Podręcznik użytkownika Anuluj

Style znaków i akapitów

 1. Podręcznik użytkownika programu Illustrator
 2. Poznaj program Illustrator
  1. Wprowadzenie do programu Illustrator
   1. Co nowego w programie Illustrator
   2. Popularne pytania
   3. Wymagania systemowe programu Illustrator
   4. Program Illustrator na urządzenia z układem Apple Silicon
  2. Przestrzeń robocza
   1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
   2. Szybsza nauka dzięki panelowi Odkryj w programie Illustrator
   3. Tworzenie dokumentów
   4. Pasek narzędzi
   5. Domyślne skróty klawiaturowe
   6. Dostosowywanie skrótów klawiaturowych
   7. Wprowadzenie do obszarów roboczych
   8. Zarządzanie obszarami roboczymi
   9. Dostosowywanie przestrzeni roboczej
   10. Panel Właściwości
   11. Ustawianie preferencji
   12. Dotykowa przestrzeń robocza
   13. Obsługa pokrętła Microsoft Surface Dial w programie Illustrator
   14. Cofanie zmian i zarządzanie historią projektu
   15. Obracanie widoku
   16. Miarki, siatki i linie pomocnicze
   17. Ułatwienia dostępu w programie Illustrator
   18. Tryb bezpieczny
   19. Wyświetlanie kompozycji
   20. Używanie paska Touch Bar w programie Illustrator
   21. Pliki i szablony
  3. Narzędzia w programie Illustrator
   1. Przegląd narzędzi
   2. Zaznaczanie narzędzi
    1. Zaznaczenie
    2. Zaznaczanie bezpośrednie
    3. Zaznaczanie grupowe
    4. Różdżka
    5. Lasso
    6. Obszar ilustracji
   3. Narzędzia do nawigacji
    1. Rączka
    2. Obracanie widoku
    3. Lupka
   4. Narzędzia do malowania
    1. Gradient
    2. Siatka
    3. Generator kształtów
   5. Narzędzia tekstowe
    1. Tekst
    2. Tekst na ścieżce
    3. Tekst pionowy
   6. Narzędzia do rysowania
    1. Pióro
    2. Dodawanie punktu kontrolnego
    3. Usuwanie punktu kontrolnego
    4. Punkt kontrolny
    5. Krzywizna
    6. Linia
    7. Prostokąt
    8. Prostokąt zaokrąglony
    9. Elipsa
    10. Wielokąt
    11. Gwiazda
    12. Pędzel malarski
    13. Kropla
    14. Ołówek
    15. Shaper
    16. Plasterek
   7. Narzędzia do modyfikacji
    1. Obracanie
    2. Odbicie
    3. Skalowanie
    4. Ścinanie
    5. Szerokość
    6. Przekształcanie swobodne
    7. Kroplomierz
    8. Mieszanie
    9. Gumka
    10. Nożyczki
  4. Generatywna SI (brak dostępu w Chinach)
   1. Generowanie grafiki wektorowej za pomocą polecenia tekstowego
   2. Zmiana kolorów kompozycji za pomocą polecenia tekstowego
  5. Szybkie operacje
   1. Tekst retro
   2. Tekst z blaskiem neonu
   3. Tekst w starym stylu
   4. Zmiana kolorów
   5. Konwertowanie szkicu na wektory
 3. Illustrator w Internecie (Beta)
  1. Illustrator w Internecie (Beta) — omówienie
  2. Illustrator w Internecie (Beta) — często zadawane pytania
  3. Skróty klawiaturowe w programie Illustrator w Internecie (Beta)
  4. Tworzenie i łączenie kształtów w wersji internetowej
  5. Dodawanie i edycja tekstu w wersji internetowej
  6. Stosowanie kolorów i gradientów w wersji internetowej
  7. Rysowanie i edycja ścieżek w wersji internetowej
  8. Praca z dokumentami w chmurze w wersji internetowej
  9. Zapraszanie współpracowników do edycji w wersji internetowej
 4. Illustrator na iPadzie
  1. Wprowadzenie do programu Illustrator na iPadzie
   1. Omówienie programu Illustrator na iPadzie
   2. Illustrator na iPadzie — często zadawane pytania
   3. Wymagania systemowe | Illustrator na iPadzie
   4. Możliwości i ograniczenia programu Illustrator na iPadzie
  2. Przestrzeń robocza
   1. Przestrzeń robocza programu Illustrator na iPadzie
   2. Gesty i skróty dotykowe
   3. Skróty klawiszowe w programie Illustrator na iPadzie
   4. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
  3. Dokumenty
   1. Praca z dokumentami w programie Illustrator na iPadzie
   2. Importowanie dokumentów z programów Photoshop i Fresco
  4. Zaznaczanie i rozmieszczanie obiektów
   1. Tworzenie obiektów powtarzalnych
   2. Tworzenie przejść miedzy obiektami
  5. Rysowanie
   1. Rysowanie i edytowanie ścieżek
   2. Rysowanie i edytowanie kształtów
  6. Tekst
   1. Praca z tekstem i czcionkami
   2. Tworzenie napisów na ścieżce
   3. Dodawanie własnych czcionek
  7. Praca z obrazami
   1. Wektoryzowanie obrazów rastrowych
  8. Kolory
   1. Stosowanie kolorów i gradientów
 5. Pliki w chmurze
  1. Podstawy
   1. Korzystanie z dokumentów w chmurze w programie Illustrator
   2. Udostępnianie dokumentów w chmurze w programie Illustrator i współpraca nad nimi
   3. Udostępnianie dokumentów do recenzji
   4. Rozszerzanie przestrzeni dyskowej w chmurze na potrzeby programu Adobe Illustrator
   5. Pliki w chmurze w programie Illustrator | Częste pytania
  2. Rozwiązywanie problemów
   1. Rozwiązywanie problemów z tworzeniem lub zapisywaniem plików w chmurze programu Illustrator
   2. Rozwiązywanie problemów z plikami w chmurze programu Illustrator
 6. Dodawanie i edytowanie treści
  1. Rysowanie
   1. Podstawy rysowania
   2. Edycja ścieżek
   3. Rysowanie idealnych kompozycji
   4. Rysowanie za pomocą narzędzi Pióro, Krzywizna lub Ołówek
   5. Rysowanie prostych linii i kształtów
   6. Rysowanie siatek prostokątnych i biegunowych
   7. Rysowanie i edycja flar
   8. Obrys obrazu
   9. Upraszczanie ścieżki
   10. Narzędzia obsługi symboli i zestawy symboli
   11. Dopasowywanie segmentów ścieżek
   12. Jak w 5 prostych krokach narysować kwiat
   13. Tworzenie i edytowanie siatki perspektywicznej
   14. Rysowanie i modyfikowanie obiektów na siatce perspektywicznej
   15. Używanie obiektów jako symboli do wielokrotnego użytku
   16. Rysowanie ścieżek wyrównanych do pikseli do zastosowań internetowych
   17. Mierzenie i nakreślanie wymiarów
  2. Obiekty 3D i materiały
   1. Informacje o efektach 3D w programie Illustrator
   2. Tworzenie grafiki 3D
   3. Nakładanie kompozycji na obiekty trójwymiarowe
   4. Tworzenie tekstu 3D
   5. Tworzenie obiektów 3D
  3. Kolor
   1. Informacje o kolorze
   2. Wybieranie kolorów
   3. Używanie i tworzenie próbek
   4. Dopasowywanie kolorów
   5. Korzystanie z panelu Motywy Adobe Color
   6. Grupy kolorów (harmonie)
   7. Panel Motywy Color
   8. Zmiana kolorów kompozycji
  4. Malowanie
   1. Informacje o malowaniu
   2. Malowanie z wypełnieniami i obrysami
   3. Grupy aktywnego malowania
   4. Gradienty
   5. Pędzle
   6. Przezroczystość i tryby mieszania
   7. Stosowanie obrysów do obiektu
   8. Tworzenie i edycja wzorów
   9. Siatki
   10. Wzory
  5. Zaznaczanie i rozmieszczanie obiektów
   1. Zaznaczanie obiektów
   2. Warstwy
   3. Grupowanie i rozwijanie obiektów
   4. Przesuwanie, wyrównywanie i rozmieszczanie obiektów
   5. Układanie obiektów w stos
   6. Blokowanie, ukrywanie i usuwanie obiektów
   7. Kopiowanie i powielanie obiektów
   8. Obracanie i odbijanie obiektów
   9. Tworzenie splotu obiektów
   10. Tworzenie realistycznych prototypów grafik
  6. Przekształcanie obiektów
   1. Kadrowanie obrazów
   2. Przekształcanie obiektów
   3. Łączenie obiektów
   4. Wycinanie, dzielenie i przycinanie obiektów
   5. Wypaczenie marionetkowe
   6. Skalowanie, ścinanie i zniekształcanie obiektów
   7. Tworzenie przejść miedzy obiektami
   8. Zmiana kształtu za pomocą form
   9. Zmiana kształtu obiektów z efektami
   10. Tworzenie nowych kształtów za pomocą narzędzi Shaper i Generator kształtów
   11. Praca z aktywnymi narożnikami
   12. Udoskonalone obiegi pracy transformacji kształtu z obsługą dotykową
   13. Edytowanie maski przycinającej
   14. Aktywne kształty
   15. Tworzenie kształtów za pomocą narzędzia Generator kształtów
   16. Edycja globalna
  7. Tekst
   1. Dodawanie tekstu i praca z obiektami tekstowymi
   2. Tworzenie punktowanych i numerowanych list
   3. Zarządzanie obszarem tekstu
   4. Czcionki i typografia
   5. Konwertowanie tekstu w obrazach na tekst edytowalny
   6. Dodawanie podstawowego formatowania do tekstu
   7. Dodawanie zaawansowanego formatowania do tekstu
   8. Importowanie i eksportowanie tekstu
   9. Formatowanie akapitów
   10. Znaki specjalne
   11. Tworzenie tekstu na ścieżce
   12. Korzystanie ze stylów znakowych i akapitowych
   13. Karty
   14. Znajdowanie brakujących czcionek (obieg pracy Typekit)
   15. Tekst arabski i hebrajski
   16. Czcionki | Często zadawane pytania i wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów
   17. Tworzenie trójwymiarowego efektu tekstowego
   18. Kreatywne projekty typograficzne
   19. Skalowanie i obracanie tekstu
   20. Odstępy pomiędzy wierszami i znakami
   21. Opcje dzielenia wyrazów i łamania wierszy
   22. Słowniki ortograficzne i językowe
   23. Formatowanie znaków azjatyckich
   24. Kompozytory języków azjatyckich
   25. Tworzenie projektów tekstowych z efektem przejścia między obiektami
   26. Tworzenie plakatu typograficznego za pomocą funkcji obrysowywania obrazu
  8. Tworzenie efektów specjalnych
   1. Praca z efektami
   2. Style grafiki
   3. Atrybuty wyglądu
   4. Tworzenie szkiców i mozaik
   5. Cienie, blaski i wtapianie
   6. Podsumowanie efektów
  9. Grafika WWW
   1. Sprawdzone procedury tworzenia grafiki WWW
   2. Wykresy
   3. SVG 
   4. Plasterki i mapy obrazów
 7. Importowanie, eksportowanie i zapisywanie
  1. Importowanie
   1. Umieszczanie wielu plików
   2. Zarządzaj plikami połączonymi i osadzonymi
   3. Informacje o łączach
   4. Cofanie osadzenia obrazów
   5. Importowanie kompozycji z programu Photoshop
   6. Importowanie obrazów bitmapowych
   7. Importowanie plików Adobe PDF
   8. Importowanie plików EPS, DCS i AutoCAD
  2. Biblioteki Creative Cloud w programie Illustrator
   1. Biblioteki Creative Cloud w programie Illustrator
  3. Zapisywanie
   1. Zapisywanie kompozycji
  4. Eksportowanie
   1. Używanie kompozycji z programu Illustrator w programie Photoshop
   2. Eksportowanie kompozycji
   3. Gromadzenie zasobów i eksportowanie zbiorcze
   4. Pliki pakietów
   5. Tworzenie plików Adobe PDF
   6. Wyodrębnianie kodu CSS | Illustrator CC
   7. Opcje Adobe PDF
   8. Panel Informacje o dokumencie
 8. Drukowanie
  1. Przygotowanie do drukowania
   1. Przygotowywanie dokumentów do druku
   2. Zmiana rozmiaru i orientacji strony
   3. Definiowanie linii cięcia w celu przycinania lub wyrównywania
   4. Rozpoczynanie pracy z powiększonym obszarem dokumentu
  2. Drukowanie
   1. Nadruk
   2. Drukowanie z włączoną funkcją zarządzania kolorami
   3. Drukowanie w trybie PostScript
   4. Ustawienia predefiniowane drukowania
   5. Znaczniki drukarskie i spady
   6. Drukowanie i zapisywanie przezroczystej kompozycji
   7. Zalewkowanie
   8. Drukowanie rozbarwień
   9. Drukowanie gradientów, siatek i przejść kolorów
   10. Nadruk bieli
 9. Automatyzacja zadań
  1. Scalanie danych za pomocą panelu Zmienne
  2. Automatyzacja za pomocą skryptów
  3. Automatyzacja za pomocą operacji
 10. Rozwiązywanie problemów 
  1. Problemy związane z awarią
  2. Odzyskiwanie plików po awarii
  3. Problemy z plikami
  4. Obsługiwane formaty plików
  5. Problemy ze sterownikiem karty graficznej
  6. Problemy z urządzeniem Wacom
  7. Problemy z plikami DLL
  8. Problemy z pamięcią
  9. Problemy z plikiem preferencji
  10. Problemy z czcionkami
  11. Problemy z drukarką
  12. Udostępnianie raportu o awarii firmie Adobe
  13. Poprawianie wydajności programu Illustrator

Dowiedz się, jak tworzyć style znaków, style akapitów oraz przesłonięcia stylów i pracować z nimi.

Podczas tworzenia broszury lub dowolnej kompozycji z dużą ilością tekstu style znaków i akapitów pomagają zachować spójność. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak tworzyć, edytować, wczytywać i usuwać style znaków i akapitów oraz jak usuwać przesłonięcia stylów.

Stosowanie stylów znaków i akapitów w celu łatwego utrzymywania spójności tekstu
Stosowanie stylów znaków i akapitów w celu łatwego utrzymywania spójności tekstu

Zanim przejdziesz dalej do Typografii i Stylów akapitu, dowiedz się więcej o tekście, ścieżce i obiektach:

Tworzenie stylów znaków i akapitów

Styl znaków to zestaw atrybutów formatowania znaków, które można zastosować do zaznaczonego fragmentu tekstu.

Styl akapitu zawiera zarówno atrybuty formatowania znaków, jak i akapitu. Można go zastosować do zaznaczonego akapitu lub zakresu akapitów.

Stosowanie stylów znaków i stylów akapitów pozwala zaoszczędzić czas i zapewnić spójne formatowanie w całej kompozycji. Wykonaj następujące czynności, aby łatwo utworzyć nowy styl znaków lub styl akapitu:

 1. Zaznacz tekst.

 2. Wybierz kolejno: Okno > Tekst > Style znaków, aby otworzyć panel Style znaków.

 3. Kliknij przycisk Utwórz nowy styl, aby utworzyć styl z wybranym formatem tekstu.

  Podobne kroki możesz wykonać na karcie Style akapitów, aby utworzyć nowy styl akapitu.

Panel stylów znaków i akapitów
Panel stylów znaków i akapitów

A. Karta Style znaków B. Karta Style akapitów C. Więcej opcji D. Usuwanie wybranych stylów E. Tworzenie nowego stylu F. Dodawanie wybranego stylu do bieżącej biblioteki G. Nazwa stylu z przesłonięciami H. Styl domyślny 

Edytowanie stylów

W dowolnej chwili możesz zmienić format domyślnego lub nowego stylu znaków lub stylu akapitu.

Edytowanie stylów znaków i akapitów

Wykonaj następujące czynności, aby zmodyfikować i zastosować styl do zaznaczonego tekstu lub ustawić styl dla nowego tekstu:

 1. Otwórz panel Style znaków i akapitów.

 2. Wybierz kartę Style znaków. Zostanie wyświetlona lista dostępnych stylów.

 3. Przejdź do: Więcej opcji > Opcje stylu znaków.

 4. Wybierz kategorię z listy dostępnych opcji i wprowadź zmiany.

  Opcje stylu znaków

  Dodaj lub dostosuj następujące opcje, aby utworzyć nowy lub zmodyfikować istniejący styl:

  Opcje stylu znaków
  Opcje stylu znaków

  Ogólne

  Wyświetl ustawienia wybranego stylu.

  Podstawowe formaty znaków

  Zmień rodzinę czcionek, styl czcionki, rozmiar i inne podstawowe opcje formatowania znaków.

  Zaawansowane formaty znaków

  Dostosuj opcje skalowania w poziomie i pionie, przesunięcia linii bazowej, obrotu znaku i języka.

  Kolor znaku

  Zmień opcje koloru znaku, tinty, grubości i nadruku wypełnienia lub obrysu.

  Cechy OpenType

  Ustaw opcje Cyfra, Położenie, Ligatury, Warianty, Liczebniki porządkowe lub Ułamki.

  Opcje stylu akapitu

  Wraz z opcjami stylu znaków dodaj lub dostosuj następujące opcje:

  Opcje stylu akapitu
  Opcje stylu akapitu

  Wcięcia i odstępy

  Dostosuj opcje Wyrównanie, Wcięcia oraz Odstęp przed akapitem i Odstęp po akapicie.

  Tabulatory

  Ustaw opcje Tabulator, X, Linia odniesienia i Wyrównaj do.

  Kompozycja

  Ustaw układacz i łacińskie wiszące znaki interpunkcyjne.

  Dzielenie wyrazów

  Dodaj lub dostosuj ustawienia opcji dzielenia wyrazów, takich jak Wyrazy dłuższe niż, Po pierwszym, Przed ostatnim, Ograniczenie dzielenia wyrazów, Strefa dzielenia wyrazów i Dzielenie wyrazów zapisanych wielkimi literami.

  Justowanie

  Dostosuj ustawienia odstępów między wyrazami, literami i glifami, auto-interlinii oraz justowania akapitów składających się z jednego wyrazu.

Wczytywanie stylów

Jeśli masz preferowany format tekstu, którego często używasz, możesz wykonać następujące czynności, aby wczytać style z innego pliku programu Illustrator do bieżącej kompozycji:

 1. Otwórz panel Style znaków i akapitów .

 2. Postępuj według dowolnej z następujących opcji:

  • Wybierz opcję Wczytaj style znaków lub Wczytaj style akapitów z menu Więcej opcji.
  • Wybierz opcję Wczytaj wszystkie style z menu Więcej opcji, aby wczytać wszystkie style.
 3. Kliknij dwukrotnie plik programu Illustrator zawierający style do zaimportowania.

Wczytywanie stylów znaków i akapitów z innego pliku programu Illustrator

Usuwanie stylów

Nie potrzebujesz już konkretnego stylu? Aby łatwo usunąć style znaków i akapitów, możesz wykonać następujące czynności:

 1. Zaznacz nazwę stylu w panelu Style znaków lub Style akapitów.

 2. Postępuj według dowolnej z następujących opcji, aby usunąć styl znaków lub styl akapitu:

  • Wybierz opcję Usuń styl znaków lub Usuń styl akapitu z menu Więcej opcji.
  • Kliknij przycisk Usuń   u dołu panelu.
  • Aby usunąć wszystkie nieużywane style, wybierz opcję Zaznacz wszystkie nieużywane z menu Więcej opcji i kliknij przycisk Usuń.
Usuwanie stylów znaków i akapitów
Usuwanie stylów znaków i akapitów

Usunięcie stylu powoduje, że atrybuty stylu przestają być skojarzone ze znakami, ale nie powoduje zmiany wyglądu tekstu.

Usuwanie przesłonięć stylów

Przesłonięcie to każda zmiana dokonana w istniejącym stylu. Jeśli istnieją jakiekolwiek przesłonięcia stylu znaków lub stylu akapitu, obok nazwy stylu widoczny jest znak plus.

Postępuj według dowolnej z następujących opcji, aby usunąć przesłonięcia i przywrócić oryginalny format stylu: 

 • Kliknij nazwę stylu.
 • Wybierz opcję Wyczyść przesłonięcia z menu Więcej opcji.
 • Aby zachować nowy wygląd zaznaczonego tekstu, wybierz opcję Zmień definicję stylu z menu Więcej opcji.
Usuwanie przesłonięć stylów
Usuwanie przesłonięć stylów

Wskazówki i porady

 • Zaznacz tekst lub wstaw kursor w tekście, aby wyświetlić styl znaków i styl akapitu w odpowiednim panelu.
 • Domyślnie każdy znak ma normalny styl znaków i każdy akapit ma normalny styl akapitu.
 • Aby skopiować istniejący styl, możesz go przeciągnąć na przycisk Utwórz nowy styl.
 • Aby usunąć styl, możesz go przeciągnąć na przycisk Usuń  .

Zasoby pokrewne

Skontaktuj się z nami

Chętnie Cię poznamy. Podziel się swoimi opiniami na forum użytkowników programu Adobe Illustrator

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?