Podręcznik użytkownika Anuluj

Illustrator | Często zadawane pytania

 1. Podręcznik użytkownika programu Illustrator
 2. Poznaj program Illustrator
  1. Wprowadzenie do programu Illustrator
   1. Co nowego w programie Illustrator
   2. Popularne pytania
   3. Wymagania systemowe programu Illustrator
   4. Program Illustrator na urządzenia z układem Apple silicon
  2. Przestrzeń robocza
   1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
   2. Tworzenie dokumentów
   3. Pasek narzędzi
   4. Domyślne skróty klawiaturowe
   5. Dostosowywanie skrótów klawiaturowych
   6. Wprowadzenie do obszarów roboczych
   7. Zarządzanie obszarami roboczymi
   8. Dostosowywanie przestrzeni roboczej
   9. Panel Właściwości
   10. Ustawianie preferencji
   11. Dotykowa przestrzeń robocza
   12. Obsługa pokrętła Microsoft Surface Dial w programie Illustrator
   13. Odzyskiwanie, cofanie, historia i automatyzacja
   14. Obracanie widoku
   15. Miarki, siatki i linie pomocnicze
   16. Ułatwienia dostępu w programie Illustrator
   17. Tryb bezpieczny
   18. Wyświetlanie kompozycji
   19. Używanie paska Touch Bar w programie Illustrator
   20. Pliki i szablony
  3. Narzędzia w programie Illustrator
   1. Przegląd narzędzi
   2. Zaznaczanie narzędzi
    1. Zaznaczenie
    2. Zaznaczanie bezpośrednie
    3. Zaznaczanie grupowe
    4. Różdżka
    5. Lasso
    6. Obszar ilustracji
   3. Narzędzia do nawigacji
    1. Rączka
    2. Obracanie widoku
    3. Lupka
   4. Narzędzia do malowania
    1. Gradient
    2. Siatka
    3. Generator kształtów
   5. Narzędzia tekstowe
    1. Tekst
    2. Tekst na ścieżce
    3. Tekst pionowy
   6. Narzędzia do rysowania
    1. Pióro
    2. Dodaj punkt kontrolny
    3. Usuń punkt kontrolny
    4. Punkt kontrolny
    5. Krzywizna
    6. Linia
    7. Prostokąt
    8. Prostokąt zaokrąglony
    9. Elipsa
    10. Wielokąt
    11. Gwiazda
    12. Pędzel malarski
    13. Kropla
    14. Ołówek
    15. Shaper
    16. Plasterek
   7. Narzędzia do modyfikacji
    1. Obróć
    2. Odbij
    3. Skaluj
    4. Ścinanie
    5. Szerokość
    6. Przekształcanie swobodne
    7. Kroplomierz
    8. Mieszanie
    9. Gumka
    10. Nożyczki
 3. Illustrator na iPadzie
  1. Wprowadzenie do programu Illustrator na iPadzie
   1. Omówienie programu Illustrator na iPadzie
   2. Illustrator na iPadzie — często zadawane pytania
   3. Wymagania systemowe | Illustrator na iPadzie
   4. Możliwości i ograniczenia programu Illustrator na iPadzie
  2. Przestrzeń robocza
   1. Przestrzeń robocza programu Illustrator na iPadzie
   2. Gesty i skróty dotykowe
   3. Skróty klawiszowe w programie Illustrator na iPadzie
   4. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
  3. Dokumenty
   1. Praca z dokumentami w programie Illustrator na iPadzie
   2. Importowanie dokumentów z programów Photoshop i Fresco
  4. Zaznaczanie i rozmieszczanie obiektów
   1. Tworzenie obiektów powtarzalnych
   2. Tworzenie przejść miedzy obiektami
  5. Rysowanie
   1. Rysowanie i edytowanie ścieżek
   2. Rysowanie i edytowanie kształtów
  6. Tekst
   1. Praca z tekstem i czcionkami
   2. Tworzenie napisów na ścieżce
   3. Dodawanie własnych czcionek
  7. Praca z obrazami
   1. Wektoryzowanie obrazów rastrowych
  8. Kolory
   1. Stosowanie kolorów i gradientów
 4. Pliki w chmurze
  1. Podstawy
   1. Korzystanie z plików w chmurze w programie Illustrator
   2. Udostępnianie plików w chmurze w programie Illustrator i współpraca nad nimi
   3. Rozszerzanie przestrzeni dyskowej w chmurze na potrzeby programu Adobe Illustrator
   4. Pliki w chmurze w programie Illustrator | Częste pytania
  2. Rozwiązywanie problemów
   1. Rozwiązywanie problemów z tworzeniem lub zapisywaniem plików w chmurze programu Illustrator
   2. Rozwiązywanie problemów z plikami w chmurze programu Illustrator
 5. Dodawanie i edytowanie treści
  1. Rysowanie
   1. Podstawy rysowania
   2. Edycja ścieżek
   3. Rysowanie idealnych kompozycji
   4. Rysowanie za pomocą narzędzi Pióro, Krzywizna lub Ołówek
   5. Rysowanie prostych linii i kształtów
   6. Obrys obrazu
   7. Upraszczanie ścieżki
   8. Definiowanie siatki perspektywy
   9. Narzędzia obsługi symboli i zestawy symboli
   10. Dopasowywanie segmentów ścieżek
   11. Jak w 5 prostych krokach narysować kwiat
   12. Rysowanie perspektywiczne
   13. Symbole
   14. Rysowanie ścieżek wyrównanych do pikseli do zastosowań internetowych
  2. Efekty 3D z użyciem materiałów Adobe Substance
   1. Informacje o efektach 3D w programie Illustrator
   2. Tworzenie grafiki 3D
   3. Nakładanie kompozycji na obiekty trójwymiarowe
   4. Tworzenie obiektów 3D
   5. Tworzenie tekstu 3D
  3. Kolor
   1. Informacje o kolorze
   2. Wybieranie kolorów
   3. Używanie i tworzenie próbek
   4. Dopasowywanie kolorów
   5. Korzystanie z panelu Motywy Adobe Color
   6. Grupy kolorów (harmonie)
   7. Panel Motywy Color
   8. Zmiana kolorów kompozycji
  4. Malowanie
   1. Informacje o malowaniu
   2. Malowanie z wypełnieniami i obrysami
   3. Grupy aktywnego malowania
   4. Gradienty
   5. Pędzle
   6. Przezroczystość i tryby mieszania
   7. Stosowanie obrysów do obiektu
   8. Tworzenie i edycja wzorków
   9. Siatki
   10. Wzorki
  5. Zaznaczanie i rozmieszczanie obiektów
   1. Zaznaczanie obiektów
   2. Warstwy
   3. Grupowanie i rozwijanie obiektów
   4. Przesuwanie, wyrównywanie i rozmieszczanie obiektów
   5. Układanie obiektów w stos    
   6. Blokowanie, ukrywanie i usuwanie obiektów
   7. Powielanie obiektów
   8. Obracanie i odbijanie obiektów
  6. Przekształcanie obiektów
   1. Kadrowanie obrazów
   2. Przekształcanie obiektów
   3. Łączenie obiektów
   4. Wycinanie, dzielenie i przycinanie obiektów
   5. Wypaczenie marionetkowe
   6. Skalowanie, ścinanie i zniekształcanie obiektów
   7. Tworzenie przejść miedzy obiektami
   8. Zmiana kształtu za pomocą form
   9. Zmiana kształtu obiektów z efektami
   10. Tworzenie nowych kształtów za pomocą narzędzi Shaper i Generator kształtów
   11. Praca z aktywnymi narożnikami
   12. Udoskonalone obiegi pracy transformacji kształtu z obsługą dotykową
   13. Edytowanie maski przycinającej
   14. Aktywne kształty
   15. Tworzenie kształtów za pomocą narzędzia Generator kształtów
   16. Edycja globalna
  7. Tekst
   1. Dodawanie tekstu i praca z obiektami tekstowymi
   2. Tworzenie punktowanych i numerowanych list
   3. Zarządzanie obszarem tekstu
   4. Czcionki i typografia
   5. Formatowanie tekstu
   6. Importowanie i eksportowanie tekstu
   7. Formatowanie akapitów
   8. Znaki specjalne
   9. Tworzenie tekstu na ścieżce
   10. Korzystanie ze stylów znakowych i akapitowych
   11. Karty
   12. Tekst i pismo
   13. Znajdowanie brakujących czcionek (obieg pracy Typekit)
   14. Uaktualnianie tekstu z programu Illustrator 10
   15. Tekst arabski i hebrajski
   16. Czcionki | Często zadawane pytania i wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów
   17. Tworzenie trójwymiarowego efektu tekstowego
   18. Kreatywne projekty typograficzne
   19. Skalowanie i obracanie tekstu
   20. Odstępy pomiędzy wierszami i znakami
   21. Opcje dzielenia wyrazów i łamania wierszy
   22. Udoskonalenia dotyczące tekstu
   23. Słowniki ortograficzne i językowe
   24. Formatowanie znaków azjatyckich
   25. Kompozytory języków azjatyckich
   26. Tworzenie projektów tekstowych z efektem przejścia między obiektami
   27. Tworzenie plakatu typograficznego za pomocą funkcji obrysowywania obrazu
  8. Tworzenie efektów specjalnych
   1. Praca z efektami
   2. Style grafiki
   3. Tworzenie cienia
   4. Atrybuty wyglądu
   5. Tworzenie szkiców i mozaik
   6. Cienie, blaski i wtapianie
   7. Podsumowanie efektów
  9. Grafika WWW
   1. Sprawdzone procedury tworzenia grafiki WWW
   2. Wykresy
   3. SVG 
   4. Tworzenie animacji
   5. Plasterki i mapy obrazów
 6. Importowanie, eksportowanie i zapisywanie
  1. Importowanie
   1. Umieszczanie wielu plików
   2. Zarządzaj plikami połączonymi i osadzonymi
   3. Informacje o łączach
   4. Cofanie osadzenia obrazów
   5. Importowanie kompozycji z programu Photoshop
   6. Importowanie obrazów bitmapowych
   7. Importowanie plików Adobe PDF
   8. Importowanie plików EPS, DCS i AutoCAD
  2. Biblioteki Creative Cloud w programie Illustrator
   1. Biblioteki Creative Cloud w programie Illustrator
  3. Zapisywanie
   1. Zapisywanie kompozycji
  4. Eksportowanie
   1. Używanie kompozycji z programu Illustrator w programie Photoshop
   2. Eksportowanie kompozycji
   3. Gromadzenie zasobów i eksportowanie zbiorcze
   4. Pliki pakietów
   5. Tworzenie plików Adobe PDF
   6. Wyodrębnianie kodu CSS | Illustrator CC
   7. Opcje Adobe PDF
   8. Informacje o pliku i metadane
 7. Drukowanie
  1. Przygotowanie do drukowania
   1. Przygotowywanie dokumentów do druku
   2. Zmiana rozmiaru i orientacji strony
   3. Definiowanie linii cięcia w celu przycinania lub wyrównywania
   4. Rozpoczynanie pracy z powiększonym obszarem dokumentu
  2. Drukowanie
   1. Nadruk
   2. Drukowanie z włączoną funkcją zarządzania kolorami
   3. Drukowanie w trybie PostScript
   4. Ustawienia predefiniowane drukowania
   5. Znaczniki drukarskie i spady
   6. Drukowanie i zapisywanie przezroczystej kompozycji
   7. Zalewkowanie
   8. Drukowanie rozbarwień
   9. Drukowanie gradientów, siatek i przejść kolorów
   10. Nadruk bieli
 8. Automatyzacja zadań
  1. Scalanie danych za pomocą panelu Zmienne
  2. Automatyzacja za pomocą skryptów
  3. Automatyzacja za pomocą operacji
 9. Rozwiązywanie problemów 
  1. Problemy związane z awarią
  2. Odzyskiwanie plików po awarii
  3. Problemy z plikami
  4. Obsługiwane formaty plików
  5. Problemy ze sterownikiem karty graficznej
  6. Problemy z urządzeniem Wacom
  7. Problemy z plikami DLL
  8. Problemy z pamięcią
  9. Problemy z plikiem preferencji
  10. Problemy z czcionkami
  11. Problemy z drukarką
  12. Udostępnianie raportu o awarii firmie Adobe
  13. Poprawianie wydajności programu Illustrator

