Informacje o efektach

Program Illustrator zawiera wiele efektów, które można nadawać obiektowi, grupie lub warstwie, aby zmienić ich charakterystyki.

Efekt pojawia się w panelu Wygląd po zastosowaniu na obiekcie. W panelu Wygląd można edytować efekt poprzez przemieszczanie go, powielanie, usuwanie lub zapisywanie jako część stylu grafiki. W przypadku efektu rozwiń obiekt; dopiero wtedy uzyskuje się dostęp do nowych punktów.

Efekty znajdujące się w górnej połowie menu Efekty to efekty wektorowe. Można je stosować tylko na obiektach wektorowych oraz do wypełnienia lub obrysu obiektu bitmapowego w panelu Wygląd. Wyjątkami od tej reguły są następujące efekty i kategorie efektów, które w związku z tym można używać zarówno na obiektach wektorowych, jak i bitmapowych: efekty 3D, filtry SVG, efekty Wypaczenie, efekty Przekształcanie, Cień, Wtapianie, Blask wewnętrzny, Blask zewnętrzny.

Efekty znajdujące się w dolnej połowie menu Efekty to efekty rastrowe. Można je stosować zarówno na obiektach wektorowych, jak i bitmapowych.

Samouczek wideo przedstawiający korzystanie z paneli Wygląd i Style graficzne znajduje się tutaj: www.adobe.com/go/lrvid4022_ai.

Zastosowanie efektu

 1. Zaznacz obiekt lub grupę (ewentualnie naceluj warstwę w panelu Warstwy).

  Aby zastosować filtr lub efekt do konkretnego atrybutu obiektu, np. obrysu lub wypełnienia, zaznacz obiekt, a następnie zaznacz wybrany atrybut w panelu Wygląd.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz odpowiednie polecenie z menu Efekt.

  • W panelu Wygląd kliknij polecenie Dodaj nowy efekt  i wybierz efekt.

 3. Jeśli na ekranie pojawi się okno dialogowe, określ wybrane opcje i kliknij OK.

  Uwaga:

  Aby zastosować ostatnio użyty efekt i ustawienia, wybierz Efekt > Zastosuj [Nazwa efektu]. Aby zastosować ostatnio użyty efekt i ustawić jego opcje, wybierz Efekt > [Nazwa efektu].

Informacje o efektach rastrowych

Efekty rastrowe są efektami generującymi piksele zamiast danych wektorowych. Efekty rastrowe to między innymi Filtry SVG, wszystkie efekty widoczne w dolnej sekcji menu Efekty oraz efekty Cień, Blask wewnętrzny, Blask zewnętrzny i Wtapianie widoczne w podmenu Efekt > Stylizacja.

Efekty niezależne od rozdzielczości (RIE) umożliwiają programowi Illustrator:

 • Gdy zmieniają się Ustawienia efektów rastrowych dokumentu (DRES), parametry w danym efekcie interpretowane są do innej wartości, tak że w wyglądzie efektu nie zachodzi żadna lub tylko minimalna zmiana. Nowe, zmodyfikowane wartości parametrów widoczne są w oknie dialogowym.

 • W przypadku efektów o więcej niż jednym parametrze, program Illustrator ponownie interpretuje tylko te parametry, które odnoszą się do ustawienia efektów rastrowych dokumentu.

  Na przykład, w oknie dialogowym Wzór rastra są różne parametry. Gdy DRES ulega zmianie, zmienia się tylko wartość Rozmiar.

Efekt wzoru rastra przed i po zmianie wartości rozdzielczości zmienia się z 300 na 150 ppi
Efekt wzoru rastra przed i po zmianie wartości rozdzielczości zmienia się z 300 na 150 ppi

Efekt wzoru rastra przed i po zmianie wartości rozdzielczości zmienia się z 300 na 150 ppi
Efekt wzoru rastra przed i po zmianie wartości rozdzielczości zmienia się z 300 na 150 ppi

Opcje rasteryzacji dla dokumentu są określone w oknie Efekt > Ustawienia efektów rastrowych dokumentów. (Zobacz Opcje rasteryzacji).

Uwaga:

Jeśli dany efekt wygląda dobrze na ekranie, ale traci na jakości po wydrukowaniu, zwiększ rozdzielczość w dokumencie.

Opcje rasteryzacji

Wymienione dalej opcje dla wszystkich efektów rastrowych mogą być określane w dokumencie lub podczas rasteryzacji obiektu wektorowego.

Model kolorów

Określa model kolorów używany podczas rasteryzacji. Utworzony obraz może przyjąć tryb RGB lub CMYK (w zależności od trybu dokumentu), skalę szarości lub tryb 1-bitowy, który będzie czarno-biały lub czarno–przezroczysty w zależności od wybranej opcji tła.

Rozdzielczość

Określa liczbę pikseli na cal (ppi) dla obrazów rastrowych. Przy rasteryzacji obiektu wektorowego zaznacz opcję Użyj rozdzielczości efektów rastrowych dokumentu, która zapewnia globalne ustawienia rozdzielczości.

Tło

Określa sposób konwersji przezroczystych obszarów grafiki wektorowej na piksele. Zaznacz opcję Białe, jeśli tło obiektu ma być kryte, lub opcję Przezroczyste, jeśli tło ma być przezroczyste. Opcja Przezroczyste powoduje utworzenie kanału alfa (dla wszystkich obrazów z wyjątkiem 1-bitowych). Kanał alfa jest zachowywany w czasie eksportu do programu Photoshop. (Opcja ta zapewnia lepszy wynik wygładzania niż opcja Utwórz maskę przycinającą).

Wygładzanie

Operacja eliminuje z obrazów rastrowych postrzępione krawędzie. Przy określaniu opcji rasteryzacji dla dokumentu, usuń zaznaczenie tej opcji, zachowując ostrość drobnych linii i małego tekstu.

Przy rasteryzacji obiektu wektorowego, zaznacz opcję Brak, uniemożliwiając zastosowanie wygładzania i zachować dotychczasowy wygląd krawędzi. Aby zastosować wygładzanie dostosowane do rysunków bez tekstu, zaznacz opcję Kompozycja zoptymalizowana. Aby zastosować wygładzanie dostosowane do tekstu, zaznacz opcję Optymalizacja tekstu.

Utwórz maskę przycinającą

Pozwala utworzyć maskę, która sprawia, że tło zrasteryzowanego obrazu staje się przezroczyste. Jeśli opcja Tło jest ustawiona jako Przezroczyste, nie trzeba tworzyć maski przycinającej.

Dodaj wokół obiektu

Dodaje obicie lub ramkę wokół obrazu zrastrowanego używając określonej liczby pikseli. Rozmiar powstałego obrazu jest równy rozmiarowi oryginału i wartości ustawienia Dodaj wokół obiektu. Ustawienia tego można użyć na przykład do utworzenia efektu zdjęcia: należy określić wartość ustawienia Dodaj wokół obiektu, wybrać białe tło i nie zaznaczać Utwórz maskę przycinania. Biała granica dodana do oryginalnego obiektu stanie się widoczną ramką tego obrazu. Aby oryginalna kompozycja wyglądała jak zdjęcie, można następnie zastosować efekt Cień lub Blask zewnętrzny.

Stosowanie efektów w obrazach bitmapowych

Efekty pozwalają zmieniać i urozmaicać wygląd obrazów bitmapowych i obiektów wektorowych. Za ich pomocą można na przykład tworzyć obrazy utrzymane w stylu impresjonistycznym. Można też zmieniać oświetlenie i wprowadzać zniekształcenia.

Przed przystąpieniem do stosowania efektów do obiektów bitmapowych, zapoznaj się z następującymi uwagami:

 • Efekty nie mają wpływu na połączone obiekty bitmapowe. Jeśli efekt zostanie zastosowany do połączonego obrazu bitmapowego, tak naprawdę zostanie on zastosowany do osadzonej kopii obrazu, a nie do oryginału. Aby zastosować efekt do oryginału, musisz osadzić oryginalny obraz w dokumencie.

 • Program Adobe Illustrator obsługuje efekty z innych produktów firmy Adobe (np. Photoshop), a także wtyczki innych producentów oprogramowania. Większość efektów-wtyczek po zainstalowaniu pojawia się w menu Efekty i działa w taki sam sposób, jak efekty wbudowane.

 • Niektóre efekty wymagają znacznych ilości pamięci, zwłaszcza gdy stosuje się je do obrazów o wysokiej rozdzielczości.

Zwiększanie wydajności przy efektach

Niektóre efekty wymagają dużej ilości pamięci. Opisane dalej techniki pomogą podnieść wydajność tych efektów:

 • Użyj opcji Podgląd, aby zaoszczędzić czas i zabezpieczyć się przed nieoczekiwanymi rezultatami.

 • Zmień ustawienia. Niektóre polecenia, np. Szkło, są niezwykle wymagające co do pamięci. Wypróbuj różne konfiguracje opcji, aby przyspieszyć realizację takich poleceń.

 • Jeśli planujesz wydruk czarno-biały, to przed zastosowaniem efektów, warto przekształcić kopię obrazu w obraz w skali szarości. Pamiętaj jednak, że w niektórych przypadkach zastosowanie efektu do obrazu w kolorze, a następnie przekonwertowanie go na skalę szarości może dać inny efekt niż zastosowanie tego efektu do obrazu w skali szarości.

Modyfikowanie lub usuwanie efektu

Efekt można zmodyfikować lub usunąć korzystając z panelu Wygląd.

 1. Zaznacz obiekt lub grupę (ewentualnie, naceluj warstwę w panelu Warstwy), do której zastosowano wybrany efekt.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zmodyfikować efekt, kliknij jego niebieską, podkreśloną nazwę w panelu Wygląd. Przejdź do okna dialogowego efektu, wprowadzić określone zmiany i kliknij OK.

  • Aby usunąć efekt, zaznacz go w panelu Wygląd i kliknij przycisk Usuń.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online