Podręcznik użytkownika Anuluj

Stosowanie obrysów do obiektu

 1. Podręcznik użytkownika programu Illustrator
 2. Poznaj program Illustrator
  1. Wprowadzenie do programu Illustrator
   1. Co nowego w programie Illustrator
   2. Popularne pytania
   3. Wymagania systemowe programu Illustrator
   4. Program Illustrator na urządzenia z układem Apple silicon
  2. Przestrzeń robocza
   1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
   2. Tworzenie dokumentów
   3. Pasek narzędzi
   4. Domyślne skróty klawiaturowe
   5. Dostosowywanie skrótów klawiaturowych
   6. Wprowadzenie do obszarów roboczych
   7. Zarządzanie obszarami roboczymi
   8. Dostosowywanie przestrzeni roboczej
   9. Panel Właściwości
   10. Ustawianie preferencji
   11. Dotykowa przestrzeń robocza
   12. Obsługa pokrętła Microsoft Surface Dial w programie Illustrator
   13. Odzyskiwanie, cofanie, historia i automatyzacja
   14. Obracanie widoku
   15. Miarki, siatki i linie pomocnicze
   16. Ułatwienia dostępu w programie Illustrator
   17. Tryb bezpieczny
   18. Wyświetlanie kompozycji
   19. Używanie paska Touch Bar w programie Illustrator
   20. Pliki i szablony
  3. Narzędzia w programie Illustrator
   1. Przegląd narzędzi
   2. Zaznaczanie narzędzi
    1. Zaznaczenie
    2. Zaznaczanie bezpośrednie
    3. Zaznaczanie grupowe
    4. Różdżka
    5. Lasso
    6. Obszar ilustracji
   3. Narzędzia do nawigacji
    1. Rączka
    2. Obracanie widoku
    3. Lupka
   4. Narzędzia do malowania
    1. Gradient
    2. Siatka
    3. Generator kształtów
   5. Narzędzia tekstowe
    1. Tekst
    2. Tekst na ścieżce
    3. Tekst pionowy
   6. Narzędzia do rysowania
    1. Pióro
    2. Dodaj punkt kontrolny
    3. Usuń punkt kontrolny
    4. Punkt kontrolny
    5. Krzywizna
    6. Linia
    7. Prostokąt
    8. Prostokąt zaokrąglony
    9. Elipsa
    10. Wielokąt
    11. Gwiazda
    12. Pędzel malarski
    13. Kropla
    14. Ołówek
    15. Shaper
    16. Plasterek
   7. Narzędzia do modyfikacji
    1. Obróć
    2. Odbij
    3. Skaluj
    4. Ścinanie
    5. Szerokość
    6. Przekształcanie swobodne
    7. Kroplomierz
    8. Mieszanie
    9. Gumka
    10. Nożyczki
 3. Illustrator na iPadzie
  1. Wprowadzenie do programu Illustrator na iPadzie
   1. Omówienie programu Illustrator na iPadzie
   2. Illustrator na iPadzie — często zadawane pytania
   3. Wymagania systemowe | Illustrator na iPadzie
   4. Możliwości i ograniczenia programu Illustrator na iPadzie
  2. Przestrzeń robocza
   1. Przestrzeń robocza programu Illustrator na iPadzie
   2. Gesty i skróty dotykowe
   3. Skróty klawiszowe w programie Illustrator na iPadzie
   4. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
  3. Dokumenty
   1. Praca z dokumentami w programie Illustrator na iPadzie
   2. Importowanie dokumentów z programów Photoshop i Fresco
  4. Zaznaczanie i rozmieszczanie obiektów
   1. Tworzenie obiektów powtarzalnych
   2. Tworzenie przejść miedzy obiektami
  5. Rysowanie
   1. Rysowanie i edytowanie ścieżek
   2. Rysowanie i edytowanie kształtów
  6. Tekst
   1. Praca z tekstem i czcionkami
   2. Tworzenie napisów na ścieżce
   3. Dodawanie własnych czcionek
  7. Praca z obrazami
   1. Wektoryzowanie obrazów rastrowych
  8. Kolory
   1. Stosowanie kolorów i gradientów
 4. Pliki w chmurze
  1. Podstawy
