Rysowanie kształtów i ścieżek za pomocą narzędzia Pióro

Narzędzie Pióro umożliwia odręczne rysowanie kresek, kształtów oraz prostych lub zakrzywionych krawędzi. Utworzone ścieżki i kształty można modyfikować za pomocą punktów kontrolnych i uchwytów.

 1. Wybierz narzędzie Pióro lub naciśnij klawisz P.

 2. Kliknij w dowolnym miejscu obszaru roboczego, aby ustawić punkt kontrolny. Przesuń kursor i kliknij ponownie, aby narysować linię lub przytrzymaj klawisz Shift i kliknij, aby ograniczyć kąt segmentu do wielokrotności 45°.

 3. Rysowanie krzywej:

  • Przeciągnij narzędzie Pióro po obszarze roboczym i zwolnij je, aby utworzyć uchwyty kierunkowe punktu kontrolnego.
  • Przeciągnij narzędzie ponownie, aby ustawić nachylenie segmentu krzywej, a następnie zwolnij przycisk myszy.
 4. Zakończ ścieżkę, zamykając ją lub pozostawiając otwartą:

  • Zamknięcie ścieżki: umieść kursor narzędzia Pióro nad pierwszym (pustym) punktem kontrolnym i kliknij.
  • Pozostawianie otwartej ścieżki: umieść narzędzie poza obiektem i kliknij, przytrzymując klawisz Cmd (macOS) lub Ctrl (Windows).
Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto