Dokument opisuje, jak aktywować i uruchomić specjalny tryb w programie Adobe Illustrator, który może służyć do rozwiązywania problemów z dokumentami. Funkcja odzyskiwania dokumentów zapisuje ponownie dokument programu Illustrator, dzięki czemu można go sprawdzić w edytorze tekstu. Funkcja odzyskiwania dokumentów usuwa złe dane, umożliwiając programowi Illustrator otworzenie dokumentu.

Ta procedura nie jest prosta. Wykonaj ją ostrożnie, ponieważ przeprowadzasz ją na własne ryzyko. Podczas korzystania z tej metody zawsze wykonaj kopię zapasową plików.

Włączanie odzyskiwania dokumentów

Aby włączyć specjalny tryb odzyskiwania zawartości w bieżącej wersji programu Illustrator, wykonaj poniższe czynności:

 1. Zamknij program Illustrator.
 2.  Znajdź plik preferencji programu Adobe Illustrator, na przykład:
Mac: <user name>/Library/Preferences/Adobe Illustrator [version] Settings/en_US/Adobe Illustrator Prefs
Windows XP: C:\Documents and Settings\<user name>\Application Data\Adobe\Adobe Illustrator [version] Settings\en_US\AIPrefs
Windows Vista: C:\Users\<user name>\AppData\Local\Adobe\Adobe Illustrator [version] Settings\en_US\AIPrefs
Windows 7: C:\Users\<user name>\AppData\Roaming\Adobe\Adobe Illustrator [version] Settings\en_US\AIPrefs

Uwaga (w systemie operacyjnym Windows): Jeśli folder nie jest widoczny, sprawdź, czy system Windows wyświetla ukryte pliki. Aby uzyskać więcej informacji zobacz artykuł Wyświetlanie ukrytych plików, ukrytych folderów i rozszerzeń nazwy pliku | Windows XP | Vista | Windows 7 (kb402324).

 1. Otwórz plik z preferencjami w edytorze zwykłego tekstu, takim jak Text Wrangler (Mac ) lub UltraEdit (Windows). Ewentualnie użyj bardziej tradycyjnej aplikacji do edycji tekstu i zapisz plik jako zwykły plik tekstowy bez dodawania ukrytego rozszerzenia .txt.Znajdź sekcję, która zawiera następujący tekst:
/aiFileFormat {
/PDFCompatibility 1
enableATEReadRecovery 0
/enableContentRecovery 0
/enableATEWriteRecovery 0
/clipboardPSLevel 3
}
 1. Zmień wartość parametru enableContentRecovery z 0 na 1. Jeżeli sekcja /aiFileFormat nie zawiera linii enableContentRecovery, dodaj ją:
/enableContentRecovery 1
 1. Zapisz plik preferencji, nie zmieniając jego nazwy ani rozszerzenia. 

Uruchamianie odzyskiwania dokumentów

W przypadku każdego potencjalnie uszkodzonego pliku wykonaj następujące czynności:

 1. Z poziomu programu Illustrator wybierz polecenie Plik > Otwórz lub naciśnij klawisze Command + O.

  Nie klikaj dwukrotnie pliku, nie używaj listy niedawno otwieranych plików ani nie przeciągaj pliku na ikonę aplikacji Illustrator. Otwórz okno dialogowe Otwórz plik i użyj przycisku Otwórz, używając klawiszy modyfikatorów opisanych poniżej.
 2. Wybierz plik, który chcesz naprawić w oknie nawigacji plików, ale jeszcze go nie otwieraj.
 3. Przytrzymując klawisze Command + Option + Shift (na komputerach MAC) lub Ctrl + Alt + Shift (na komputerach Windows), kliknij przycisk Otwórz w oknie dialogowym Otwórz.
 4. Polecenie to powoduje wyświetlenie okna pustego pliku. Zamknij je bez zapisywania.

W programie Finder lub Eksploratorze Windows znajdź katalog, który zawierał oryginalny plik. Poszukaj jego duplikatu o nazwie poprzedzonej podkreśleniem. Na przykład, otwórz „MyFile.ai” i zobacz nowy plik o nazwie „_MyFile.ai”. Taka wersja pliku z możliwością odzyskania może zostać otwarta w edytorze tekstowym w celu modyfikacji.

 

 

 

 

 

 

 

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online