Zmiana kształtu obiektów z efektami

Efekty stanowią wygodną metodę przekształcania obiektów bez wprowadzania stałych zmian do ich wewnętrznej geometrii. Efekty są aktywne, co oznacza, że mogą być zmieniane lub usuwane w dowolnym momencie.

Wymienione niżej efekty mogą służyć do zmiany kształtu obiektów:

Konwersja na kształt

Konwertuje kształt obiektów wektorowych na prostokąt, prostokąt zaokrąglony lub elipsę. Określane wymiary mogą być w wartościach bezwzględnych lub względnych. W przypadku prostokątów zaokrąglonych, określ promień narożnika, określającego stopień jego zaokrąglenia.

Zniekształć i przekształć

Umożliwia szybkie zmiany kształtów obiektów wektorowych.

Zniekształcanie swobodne

Umożliwia zmianę kształtu zaznaczenia przy pomocy przeciągania jednego z jego punktów narożnych.

Wklęśnięcie i wybrzuszanie

Wyciąga punkty kontrolne obiektu wektorowego na zewnątrz przy jednoczesnym zaginaniu segmentów do środka (Wklęsły) lub do wewnątrz przy jednoczesnym zaginaniu segmentów na zewnątrz (Wybrzuszony). W obydwu wypadkach punkty kontrolne są przesuwane względem środka obiektu.

Wprowadź nierówności

Pozwala przekształcić segmenty ścieżki obiektu wektorowego w postrzępioną linię o wielu, nierównych punktach przegięcia. Określ maksymalną długość ścieżki segmentu, posługując się wartością bezwzględną lub względną. Określ zagęszczenie nierównych krawędzi na cal (Szczegół) i pomiędzy gładkimi krawędziami (Miękkie) lub ostrymi (Narożne).

Przekształć

Zmienia kształt obiektu poprzez zmianę jego rozmiaru, przeniesienie, obrót, odbicie lub kopiowanie.

Wykręcanie

Losowo zakrzywia i zniekształca segmentu ścieżki do środka i na zewnątrz. Określ zniekształcenie pionowe i poziome przy pomocy wartości bezwzględnych i względnych. Określ zasady zmiany punktów kontrolnych, przenoszenia punktów kontrolnych prowadzących do punktów na ścieżce (punkty kontrolne „wewnątrz”) i przenoszenia punktów kontrolnych wyprowadzających punkty na ścieżce (punkty kontrolne „na zewnątrz”).

Wirowanie

Obraca obiekt bardziej w środku, mniej na brzegach. Wartości dodatnie powodują ruch w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, wartości ujemne – ruch w kierunku przeciwnym.

Zygzak

Przekształca segmenty ścieżek obiektu w linie postrzępione lub faliste o równych załamaniach. Określ odległość pomiędzy wierzchołkami i załamaniami w wartościach bezwzględnych lub względnych. Określ liczbę nierówności w segmencie ścieżki i wybierz krawędzie faliste (Miękkie) i nierówne (Narożna).

Wypaczenie

Zniekształca lub deformuje obiekty, na przykład ścieżki, tekst, obiekty siatkowe, przejścia i obrazki rastrowe. Wybierz jeden z gotowych kształtów wypaczania. Zaznacz która oś będzie wpływała na opcję zginania i określ stopień stosowanego zginania i zniekształcania.

Zaokrąglanie narożników obiektów

Polecenie Zaokrąglone rogi powala przekonwertować punkty narożne na obiekty wektorowe, zdefiniowane za pomocą krzywych gładkich.

  1. Na panelu Warstwy zaznacz elementy, które mają zostać zaokrąglone.

    Aby zastosować zaokrąglenie do konkretnego atrybutu obiektu (np. wypełnienia lub obrysu), wybierz obiekt jako cel na panelu Warstwy i zaznacz odpowiedni atrybut na panelu Wygląd.

  2. Wybierz polecenie Efekty > Stylizacja > Zaokrąglone rogi. (Polecenie znajduje się w pierwszym podmenu Stylizacja).
  3. Aby zdefiniować krzywiznę zaokrąglenia, wpisz odpowiednią wartość w polu Promień i kliknij OK.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online