Określanie miejsca umieszczenia nowych obiektów w sekwencji układania

Program Illustrator układa kolejno rysowane obiekty w stos, zaczynając od obiektu narysowanego najwcześniej.

Sposób ułożenia obiektów w stos decyduje o sposobie wyświetlania nakładających się elementów. Kolejność układania obiektów zależy od wybranego przez użytkownika trybu rysowania. Gdy w trybie Rysuj normalnie tworzona jest nowa warstwa, umieszczana jest ona tuż nad aktywną warstwą, a wszelkie nowe obiekty rysowane są na górze aktywnej warstwy. W trybie Rysuj za, gdy tworzona jest nowa warstwa, umieszczana jest tuż pod aktywną warstwą, a wszelkie nowe obiekty rysowane są za zaznaczonym obiektem (lub u dołu aktywnej warstwy, jeśli nie zaznaczono żadnego obiektu).

Kolejność układania (zwana także kolejnością malowania) obiektów w kompozycji można w dowolnym momencie zmienić. Służy do tego panel Warstwy oraz polecenia Obiekt > Ułóż.

 1. Otwórz panel Warstwy i wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W trybie Rysuj za zaznacz obiekt, pod którym chcesz dodać nowy obiekt.

  • Aby dodać nowy obiekt na górze warstwy w trybie Rysuj normalnie, kliknij jej nazwę, co pozwoli ją uaktywnić. Aby dodać nowy obiekt u dołu warstwy w trybie Rysuj za, kliknij jej nazwę, co pozwoli ją uaktywnić.

Zmiana kolejności układania za pomocą panelu Warstwy

Warstwa na górze panelu znajduje się na wierzchu stosu, a kompozycja z warstwy na dole panelu - na spodzie stosu. W obrębie danej warstwy obiekty również są ułożone hierarchicznie. Sposób wyświetlania nakładających się obiektów można także modyfikować, tworząc dodatkowe warstwy ilustracji.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Przeciągnij nazwę elementu na palecie i zwolnij przycisk myszy, gdy czarne znaczniki wstawiania znajdą się w pożądanej pozycji. Czarne znaczniki wstawiania pojawią się między dwoma innymi elementami w panelu, albo przy prawej lub lewej krawędzi warstwy lub grupy. Elementy zwolnione nad warstwą lub grupą są przesuwane na wierzch wszystkich pozostałych obiektów.

  • Kliknij kolumnę zaznaczenia elementu (między przyciskiem obiektu docelowego a paskiem przewijania), przeciągnij jego pole koloru zaznaczenia na analogiczne pole innego elementu i zwolnij przycisk myszy. Jeśli pole zaznaczenia elementu zostanie przeciągnięte do obiektu, sam element zostanie przesunięty nad obiekt; jeśli zostanie przesunięte do warstwy lub grupy, element zostanie przesunięty nad wszystkie pozostałe obiekty warstwy lub grupy.

  • Aby odwrócić kolejność elementów w panelu Warstwy, wciśnij klawisz Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS) i kliknij nazwy elementów, których kolejność ma być odwrócona. Elementy muszą znajdować się na tym samym poziomie hierarchii warstw. Na przykład, możesz zaznaczyć dwie warstwy wierzchnie, ale nie możesz zaznaczyć dwóch elementów na różnych warstwach. Następnie wybierz polecenie Odwróć kolejność z menu panelu Warstwy.

   Uwaga: na pierwszą pozycję hierarchii w panelu Warstwy nie można przenieść ścieżki, grupy ani elementu kolektywnego — tę pozycję mogą zajmować tylko warstwy.

Zmiana kolejności układania za pomocą poleceń

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby przenieść obiekt na wierzch lub na spód grupy lub warstwy, zaznacz go i wybierz polecenie Obiekt > Ułóż > Przesuń na wierzch lub Obiekt > Ułóż > Przesuń na spód.

  • Aby przenieść obiekt o jeden obiekt wyżej lub niżej, zaznacz wybrany obiekt i wybierz polecenie Obiekt > Ułóż > Przesuń do przodu lub Obiekt > Ułóż > Przesuń do tyłu.

Przykład tego, jak zmiana kolejności ułożenia w danej ilustracji zmienia dany projekt, można znaleźć w sekcji www.adobe.com/go/learn_ai_tutorials_depth_pl. Samouczek ten dostępny jest tylko w języku angielskim.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online