Program Illustrator jest teraz dostępny na iPadzie. Zobacz Illustrator na iPadzie — często zadawane pytania.

Podstawy

Program Adobe Illustrator to wyznaczające standardy w branży narzędzie do tworzenia grafiki wektorowej. Jest on używany przez projektantów z całego świata, którzy opracowują cyfrową grafikę, ilustracje i typografię na potrzeby materiałów drukowanych, internetowych, interaktywnych i wideo oraz zawartości przeznaczonej na urządzenia mobilne. Więcej informacji o programie Illustrator podano na stronie https://helpx.adobe.com/illustrator/how-to/what-is-illustrator.html?set=illustrator--get-started--overview.

Program Illustrator stanowi to część usługi Adobe Creative Cloud. Dzięki temu użytkownicy zyskują dostęp do wszystkich najnowszych aktualizacji oraz przyszłych nowych wersji w chwili ich udostępnienia. Tu podano więcej informacji o usłudze Creative Cloud.

Grafika wektorowa to jeden z dwóch formatów grafiki najczęściej używanych przez projektantów. Drugim jest grafika bitmapowa (rastrowa). Grafika wektorowa, na przykład tworzona za pomocą programu Illustrator, jest niezależna od rozdzielczości. Oznacza to, że rozmiar takiej grafiki można dowolnie zmienić z zachowaniem jakości. Na przykład znak logo utworzony w programie Illustrator można umieścić zarówno na wizytówce, jak i na billboardzie, w obu przypadkach zachowując ostrość wszystkich szczegółów projektu.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Co nowego.

Zobacz porównanie wersji programu Illustrator.

Pytania o kwestie techniczne

Informacje na ten temat podano w wymaganiach systemowych.

Natywna obsługa systemów 64-bitowych umożliwia programowi Illustrator pełne wykorzystanie dostępnej pamięci RAM komputera. Wielu użytkowników odczuje poprawę wydajności po zwiększeniu ilości pamięci RAM. Jednak na początek powinno wystarczyć 8 GB, ponieważ taka ilość pamięci RAM zapewnia bezproblemową obsługę wielu aplikacji działających jednocześnie.

W wydaniu programu Illustrator z 2015 r. funkcja Wydajność GPU jest dostępna zarówno w systemie Mac OS, jak i Windows, a ponadto obsługuje różne karty graficzne. Więcej informacji podano w artykułach na temat funkcji wspomaganych przez kartę graficzną w internetowym systemie pomocy do programu Illustrator.

Wykorzystanie procesora graficznego (GPU) pozwala znacznie zwiększyć szybkość działania aplikacji dzięki przeniesieniu złożonych obliczeń na procesor graficzny, podczas gdy pozostała część aplikacji obsługiwana jest przez procesor główny (CPU). Akceleracja grafiki to stosunkowo nowy obszar w grafice wektorowej. Obecnie większość procesów renderowania grafiki wektorowej obsługiwana jest przez procesor główny.

Więcej informacji podano w artykułach na temat funkcji wspomaganych przez kartę graficzną w internetowym systemie pomocy do programu Illustrator.

Program Illustrator oferuje dotykową przestrzeń roboczą na tabletach z systemem Windows. Zawiera ona przydatne narzędzia i elementy sterowania związane z rysowaniem i edytowaniem za pomocą rysika wrażliwego na nacisk oraz gestów wielodotykowych.

Program Illustrator pozwala także na wykorzystanie funkcji wielodotykowych podczas posługiwania się narzędziami Tekst dotykowy, Przekształcenie swobodne i Przekształcenie segmentu ścieżki. Dzięki funkcjom dotykowym można obsługiwać urządzenia wielodotykowe — takie jak urządzenia z ekranem dotykowym Wacom Cintiq 24HD i tablety z systemem Windows — za pomocą naturalnych, intuicyjnych gestów wykonywanych bezpośrednio na ekranie.

Wtyczki zaprojektowane dla starszych wersji programu Illustrator nie będą działać w programie Illustrator. Trzeba je zaktualizować. Dostawcy najpopularniejszych wtyczek pracują nad jak najszybszym udostępnieniem ich nowych wersji. Listę dostępnych wtyczek można znaleźć na stronie wtyczek. Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio u producentów wtyczek.

W folderze Package tworzonym za pomocą funkcji pakowania plików w programie Illustrator nie są uwzględniane chińskie, koreańskie ani japońskie czcionki ze względu na geograficzne ograniczenia licencyjne dotyczące tych czcionek. Dotyczy to również tej samej funkcji w programie InDesign.

Ciemniejszy kolor interfejsu użytkownika programu Illustrator został ustawiony domyślnie, aby zachować wizualną spójność z pozostałymi produktami firmy Adobe dla zawodowych projektantów, takimi jak Photoshop, InDesign i Adobe Premiere Pro. Jego jasność można łatwo zmienić za pomocą okna dialogowego Preferencje, wybierając polecenie Edycja > Preferencje > Interfejs użytkownika (Windows) lub Illustrator > Preferencje > Interfejs użytkownika (Mac OS).

Informacje na ten temat podano w wymaganiach systemowych.

Informacje na ten temat podano w wymaganiach systemowych.

Darmowe wersje próbne

Bezpłatne konto Creative Cloud umożliwia pobranie wersji próbnej programu Illustrator oraz innych aplikacji Creative Cloud. Po uaktualnieniu do planu Wszystkie aplikacje można pobrać pełną wersję każdej aplikacji Creative Cloud.

Jeśli przed pobraniem programu Illustrator pojawiła się prośba o podanie danych rozliczeniowych, to wersja próbna automatycznie przekształci się w płatny plan po zakończeniu okresu próbnego. Płatną wersję można też kupić bezpośrednio na stronie Creative Cloud.

Opcje zakupu

Więcej informacji o opcjach zakupu podano na stronie planów Creative Cloud.

Nauka obsługi programu Illustrator

Przejrzyj stronę Materiały do nauki i pomoc techniczna programu Illustrator. Można tam znaleźć wszystkie zasoby potrzebne do rozpoczęcia pracy z programem, takie jak filmy instruktażowe, szczegółowe samouczki i obszerna pomoc techniczna ze strony Adobe i doświadczonych użytkowników produktów.

Wersję internetową oraz wersję PDF instrukcji obsługi programu Illustrator można znaleźć na stronie Pomoc programu Illustrator.

Informacje dotyczące programu Illustrator można znaleźć w postach na Facebooku i Twitterze. Przydatne instrukcje znajdują się na stronie samouczków programu Illustrator.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto