Informacje o stylach znakowych i akapitowych

Styl znakowy to zestaw atrybutów formatowania znaków, które można zastosować do zaznaczonego fragmentu tekstu. Styl akapitowy zawiera zarówno atrybuty formatowania znaków, jak i akapitów; można go zastosować do akapitu lub serii akapitów. Używanie stylów znaków i akapitowych skraca czas wykonywanych czynności i zapewnia stałość formatowania.

Panele Style znakowe i Style akapitowe są przeznaczone do tworzenia, stosowania i zarządzania stylami znakowymi i akapitowymi. Aby zastosować styl, należy zaznaczyć wybrany tekst i kliknąć na nazwie stylu w jednym z tych paneli. Jeśli nie zostanie zaznaczony żaden tekst, styl będzie stosowany do każdego nowego tekstu.

Panel Style akapitowe
Panel Style akapitowe

A. Nazwa stylu B. Styl o dodatkowych elementach formatu (poprawkach) C. Menu panelu D. Przycisk Nowy styl E. Ikona Usuń 

Po zaznaczeniu tekstu lub ustawieniu w tekście kursora, w panelach Style znakowe i Style akapitowe są podświetlane style aktywne. Domyślnie, wszystkie znaki w dokumencie mają Zwykły styl znakowy, a wszystkie akapity Zwykły styl akapitowy Style te stanowią punkty wyjścia do definiowania innych stylów.

Znak plusa obok nazwy stylu oznacza, że styl został nadpisany. Poprawka jest to dowolny element formatu, który nie zgadza się z atrybutami definiującymi styl. Każda zmiana ustawień w panelu Typografia i OpenType powoduje poprawienie bieżącego stylu znaków; podobnie każda zmiana ustawień w panelu Akapit powoduje poprawienie bieżącego stylu akapitowego.

Film przedstawiający wykorzystanie stylów znakowych i akapitowych w programie Illustrator można obejrzeć pod adresem www.adobe.com/go/vid0047_pl.

Tworzenie stylów znakowych lub akapitowych

 1. Jeśli nowy styl ma opierać się na formacie istniejącego tekstu, zaznacz ten tekst.
 2. Przejdź na panel Style znakowe lub Style akapitowe i wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby utworzyć styl z domyślną nazwą, kliknij przycisk Utwórz nowy styl.

  • Aby utworzyć styl o nazwie własnej, wybierz z menu panelu polecenie Nowy styl. Wpisz nazwę i kliknij OK.

   Wskazówka: aby utworzyć kopię stylu znakowego lub akapitowego, przeciągnij go na obszar przycisku Nowy styl.

Edycja stylów znakowych lub akapitowych

Możesz zmieniać zarówno style domyślne, jak i style utworzone samodzielnie. Po zmianie definicji stylu cały tekst sformatowany tym stylem jest uaktualniany zgodnie z nowymi atrybutami.

 1. Przejdź na panel Style znakowe lub Style akapitowe i wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Zaznacz styl na panelu, a następnie wybierz z menu panelu Style znakowe polecenie Opcje stylów znakowych albo z menu panelu Style akapitowe, polecenie Opcje stylów akapitowych.

  • Kliknij nazwę stylu.

   Uwaga: kliknięcie nazwy stylu powoduje zastosowanie stylu do zaznaczanego tekstu – a jeśli nie zaznaczono żadnego tekstu – przyjęcie zasady, że styl będzie stosowany do tekstu wprowadzanego. Aby styl nie był stosowany, podczas kliknięcia jego nazwy przytrzymuj klawisze Shift+Ctrl (Windows) lub Shift+Command (Mac OS).

 2. Po lewej stronie okna dialogowego, zaznacz kategorię opcji formatowania i określ wybrane opcje. Zaznaczenie innej kategorii umożliwia przełączenie do innej grupy opcji formatowania.

  Dodatkowe informacje na temat opcji formatowania znajdują się w systemie pomocy pod nazwami poszczególnych opcji.

 3. Po określeniu wszystkich opcji, kliknij OK.

Usuwanie przesłaniania stylów

Znak plusa obok nazwy stylu w panelu Style znakowe lub akapitowe oznacza, że styl został nadpisany. Poprawka jest to dowolny element formatu, który nie zgadza się z atrybutami definiującymi styl. Istnieje kilka metod usuwania poprawek:

 • Aby wyczyścić poprawki i przywrócić zgodny ze stylem wygląd tekstu, należy zastosować ten sam styl lub użyć polecenia Wyczyść poprawki.
 • Aby wyczyścić poprawki przy stosowaniu innego stylu, należy kliknąć na nazwie tego stylu z wciśniętym klawiszem Alt (Windows) lub Option (Mac OS).
 • Aby przedefiniować styl i zachować istniejący wygląd tekstu, należy zaznaczyć przynajmniej jeden znak wybranego tekstu i wybrać polecenie Przedefiniuj styl, z menu panelu.

  Jeśli style są używane do zachowania ciągłości formatowania, należy prawdopodobnie unikać poprawek. Jeśli formatowanie jest jednorazowe, to nadpisania tego typu nie stanowią problemu.

Usuwanie stylów znakowych lub akapitowych

Usunięcie stylu powoduje, że atrybuty stylu przestają być skojarzone ze znakami, ale nie powoduje zmiany wyglądu tekstu.

 1. Przejdź do panelu Style znakowe lub Style akapitowe i zaznacz nazwy wybranych stylów.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Z menu panelu, wybierz polecenie Usuń styl znakowy lub Usuń styl akapitowy.

  • Kliknij ikonę Usuń  w dolnej części panelu.

  • Przeciągnij styl na przycisk Kosz w dolnej części panelu.

   Wskazówka: aby usunąć wszystkie nieużywane style, wybierz polecenie Zaznacz wszystkie nieużywane z menu panelu, a następnie kliknij ikonę Usuń.

Wczytywanie stylów znaków i akapitowych z innego dokumentu programu Illustrator

 1. Przejdź na panel Style znakowe lub Style akapitowe i wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz z menu panelu polecenie Wczytaj style znakowe lub Wczytaj style akapitowe.

  • Aby wczytać wszystkie style, zarówno znakowe jak i akapitowe, wybierz polecenie Wczytaj wszystkie style.

 2. Kliknij dwukrotnie dokument programu Illustrator, który zawiera style do zaimportowania.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online