Handboek Annuleren

Toolkit voor licenties voor gedeelde apparaten

 1. Adobe voor ondernemingen en teams: Beheerdershandleiding
 2. Uw distributie plannen
  1. Basisconcepten
   1. Licentieverlening
   2. Identiteit
   3. Gebruikersbeheer
   4. App-distributie
   5. Overzicht van de Admin Console
   6. Beheerdersrollen
  2. Distributiehandleidingen
   1. Distributiehandleiding voor gebruikerslicenties op naam
   2. Distributiehandleiding voor SDL
   3. Adobe Acrobat distribueren 
  3. Creative Cloud voor het onderwijs distribueren
   1. Distributiehandleiding
   2. Adobe Express inschakelen in Google Classroom
   3. Integratie met Canvas LMS
   4. Integratie met Blackboard Learn
   5. SSO configureren voor schoolportals en leerbeheersystemen
   6. Veelgestelde vragen over Kivuto
   7. Geschiktheidsrichtlijnen voor instellingen voor basis- en voortgezet onderwijs
 3. Uw organisatie instellen
  1. Identiteit instellen
   1. Identiteitstypen | Overzicht
   2. Een organisatie instellen met Enterprise ID's
   3. Een organisatie instellen met Federated ID's
    1. SSO-overzicht
    2. Azure Connector en Sync instellen
     1. SSO met Microsoft instellen via Azure OIDC
     2. Azure Sync toevoegen aan uw directory
     3. Veelgestelde vragen over Azure Connector
    3. Google-federatie en -synchronisatie instellen
     1. SSO met Google-federatie instellen
     2. Google Sync toevoegen aan uw directory
     3. Veelgestelde vragen over Google-federatie
    4. Algemene SAML
     1. SSO instellen met andere SAML-providers
     2. SSO met Microsoft ADFS instellen
     3. Veelgestelde vragen over SSO
     4. Problemen met SSO oplossen
    5. SSO in het onderwijs
     1. SSO configureren voor schoolportals en leerbeheersystemen
     2. Veelgestelde vragen
   4. Het eigendom van een domein verifiëren
   5. Domeinen toevoegen en beheren
   6. Domeinen koppelen aan directory's
   7. Bestaande domeinen en directory's beheren
   8. Vertrouwde directory's gebruiken om vooraf geclaimde domeinen toe te voegen
   9. Migreren naar een nieuwe verificatieprovider
  2. Instellingen voor assets
  3. Verificatie-instellingen
  4. Contactpersonen voor privacy en beveiliging
  5. Console-instellingen
  6. Versleuteling beheren
 4. Producten en rechten beheren
  1. Gebruikers beheren
   1. Overzicht
   2. Beheerdersrollen
   3. Technieken voor gebruikersbeheer
    1. Gebruikers afzonderlijk beheren   
    2. Meerdere gebruikers beheren (bulkgewijs via CSV)
    3. Tool voor gebruikerssynchronisatie (UST)
    4. Microsoft Azure Sync
    5. Synchronisatie via Google-federatie
   4. Identiteitstype van een gebruiker wijzigen
   5. Gebruikersgroepen beheren
   6. Directorygebruikers beheren
   7. Ontwikkelaars beheren
   8. Bestaande gebruikers migreren naar de Adobe Admin Console
   9. Gebruikersbeheer migreren naar de Adobe Admin Console
  2. Producten en productprofielen beheren
   1. Producten beheren
   2. Productprofielen voor ondernemingsgebruikers beheren
   3. Beleid voor selfservice beheren
   4. App-integraties beheren
   5. Productmachtigingen beheren in de Admin Console  
   6. Services voor een productprofiel in- of uitschakelen
   7. Losse apps | Creative Cloud voor ondernemingen
   8. Optionele services
  3. Licenties voor gedeelde apparaten beheren
   1. Nieuwe functies
   2. Distributiehandleiding
   3. Pakketten maken
   4. Licenties terughalen
   5. Migreren vanaf apparaatlicenties
   6. Profielen beheren
   7. Licensing Toolkit
   8. Veelgestelde vragen over licenties voor gedeelde apparaten
 5. Opslag en assets beheren
  1. Opslag
   1. Opslagruimte voor ondernemingen beheren
   2. Adobe Creative Cloud: update in de toewijzing van opslagruimte
   3. Adobe-opslag beheren
  2. Assets migreren
   1. Geautomatiseerde migratie van assets
   2. Veelgestelde vragen over geautomatiseerde migratie van assets  
   3. Overgedragen assets beheren
  3. Assets van een gebruiker terughalen
  4. Migratie van studentassets | Alleen onderwijs
   1. Automatische migratie van studentassets
   2. Assets migreren
 6. Services beheren
  1. Adobe Stock
   1. Pakketten met Adobe Stock-tegoeden voor teams
   2. Adobe Stock voor ondernemingen
   3. Adobe Stock voor ondernemingen gebruiken
   4. Goedkeuring van Adobe Stock-licenties
  2. Eigen lettertypen
  3. Adobe Asset Link
   1. Overzicht
   2. Gebruikersgroep maken
   3. Adobe Experience Manager Assets configureren
   4. Adobe Asset Link configureren en installeren
   5. Assets beheren
   6. Adobe Asset Link voor XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Adobe Acrobat Sign voor ondernemingen of teams instellen
   2. Adobe Acrobat Sign - teamfunctie Beheerder
   3. Adobe Acrobat Sign beheren in de Admin Console
  5. Creative Cloud voor ondernemingen - gratis lidmaatschap
   1. Overzicht
   2. Aan de slag
 7. Apps en updates distribueren
  1. Overzicht
   1. Apps en updates distribueren en leveren
   2. De distributie plannen
   3. Distributie voorbereiden
  2. Pakketten maken
   1. App-pakketten maken via de Admin Console
   2. Pakketten met gebruikerslicenties op naam maken
   3. Adobe-sjablonen voor pakketten
   4. Pakketten beheren
   5. Apparaatlicenties beheren
   6. Licenties op serienummer
  3. Pakketten aanpassen
   1. De Creative Cloud desktop-app aanpassen
   2. Extensies opnemen in uw pakket
  4. Pakketten distribueren 
   1. Pakketten distribueren
   2. Adobe-pakketten distribueren met Microsoft Intune
   3. Adobe-pakketten distribueren met SCCM
   4. Adobe-pakketten distribueren met ARD
   5. Producten in de map Exceptions installeren
   6. Creative Cloud-producten verwijderen
   7. Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition gebruiken
   8. Licentie-id's voor Adobe Creative Cloud
  5. Updates beheren
   1. Updates beheren voor klanten met Adobe voor ondernemingen en teams
   2. Updates distribueren
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Overzicht van AUSST
   2. De interne updateserver instellen
   3. De interne updateserver onderhouden
   4. Gangbare gebruiksscenario's voor AUSST   
   5. Problemen met de interne updateserver oplossen
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Adobe Remote Update Manager gebruiken
   2. Kanaal-id's voor gebruik met Adobe Remote Update Manager
   3. RUM-fouten oplossen
  8. Problemen oplossen
   1. Problemen bij het installeren en verwijderen van Creative Cloud-apps oplossen
   2. Controleren of een pakket is gedistribueerd naar clientcomputers
   3. Foutbericht 'Installatie is mislukt' van Creative Cloud-pakket
  9. Pakketten maken met Creative Cloud Packager (CC 2018 of oudere apps)
   1. Over Creative Cloud Packager
   2. Aanvullende informatie over Creative Cloud Packager
   3. Applicatiepakketten maken
   4. Pakketten maken met Creative Cloud Packager
   5. Pakketten met licenties op naam maken
   6. Pakketten met apparaatlicenties maken
   7. Een licentiepakket maken
   8. Pakketten met serienummerlicenties maken
   9. Packager automatiseren
   10. Pakketten maken met andere producten dan Creative Cloud-producten
   11. Configuraties bewerken en opslaan
   12. Landinstelling op systeemniveau instellen
 8. Uw account beheren
  1. Uw teamaccount beheren
   1. Overzicht
   2. Betalingsgegevens bijwerken
   3. Facturen beheren
   4. Contracteigenaar wijzigen
   5. Leverancier wijzigen
  2. Licenties toewijzen aan een teamgebruiker
  3. Producten en licenties toevoegen
  4. Verlengingen
   1. Teamlidmaatschap: verlenging
   2. Enterprise in VIP: verlengingen en naleving
  5. Automatische vervalfasen voor ETLA-contracten
  6. Wisselen van contracttype binnen een bestaande Adobe Admin Console
  7. Naleving van aankoopverzoek
  8. Value Incentive Plan (VIP) in China
  9. VIP Select Help
 9. Rapporten en logbestanden
  1. Controlelogbestand
  2. Toewijzingsrapporten
  3. Inhoudslogbestanden
 10. Hulp krijgen
  1. Contact met de Adobe-klantenservice
  2. Ondersteuningsopties voor teamaccounts
  3. Ondersteuningsopties voor ondernemingsaccounts
  4. Ondersteuningsopties voor Experience Cloud


De Licensing Toolkit is een opdrachtregelhulpprogramma dat de volgende mogelijkheden biedt die u kunt gebruiken wanneer u werkt met licenties voor gedeelde apparaten:

De licentietoolkit downloaden en uitvoeren

Voor de procedures die in dit document worden beschreven, moet u opdrachten uitvoeren met de toolkit voor licenties voor gedeelde apparaten.

U moet de licentietoolkit van Adobe eerst downloaden vanaf de volgende locatie, afhankelijk van het besturingssysteem van de clientcomputer:

 • macOS: Download adobe-licensing-toolkit.dmg en koppel het bestand.
 • Windows: Download het zipbestand en pak het bestand adobe-licensing-toolkit.exe uit.

De toolkit gebruiken in Windows en macOS

Aangezien de toolkit een opdrachtregelhulpprogramma is, moet u de Windows-opdrachtprompt of de macOS-terminal gebruiken om dit uit te voeren.

Als u niet zeker weet hoe u opdrachten uitvoert via de opdrachtprompt van Windows of de terminal van macOS, volgt u deze stappen om de toolkit uit te voeren voor de opdrachten die worden vermeld in de volgende secties van dit document:

 1. Open de opdrachtprompt van Windows.

  Druk op de knop Start op het toetsenbord, typ Opdrachtprompt en druk op Enter.

 2. Sleep het bestand adobe-licensing-toolkit.exe (dat u hierboven hebt gedownload) van Windows Verkenner naar de Windows-opdrachtprompt.

Merk op dat de bestandsnaam van de toolkit nu wordt weergegeven op de opdrachtprompt. (Mogelijk wordt het volledige mappad van het bestand weergegeven.)

De toolkit voor licenties voor gedeelde apparaten gebruiken in Windows

Voor alle hieronder beschreven opdrachten moet u argumenten voor de toolkit invoeren.

Als u bijvoorbeeld licenties voor gedeelde apparaten wilt activeren, typt u --activate (typ een spatie tussen de bestandsnaam en --activate) nadat u het bestand naar de opdrachtprompt hebt gesleept en drukt u op Enter.

 1. Open de terminal van macOS.

 2. Sleep het bestand adobe-licensing-toolkit van de Finder (van de locatie waar u het bestand hierboven hebt gekoppeld) naar de macOS-terminal.
  Merk op dat de bestandsnaam van de toolkit nu wordt weergegeven op de opdrachtprompt. (Mogelijk wordt het volledige mappad van het bestand weergegeven.)

Merk op dat de bestandsnaam van de toolkit nu wordt weergegeven op de opdrachtprompt. (Mogelijk wordt het volledige mappad van het bestand weergegeven.)

De toolkit voor licenties voor gedeelde apparaten gebruiken in macOS

Voor alle hieronder beschreven opdrachten moet u argumenten voor de toolkit invoeren.

Als u bijvoorbeeld licenties voor gedeelde apparaten wilt activeren, typt u --activate (typ een spatie tussen de bestandsnaam en --activate) nadat u het bestand naar de prompt hebt gesleept. Druk vervolgens op Enter.

Licenties voor gedeelde apparaten activeren

Als u een pakket met licenties voor gedeelde apparaten op een computer hebt geïnstalleerd en uw eindgebruikers de volgende fout zien wanneer ze een app op die computer starten, betekent dit dat er een probleem is opgetreden tijdens de installatie:

Fout bij starten van app

Wanneer u een pakket met licenties voor gedeelde apparaten distribueert, wordt er verbinding gemaakt met de Adobe-licentieservers om de licentie te valideren. De bovenstaande fout treedt op als tijdens de installatie de netwerkverbinding wegvalt door een firewall, proxy, time-out of andere netwerkproblemen.

Om dit probleem op te lossen, moet u er eerst voor zorgen dat u verbinding met internet hebt. Vervolgens kunt u het pakket opnieuw installeren of kunt u de volgende opdracht uitvoeren met beheerdersrechten om het pakket handmatig te activeren:

Windows:

adobe-licensing-toolkit.exe --activate

Korte vorm:

adobe-licensing-toolkit.exe -s

macOS:

sudo ./adobe-licensing-toolkit --activate

Korte vorm:

sudo ./adobe-licensing-toolkit -s

Zie De toolkit gebruiken voor meer informatie over het uitvoeren van de bovenstaande opdrachten.

Licenties voor gedeelde apparaten deactiveren

Als u een pakket met licenties voor gedeelde apparaten verwijdert, wordt in de Admin Console aangegeven dat er minder licenties in gebruik zijn. Dit houdt in dat de licentie voor gedeelde apparaten nu beschikbaar is voor gebruik op een andere computer. Als in de Admin Console echter niet het gewijzigde aantal licenties wordt vermeld nadat een licentie is verwijderd, kunt u de licentie handmatig deactiveren op de computer.

Als u een schoolcomputer wilt weggooien of voor iets anders wilt gaan gebruiken, kunt u het pakket met licenties voor gedeelde apparaten van die computer verwijderen. In plaats daarvan kunt u ook eenvoudig de licentie op die computer deactiveren. De licentie voor gedeelde apparaten is dan beschikbaar voor distributie naar een andere computer.

Alle licenties deactiveren

Als u alle licenties op een computer wilt deactiveren, voert u de volgende opdracht uit met beheerdersbevoegdheden:

Windows:

adobe-licensing-toolkit.exe --deactivate

Korte vorm:

adobe-licensing-toolkit.exe -t

macOS:

sudo ./adobe-licensing-toolkit --deactivate

Korte vorm:

sudo ./adobe-licensing-toolkit -t

Zie De toolkit gebruiken voor meer informatie over het uitvoeren van de bovenstaande opdrachten.

Specifieke licenties deactiveren

U kunt er ook voor kiezen om alleen specifieke licenties voor gedeelde apparaten op een computer te deactiveren.

Voer de volgende opdracht uit met beheerdersrechten:

Windows:

adobe-licensing-toolkit.exe --deactivate --npdId <door komma's gescheiden lijst met NPDID's>

Korte vorm:

adobe-licensing-toolkit.exe -t -n <door komma's gescheiden lijst met NPDID's>

macOS:

sudo ./adobe-licensing-toolkit --deactivate --npdId <door komma's gescheiden lijst met NPDID's>

Korte vorm:

sudo ./adobe-licensing-toolkit -t -n <door komma's gescheiden lijst met NPDID's>

Zie De toolkit gebruiken voor meer informatie over het uitvoeren van de bovenstaande opdrachten.

Als u specifieke licenties op een computer wilt deactiveren, hebt u de NPDID's nodig voor de pakketten die u wilt deactiveren. U kunt de NPDID's van pakketten op een computer ophalen met de optie licenseInformation.

Licentiegegevens bekijken

Gebruik de opdracht licenseInformation als u informatie wilt over de licenties die op een computer zijn geïnstalleerd.

Windows:

adobe-licensing-toolkit.exe --licenseInformation

Korte vorm:

adobe-licensing-toolkit.exe -l

macOS:

sudo ./adobe-licensing-toolkit --licenseInformation

Korte vorm:

sudo ./adobe-licensing-toolkit -l

Zie De toolkit gebruiken voor meer informatie over het uitvoeren van de bovenstaande opdrachten.

Voorbeelduitvoer:

Adobe Licensing Toolkit (0.1.5.57) License Details NpdId : MWVjZGNlMzMtZGU2Yi00ZmNlLTkzZTktY2MxMjBhZmFiZjg1 AppId : Photoshop1 DeploymentMode : NAMED_USER_EDUCATION_LAB CacheExpiry : 03/06/19 20:01:56 India Standard Time LicenseId : 511F26523959D15EBD9B LicenseExpiry : 03/06/21 20:01:56 India Standard Time NpdId : YjZiOGU0ZTItYTkxNy00NTFlLWFkOTItZTljNTc2M2U2OTgx AppId : Animate1 DeploymentMode : NAMED_USER_EDUCATION_LAB CacheExpiry : 03/06/19 20:01:56 India Standard Time LicenseId : 511F26523959D15EBD9B LicenseExpiry : 03/06/21 20:01:56 India Standard Time Operation Successfully Completed

Pakketdetails weergeven

Gebruik de optie displayAsnpDetails voor beknopte informatie over de licenties die op een client zijn geactiveerd.

Windows:

adobe-licensing-toolkit.exe --displayAsnpDetails

Korte vorm:

adobe-licensing-toolkit.exe -d

macOS:

sudo ./adobe-licensing-toolkit --displayAsnpDetails

Korte vorm:

sudo ./adobe-licensing-toolkit -d

Zie De toolkit gebruiken voor meer informatie over het uitvoeren van de bovenstaande opdrachten.

De volgende uitvoer geeft de apps weer die via pakketten op deze computer zijn geïnstalleerd.

Adobe Licensing Toolkit (1.0.0.57) ASNP Details App : InDesign1 OperatingConfig : SW5EZXNpZ24xe30yMDE4MDcyMDA0-NTcwMTI5NTUtNGQyNC00ZmJjLWE4NGEtOTZjZjNmMzBlYmYx-90-stg.operatingconfig Asnp : TlRjd01USTVOVFV0TkdReU5DMDBabUpqTFdFNE5HRXRPVFpqWmpObU16QmxZbVl4e305YjI3YzBmNi01MGU3LTRmNDMtOWY4Yi0xMThjNzVhMzQwYWU.asnp App : Photoshop1 OperatingConfig : UGhvdG9zaG9wMXt9MjAxODA3MjAwNA-NTcwMTI5NTUtNGQyNC00ZmJjLWE4NGEtOTZjZjNmMzBlYmYx-90-stg.operatingconfig Asnp : TlRjd01USTVOVFV0TkdReU5DMDBabUpqTFdFNE5HRXRPVFpqWmpObU16QmxZbVl4e302MDA0NmRhOC0wZTE1LTQwNDktYjFmNy1mM2UxMGViODQxZDc.asnp Operation Successfully Completed

Gebruik de optie displayAsnpDetails met de optionele toevoeging verbose als u alle beschikbare gegevens van de geactiveerde licenties op een client wilt zien.

Windows:

adobe-licensing-toolkit.exe --displayAsnpDetails --verbose

Korte vorm:

adobe-licensing-toolkit.exe -d -v

macOS:

sudo ./adobe-licensing-toolkit --displayAsnpDetails --verbose

Korte vorm:

sudo ./adobe-licensing-toolkit -d -v

Zie De toolkit gebruiken voor meer informatie over het uitvoeren van de bovenstaande opdrachten.

De volgende uitvoer geeft de apps weer die via pakketten op deze computer zijn geïnstalleerd. Voor elke app geeft de uitvoer ook de volgende gegevens weer:

asnpData:

JSON-object van alle activeringsgegevens.

deploymentMode:

Activeringsmodus FRL-pakket: geïsoleerde activering of verbonden activering.

npdId:

Unieke pakket-ID. Wordt gebruikt wanneer een pakketlicentie van een computer wordt verwijderd. Zie hierboven.

Adobe Licensing Toolkit (1.0.0.57) ASNP Details App : InDesign1 OperatingConfig : SW5EZXNpZ24xe30yMDE4MDcyMDA0-NTcwMTI5NTUtNGQyNC00ZmJjLWE4NGEtOTZjZjNmMzBlYmYx-90-stg.operatingconfig Asnp : TlRjd01USTVOVFV0TkdReU5DMDBabUpqTFdFNE5HRXRPVFpqWmpObU16QmxZbVl4e305YjI3YzBmNi01MGU3LTRmNDMtOWY4Yi0xMThjNzVhMzQwYWU.asnp { &quot;asnpData&quot; : { &quot;adobeCertSignedValues&quot; : null, &quot;customerCertHeaders&quot; : [ { &quot;header&quot; : &quot;eyJjb250ZW50U2lnbmF0dXJlQWxnIjoiUlM1MTIiLCJ0cnVzdGVkQ2VydEZpbmdlcnByaW50QWxnIjoiU0hBLTUxMiIsInRydXN0ZWRDZXJ0RmluZ2VycHJpbnRJbmRleCI6MywiY2VydGlmaWNhdGVEZXRhaWxzIjpbeyJpZCI6IlFVWTVSVFE1Tmpjd09FSTJNekU1UlRZelJqWTFSVGhETlRrM1JEQTBNVGciLCJzdWJqZWN0TmFtZSI6IkFkb2JlIENvbnRlbnQgQ2VydGlmaWNhdGUgMzItNiIsImhleFNlcmlhbE51bWJlciI6IjE3NmI2MjUyIiwic2hhMUhhc2giOiI0MjI1NTA5MUMzMjhCMkRGQjBCN0NDNkYxNTUxOURGMjc3QzMxMEE0Iiwic2VxdWVuY2UiOjEsImRvd25sb2FkUGF0aCI6IlFVWTVSVFE1Tmpjd09FSTJNekU1UlRZelJqWTFSVGhETlRrM1JEQTBNVGctTlRjd01USTVOVFV0TkdReU5DMDBabUpqTFdFNE5HRXRPVFpqWmpObU16QmxZbVl4LmRlciJ9LHsiaWQiOiJOa1EyUkVVd01rUXhNa013T0RKR01qWkVRakU0TURSQk1FWTJSa1V5TVRrIiwic3ViamVjdE5hbWUiOiJBZG9iZSBJbnRlcm1lZGlhdGUgQ0EgMzItNCIsImhleFNlcmlhbE51bWJlciI6IjhmMTFmY2QiLCJzaGExSGFzaCI6IjA1MjY3Qjk5MDI1QUQwMjQyODU0NzY2QzBBNDhFNDFFQTA3QTI4QzQiLCJzZXF1ZW5jZSI6MiwiZG93bmxvYWRQYXRoIjoiTmtRMlJFVXdNa1F4TWtNd09ESkdNalpFUWpFNE1EUkJNRVkyUmtVeU1Uay1OVGN3TVRJNU5UVXROR1F5TkMwMFptSmpMV0U0TkdFdE9UWmpaak5tTXpCbFltWXguZGVyIn1dfQ&quot;, &quot;signature&quot; : &quot;{{customerSignature1}}&quot; }, { &quot;header&quot; : &quot;eyJjb250ZW50U2lnbmF0dXJlQWxnIjoiUlM1MTIiLCJ0cnVzdGVkQ2VydEZpbmdlcnByaW50QWxnIjoiU0hBLTUxMiIsInRydXN0ZWRDZXJ0RmluZ2VycHJpbnRJbmRleCI6MiwiY2VydGlmaWNhdGVEZXRhaWxzIjpbeyJpZCI6Ik5rSTVNRUV3UkVZNU1qSkdNa1UyTWtJNVJEUXdOVUV3UkRVeFFrVkZRemciLCJzdWJqZWN0TmFtZSI6IkFkb2JlIENvbnRlbnQgQ2VydGlmaWNhdGUgMzItNSIsImhleFNlcmlhbE51bWJlciI6IjQ0NmNiNzc4Iiwic2hhMUhhc2giOiJENjM0MTQyRjY0OTYzNDA0RkE1OThCNzQ4RUE2RDY1Mzg2MjRBRERGIiwic2VxdWVuY2UiOjEsImRvd25sb2FkUGF0aCI6Ik5rSTVNRUV3UkVZNU1qSkdNa1UyTWtJNVJEUXdOVUV3UkRVeFFrVkZRemctTlRjd01USTVOVFV0TkdReU5DMDBabUpqTFdFNE5HRXRPVFpqWmpObU16QmxZbVl4LmRlciJ9LHsiaWQiOiJNVEpDTmtZeFFqZzBOa1JHTlRNd05EVTJSVVU0UXpaQ1JEbERNVUkyTjBVIiwic3ViamVjdE5hbWUiOiJBZG9iZSBJbnRlcm1lZGlhdGUgQ0EgMzItMyIsImhleFNlcmlhbE51bWJlciI6IjFlNTRhMmM2Iiwic2hhMUhhc2giOiJCNEJGMzg0RUVCOTNCQ0Q3NzIxQzY5QUEyODgwOTI2NDFGNjI4MzFFIiwic2VxdWVuY2UiOjIsImRvd25sb2FkUGF0aCI6Ik1USkNOa1l4UWpnME5rUkdOVE13TkRVMlJVVTRRelpDUkRsRE1VSTJOMFUtTlRjd01USTVOVFV0TkdReU5DMDBabUpqTFdFNE5HRXRPVFpqWmpObU16QmxZbVl4LmRlciJ9XX0&quot;, &quot;signature&quot; : &quot;{{customerSignature2}}&quot; } ], &quot;customerCertSignedValues&quot; : null, &quot;templateId&quot; : &quot;TlRjd01USTVOVFV0TkdReU5DMDBabUpqTFdFNE5HRXRPVFpqWmpObU16QmxZbVl4e305YjI3YzBmNi01MGU3LTRmNDMtOWY4Yi0xMThjNzVhMzQwYWU&quot; }, &quot;branding&quot; : { &quot;name&quot; : &quot;SKD Branding name&quot; }, &quot;deploymentMode&quot; : &quot;FRL_CONNECTED&quot;, &quot;id&quot; : &quot;27175704-bba8-4910-88c2-054e871e9bff&quot;, &quot;nglAppId&quot; : &quot;InDesign1&quot;, &quot;npdId&quot; : &quot;NTcwMTI5NTUtNGQyNC00ZmJjLWE4NGEtOTZjZjNmMzBlYmYx&quot;, &quot;npdPrecedence&quot; : 90, &quot;profileRequestPayloadParams&quot; : { &quot;appParams&quot; : [ &quot;nglAppId&quot;, &quot;nglAppVersion&quot;, &quot;nglLibVersion&quot;, &quot;currentAsnpId&quot; ], &quot;deviceParams&quot; : [ &quot;deviceId&quot;, &quot;osUserId&quot;, &quot;osName&quot;, &quot;osVersion&quot;, &quot;currentDate&quot;, &quot;enableVdiMarkerExists&quot;, &quot;isVirtualEnvironment&quot;, &quot;isOsUserAccountInDomain&quot; ] }, &quot;profileServerUrl&quot; : &quot;https://lcs-cops-stage.adobe.io/&quot; } App : Photoshop1 OperatingConfig : UGhvdG9zaG9wMXt9MjAxODA3MjAwNA-NTcwMTI5NTUtNGQyNC00ZmJjLWE4NGEtOTZjZjNmMzBlYmYx-90-stg.operatingconfig Asnp : TlRjd01USTVOVFV0TkdReU5DMDBabUpqTFdFNE5HRXRPVFpqWmpObU16QmxZbVl4e302MDA0NmRhOC0wZTE1LTQwNDktYjFmNy1mM2UxMGViODQxZDc.asnp { &quot;asnpData&quot; : { &quot;adobeCertSignedValues&quot; : null, &quot;customerCertHeaders&quot; : [ { &quot;header&quot; : &quot;eyJjb250ZW50U2lnbmF0dXJlQWxnIjoiUlM1MTIiLCJ0cnVzdGVkQ2VydEZpbmdlcnByaW50QWxnIjoiU0hBLTUxMiIsInRydXN0ZWRDZXJ0RmluZ2VycHJpbnRJbmRleCI6MywiY2VydGlmaWNhdGVEZXRhaWxzIjpbeyJpZCI6IlFVWTVSVFE1Tmpjd09FSTJNekU1UlRZelJqWTFSVGhETlRrM1JEQTBNVGciLCJzdWJqZWN0TmFtZSI6IkFkb2JlIENvbnRlbnQgQ2VydGlmaWNhdGUgMzItNiIsImhleFNlcmlhbE51bWJlciI6IjE3NmI2MjUyIiwic2hhMUhhc2giOiI0MjI1NTA5MUMzMjhCMkRGQjBCN0NDNkYxNTUxOURGMjc3QzMxMEE0Iiwic2VxdWVuY2UiOjEsImRvd25sb2FkUGF0aCI6IlFVWTVSVFE1Tmpjd09FSTJNekU1UlRZelJqWTFSVGhETlRrM1JEQTBNVGctTlRjd01USTVOVFV0TkdReU5DMDBabUpqTFdFNE5HRXRPVFpqWmpObU16QmxZbVl4LmRlciJ9LHsiaWQiOiJOa1EyUkVVd01rUXhNa013T0RKR01qWkVRakU0TURSQk1FWTJSa1V5TVRrIiwic3ViamVjdE5hbWUiOiJBZG9iZSBJbnRlcm1lZGlhdGUgQ0EgMzItNCIsImhleFNlcmlhbE51bWJlciI6IjhmMTFmY2QiLCJzaGExSGFzaCI6IjA1MjY3Qjk5MDI1QUQwMjQyODU0NzY2QzBBNDhFNDFFQTA3QTI4QzQiLCJzZXF1ZW5jZSI6MiwiZG93bmxvYWRQYXRoIjoiTmtRMlJFVXdNa1F4TWtNd09ESkdNalpFUWpFNE1EUkJNRVkyUmtVeU1Uay1OVGN3TVRJNU5UVXROR1F5TkMwMFptSmpMV0U0TkdFdE9UWmpaak5tTXpCbFltWXguZGVyIn1dfQ&quot;, &quot;signature&quot; : &quot;{{customerSignature1}}&quot; }, { &quot;header&quot; : &quot;eyJjb250ZW50U2lnbmF0dXJlQWxnIjoiUlM1MTIiLCJ0cnVzdGVkQ2VydEZpbmdlcnByaW50QWxnIjoiU0hBLTUxMiIsInRydXN0ZWRDZXJ0RmluZ2VycHJpbnRJbmRleCI6MiwiY2VydGlmaWNhdGVEZXRhaWxzIjpbeyJpZCI6Ik5rSTVNRUV3UkVZNU1qSkdNa1UyTWtJNVJEUXdOVUV3UkRVeFFrVkZRemciLCJzdWJqZWN0TmFtZSI6IkFkb2JlIENvbnRlbnQgQ2VydGlmaWNhdGUgMzItNSIsImhleFNlcmlhbE51bWJlciI6IjQ0NmNiNzc4Iiwic2hhMUhhc2giOiJENjM0MTQyRjY0OTYzNDA0RkE1OThCNzQ4RUE2RDY1Mzg2MjRBRERGIiwic2VxdWVuY2UiOjEsImRvd25sb2FkUGF0aCI6Ik5rSTVNRUV3UkVZNU1qSkdNa1UyTWtJNVJEUXdOVUV3UkRVeFFrVkZRemctTlRjd01USTVOVFV0TkdReU5DMDBabUpqTFdFNE5HRXRPVFpqWmpObU16QmxZbVl4LmRlciJ9LHsiaWQiOiJNVEpDTmtZeFFqZzBOa1JHTlRNd05EVTJSVVU0UXpaQ1JEbERNVUkyTjBVIiwic3ViamVjdE5hbWUiOiJBZG9iZSBJbnRlcm1lZGlhdGUgQ0EgMzItMyIsImhleFNlcmlhbE51bWJlciI6IjFlNTRhMmM2Iiwic2hhMUhhc2giOiJCNEJGMzg0RUVCOTNCQ0Q3NzIxQzY5QUEyODgwOTI2NDFGNjI4MzFFIiwic2VxdWVuY2UiOjIsImRvd25sb2FkUGF0aCI6Ik1USkNOa1l4UWpnME5rUkdOVE13TkRVMlJVVTRRelpDUkRsRE1VSTJOMFUtTlRjd01USTVOVFV0TkdReU5DMDBabUpqTFdFNE5HRXRPVFpqWmpObU16QmxZbVl4LmRlciJ9XX0&quot;, &quot;signature&quot; : &quot;{{customerSignature2}}&quot; } ], &quot;customerCertSignedValues&quot; : null, &quot;templateId&quot; : &quot;TlRjd01USTVOVFV0TkdReU5DMDBabUpqTFdFNE5HRXRPVFpqWmpObU16QmxZbVl4e302MDA0NmRhOC0wZTE1LTQwNDktYjFmNy1mM2UxMGViODQxZDc&quot; }, &quot;branding&quot; : { &quot;name&quot; : &quot;SKD Branding name&quot; }, &quot;deploymentMode&quot; : &quot;FRL_CONNECTED&quot;, &quot;id&quot; : &quot;f27682d7-1b10-4f1c-a243-5e52580a9966&quot;, &quot;nglAppId&quot; : &quot;Photoshop1&quot;, &quot;npdId&quot; : &quot;NTcwMTI5NTUtNGQyNC00ZmJjLWE4NGEtOTZjZjNmMzBlYmYx&quot;, &quot;npdPrecedence&quot; : 90, &quot;profileRequestPayloadParams&quot; : { &quot;appParams&quot; : [ &quot;nglAppId&quot;, &quot;nglAppVersion&quot;, &quot;nglLibVersion&quot;, &quot;currentAsnpId&quot; ], &quot;deviceParams&quot; : [ &quot;deviceId&quot;, &quot;osUserId&quot;, &quot;osName&quot;, &quot;osVersion&quot;, &quot;currentDate&quot;, &quot;enableVdiMarkerExists&quot;, &quot;isVirtualEnvironment&quot;, &quot;isOsUserAccountInDomain&quot; ] }, &quot;profileServerUrl&quot; : &quot;https://lcs-cops-stage.adobe.io/&quot;
}

 

 

Adobe-logo

Aanmelden bij je account