Aby dodatkowo wskazać różne obszary robocze do przycinania kompozycji, możesz utworzyć i stosować kilka zestawów linii cięcia, umieszczonych w kompozycji. Linie cięcia określają miejsca przycinania wydruku. Znaki te są użyteczne przy umieszczaniu kilku zestawów linii na stronie (np. do wycinania wizytówek umieszczonych na jednej stronie papieru). Linie są też stosowane do wyrównywania kompozycji programu Illustrator, eksportowanej do innej aplikacji.

Linie cięcia różnią się od obszaru roboczego w kilku aspektach:

  • Obszary robocze określają drukowalne granice kompozycji, podczas gdy linie cięcia nie są związane z obszarem drukowalnym.

  • W przypadku obszaru roboczych można aktywować tylko jeden z dostępnych obszarów, podczas gdy linie cięcia mogą być wyświetlane po kilka na raz.

  • Obszar roboczy jest określony poprzez widoczne, ale niedrukowalne oznaczenia, podczas gdy linie cięcia są drukowane na czarno (pojawiają się więc na każdym wyciągu, podobnie jak znaczniki drukarki).

Uwaga:

Linie cięcia nie zastępują znaczników przycięcia utworzonych za pomocą opcji Znaczniki i spad w oknie dialogowym Drukuj.

Tworzenie linii cięcia wokół obiektu

W programie Illustrator można tworzyć edytowalne znaczniki przycięcia / linie cięcia lub tworzyć linie cięcia jako aktywne efekty.

Aby użyć linii cięcia, wykonaj następujące czynności:

  1. Zaznacz obiekt.

  2. Aby utworzyć edytowalne znaczniki przycięcia lub linie cięcia, wybierz Obiekt > Twórz znaczniki przycięcia.

  3. Aby utworzyć linie cięcia jako efekty aktywne, wybierz Efekt > Linie cięcia.

Usuwanie linii cięcia

Aby usunąć edytowalne linie cięcia lub znaczniki przycięcia, zaznacz znaczniki przycięcia i naciśnij klawisz Delete.

Aby usunąć efekty linii cięcia, zaznacz Linie cięcia w panelu Wygląd i kliknij ikonę Usuń zaznaczony element .

Stosowanie linii cięcia w stylu japońskim

Znaki te mają postać podwójnych linii o domyślnej wielkości zalewki 8,5 punktu (3 milimetrów).

  1. Wybierz polecenie Edycja > Preferencje (Windows) > Ogólne lub Illustrator > Preferencje > Ogólne (Mac OS).
  2. Zaznacz opcję Użyj japońskich linii cięcia i kliknij OK.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online