Podręcznik użytkownika Anuluj

Dostosowywanie przestrzeni roboczej

 1. Podręcznik użytkownika programu Illustrator
 2. Poznaj program Illustrator
  1. Wprowadzenie do programu Illustrator
   1. Co nowego w programie Illustrator
   2. Popularne pytania
   3. Wymagania systemowe programu Illustrator
   4. Program Illustrator na urządzenia z układem Apple Silicon
  2. Przestrzeń robocza
   1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
   2. Szybsza nauka dzięki panelowi Odkryj w programie Illustrator
   3. Tworzenie dokumentów
   4. Pasek narzędzi
   5. Domyślne skróty klawiaturowe
   6. Dostosowywanie skrótów klawiaturowych
   7. Wprowadzenie do obszarów roboczych
   8. Zarządzanie obszarami roboczymi
   9. Dostosowywanie przestrzeni roboczej
   10. Panel Właściwości
   11. Ustawianie preferencji
   12. Dotykowa przestrzeń robocza
   13. Obsługa pokrętła Microsoft Surface Dial w programie Illustrator
   14. Cofanie zmian i zarządzanie historią projektu
   15. Obracanie widoku
   16. Miarki, siatki i linie pomocnicze
   17. Ułatwienia dostępu w programie Illustrator
   18. Tryb bezpieczny
   19. Wyświetlanie kompozycji
   20. Używanie paska Touch Bar w programie Illustrator
   21. Pliki i szablony
  3. Narzędzia w programie Illustrator
   1. Przegląd narzędzi
   2. Zaznaczanie narzędzi
    1. Zaznaczenie
    2. Zaznaczanie bezpośrednie
    3. Zaznaczanie grupowe
    4. Różdżka
    5. Lasso
    6. Obszar ilustracji
   3. Narzędzia do nawigacji
    1. Rączka
    2. Obracanie widoku
    3. Lupka
   4. Narzędzia do malowania
    1. Gradient
    2. Siatka
    3. Generator kształtów
   5. Narzędzia tekstowe
    1. Tekst
    2. Tekst na ścieżce
    3. Tekst pionowy
   6. Narzędzia do rysowania
    1. Pióro
    2. Dodawanie punktu kontrolnego
    3. Usuwanie punktu kontrolnego
    4. Punkt kontrolny
    5. Krzywizna
    6. Linia
    7. Prostokąt
    8. Prostokąt zaokrąglony
    9. Elipsa
    10. Wielokąt
    11. Gwiazda
    12. Pędzel malarski
    13. Kropla
    14. Ołówek
    15. Shaper
    16. Plasterek
   7. Narzędzia do modyfikacji
    1. Obracanie
    2. Odbicie
    3. Skalowanie
    4. Ścinanie
    5. Szerokość
    6. Przekształcanie swobodne
    7. Kroplomierz
    8. Mieszanie
    9. Gumka
    10. Nożyczki
  4. Generatywna SI (brak dostępu w Chinach)
   1. Generowanie grafiki wektorowej za pomocą polecenia tekstowego
   2. Zmiana kolorów kompozycji za pomocą polecenia tekstowego
  5. Szybkie operacje
   1. Tekst retro
   2. Tekst z blaskiem neonu
   3. Tekst w starym stylu
   4. Zmiana kolorów
   5. Konwertowanie szkicu na wektory
 3. Illustrator w Internecie (Beta)
  1. Illustrator w Internecie (Beta) — omówienie
  2. Illustrator w Internecie (Beta) — często zadawane pytania
  3. Skróty klawiaturowe w programie Illustrator w Internecie (Beta)
  4. Tworzenie i łączenie kształtów w wersji internetowej
  5. Dodawanie i edycja tekstu w wersji internetowej
  6. Stosowanie kolorów i gradientów w wersji internetowej
  7. Rysowanie i edycja ścieżek w wersji internetowej
  8. Praca z dokumentami w chmurze w wersji internetowej
  9. Zapraszanie współpracowników do edycji w wersji internetowej
 4. Illustrator na iPadzie
  1. Wprowadzenie do programu Illustrator na iPadzie
   1. Omówienie programu Illustrator na iPadzie
   2. Illustrator na iPadzie — często zadawane pytania
   3. Wymagania systemowe | Illustrator na iPadzie
   4. Możliwości i ograniczenia programu Illustrator na iPadzie
  2. Przestrzeń robocza
   1. Przestrzeń robocza programu Illustrator na iPadzie
   2. Gesty i skróty dotykowe
   3. Skróty klawiszowe w programie Illustrator na iPadzie
   4. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
  3. Dokumenty
   1. Praca z dokumentami w programie Illustrator na iPadzie
   2. Importowanie dokumentów z programów Photoshop i Fresco
  4. Zaznaczanie i rozmieszczanie obiektów
   1. Tworzenie obiektów powtarzalnych
   2. Tworzenie przejść miedzy obiektami
  5. Rysowanie
   1. Rysowanie i edytowanie ścieżek
   2. Rysowanie i edytowanie kształtów
  6. Tekst
   1. Praca z tekstem i czcionkami
   2. Tworzenie napisów na ścieżce
   3. Dodawanie własnych czcionek
  7. Praca z obrazami
   1. Wektoryzowanie obrazów rastrowych
  8. Kolory
   1. Stosowanie kolorów i gradientów
 5. Pliki w chmurze
  1. Podstawy
   1. Korzystanie z dokumentów w chmurze w programie Illustrator
   2. Udostępnianie dokumentów w chmurze w programie Illustrator i współpraca nad nimi
   3. Udostępnianie dokumentów do recenzji
   4. Rozszerzanie przestrzeni dyskowej w chmurze na potrzeby programu Adobe Illustrator
   5. Pliki w chmurze w programie Illustrator | Częste pytania
  2. Rozwiązywanie problemów
   1. Rozwiązywanie problemów z tworzeniem lub zapisywaniem plików w chmurze programu Illustrator
   2. Rozwiązywanie problemów z plikami w chmurze programu Illustrator
 6. Dodawanie i edytowanie treści
  1. Rysowanie
   1. Podstawy rysowania
   2. Edycja ścieżek
   3. Rysowanie idealnych kompozycji
   4. Rysowanie za pomocą narzędzi Pióro, Krzywizna lub Ołówek
   5. Rysowanie prostych linii i kształtów
   6. Rysowanie siatek prostokątnych i biegunowych
   7. Rysowanie i edycja flar
   8. Obrys obrazu
   9. Upraszczanie ścieżki
   10. Narzędzia obsługi symboli i zestawy symboli
   11. Dopasowywanie segmentów ścieżek
   12. Jak w 5 prostych krokach narysować kwiat
   13. Tworzenie i edytowanie siatki perspektywicznej
   14. Rysowanie i modyfikowanie obiektów na siatce perspektywicznej
   15. Używanie obiektów jako symboli do wielokrotnego użytku
   16. Rysowanie ścieżek wyrównanych do pikseli do zastosowań internetowych
   17. Mierzenie i nakreślanie wymiarów
  2. Obiekty 3D i materiały
   1. Informacje o efektach 3D w programie Illustrator
   2. Tworzenie grafiki 3D
   3. Nakładanie kompozycji na obiekty trójwymiarowe
   4. Tworzenie tekstu 3D
   5. Tworzenie obiektów 3D
  3. Kolor
   1. Informacje o kolorze
   2. Wybieranie kolorów
   3. Używanie i tworzenie próbek
   4. Dopasowywanie kolorów
   5. Korzystanie z panelu Motywy Adobe Color
   6. Grupy kolorów (harmonie)
   7. Panel Motywy Color
   8. Zmiana kolorów kompozycji
  4. Malowanie
   1. Informacje o malowaniu
   2. Malowanie z wypełnieniami i obrysami
   3. Grupy aktywnego malowania
   4. Gradienty
   5. Pędzle
   6. Przezroczystość i tryby mieszania
   7. Stosowanie obrysów do obiektu
   8. Tworzenie i edycja wzorów
   9. Siatki
   10. Wzory
  5. Zaznaczanie i rozmieszczanie obiektów
   1. Zaznaczanie obiektów
   2. Warstwy
   3. Grupowanie i rozwijanie obiektów
   4. Przesuwanie, wyrównywanie i rozmieszczanie obiektów
   5. Układanie obiektów w stos
   6. Blokowanie, ukrywanie i usuwanie obiektów
   7. Kopiowanie i powielanie obiektów
   8. Obracanie i odbijanie obiektów
   9. Tworzenie splotu obiektów
   10. Tworzenie realistycznych prototypów grafik
  6. Przekształcanie obiektów
   1. Kadrowanie obrazów
   2. Przekształcanie obiektów
   3. Łączenie obiektów
   4. Wycinanie, dzielenie i przycinanie obiektów
   5. Wypaczenie marionetkowe
   6. Skalowanie, ścinanie i zniekształcanie obiektów
   7. Tworzenie przejść miedzy obiektami
   8. Zmiana kształtu za pomocą form
   9. Zmiana kształtu obiektów z efektami
   10. Tworzenie nowych kształtów za pomocą narzędzi Shaper i Generator kształtów
   11. Praca z aktywnymi narożnikami
   12. Udoskonalone obiegi pracy transformacji kształtu z obsługą dotykową
   13. Edytowanie maski przycinającej
   14. Aktywne kształty
   15. Tworzenie kształtów za pomocą narzędzia Generator kształtów
   16. Edycja globalna
  7. Tekst
   1. Dodawanie tekstu i praca z obiektami tekstowymi
   2. Tworzenie punktowanych i numerowanych list
   3. Zarządzanie obszarem tekstu
   4. Czcionki i typografia
   5. Konwertowanie tekstu w obrazach na tekst edytowalny
   6. Dodawanie podstawowego formatowania do tekstu
   7. Dodawanie zaawansowanego formatowania do tekstu
   8. Importowanie i eksportowanie tekstu
   9. Formatowanie akapitów
   10. Znaki specjalne
   11. Tworzenie tekstu na ścieżce
   12. Korzystanie ze stylów znakowych i akapitowych
   13. Karty
   14. Znajdowanie brakujących czcionek (obieg pracy Typekit)
   15. Tekst arabski i hebrajski
   16. Czcionki | Często zadawane pytania i wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów
   17. Tworzenie trójwymiarowego efektu tekstowego
   18. Kreatywne projekty typograficzne
   19. Skalowanie i obracanie tekstu
   20. Odstępy pomiędzy wierszami i znakami
   21. Opcje dzielenia wyrazów i łamania wierszy
   22. Słowniki ortograficzne i językowe
   23. Formatowanie znaków azjatyckich
   24. Kompozytory języków azjatyckich
   25. Tworzenie projektów tekstowych z efektem przejścia między obiektami
   26. Tworzenie plakatu typograficznego za pomocą funkcji obrysowywania obrazu
  8. Tworzenie efektów specjalnych
   1. Praca z efektami
   2. Style grafiki
   3. Atrybuty wyglądu
   4. Tworzenie szkiców i mozaik
   5. Cienie, blaski i wtapianie
   6. Podsumowanie efektów
  9. Grafika WWW
   1. Sprawdzone procedury tworzenia grafiki WWW
   2. Wykresy
   3. SVG 
   4. Plasterki i mapy obrazów
 7. Importowanie, eksportowanie i zapisywanie
  1. Importowanie
   1. Umieszczanie wielu plików
   2. Zarządzaj plikami połączonymi i osadzonymi
   3. Informacje o łączach
   4. Cofanie osadzenia obrazów
   5. Importowanie kompozycji z programu Photoshop
   6. Importowanie obrazów bitmapowych
   7. Importowanie plików Adobe PDF
   8. Importowanie plików EPS, DCS i AutoCAD
  2. Biblioteki Creative Cloud w programie Illustrator
   1. Biblioteki Creative Cloud w programie Illustrator
  3. Zapisywanie
   1. Zapisywanie kompozycji
  4. Eksportowanie
   1. Używanie kompozycji z programu Illustrator w programie Photoshop
   2. Eksportowanie kompozycji
   3. Gromadzenie zasobów i eksportowanie zbiorcze
   4. Pliki pakietów
   5. Tworzenie plików Adobe PDF
   6. Wyodrębnianie kodu CSS | Illustrator CC
   7. Opcje Adobe PDF
   8. Panel Informacje o dokumencie
 8. Drukowanie
  1. Przygotowanie do drukowania
   1. Przygotowywanie dokumentów do druku
   2. Zmiana rozmiaru i orientacji strony
   3. Definiowanie linii cięcia w celu przycinania lub wyrównywania
   4. Rozpoczynanie pracy z powiększonym obszarem dokumentu
  2. Drukowanie
   1. Nadruk
   2. Drukowanie z włączoną funkcją zarządzania kolorami
   3. Drukowanie w trybie PostScript
   4. Ustawienia predefiniowane drukowania
   5. Znaczniki drukarskie i spady
   6. Drukowanie i zapisywanie przezroczystej kompozycji
   7. Zalewkowanie
   8. Drukowanie rozbarwień
   9. Drukowanie gradientów, siatek i przejść kolorów
   10. Nadruk bieli
 9. Automatyzacja zadań
  1. Scalanie danych za pomocą panelu Zmienne
  2. Automatyzacja za pomocą skryptów
  3. Automatyzacja za pomocą operacji
 10. Rozwiązywanie problemów 
  1. Problemy związane z awarią
  2. Odzyskiwanie plików po awarii
  3. Problemy z plikami
  4. Obsługiwane formaty plików
  5. Problemy ze sterownikiem karty graficznej
  6. Problemy z urządzeniem Wacom
  7. Problemy z plikami DLL
  8. Problemy z pamięcią
  9. Problemy z plikiem preferencji
  10. Problemy z czcionkami
  11. Problemy z drukarką
  12. Udostępnianie raportu o awarii firmie Adobe
  13. Poprawianie wydajności programu Illustrator

Informacje o tym, jak dostosować przestrzeń roboczą oraz zarządzać oknami i panelami.

Zarządzanie oknami i panelami

Własną przestrzeń roboczą można utworzyć przez przesuwanie oraz dostosowywanie okien dokumentów oraz paneli. Można także zapisać własne przestrzenie robocze i przełączać się między nimi.

Zmiana kolejności, dokowanie i odłączanie okien dokumentu

Po otwarciu większej liczby plików okna dokumentów zostają oznaczone.

 • Aby zmienić kolejność oznaczonych okien dokumentów, przeciągnij zakładkę okna w nowe miejsce w ramach grupy.
 • Aby oddokować (uruchomić lub wyciągnąć z zakładki) okno dokumentu z grupy okien, przeciągnij zakładkę okna poza grupę.
 • Aby zadokować okno dokumentu w osobnej grupie okien, przeciągnij zakładkę okna do tej grupy.

W tym krótkim klipie pokazano, jak dokować i odłączać okna dokumentu oraz zmieniać ich ułożenie.

Dokowanie i oddokowywanie paneli

Stacja dokowania to zbiór wyświetlanych razem, najczęściej pionowo, paneli lub grup paneli. Panele można zadokować lub oddokować, przenosząc je do stacji dokowania albo wyciągając z niej.

 • Aby zadokować panel, należy przeciągnąć go — chwytając za kartę — do stacji dokowania i umieścić nad, pod lub pomiędzy innymi panelami.

 • Aby zadokować grupę paneli, należy przeciągnąć je do stacji dokowania, chwytając za pasek tytułu (jednolity pusty pasek powyżej karty).

 • Aby usunąć panel lub grupę paneli, wyciągnij go poza stację dokowania, chwytając za kartę lub pasek tytułu. Można także przeciągnąć panel do innej stacji dokowania lub pozostawić w formie panelu ruchomego.

Uwaga:

Można uniemożliwić panelom zapełnianie całej przestrzeni w stacji dokowania. Przeciągnij dolną krawędź stacji dokowania do góry, tak aby nie stykała się z krawędzią przestrzeni roboczej.

W tym krótkim klipie pokazano, jak dokować i odłączać panele.

Dodawanie, usuwanie i przesuwanie paneli

Jeśli usuniesz wszystkie panele ze stacji dokowania, stacja zniknie. Stację dokowania można utworzyć, przesuwając panele do prawej krawędzi przestrzeni roboczej, tak aby pojawiła się strefa upuszczania.

 • Aby usunąć panel, kliknij jego zakładkę prawym przyciskiem myszy (Windows) lub naciśnij klawisz Control i kliknij (macOS), a następnie wybierz opcję Zamknij.
 • Aby dodać panel, wybierz go z menu Okno i zadokuj w dowolnym miejscu.
 • Aby przesunąć panel, przeciągnij jego zakładkę.
 • Aby przesunąć grupę paneli, przeciągnij pasek tytułu.
Uwaga:

Strefę upuszczania aktywuje położenie myszy, a nie położenie panelu. Jeśli nie widać strefy upuszczania, spróbuj przeciągnąć wskaźnik myszy w miejsce, gdzie strefa ta powinna się znajdować.

Układanie ruchomych paneli w stos

Panel przeciągnięty ze stacji dokowania do miejsca innego niż strefa upuszczania staje się panelem ruchomym — można przenosić go swobodnie.  Panel ruchomy można umieścić w dowolnym miejscu przestrzeni roboczej. Panele ruchome oraz grupy paneli można układać w stos — tak aby przy przeciąganiu paska tytułu najwyżej położonego elementu przemieszczały się jak pojedynczy obiekt.

 • Aby umieścić na stosie przemieszczające się panele, przeciągaj je używając ich zakładek do strefy upuszczania znajdującej się na dole innego panelu.

 • Aby zmienić porządek składowania, przeciągnij panel do góry lub w dół używając jego zakładki.

Uwaga:

Zakładkę należy zwolnić nad wąską strefą upuszczania znajdującą się między panelami, a nie nad szeroką strefą upuszczania znajdującą się w pasku tytułu.

Zwijanie i rozwijanie ikon paneli

Panele można zwinąć do postaci ikon, aby uporządkować przestrzeń roboczą. W niektórych przypadkach w domyślnej przestrzeni roboczej panele są już zwinięte do postaci ikon.

 • Aby zwinąć lub rozwinąć wszystkie ikony paneli w kolumnie, kliknij podwójną strzałkę u góry stosu .
 • Kliknij ikonę panelu, aby go rozwinąć.
 • Aby zmienić rozmiar ikon paneli tak, aby widoczne były wyłącznie ikony (a nie ich etykiety), dostosuj szerokość doku tak, aby zniknął tekst. Aby ponownie wyświetlić tekst ikony, zwiększ szerokość doku.
 • Aby przesunąć ikonę panelu (lub ikonę grupy paneli), przeciągnij ją. Ikony paneli można przeciągać w górę i w dół stosu, do innych stosów (gdzie pojawiają się w stylu panelu tego stosu) lub poza stos (gdzie pojawiają się jako ruchome ikony).
Panele zwinięte do postaci ikon
Panele zwinięte do postaci ikon

Panele rozwinięte z postaci ikon
Panele rozwinięte z postaci ikon

Korzystanie z menu panelu

Menu panelu otwiera się za pomocą ikony  .

Menu panelu (panel Kolor)
Menu panelu (panel Kolor)

Ustawianie kolorów interfejsu użytkownika

Do wyboru są następujące motywy kolorów interfejsu: ciemny, średnio ciemny, średnio jasny lub jasny.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • (Windows) Wybierz polecenie Edycja >Preferencje > Interfejs użytkownika.
  • (macOS) Wybierz polecenie Illustrator > Preferencje > Interfejs użytkownika.
 2. Wybierz jedną z opcji kolorów interfejsu z menu Jasność: Ciemny, Średnio ciemny, Średnio jasny lub Jasny.

  Dostępne opcje kolorów interfejsu
  Dostępne opcje kolorów interfejsu

 3. Wybierz jedną z opcji z menu Kolor obszaru dokumentu:

  • Dopasuj jasność Umożliwia ustawienie koloru obszaru dokumentu zgodnie z wybranym poziomem jasności.
  • Biały: Umożliwia ustawienie białego koloru obszaru dokumentu.

Skalowalny interfejs użytkownika

Można także skalować interfejs programu Illustrator na podstawie rozdzielczości ekranu. W przypadku uruchomienia programu Illustrator z nowymi ustawieniami preferencji program identyfikuje rozdzielczość ekranu i odpowiednio dopasowuje współczynnik skali aplikacji.

Uwaga:

Skalowanie interfejsu nie jest obsługiwane w przypadku systemu Windows 7 i ekranów o niskiej rozdzielczości.

Aby skalować interfejs na ekranie, należy wykonać następujące czynności:

 1. Aby otworzyć preferencje interfejsu, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • (Windows) Wybierz polecenie Edycja >Preferencje > Interfejs użytkownika.
  • (macOS) Wybierz polecenie Illustrator > Preferencje > Interfejs użytkownika.
 2. Na karcie preferencji interfejsu użytkownika kliknij suwak Skalowanie interfejsu, aby zwiększyć lub zmniejszyć skalę interfejsu na podstawie rozdzielczości ekranu.

  Obok suwaka jest widoczny podgląd skalowanego interfejsu (zob. poniżej):

  skalowanie interfejsu użytkownika

  Uwaga:
  • Liczba pozycji wyświetlanych na suwaku zależy od rozdzielczości ekranu. W przypadku ekranów o wyższej rozdzielczości dostępnych jest więcej pozycji. 
  • Program Illustrator skaluje adnotacje, jeśli współczynnik skalowania ustawiono w piątej lub wyższej pozycji. 
 3. Wybierz opcję Skaluj kursor proporcjonalnie, aby skalować ikony kursora proporcjonalnie do interfejsu.

 4. Uruchom ponownie program Illustrator, aby zastosować zaktualizowane ustawienia. Jeśli program Illustrator nie zostanie uruchomiony ponownie od razu, zmiany zostaną zastosowane przy następnym uruchomieniu programu Illustrator.

Zapisywanie i przełączanie przestrzeni roboczych

Zapisanie bieżącego rozmiaru i położenia paneli jako nazwanej przestrzeni roboczej pozwala na przywrócenie tej przestrzeni, nawet jeśli przesunie się lub zamknie panel.  

Wybierz polecenie Okno > Przestrzeń robocza > Zapisz przestrzeń roboczą. Następnie wpisz nazwę przestrzeni.

Nazwy zapisanych przestrzeni roboczych są wyświetlane w przełączniku na pasku aplikacji.

Usuwanie i przywracanie przestrzeni roboczych

Aby usunąć przestrzeń, wybierz polecenie Okno > Przestrzeń robocza > Zarządzaj przestrzeniami roboczymi, zaznacz przestrzeń roboczą, a następnie kliknij ikonę .

Aby przywrócić domyślną przestrzeń roboczą, wybierz opcję Domyślna lub Podstawy z przełącznika przestrzeni roboczych na pasku aplikacji.


Zasoby pokrewne

Skontaktuj się z nami

Zapytaj społeczność

Jeśli masz pytanie lub chcesz się podzielić pomysłem, dołącz do nas na forum użytkowników programu Adobe Illustrator. Chętnie Cię poznamy.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?