   1. Korzystanie z plików w chmurze w programie Illustrator
   2. Udostępnianie plików w chmurze w programie Illustrator i współpraca nad nimi
   3. Rozszerzanie przestrzeni dyskowej w chmurze na potrzeby programu Adobe Illustrator
   4. Pliki w chmurze w programie Illustrator | Częste pytania
  2. Rozwiązywanie problemów
   1. Rozwiązywanie problemów z tworzeniem lub zapisywaniem plików w chmurze programu Illustrator
   2. Rozwiązywanie problemów z plikami w chmurze programu Illustrator
 5. Dodawanie i edytowanie treści
  1. Rysowanie
   1. Podstawy rysowania
   2. Edycja ścieżek
   3. Rysowanie idealnych kompozycji
   4. Rysowanie za pomocą narzędzi Pióro, Krzywizna lub Ołówek
   5. Rysowanie prostych linii i kształtów
   6. Obrys obrazu
   7. Upraszczanie ścieżki
   8. Definiowanie siatki perspektywy
   9. Narzędzia obsługi symboli i zestawy symboli
   10. Dopasowywanie segmentów ścieżek
   11. Jak w 5 prostych krokach narysować kwiat
   12. Rysowanie perspektywiczne
   13. Symbole
   14. Rysowanie ścieżek wyrównanych do pikseli do zastosowań internetowych
  2. Efekty 3D z użyciem materiałów Adobe Substance
   1. Informacje o efektach 3D w programie Illustrator
   2. Tworzenie grafiki 3D
   3. Nakładanie kompozycji na obiekty trójwymiarowe
   4. Tworzenie obiektów 3D
   5. Tworzenie tekstu 3D
  3. Kolor
   1. Informacje o kolorze
   2. Wybieranie kolorów
   3. Używanie i tworzenie próbek
   4. Dopasowywanie kolorów
   5. Korzystanie z panelu Motywy Adobe Color
   6. Grupy kolorów (harmonie)
   7. Panel Motywy Color
   8. Zmiana kolorów kompozycji
  4. Malowanie
   1. Informacje o malowaniu
   2. Malowanie z wypełnieniami i obrysami
   3. Grupy aktywnego malowania
   4. Gradienty
   5. Pędzle
   6. Przezroczystość i tryby mieszania
   7. Stosowanie obrysów do obiektu
   8. Tworzenie i edycja wzorków
   9. Siatki
   10. Wzorki
  5. Zaznaczanie i rozmieszczanie obiektów
   1. Zaznaczanie obiektów
   2. Warstwy
   3. Grupowanie i rozwijanie obiektów
   4. Przesuwanie, wyrównywanie i rozmieszczanie obiektów
   5. Układanie obiektów w stos    
   6. Blokowanie, ukrywanie i usuwanie obiektów
   7. Powielanie obiektów
   8. Obracanie i odbijanie obiektów
  6. Przekształcanie obiektów
   1. Kadrowanie obrazów
   2. Przekształcanie obiektów
   3. Łączenie obiektów
   4. Wycinanie, dzielenie i przycinanie obiektów
   5. Wypaczenie marionetkowe
   6. Skalowanie, ścinanie i zniekształcanie obiektów
   7. Tworzenie przejść miedzy obiektami
   8. Zmiana kształtu za pomocą form
   9. Zmiana kształtu obiektów z efektami
   10. Tworzenie nowych kształtów za pomocą narzędzi Shaper i Generator kształtów
   11. Praca z aktywnymi narożnikami
   12. Udoskonalone obiegi pracy transformacji kształtu z obsługą dotykową
   13. Edytowanie maski przycinającej
   14. Aktywne kształty
   15. Tworzenie kształtów za pomocą narzędzia Generator kształtów
   16. Edycja globalna
  7. Tekst
   1. Dodawanie tekstu i praca z obiektami tekstowymi
   2. Tworzenie punktowanych i numerowanych list
   3. Zarządzanie obszarem tekstu
   4. Czcionki i typografia
   5. Formatowanie tekstu
   6. Importowanie i eksportowanie tekstu
   7. Formatowanie akapitów
   8. Znaki specjalne
   9. Tworzenie tekstu na ścieżce
   10. Korzystanie ze stylów znakowych i akapitowych
   11. Karty
