Tekst na ścieżce przepływa wzdłuż krawędzi otwartej lub zamkniętej ścieżki. Tekst tego rodzaju wpisywany w poziomie jest układany równolegle do linii bazowej. Wpisywany w pionie, jest układany prostopadle do linii bazowej. W obydwu wypadkach tekst biegnie w kierunku ścieżki, czyli kierunku wyznaczonym przez kolejno dodawane punkty ścieżki.

Wprowadzanie tekstu na ścieżce

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności.
  • Aby utworzyć tekst poziomy wzdłuż ścieżki, wybierz narzędzie Tekst  lub Tekst na ścieżce .

  • Aby utworzyć tekst pionowy wzdłuż ścieżki, wybierz narzędzie Tekst pionowy  lub Tekst pionowy na ścieżce .

 2. (Opcjonalnie) Określ opcje formatowania tekstu w panelu sterowania, Typografia lub Akapit.
 3. Umieść kursor nad ścieżką i kliknij. (Atrybuty wypełnienia i obrysu ścieżki są usuwane automatycznie przez program Illustrator i nie są istotne na tym etapie pracy).

  Uwaga:

  Jeśli ścieżka jest zamknięta, a nie otwarta, użyj narzędzia Tekst na ścieżce.

 4. Wpisz tekst.
 5. Po zakończeniu wpisywania tekstu kliknij narzędzie Zaznaczanie  i zaznacz wybrany obiekt tekstowy. Ewentualnie kliknij wybrany tekst z naciśniętym klawiszem Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS).

Wpisanie tekstu przekraczającego pojemność ścieżki powoduje wyświetlenie małego pola ze znakiem plusa (+), u dołu obszaru tekstu.

Przykład niemieszczącego się tekstu
Przykład niemieszczącego się tekstu

Aby zmieścić nadmiar tekstu, można zmienić wielkość obszaru tekstu lub wydłużyć ścieżkę. Ewentualnie, przenieść wątek do innego obiektu.

Film przedstawiający tworzenie tekstu na ścieżce można obejrzeć na stronie internetowej Wprowadzanie tekstu na ścieżce.

Przesuwanie lub odbijanie tekstu na ścieżce

 1. Zaznacz obiekt tekstowy ścieżki.

  Na początku tekstu, na końcu ścieżki i w jej punkcie środkowym są wyświetlane specjalne uchwyty.

 2. Umieść kursor na środkowym uchwycie tekstu i poczekaj do pojawienia się małej ikony .
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby przesunąć tekst wzdłuż ścieżki, należy przeciągnąć środkowy nawias po ścieżce. Aby uniknąć przerzucenia tekstu na drugą stronę ścieżki, należy przytrzymywać klawisz Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS).

  Przesuwanie tekstu wzdłuż ścieżki
  Przesuwanie tekstu wzdłuż ścieżki

  • Aby odwrócić kierunek tekstu wzdłuż ścieżki, należy przeciągnąć nawias przez ścieżkę. Wybierz polecenie Tekst > Tekst na ścieżce > Opcje tekstu na ścieżce, zaznacz opcję Odbij i kliknij OK.

  Odbijanie tekstu wzdłuż ścieżki
  Odbijanie tekstu wzdłuż ścieżki

  Uwaga:

  Wskazówka: aby przenieść tekst na drugą stronę ścieżki bez zmiany kierunku, skorzystaj z opcji Przesunięcie linii bazowej z panelu Typografia. Jeśli na przykład pewien tekst biegnie od lewej strony do prawej po górnej krawędzi koła, to aby przenieść go bez zmiany orientacji w kierunku wnętrza koła, w polu Przesunięcie linii bazowej należy wpisać wartość ujemną.

  Film przedstawiający tworzenie tekstu na ścieżce można obejrzeć w sekcji Wprowadzanie tekstu na ścieżce.

   

Stosowanie efektów do tekstu na ścieżce

Efekty dotyczące tekstu na ścieżce pozwalają zmieniać orientację znaków względem ścieżki. Przed zastosowaniem tych efektów musisz najpierw stworzyć tekst na ścieżce.

 1. Zaznacz obiekt tekstowy ścieżki.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz polecenie Tekst > Tekst na ścieżce i zaznacz w menu wybrany efekt.

  • Wybierz polecenie Tekst > Tekst na ścieżce > Opcje tekstu na ścieżce. Wybierz określoną opcję z menu Efekt i kliknij OK.

   Uwaga: zastosowanie efektu Grawitacja do idealnie okrągłej ścieżki da rezultat wyglądający jak domyślnie zastosowany efekt Tęcza. Efekt ten działa zgodnie z oczekiwaniami w przypadku ścieżek owalnych, kwadratowych, prostokątnych lub o innych nieregularnych kształtach.

  Efekty dotyczące tekstu na ścieżce
  Efekty dotyczące tekstu na ścieżce

Dopasowywanie pionowego wyrównania tekstu na ścieżce

 1. Zaznacz obiekt tekstowy.
 2. Wybierz polecenie Tekst > Tekst na ścieżce > Opcje tekstu na ścieżce.
 3. Przejdź do menu Wyrównaj do ścieżki i wybierz opcję określającą sposób wyrównania znaków do ścieżki (przy uwzględnieniu rozmiaru czcionki):

  Wydłużenie górne

  Wyrównuje wzdłuż górnej krawędzi czcionki.

  Wydłużenie dolne

  Wyrównuje wzdłuż dolnej krawędzi czcionki.

  Wyśrodkowanie

  Wyrównuje odcinki leżące w połowie drogi między krawędziami dolnymi i górnymi.

  Linia bazowa

  Wyrównuje wzdłuż linii bazowej. Jest to ustawienie domyślne.

  Uwaga: znaki bez wydłużenia dolnego i górnego (takie jak litera e) lub bez linii bazowej (takie jak apostrof) będą wyrównywane w pionie wraz ze znakami mającymi wydłużenia górne i dolne oraz linie bazowe. Te wymiary czcionek są na stałe określane przez producenta czcionki.

  Wskazówka: w celu zwiększenia precyzji wyrównania w pionie można posłużyć się opcją Przesunięcie linii bazowej z panelu Typografia. Na przykład wpisanie wartości ujemnej w polu Przesunięcie linii bazowej powoduje opuszczenie tekstu.

Dopasowanie odstępów między znakami w miejscach gwałtownych załamań

Znaki rozmieszczane wokół zagięć mogą sprawiać wrażenie nieproporcjonalnie rozsuniętych. Chcąc zmniejszyć odstępy między nimi, można przejść do okna dialogowego Opcje tekstu na ścieżce i skorzystać z opcji Odstępy.

 1. Zaznacz obiekt tekstowy.
 2. Wybierz polecenie Tekst > Tekst na ścieżce > Opcje tekstu na ścieżce.
 3. W polu Odstępy wpisz wartość w punktach. Wyższe wartości powodują usunięcie dodatkowego odstępu między znakami znajdującymi się na ostrych zgięciach i kątach.
  Odstępy między literami
  Tekst bez dopasowanych odstępów (po lewej) i tekst z dopasowanymi odstępami (po prawej)

  Uwaga:

  Opcja Odstępy nie ma żadnego wpływu na znaki rozmieszczone wokół segmentów prostoliniowych. Aby zmienić odstępy znaków w dowolnym miejscu ścieżki, należy je zaznaczyć, a następnie zastosować kerning lub światło.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online