Tworzenie szkicu za pomocą efektu Bazgroły

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Zaznacz obiekt lub grupę (ewentualnie naceluj warstwę w panelu Warstwy).

  • Aby zastosować filtr lub efekt do konkretnego atrybutu obiektu, np. obrysu lub wypełnienia, zaznacz obiekt, a następnie ten atrybut w panelu Wygląd.

  • Aby zastosować efekt do stylu grafiki, przejdź do panelu Style grafiki i zaznacz jeden ze styli.

 2. Wybierz polecenie Efekty > Stylizacja > Bazgroły.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz z menu Ustawienia jedno z gotowych ustawień bazgrołów.

  • Aby utworzyć własny efekt bazgrołów, rozpocznij od efektu predefiniowanego i odpowiednio dostosuj opcje.

 4. Dostosuj dowolne z następujących opcji bazgrołów i kliknij przycisk OK:

  Kąt

  Określa kierunek linii bazgrołów. Można kliknąć na dowolnym punkcie ikony kąta, przeciągnąć linię kąta wokół ikony kąta albo wpisać w polu tekstowym wartość między –179 i 180. (Wprowadzona wartość spoza zakresu zostanie zamieniona na najbliższą wartość z zakresu).

  Nachodzenie ścieżek

  Opcja odpowiedzialna za liczbę linii pozostających w granicach ścieżki i wychodzących poza jej granice. Wartość ujemna powoduje, że linie pozostają w granicach ścieżki, wartość dodatnia, że mogą wychodzić poza granice ścieżki.

  Wariacje (dotyczące nachodzenia ścieżek)

  Określa długość różnicy pomiędzy liniami bazgrołów.

  Szerokość obrysu

  Określa szerokość linii bazgrołów.

  Zakrzywienie

  Opcja odpowiedzialna za maksymalną krzywiznę linii, powyżej której jest odwracany ich kierunek.

  Wariacje (dotyczące zakrzywienia)

  Określa stopień zakrzywienia linii względem siebie.

  Odstępy

  Określa odstępy między liniami bazgrołów.

  Wariacje (dotyczące odstępów)

  Określa różnice odstępów między liniami bazgrołów.

Tworzenie mozaiki

 1. Zaimportuj obiekt bitmapowy, który zostanie użyty jako podstawa mozaiki. Obraz musi być osadzony, a nie połączony.

  Podstawą mozaiki może być także zrasteryzowany obiekt wektorowy.

 2. Zaznacz obraz.

 3. Wybierz efekt > Utwórz mozaikę obiektową.

 4. Aby zmienić wymiary mozaiki, wpisz odpowiednie wartości w polu Nowy rozmiar.

 5. Ustaw opcje odpowiedzialne za odstępy między płytkami oraz liczbę płytek, ustaw wszelkie inne opcje i kliknij przycisk OK:

  Zachowaj proporcje

  Blokuje wymiary szerokości i wysokości do wymiarów oryginalnego obrazu bitmapowego. Opcja Szerokość powoduje obliczenie odpowiedniej liczby elementów mozaiki w poziomie na podstawie oryginalnej liczby elementów przypadających na jej szerokość. Opcja Wysokość powoduje obliczenie odpowiedniej liczby elementów mozaiki w pionie na podstawie oryginalnej liczby elementów przypadających na jej wysokość.

  Wynik

  Określa, czy płytki mozaiki są kolorowe czy szare.

  Zmień wielkość za pomocą procentów

  Zmienia wielkość obrazu stosownie do określonego procentu szerokości i wysokości.

  Usuń raster

  Usuwa oryginalny obraz bitmapowy.

  Proporcjonalnie

  Nadaje płytkom kształt kwadratu; liczba płytek jest zgodna z ustawieniem pola Liczba płytek. Opcja znajduje się pod przyciskiem Anuluj.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online