   12. Tekst i pismo
   13. Znajdowanie brakujących czcionek (obieg pracy Typekit)
   14. Uaktualnianie tekstu z programu Illustrator 10
   15. Tekst arabski i hebrajski
   16. Czcionki | Często zadawane pytania i wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów
   17. Tworzenie trójwymiarowego efektu tekstowego
   18. Kreatywne projekty typograficzne
   19. Skalowanie i obracanie tekstu
   20. Odstępy pomiędzy wierszami i znakami
   21. Opcje dzielenia wyrazów i łamania wierszy
   22. Udoskonalenia dotyczące tekstu
   23. Słowniki ortograficzne i językowe
   24. Formatowanie znaków azjatyckich
   25. Kompozytory języków azjatyckich
   26. Tworzenie projektów tekstowych z efektem przejścia między obiektami
   27. Tworzenie plakatu typograficznego za pomocą funkcji obrysowywania obrazu
  8. Tworzenie efektów specjalnych
   1. Praca z efektami
   2. Style grafiki
   3. Tworzenie cienia
   4. Atrybuty wyglądu
   5. Tworzenie szkiców i mozaik
   6. Cienie, blaski i wtapianie
   7. Podsumowanie efektów
  9. Grafika WWW
   1. Sprawdzone procedury tworzenia grafiki WWW
   2. Wykresy
   3. SVG 
   4. Tworzenie animacji
   5. Plasterki i mapy obrazów
 6. Importowanie, eksportowanie i zapisywanie
  1. Importowanie
   1. Umieszczanie wielu plików
   2. Zarządzaj plikami połączonymi i osadzonymi
   3. Informacje o łączach
   4. Cofanie osadzenia obrazów
   5. Importowanie kompozycji z programu Photoshop
   6. Importowanie obrazów bitmapowych
   7. Importowanie plików Adobe PDF
   8. Importowanie plików EPS, DCS i AutoCAD
  2. Biblioteki Creative Cloud w programie Illustrator
   1. Biblioteki Creative Cloud w programie Illustrator
  3. Zapisywanie
   1. Zapisywanie kompozycji
  4. Eksportowanie
   1. Używanie kompozycji z programu Illustrator w programie Photoshop
   2. Eksportowanie kompozycji
   3. Gromadzenie zasobów i eksportowanie zbiorcze
   4. Pliki pakietów
   5. Tworzenie plików Adobe PDF
   6. Wyodrębnianie kodu CSS | Illustrator CC
   7. Opcje Adobe PDF
   8. Informacje o pliku i metadane
 7. Drukowanie
  1. Przygotowanie do drukowania
   1. Przygotowywanie dokumentów do druku
   2. Zmiana rozmiaru i orientacji strony
   3. Definiowanie linii cięcia w celu przycinania lub wyrównywania
   4. Rozpoczynanie pracy z powiększonym obszarem dokumentu
  2. Drukowanie
   1. Nadruk
   2. Drukowanie z włączoną funkcją zarządzania kolorami
   3. Drukowanie w trybie PostScript
   4. Ustawienia predefiniowane drukowania
   5. Znaczniki drukarskie i spady
   6. Drukowanie i zapisywanie przezroczystej kompozycji
   7. Zalewkowanie
   8. Drukowanie rozbarwień
   9. Drukowanie gradientów, siatek i przejść kolorów
   10. Nadruk bieli
 8. Automatyzacja zadań
  1. Scalanie danych za pomocą panelu Zmienne
  2. Automatyzacja za pomocą skryptów
  3. Automatyzacja za pomocą operacji
 9. Rozwiązywanie problemów 
  1. Problemy związane z awarią
  2. Odzyskiwanie plików po awarii
  3. Problemy z plikami
  4. Obsługiwane formaty plików
  5. Problemy ze sterownikiem karty graficznej
  6. Problemy z urządzeniem Wacom
  7. Problemy z plikami DLL
  8. Problemy z pamięcią
  9. Problemy z plikiem preferencji
  10. Problemy z czcionkami
  11. Problemy z drukarką
  12. Udostępnianie raportu o awarii firmie Adobe
  13. Poprawianie wydajności programu Illustrator

Za pomocą panelu Obrys (Okno > Obrys) można wskazać, czy linia ma być ciągła, czy też przerywana — a w przypadku tej drugiej opcji określić także sekwencję kreskowania i inne modyfikacje; jak również ustawić grubość i wyrównanie obrysu, próg ścięcia, ustawienia grotów strzałek, profile szerokości oraz style złączeń i zakończeń linii obrysu.

Panel Obrys
Panel Obrys

Wybrane opcje obrysu można zastosować do całego obiektu. Można również skorzystać z grup aktywnego malowania, aby określić różne obrysy na różnych krawędziach obiektu.

W tym samouczku instruktor czasopisma „Layers Magazine” Dave Cross prezentuje sposób dodawania wypełnień i obrysów w programie Illustrator, a także przydatne przy tych czynnościach skróty.

Stosowanie opcji koloru, grubości i wyrównania obrysu

 1. Zaznacz obiekt. (Aby zaznaczyć krawędź w ramach grupy aktywnego malowania, użyj narzędzia Zaznaczanie aktywnego malowania).
 2. Kliknij pole Obrys na pasku narzędziowym albo na panelu Kolor lub Sterowanie. W ten sposób określa się, że operacja dotyczy obrysu, a nie wypełnienia.

  Pole Obrys
  Pole Obrys

 3. Wybierz kolor z panelu Kolor albo próbkę z panelu Próbki lub panelu Sterowanie. Możesz też dwukrotnie kliknąć pole Obrys i wybrać kolor z próbnika.
  Uwaga:

  Jeśli chcesz użyć bieżącego koloru z pola Obrys, możesz po prostu przeciągnąć go z pola Obrys na obiekt. Metody przeciągania nie można stosować do grup aktywnego malowania.

 4. Zaznacz wybraną grubość w panelu Obrys lub Sterowanie.
 5. Jeśli obiekt jest zamkniętą ścieżką (a nie grupą aktywnego malowania), na panelu Obrys wybierz opcję odpowiedzialną za wyrównanie obrysu wzdłuż ścieżki:
  •  Wyrównaj obrys do środka 

  •  Wyrównaj obrys do wewnątrz 

  •  Wyrównaj obrys na zewnątrz 

  Uwagi:

  • W obecnej wersji programu Illustrator podczas tworzenia dokumentu internetowego domyślnie stosowana jest opcja Wyrównaj obrys do wewnątrz. W niektórych poprzednich wersjach programu Illustrator domyślnie stosowana była opcja Wyrównaj obrys do środka.
  • Ścieżki o różnych opcjach wyrównania obrysów mogą być wyrównywane niedokładnie. Jeśli zachodzi potrzeba dokładnego wyrównania, upewnić się, że opcje wyrównania ścieżek są identyczne.

Tworzenie obrysów o różnych szerokościach

Narzędzie Szerokość, dostępne na pasku narzędziowym, umożliwia tworzenie obrysów o zróżnicowanej szerokości i zapisywanie własnych szerokości w postaci profilów, które można stosować w innych obrysach. Teraz można łatwo dostosowywać lub rozszerzać pociągnięcia o zmiennej szerokości przy użyciu mniejszej liczby punktów zakotwiczenia, ponieważ program Illustrator stosuje uproszczone ścieżki na pociągnięciach.

Po wskazaniu obrysu kursorem narzędzia Szerokość na ścieżce z uchwytami pojawi się pusty romb. Można dostosowywać szerokość obrysu, a także przenosić, powielać i usuwać punkty szerokości.  W przypadku wielu pociągnięć narzędzie Szerokość dostosowuje tylko aktywne pociągnięcie. Jeśli chcesz dostosować obrys, upewnij się, że zaznaczyłeś go w panelu Wygląd jako aktywny obrys.

Aby utworzyć lub zmodyfikować punkt szerokości przy użyciu okna dialogowego Edycja punktu szerokości, kliknij dwukrotnie dany obrys narzędziem Szerokość i zmodyfikuj wartości punktu szerokości. Jeśli zaznaczysz pole wyboru Dostosuj sąsiadujące punkty szerokości, zmiany wprowadzone w wybranych punktach szerokości zostaną również naniesione na sąsiednie punkty szerokości.

Aby automatycznie zaznaczyć pole wyboru Dostosuj sąsiadujące punkty szerokości, przytrzymaj klawisz Shift i kliknij dwukrotnie dany punkt szerokości. Podczas nanoszenia różnych szerokości narzędzie Szerokość rozróżnia przylegające i rozłączne punkty szerokości.

Okno dialogowe Edycja punktu szerokości w przypadku punktów przylegających

Aby utworzyć rozłączny punkt szerokości, wykonaj następujące czynności.

 1. Utwórz na obrysie dwa punkty szerokości o różnych szerokościach obrysu.

  Dwa utworzone punkty szerokości

 2. Przeciągnij jeden punkt szerokości na drugi, aby utworzyć rozłączny punkt szerokości tego obrysu.

  Rozłączny punkt szerokości utworzony w wyniku przeciągnięcia jednego punktu szerokości na drugi

W przypadku rozłącznych punktów szerokości okno dialogowe Edycja punktu szerokości podaje obydwa zestawy szerokości.

Okno dialogowe Edycja punktu szerokości w przypadku punktów rozłącznych

Sterowanie narzędziem Szerokość

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Aby dostosować szerokość obrysu w danym miejscu ścieżki, przeciągnij uchwyty na zewnątrz lub do środka. Podczas podstawowych operacji edycyjnych na ścieżce punkty szerokości utworzone w narożnikach lub w bezpośrednio zaznaczonym punkcie kontrolnym są przyciągane do punktu kontrolnego.
 • Aby zmienić położenie punktu szerokości, przeciągnij dany punkt wzdłuż ścieżki.
 • Aby zaznaczyć wiele punktów szerokości, kliknij je, przytrzymując klawisz Shift. W oknie dialogowym Edycja punktu szerokości określ wartości opcji Strona 1 i Strona 2 wielu punktów szerokości. Wprowadzane modyfikacje będą stosowane do wszystkich zaznaczonych punktów.
 • Aby globalnie dostosować grubość obrysu we wszystkich punktach szerokości, określ grubość obrysu za pomocą wysuwanego menu Grubość na panelu Obrys.

Zapisywanie profilów szerokości

Po zdefiniowaniu szerokości obrysu zapisz profil zmiennej szerokości, korzystając z panelu Obrys, panelu Sterowanie lub panelu Właściwości.

A. Opcja profilu jednolitej szerokości B. Ikona Zapisz profil szerokości C. Ikona Usuń profil szerokości D. Ikona Wyzeruj profil szerokości 

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Aby zastosować profile szerokości do zaznaczonych ścieżek, wybierz odpowiednie profile z wysuwanego menu Profil szerokości na panelu Sterowanie lub panelu Obrys. Gdy zaznaczony jest obrys bez żadnej zmiennej szerokości, na liście wyświetlona jest opcja Jednolite. Opcję Jednolite można wybrać w celu usunięcia profilu zmiennej szerokości z obiektu.
 • Aby przywrócić domyślny zestaw profilów szerokości, u dołu wysuwanego menu Profile kliknij przycisk Wyzeruj profile.
Uwaga:

Przywrócenie domyślnego zestawu profilów szerokości, ustawionego w oknie dialogowym Opcje obrysu, usuwa wszelkie własne, zapisane profile.

O zastosowaniu profilu zmiennej szerokości wobec obrysu informuje gwiazdka (*) na panelu Wygląd.

Gdy używa się pędzla artystycznego lub pędzla wzorku, zmodyfikowanie ścieżki pędzla za pomocą narzędzia Zmienna szerokość lub zastosowanie ustawienia domyślnego profilu szerokości spowoduje, że wartość punktów lub profilów szerokości w oknie dialogowym Opcje obrysu zostanie automatycznie dostosowana do rozmiaru narzędzia. Aby usunąć modyfikacje profilów szerokości, wybierz opcję rozmiaru „Stały” lub skorzystaj z jednego z kanałów wprowadzania typowych dla tabletu, takich jak Nacisk. Spowoduje to przywrócenie wartości danych pochodzących z tabletu.

Tworzenie linii kropkowanej lub przerywanej

Linie kropkowane lub kreskowane można tworzyć w wyniku edycji atrybutów obrysu obiektu.

 1. Zaznacz obiekt.
 2. Na panelu Obrys wybierz opcję Linia przerywana. Jeśli opcja Linia przerywana nie jest wyświetlona, z menu panelu Obrys wybierz polecenie Pokaż opcje.
 3. Kliknij ikonę: Wyrównaj kreski do rogów i końcówek ścieżek, dostosowując długość do wymiaru . Opcja ta pozwala ustawiać kreski w narożnikach i zakończeniach ścieżek w jednorodny i przewidywalny sposób. Jeśli musisz zachować wygląd kresek bez ich wyrównywania, wybierz ikonę Zachowaj dokładną długość kresek i odstępów.
  Dostosowywanie kreskowania na rogach
  Dostosowywanie kreskowania na rogach

  A. Zachowane dokładne długości linii i odstępu B. Linie na rogach i końcówkach ścieżek wyrównane, długości dostosowane na wymiar 

 4. Określ sekwencję kresek, podając ich długość i odstępy między nimi.

  Wpisane liczby są automatycznie powtarzane w sekwencji, a zatem wystarczy ustalić wzór bez wypełniania wszystkich pól tekstowych.

 5. Zaznacz opcję końca, która określa zakończenia kresek. Opcja Kreseczka na styk  daje kreski zakończone kwadratowo, opcja Zaokrąglone zakończenie  daje zaokrąglone kreski lub kropki, a opcja Koniec wystający  daje kreski o wystających końcach.
  Opcje odstępów
  Linie przerywane o rozmiarze 6 punktów z odstępami 2, 12, 16, 12

  A. Kreseczka B. Zaokrąglone zakończenie C. Koniec wystający 

  Na tym filmie pokazano, jak tworzyć perfekcyjne linie przerywane.

Zmiana zakończeń i złączeń linii

Zakończenie jest to koniec linii otwartej; złączenie jest to miejsce, w którym linia prosta łączy się z inną linią (albo zmienia kierunek). Końce i zgięcia linii można zmodyfikować, zmieniając atrybuty obrysu obiektu.

 1. Zaznacz obiekt.
 2. Na panelu Obrys wybierz odpowiednią opcję zakończeń i złączeń.

  Aby wyświetlić wszystkie opcje, z menu panelu wybierz polecenie Pokaż opcje.

  Kreseczka na styk 

  Tworzy obrysowane linie z kwadratowymi końcami.

  Zaokrąglone zakończenie 

  Tworzy obrysowane linie z półokrągłymi końcami.

  Koniec wystający 

  Tworzy obrysowane linie z kwadratowymi końcami, wystającymi poza koniec ścieżki na połowę grubości linii. Opcja umożliwia równomierne rozłożenie grubości obrysu ze wszystkich stron linii.

  Zgięcie ostre 

  Tworzy obrysowane linie z ostro zakończonymi końcami. Wprowadź próg ścięcia, od 1 do 500. Próg ścięcia decyduje o tym, kiedy złączenie ostre ma przechodzić w złączenie fazowane. Domyślnym progiem ścięcia jest 10 (program przechodzi od złączeń ostrych do fazowanych, gdy długość punktu jest ponad dziesięć razy większa od grubości obrysu). Próg ścięcia równy 1 daje narożniki fazowane.

  Zaokrąglone złącze 

  Tworzy obrysowane linie z zaokrąglonymi końcami.

  Złączenie ukośne 

  Tworzy obrysowane linie z kwadratowymi końcami.

Dodawanie strzałek

Panel Obrys w programie Illustrator umożliwia dodawanie strzałek i związanych z nimi opcji sterowania wielkością. Domyślne strzałki dostępne są w wysuwanym menu Strzałki na panelu Obrys. Za pomocą panelu Obrys można również łatwo zamieniać strzałki miejscami.

Strzałki na panelu Obrys
Strzałki na panelu Obrys

Rozmiar końcówki i końca strzałki można zmieniać niezależnie, korzystając z opcji Skaluj. Jeśli chcesz połączyć początek i koniec skali strzałek, kliknij ikonę Połącz początek i koniec skal strzałek, która znajduje się obok opcji Skala.

Za pomocą opcji Wyrównaj można również określić opcje wyrównania czubka lub zakończenia grotu strzałki na ścieżce. Dostępne opcje to:

 • Rozszerz końcówkę grotu strzałki poza koniec ścieżki

 • Umieść końcówkę grotu strzałki na końcu ścieżki

  Uwaga: Aby usunąć strzałki z obiektów, z wysuwanego menu wybierz opcję Brak strzałki.

Dostosowywanie strzałek

Aby zdefiniować własne strzałki, otwórz plik Arrowheads.ai znajdujący się w folderze ShowPackageContent\Required\Resources\<locale>\ (Mac) lub \Support Files\Required\Resources\<locale>\ (Windows). Aby utworzyć własne strzałki, postępuj zgodnie z poleceniami w pliku.

Umieść zaktualizowany plik Arrowheads.ai w następującej lokalizacji: <Illustrator home>\Plug-ins\, unikając zastąpienia istniejącego pliku Arrowheads.ai.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto