Drukując z włączoną funkcją zarządzania kolorami, kontrolę nad nimi można zlecić programowi Illustrator lub drukarce.

Zarządzanie drukowaniem kolorów przez aplikację

 1. Wybierz polecenie Plik > Drukuj.
 2. Wybierz opcję Zarządzanie kolorem, która znajduje się po lewej stronie okna dialogowego Drukuj.
 3. W menu Obsługa kolorów, wybierz opcję Illustrator określa kolory.
 4. Z menu Profil drukarki wybierz profil urządzenia wyjściowego.

  Im dokładniej profil wyjściowy opisuje zachowanie urządzenia wyjściowego i warunki druku (np. rodzaj papieru), tym dokładniej system zarządzania kolorem może przełożyć wartości liczbowe rzeczywistych kolorów dokumentu. (Zobacz Informacje o profilach kolorów).

 5. (Opcjonalnie) Wybierz cel renderingu dla określenia zasad konwersji kolorów na docelową przestrzeń kolorów przez aplikację Illustrator.

  W większości wypadków najlepszy wybór to domyślny cel renderingu. Więcej informacji o metodach konwersji kolorów znajduje się w systemie Pomocy.

 6. Kliknij opcję Ustawienia (Windows) lub Drukarka (Mac OS), umieszczonej w dolnej części okna dialogowego Drukuj i udostępnij ustawienia druku systemu operacyjnego.
 7. Wybierz ustawienia zarządzania kolorem dla czytnika drukarki wykonując jedną z następujących czynności:
  • W systemie Windows, kliknij używaną drukarkę z wciśniętym prawym przyciskiem myszy i zaznacz opcję Właściwości. Odnajdź ustawienia zarządzania kolorem dla czytnika drukarki. W przypadku większości drukarek, ustawienia zarządzania kolorami są oznaczone Zarządzanie kolorami lub ICM.

  • W Mac OS, zaznacz używaną drukarkę i opcję zarządzania kolorem, z wyskakującego menu. W przypadku większości drukarek, opcja ta posiada etykietę ColorSync.

 8. Wyłącz zarządzanie kolorem dla danego czytnika drukarki.

  Każdy sterownik drukarki ma inne opcje zarządzania kolorami. Informacje o tym, jak wyłączyć zarządzanie kolorem, znajdziesz w dokumentacji drukarki.

 9. Powróć do okna dialogowego Drukuj w programie Illustrator i kliknij Drukuj.

Zarządzanie drukowaniem kolorów przez drukarkę

 1. Wybierz polecenie Plik > Drukuj.
 2. Zaznacz drukarkę PostScript w menu Drukarka. Aby wydrukować do pliku zamiast na drukarce, zaznacz opcję Plik Adobe PostScript® lub Adobe PDF.
 3. Wybierz opcję Zarządzanie kolorem, która znajduje się po lewej stronie okna dialogowego Drukuj.
 4. W menu Obsługa kolorów, wybierz opcję Drukarka PostScript® określa kolory.
 5. (Opcjonalnie) Określ dowolną spośród następujących opcji. W większości wypadków najlepszy wybór to ustawienia domyślne.

  Metoda konwersji kolorów

  Opcja odpowiada za sposób konwersji kolorów na docelową przestrzeń kolorów.

  Zachowaj wartości RGB (dla RGB) lub Zachowaj wartości CMYK (dla CMYK).

  Opcja określa zasady obsługi kolorów bez skojarzonego profilu (np. w przypadku zaimportowanych obrazków bez osadzonego profilu). Po zaznaczeniu opcji, Illustrator wysyła wartości składowych kolorów bezpośrednio na urządzenie wyjściowe. Wyłączenie opcji powoduje, że Illustrator najpierw konwertuje wartości kolorów na przestrzeń koloru urządzenia wyjściowego.

  Zachowanie wartości liczbowych zaleca się wówczas, gdy realizujesz procedurę bezpiecznego przetwarzania kolorów CMYK. Nie zaleca się zachowywania wartości liczbowych przy drukowaniu dokumentów RGB.

 6. Kliknij opcję Ustawienia (Windows) lub Drukarka (Mac OS), umieszczonej w dolnej części okna dialogowego Drukuj i udostępnij ustawienia druku systemu operacyjnego.
 7. Wybierz ustawienia zarządzania kolorem dla czytnika drukarki wykonując jedną z następujących czynności:
  • W systemie Windows, kliknij używaną drukarkę z wciśniętym prawym przyciskiem myszy i zaznacz opcję Właściwości. Odnajdź ustawienia zarządzania kolorem dla czytnika drukarki. W przypadku większości drukarek, ustawienia zarządzania kolorami są oznaczone Zarządzanie kolorami lub ICM.

  • W Mac OS, zaznacz używaną drukarkę i opcję zarządzania kolorem, z wyskakującego menu. W przypadku większości drukarek, opcja ta posiada etykietę ColorSync.

 8. Określ ustawienia zarządzania kolorem, które będą decydować o obsłudze kolorów przez sterownik drukarki.

  Każdy sterownik drukarki ma inne opcje zarządzania kolorami. Informacje o tym, jak określić opcje zarządzanie kolorem, znajdziesz w dokumentacji drukarki.

 9. Powróć do okna dialogowego Drukuj w programie Illustrator i kliknij Drukuj.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online