowo-wschodnio-azjatyckich lub indyjskich

Uwaga:

W oknie Preferencje > Tekst można wybrać tylko jedną z opcji obsługi języków indyjskich i wschodnioazjatyckich. Możesz wybrać jedną z nich lub wyłączyć obydwie.

Wybór języka

Można wybrać odpowiednią opcję języka w rozwijanym menu Język sekcji Znak w panelu Właściwości, jak pokazano poniżej. Opcja ta służy do sprawdzania dzielenia wyrazów i pisowni.

language_indic

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online