Rozwiąż problemy z brakującymi wtyczkami

Czy program Illustrator ulega awarii podczas uruchamiania i wyświetla okno dialogowe z błędem wczytywania wtyczek?

Okno komunikatu o błędzie dotyczące problemów z wtyczką
Komunikat o błędzie dotyczący problemów z wtyczką

 
 
Typowe problemy z wtyczkami można usunąć za pomocą dowolnego z tych rozwiązań:
 • Zaktualizuj zewnętrzne wtyczki do ich najnowszej wersji i ponownie uruchom program Illustrator.
  Jeśli problem nie ustąpi, skorzystaj z następnego rozwiązania.
 • Naprawianie biblioteki DLL Visual C++ (Windows) 
  1. Przejdź kolejno do opcji Panel sterowania > Programy > Programy i funkcje.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy opcję Microsoft Visual C++ Redistributable (2012-2017) i wybierz opcję Napraw.

Uruchom ponownie komputer i otwórz program Illustrator.

Jeśli program Illustrator nadal ulega awarii, wypróbuj następujące rozwiązania

Utwórz ponownie preferencje

 1. Usuń istniejący plik preferencji. 

 2. Uruchom program Illustrator. Podczas uruchamiania programu Illustrator zostanie automatycznie utworzony nowy plik preferencji. 

Przed usunięciem preferencji należy zapisać kopię preferencji.

Uruchom program Illustrator jako administrator

 1. Tworzenie nowego konta administratora. Aby utworzyć nowe konto administratora, skontaktuj się z administratorem systemu lub zapoznaj się z poniższymi artykułami:

 2. Zaloguj się na nowe konto administratora i uruchom ponownie program Illustrator. 

Uruchom program Illustrator w trybie bezpiecznym

Uruchom program Illustrator w trybie bezpiecznym, aby zdiagnozować przyczyny awarii, takie jak uszkodzone czcionki czy problemy z wczytywaniem plików. Postępuj zgodnie z instrukcjami w oknie trybu bezpiecznego i rozwiąż problemy.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto