Informacje o Adobe PDF

PDF (Portable Document Format) jest uniwersalnym formatem plików, który zachowuje czcionki, obrazy oraz układy dokumentów źródłowych utworzonych przez wiele różnych programów na różnych platformach. Adobe PDF jest standardem dla bezpiecznego, niezawodnego rozpowszechniania i wymiany elektronicznych dokumentów i formularzy na całym świecie. Pliki Adobe PDF są kompaktowe i kompletne, mogą być współdzielone, wyświetlane i drukowane przez wszystkich użytkowników darmowego programu Adobe Reader®.

Format Adobe PDF jest bardzo wydajny w procesie drukowania i publikacji. Zapisując swoją kompozycję w formacie Adobe PDF, tworzysz mały, niezawodny plik, który może być z łatwością wyświetlany, edytowany, organizowany i zatwierdzany. Następnie, na odpowiednim etapie procesu, plik Adobe PDF może być drukowany lub przetwarzany za pomocą narzędzi służących do przetwarzania końcowego, np. Inspekcja wstępna, zalewkowanie, łamanie stron czy rozbarwienie.

Podczas zapisywania Adobe PDF, można wybrać tworzenie pliku zgodnego z formatem PDF/X. PDF/X (Portable Document Format Exchange) jest podzbiorem Adobe PDF częściowo eliminującym kolor, czcionki i zmienne zalewkowania, które prowadzą do problemów z drukowaniem. Format PDF/X może być używany wszędzie, gdzie pliki PDF są wymieniane jako cyfrowe wzorce do druku — czy podczas etapu tworzenia lub drukowania; tak długo, jak długo aplikacje i urządzenia wyjściowe obsługują format PDF/X.

Adobe PDF rozwiązuje następujące problemy powiązane z dokumentami elektronicznymi:

Często występujący problem

Rozwiązanie Adobe PDF

Odbiorcy nie mogą otworzyć plików, ponieważ nie posiadają aplikacji używanych do ich utworzenia.

Każdy, wszędzie może otworzyć plik PDF. Wystarczy posiadać darmowy program Adobe Reader.

Łączone archiwa dokumentów drukowanych i elektronicznych są trudne do przeszukiwania, zajmują dużo miejsca i wymagają aplikacji w których zostały utworzone.

Pliki PDF są plikami małymi i umożliwiają przeszukiwanie treści oraz co ważne, z łatwością mogą być wyświetlane w programie Reader. Pliki PDF posiadają łącza, co ułatwia ich przeglądanie.

Dokumenty są niepoprawnie wyświetlane na urządzeniach przenośnych.

Dokumenty PDF mogą zawierać znaczniki, które umożliwiają odpowiednie zawijanie tekstu na ekranach urządzeń przenośnych z systemami Palm OS®, Symbian™ i Pocket PC®.

Dokumenty nietypowo sformatowane będą niedostępne dla użytkowników niewidomych i słabo widzących.

Oznakowane pliki PDF zawierają dodatkowe informacje, które czynią je dostępnymi dla czytników ekranu.

Tworzenie plików Adobe PDF

Za pomocą programu Illustrator można tworzyć różne rodzaje plików PDF. Mogą to być pliki wielostronicowe, pliki z warstwami oraz pliki zgodne ze standardem PDF/x. Pliki PDF z warstwami umożliwiają zapisanie jednego dokumentu PDF, zawierającego warstwy używane w różnych kontekstach. Pliki zgodne ze standardem PDF/x ułatwiają rozwiązywanie problemów z kolorami, czcionkami i zalewkowaniem.

Tworzenie pliku Adobe PDF

 1. Wybierz polecenie Plik > Zapisz jako lub Plik > Zapisz kopię.

 2. Wpisz nazwę pliku i wybierz jego lokalizację.

 3. Wybierz format Adobe PDF (*.PDF) i kliknij Zapisz.

 4. Wybierz gotowe ustawienia z menu Style ustawień Adobe PDF lub zaznacz wybraną kategorię z listy po lewej stronie okna dialogowego i odpowiednio dostosuj określone opcje.

 5. Kliknij Zapisz PDF.

  Uwaga:

  Aby przywrócić domyślne wartości opcji, wciśnij klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS) i kliknij przycisk Wyzeruj.

Tworzenie wielostronicowego pliku Adobe PDF

 1. Utwórz wiele obszarów roboczych w danym dokumencie.

 2. Wybierz Plik > Zapisz jako i w Zapisz jako typ wybierz Adobe PDF.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zapisać wszystkie obszary robocze w jednym pliku PDF, wybierz Wszystkie.

  • Aby zapisać podzbiór obszarów roboczych w jednym pliku PDF, wybierz Zakres i typ zakresu obszarów roboczych.

 4. Kliknij Zapisz i ustaw dodatkowe opcje PDF w oknie dialogowym Zapisz Adobe PDF.

 5. Kliknij Zapisz PDF.

Tworzenie pliku Adobe PDF z warstwami

Programy Adobe InDesign i Adobe Acrobat posiadają funkcje zmiany zasad wyświetlania warstw w pliku Adobe PDF. Zapisanie pliku PDF a warstwami w programie Illustrator umożliwia używanie ilustracji w różnych kontekstach. Na przykład zamiast tworzenia kilku wersji tej samej ilustracji dla publikacji w kilku językach, można utworzyć plik PDF z tekstem dla wszystkich wersji językowych.

 1. Przygotuj ilustrację tak, by dostosowywane elementy (wyświetlane lub ukrywane) były na oddzielnych warstwach najwyższych, a nie zagnieżdżone na podwarstwach.

  Na przykład, jeśli tworzona ilustracja jest przeznaczona dla kilku wersji językowych, umieść tekst każdego języka na oddzielnej warstwie wierzchniej.

 2. Zapisz plik w formacie Adobe PDF.

 3. W oknie dialogowym Zapisz Adobe PDF wybierz ustawienie Acrobat 8 (1.7) lub Acrobat 7 (1.6) z menu Zgodność.

 4. Zaznacz opcję Utwórz warstwy programu Acrobat z warstw na najwyższym poziomie, ustaw dodatkowe opcje PDF i kliknij Zapisz PDF.

Tworzenie pliku zgodnego z formatem Adobe PDF/X

PDF/X (Portable Document Format Exchange), standard ISO dla wymiany treści graficznych, który eliminuje wiele zmiennych związanych z kolorami, czcionkami i zalewkowaniem, które mogą prowadzić do problemów podczas druku. Program Illustrator obsługuje PDF/X‑1a (dla przetwarzania kolorów CMYK), PDF/X‑3 (dla przetwarzaniu zarządzania kolorem) i PDF/X-4 (dla przetwarzaniu zarządzania kolorem z dodatkową obsługą zachowania przeźroczystości aktywnej, a nie spłaszczonej).

Plik zgodny z PDF/X można tworzyć podczas zapisywania pliku PDF.

 1. W oknie Zapisz Adobe PDF, zaznacz zestaw PDF/X lub format PDF/X z menu Standard.

 2. Kliknij opcję Wyjście, umieszczoną po lewej stronie okna Zapisz Adobe PDF i określ opcje PDF/X.

Tworzenie kompaktowych dokumentów PDF

Program Illustrator oferuje opcję zapisu dokumentu w postaci pliku o najmniejszym możliwym rozmiarze. Aby w programie Illustrator wygenerować kompaktowy dokument PDF, należy wykonać następujące czynności:

 1. Kliknij polecenie Plik > Zapisz jako i wybierz PDF.

 2. W oknie dialogowym Zapisywanie pliku Adobe PDF należy w polu Predefiniowane ustawienie Adobe PDF wybrać opcję Najmniejszy rozmiar pliku.

  Należy przy tym odznaczyć pole wyboru Zachowaj możliwości edytowania programu Illustrator w celu uniknięcia zapisania wraz z dokumentem zasobów programu Illustrator.

Predefiniowane ustawienia Adobe PDF

Predefiniowane ustawienie PDF to grupa ustawień wpływających na proces tworzenia pliku PDF. Ustawienia te zapewniają odpowiednią równowagę między wielkością pliku a jego jakością, w zależności od przeznaczenia danego pliku PDF. Większość ustawień predefiniowanych jest wykorzystywana przez różne składniki pakietu Adobe Creative Suite, w tym programy InDesign, Illustrator, Photoshop oraz Acrobat. Można też tworzyć i udostępniać własne predefiniowane ustawienia, dostosowane do wymagań konkretnego materiału wyjściowego.

Niektóre z wymienionych poniżej ustawień nie będą dostępne, dopóki nie przeniesie się ich z miejsca domyślnej instalacji — z folderu Extras (Dodatki) — do folderu Settings (Ustawienia). Foldery dodatków (Extras) i ustawień (Settings) znajdują się na ogół w następujących folderach: (Windows) ProgramData\Adobe\AdobePDF lub (Mac OS) Library/Application Support/Adobe PDF. Pewne ustawienia nie są dostępne w niektórych składnikach pakietu Creative Suite.

Ustawienia niestandardowe można znaleźć w (Windows) Users/[nazwa użytkownika]/AppData/Roaming/Adobe/Adobe PDF/Settings lub (Mac OS) Users/[nazwa użytkownika]/Library/Application Support/Adobe/Adobe PDF/Settings.

Uwaga:

Przeglądaj okresowo swoje ustawienia PDF. Ustawienia te nie są automatycznie przywracane do opcji domyślnych. Aplikacje i narzędzia do tworzenia plików PDF korzystają z tego zestawu ustawień, który był zdefiniowany lub zaznaczony ostatnio.

Druk o wysokiej jakości

Tworzy pliki PDF do drukowania na drukarkach biurkowych jak i w drukarniach. To ustawienie używa wersji PDF 1.4; próbkuje obrazy kolorowe i w skali szarości w dół do rozdzielczości 300 ppi, a obrazy monochromatyczne — do rozdzielczości 1200 ppi; osadza podzbiory wszystkich czcionek; pozostawia kolor bez zmian i nie spłaszcza przezroczystości (dotyczy tych typów plików, które obsługują przezroczystość). Takie pliki PDF można otwierać w programie Acrobat 5.0 i Acrobat Reader 5.0 (oraz ich nowszych wersjach). W programie InDesign ustawienie to tworzy też pliki PDF ze znacznikami.

Domyślne ustawienia programu Illustrator (tylko Illustrator)

Tworzy plik PDF z zachowaniem wszystkich danych programu Illustrator. Pliki PDF utworzone na podstawie tego ustawienia można ponownie otwierać w programie Illustrator bez straty jakichkolwiek danych.

Za duże strony (tylko program Acrobat)

Tworzy pliki PDF przeznaczone do wyświetlania i drukowania rysunków technicznych większych niż 200 × 200 cali (508 × 508 cm). Takie pliki PDF można otwierać w programach Acrobat i Reader 7.0 (oraz ich nowszych wersjach).

PDF/A-1b: 2005 (CMYK i RGB) (tylko program Acrobat)

Używane do dłuższego przechowywania dokumentów elektronicznych (archiwizacja). PDF/A‑1b używa PDF 1.4 i konwertuje wszystkie kolory na CMYK lub RGB, zależnie od wybranego standardu. Pliki PDF utworzone z wykorzystaniem tego zestawu mogą być otwierane w programie Acrobat i Reader 5.0 (oraz ich nowszych wersjach).

PDF/X‑1a (2001 i 2003)

Standard PDF/X‑1 wymaga osadzenia wszystkich czcionek, określenia odpowiednich znaczników i spadów oraz użycia kolorów z przestrzeni CMYK, kolorów dodatkowych lub obydwu tych rodzajów kolorów. Pliki zgodne z tym standardem muszą zawierać informacje o planowanych warunkach wydruku. Pliki PDF zgodne ze standardem PDF/X‑1a mogą być otwierane w programie Acrobat 4.0 i Acrobat Reader 4.0 (oraz ich nowszych wersjach).

Ustawienie PDF/X1a używa wersji PDF 1.3; próbkuje obrazy kolorowe i w skali szarości w dół do rozdzielczości 300 ppi, a obrazy monochromatyczne do rozdzielczości 1200 ppi; osadza podzbiory wszystkich czcionek; tworzy nieoznakowane pliki PDF i spłaszcza przezroczystość, używając ustawień wysokiej rozdzielczości. 

Uwaga: Ustawienia PDF/X1‑a:2003 i PDF/X‑3 (2003) są kopiowane na dysk komputera podczas instalacji, jednak pozostają niedostępne aż do ich przeniesienia z folderu Extras do folderu Settings.

PDF/X-3

To ustawienie predefiniowane tworzy plik PDF oparty na standardzie ISO PDF/X-3:2002. Plik PDF utworzony z wykorzystaniem tego ustawienia można otwierać w programie Acrobat 4.0 i Acrobat Reader 4.0 (oraz ich nowszych wersjach).

PDF/X‑4 (2008)

Ustawienie predefiniowane do tworzenia plików zgodnych ze standardem ISO PDF/X-4:2008 obsługuje aktywną przezroczystość (obszary przezroczyste nie są spłaszczane) oraz zarządzanie kolorami w standardzie ICC. Pliki PDF wyeksportowane z użyciem tego ustawienia predefiniowanego mają format PDF 1.4. Obrazy są próbkowane w dół i kompresowane, a czcionki są osadzane w taki sam sposób, jak w przypadku ustawień PDF/X-1a oraz PDF/X-3. Pliki zgodne ze standardem PDF/X-4:2008 można tworzyć bezpośrednio w aplikacjach pakietu Creative Suite 4 i 5, takich jak programy Illustrator, InDesign i Photoshop. Program Acrobat 9 Pro zawiera funkcje walidacji i inspekcji wstępnej plików PDF pod kątem zgodności ze standardem PDF/X-4:2008. Pozwala również na konwertowanie plików w formacie innym niż PDF/X na format PDF/X-4:2008 (o ile taka konwersja jest możliwa). 

Firma Adobe zaleca stosowanie standardu PDF/X-4:2008 jako optymalnego formatu pliku PDF w obiegu dokumentów przeznaczonych do druku.

Jakość drukarska

Tworzy pliki PDF, które będą stanowić podstawę profesjonalnego wydruku wysokiej jakości (np. do druku cyfrowego albo jako rozbarwienia dla naświetlarni). Pliki wynikowe nie są jednak zgodne ze standardem PDF/X. W tym przypadku najważniejsza jest jakość zawartości. Celem jest zachowanie w pliku PDF wszystkich informacji, które będą potrzebne drukarni do prawidłowego wykonania usługi. Ten zestaw opcji korzysta z wersji PDF 1.4; konwertuje kolory na przestrzeń CMYK; próbkuje obrazy kolorowe i w skali szarości w dół do rozdzielczości 300 ppi, a obrazy monochromatyczne — do rozdzielczości 1200 ppi; osadza podzbiory wszystkich czcionek i zachowuje przezroczystość (dla tych typów plików, które ją obsługują).

Takie pliki PDF można otwierać w programach Acrobat 5.0 i Acrobat Reader 5.0 (oraz ich nowszych wersjach). 

Uwaga: Przed utworzeniem pliku formatu Adobe PDF, który ma zostać wysłany do drukarni, należy dowiedzieć się, jaka jest docelowa rozdzielczość oraz poznać inne ustawienia. Można także poprosić o przesłanie pliku .joboptions zawierającego zalecane ustawienia. Niekiedy trzeba dostosować ustawienia pliku Adobe PDF do wymagań konkretnego usługodawcy, a plik .joboptions (opcje pracy) utworzyć samodzielnie.

Plik PDF z bogatą treścią

Tworzy pliki PDF z ułatwieniami dostępu, zawierające znaczniki, hiperłącza, zakładki, elementy interaktywne i warstwy. Ten zestaw opcji używa wersji PDF 1.5 i osadza podzbiory wszystkich czcionek. Pliki są ponadto optymalizowane do pobierania stopniowego (byte serving). Takie pliki PDF można otwierać w programach Acrobat 6.0 i Adobe Reader 6.0 (oraz ich nowszych wersjach). (Predefiniowane ustawienie PDF z bogatą treścią znajduje się w folderze Dodatki.) 

Uwaga: to ustawienie nosiło nazwę eBook w starszych wersjach niektórych aplikacji.

Najmniejszy rozmiar pliku

Tworzy pliki PDF, które mają być wyświetlane na stronach internetowych, w intranecie oraz przesyłane w wiadomościach e-mail. Ten zestaw opcji stosuje kompresję, próbkowanie w dół i stosunkowo małą rozdzielczość obrazu. Wszystkie kolory konwertowane są na format sRGB, a czcionki osadzane. Pliki są ponadto optymalizowane pod kątem szybkości transmisji. Nie należy stosować tego ustawienia predefiniowanego do plików PDF, które mają być drukowane.

Takie pliki PDF można otwierać w programach Acrobat 5.0 i Acrobat Reader 5.0 (oraz ich nowszych wersjach).

Reklamy w czasopismach 2006 (Japonia)

To ustawienie pozwala utworzyć plik PDF na podstawie zasad określonych przez organizację Digital Data Delivery.

Standardowy (tylko Acrobat)

Tworzy pliki PDF, które będą drukowane na zwykłych drukarkach lub kopiarkach cyfrowych, publikowane na dyskach CD lub wysyłane do klientów jako wersje próbne. Ten zestaw opcji stosuje kompresję i próbkowanie w dół, aby zmniejszyć rozmiar pliku; osadza podzbiory wszystkich czcionek użytych w pliku, których osadzenie jest dozwolone; konwertuje wszystkie kolory na przestrzeń sRGB; a przy wydruku używana jest średnia rozdzielczość. Uwaga: Podzbiory czcionek systemu Windows nie są domyślnie osadzane. Pliki PDF utworzone za pomocą tego zestawu opcji można otwierać w programach Acrobat 5.0 i Acrobat Reader 5.0 (oraz ich nowszych wersjach).

Uwaga:

Więcej informacji na temat ustawień predefiniowanych PDF wspólnych dla programów pakietu Creative Suite można znaleźć w podręczniku „PDF Integration Guide” na dysku DVD pakietu Creative Suite.

Dostosowywanie predefiniowanych ustawień PDF

Chociaż domyślne ustawienia predefiniowane PDF oparto na najlepszych procedurach postępowania, może się okazać, że obieg pracy konkretnego użytkownika lub drukarni wymaga specjalnych opcji PDF, których nie ma we wbudowanych ustawieniach. W takim przypadku użytkownik lub usługodawca może stworzyć własne style ustawień.

 1. Wybierz polecenie Edycja > Predefiniowane ustawienia Adobe PDF.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby utworzyć nowy styl ustawień, kliknij Nowy. Aby oprzeć nowy styl na istniejącym stylu ustawień, zaznacz ten istniejący styl.

  • Aby zmodyfikować istniejący styl własnych ustawień, zaznacz go i kliknij Edycja. (Stylów ustawień domyślnych nie można edytować).

  • Aby usunąć ustawienie predefiniowane, zaznacz je i kliknij przycisk Usuń.

  • Aby zapisać ustawienie wstępne w innym miejscu niż domyślny podfolder Ustawienia w folderze Adobe PDF, zaznacz to ustawienie i kliknij przycisk Zapisz jako. Określ położenie i kliknij przycisk Zapisz.

 3. Ustawić opcje PDF i kliknąć na OK.

Własny styl ustawień możesz zapisać podczas zapisywania pliku PDF, naciskając przycisk Zapisz ustawienia, który znajduje się na dole okna dialogowego Zapisz Adobe PDF.

Uwaga:

Aby udostępnić te zestawy współpracownikom, zaznacz wybrane pozycje i kliknij Eksportuj. Zestawy są zapisane w oddzielnym pliku .joboptions, który można przekazać innym osobom e-mailem lub udostępnić w sieci.

Wczytywanie predefiniowanych ustawień PDF

Do programu Illustrator dołączone są dodatkowe pliki (.joboptions) predefiniowanych ustawień PDF. Własne style ustawień PDF można także uzyskać od usługodawcy albo od kolegów.

 1. Aby wczytać style ustawień PDF do wszystkich aplikacji Creative Suite, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Dwukrotnie kliknij plik .joboptions.

  • Wybierz polecenie Edycja > Predefiniowane ustawienia Adobe PDF. Kliknij Import i wybierz pożądany plik .joboptions.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online