Handboek Annuleren

Directorygebruikers beheren

 1. Adobe voor ondernemingen en teams: Beheerdershandleiding
 2. Uw distributie plannen
  1. Basisconcepten
   1. Licentieverlening
   2. Identiteit
   3. Gebruikersbeheer
   4. App-distributie
   5. Overzicht van de Admin Console
   6. Beheerdersrollen
  2. Distributiehandleidingen
   1. Distributiehandleiding voor gebruikerslicenties op naam
   2. Distributiehandleiding voor SDL
   3. Adobe Acrobat distribueren 
  3. Creative Cloud voor het onderwijs distribueren
   1. Distributiehandleiding
   2. Adobe Express inschakelen in Google Classroom
   3. Integratie met Canvas LMS
   4. Integratie met Blackboard Learn
   5. SSO configureren voor schoolportals en leerbeheersystemen
   6. Veelgestelde vragen over Kivuto
   7. Geschiktheidsrichtlijnen voor instellingen voor basis- en voortgezet onderwijs
 3. Uw organisatie instellen
  1. Identiteit instellen
   1. Identiteitstypen | Overzicht
   2. Een organisatie instellen met Enterprise ID's
   3. Een organisatie instellen met Federated ID's
    1. SSO-overzicht
    2. Azure Connector en Sync instellen
     1. SSO met Microsoft instellen via Azure OIDC
     2. Azure Sync toevoegen aan uw directory
     3. Veelgestelde vragen over Azure Connector
    3. Google-federatie en -synchronisatie instellen
     1. SSO met Google-federatie instellen
     2. Google Sync toevoegen aan uw directory
     3. Veelgestelde vragen over Google-federatie
    4. Algemene SAML
     1. SSO instellen met andere SAML-providers
     2. SSO met Microsoft ADFS instellen
     3. Veelgestelde vragen over SSO
     4. Problemen met SSO oplossen
    5. SSO in het onderwijs
     1. SSO configureren voor schoolportals en leerbeheersystemen
     2. Veelgestelde vragen
   4. Het eigendom van een domein verifiëren
   5. Domeinen toevoegen en beheren
   6. Domeinen koppelen aan directory's
   7. Bestaande domeinen en directory's beheren
   8. Vertrouwde directory's gebruiken om vooraf geclaimde domeinen toe te voegen
   9. Migreren naar een nieuwe verificatieprovider
  2. Instellingen voor assets
  3. Verificatie-instellingen
  4. Contactpersonen voor privacy en beveiliging
  5. Console-instellingen
  6. Versleuteling beheren
 4. Producten en rechten beheren
  1. Gebruikers beheren
   1. Overzicht
   2. Beheerdersrollen
   3. Technieken voor gebruikersbeheer
    1. Gebruikers afzonderlijk beheren   
    2. Meerdere gebruikers beheren (bulkgewijs via CSV)
    3. Tool voor gebruikerssynchronisatie (UST)
    4. Microsoft Azure Sync
    5. Synchronisatie via Google-federatie
   4. Identiteitstype van een gebruiker wijzigen
   5. Gebruikersgroepen beheren
   6. Directorygebruikers beheren
   7. Ontwikkelaars beheren
   8. Bestaande gebruikers migreren naar de Adobe Admin Console
   9. Gebruikersbeheer migreren naar de Adobe Admin Console
  2. Producten en productprofielen beheren
   1. Producten beheren
   2. Productprofielen voor ondernemingsgebruikers beheren
   3. Beleid voor selfservice beheren
   4. App-integraties beheren
   5. Productmachtigingen beheren in de Admin Console  
   6. Services voor een productprofiel in- of uitschakelen
   7. Losse apps | Creative Cloud voor ondernemingen
   8. Optionele services
  3. Licenties voor gedeelde apparaten beheren
   1. Nieuwe functies
   2. Distributiehandleiding
   3. Pakketten maken
   4. Licenties terughalen
   5. Migreren vanaf apparaatlicenties
   6. Profielen beheren
   7. Licensing Toolkit
   8. Veelgestelde vragen over licenties voor gedeelde apparaten
 5. Opslag en assets beheren
  1. Opslag
   1. Opslagruimte voor ondernemingen beheren
   2. Adobe Creative Cloud: update in de toewijzing van opslagruimte
   3. Adobe-opslag beheren
  2. Assets migreren
   1. Geautomatiseerde migratie van assets
   2. Veelgestelde vragen over geautomatiseerde migratie van assets  
   3. Overgedragen assets beheren
  3. Assets van een gebruiker terughalen
  4. Migratie van studentassets | Alleen onderwijs
   1. Automatische migratie van studentassets
   2. Assets migreren
 6. Services beheren
  1. Adobe Stock
   1. Pakketten met Adobe Stock-tegoeden voor teams
   2. Adobe Stock voor ondernemingen
   3. Adobe Stock voor ondernemingen gebruiken
   4. Goedkeuring van Adobe Stock-licenties
  2. Eigen lettertypen
  3. Adobe Asset Link
   1. Overzicht
   2. Gebruikersgroep maken
   3. Adobe Experience Manager Assets configureren
   4. Adobe Asset Link configureren en installeren
   5. Assets beheren
   6. Adobe Asset Link voor XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Adobe Acrobat Sign voor ondernemingen of teams instellen
   2. Adobe Acrobat Sign - teamfunctie Beheerder
   3. Adobe Acrobat Sign beheren in de Admin Console
  5. Creative Cloud voor ondernemingen - gratis lidmaatschap
   1. Overzicht
   2. Aan de slag
 7. Apps en updates distribueren
  1. Overzicht
   1. Apps en updates distribueren en leveren
   2. De distributie plannen
   3. Distributie voorbereiden
  2. Pakketten maken
   1. App-pakketten maken via de Admin Console
   2. Pakketten met gebruikerslicenties op naam maken
   3. Adobe-sjablonen voor pakketten
   4. Pakketten beheren
   5. Apparaatlicenties beheren
   6. Licenties op serienummer
  3. Pakketten aanpassen
   1. De Creative Cloud desktop-app aanpassen
   2. Extensies opnemen in uw pakket
  4. Pakketten distribueren 
   1. Pakketten distribueren
   2. Adobe-pakketten distribueren met Microsoft Intune
   3. Adobe-pakketten distribueren met SCCM
   4. Adobe-pakketten distribueren met ARD
   5. Producten in de map Exceptions installeren
   6. Creative Cloud-producten verwijderen
   7. Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition gebruiken
   8. Licentie-id's voor Adobe Creative Cloud
  5. Updates beheren
   1. Updates beheren voor klanten met Adobe voor ondernemingen en teams
   2. Updates distribueren
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Overzicht van AUSST
   2. De interne updateserver instellen
   3. De interne updateserver onderhouden
   4. Gangbare gebruiksscenario's voor AUSST   
   5. Problemen met de interne updateserver oplossen
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Adobe Remote Update Manager gebruiken
   2. Kanaal-id's voor gebruik met Adobe Remote Update Manager
   3. RUM-fouten oplossen
  8. Problemen oplossen
   1. Problemen bij het installeren en verwijderen van Creative Cloud-apps oplossen
   2. Controleren of een pakket is gedistribueerd naar clientcomputers
   3. Foutbericht 'Installatie is mislukt' van Creative Cloud-pakket
  9. Pakketten maken met Creative Cloud Packager (CC 2018 of oudere apps)
   1. Over Creative Cloud Packager
   2. Aanvullende informatie over Creative Cloud Packager
   3. Applicatiepakketten maken
   4. Pakketten maken met Creative Cloud Packager
   5. Pakketten met licenties op naam maken
   6. Pakketten met apparaatlicenties maken
   7. Een licentiepakket maken
   8. Pakketten met serienummerlicenties maken
   9. Packager automatiseren
   10. Pakketten maken met andere producten dan Creative Cloud-producten
   11. Configuraties bewerken en opslaan
   12. Landinstelling op systeemniveau instellen
 8. Uw account beheren
  1. Uw teamaccount beheren
   1. Overzicht
   2. Betalingsgegevens bijwerken
   3. Facturen beheren
   4. Contracteigenaar wijzigen
   5. Leverancier wijzigen
  2. Licenties toewijzen aan een teamgebruiker
  3. Producten en licenties toevoegen
  4. Verlengingen
   1. Teamlidmaatschap: verlenging
   2. Enterprise in VIP: verlengingen en naleving
  5. Automatische vervalfasen voor ETLA-contracten
  6. Wisselen van contracttype binnen een bestaande Adobe Admin Console
  7. Naleving van aankoopverzoek
  8. Value Incentive Plan (VIP) in China
  9. VIP Select Help
 9. Rapporten en logbestanden
  1. Controlelogbestand
  2. Toewijzingsrapporten
  3. Inhoudslogbestanden
 10. Hulp krijgen
  1. Contact met de Adobe-klantenservice
  2. Ondersteuningsopties voor teamaccounts
  3. Ondersteuningsopties voor ondernemingsaccounts
  4. Ondersteuningsopties voor Experience Cloud

Directorygebruikers

Voor gebruikers met een Enterprise ID of Federated ID

Wanneer u de gebruikersidentiteit instelt in de Admin Console (voor Enterprise of Federated ID), moet u directory's maken en vervolgens domeinen instellen en uw domeinen koppelen aan deze directory's. Wanneer u gebruikers met een Enterprise ID of Federated ID toevoegt aan de Admin Console, worden deze gebruikers ook gemarkeerd als directorygebruikers. U kunt alle gebruikers zien in de lijst Gebruikers in de Admin Console. U kunt deze gebruikers echter ook zien in de lijst Directorygebruikers. De gebruikers in de lijst Directorygebruikers zijn gegroepeerd per directory. Dit houdt in dat, als u meerdere domeinen aan één directory hebt gekoppeld, gebruikers met e-mailadressen in alle domeinen in deze directory worden vermeld.

Voor gebruikers met een Business ID

Als u Business ID's gebruikt in de Admin Console (bijvoorbeeld teamklanten), wordt er één directory gemaakt en worden alle Business ID-gebruikers in deze directory geplaatst.

Opmerking:

Om voordelen zoals bedrijfsopslagruimte en andere functies voor bedrijven te kunnen bieden, migreren we alle bestaande Adobe ID's naar Business ID's. Alle nieuwe zakelijke klanten gebruiken Business ID's voor hun teamleden.

U krijgt van tevoren bericht wanneer uw organisatie staat ingepland voor deze upgrade. Zie Inleiding in Business ID's en nieuwe opslagfuncties voor meer informatie. Totdat uw organisatie is gemigreerd, blijft u Adobe ID's gebruiken om toegang te krijgen tot de organisatie. Ondersteuning voor Adobe ID's is daarna alleen voorbehouden aan individuele klanten.

Directorygebruikers weergeven

U kunt de directorygebruikers in uw organisatie als volgt weergeven:

 1. Ga in de Admin Console naar Gebruikers > Directorygebruikers.

  Er wordt een lijst weergegeven met alle directory's die in deze organisatie zijn gemaakt.

 2. Als u de gebruikers in een directory wilt weergeven, klikt u op de naam van de directory.

  Let op dat gebruikers uit verschillende e-maildomeinen in dezelfde directory kunnen worden weergegeven. Dit komt omdat er verschillende domeinen aan deze directory zijn gekoppeld.

  Opmerking:

  Als een directory meer dan 5000 gebruikers bevat, wordt de lijst met gebruikers niet weergegeven. U kunt het zoekveld gebruiken om een gebruiker te zoeken of klikken op Lijst met gebruikers weergeven om de volledige lijst weer te geven.

Bekijk de details van de beschrijving van de velden in de gebruikerslijst.

Gebruikers definitief verwijderen

Als u gebruikers verwijdert uit de Admin Console (afzonderlijk of groepsgewijs), worden de gebruikers verwijderd uit de lijst Gebruikers. Deze gebruikers blijven echter aanwezig in de lijst Directorygebruikers. Gebruik de volgende procedure om verwijderde gebruikers voorgoed uit de Admin Console te verwijderen:

Let op:

Als u een gebruiker definitief verwijdert, wordt de gebruiker volledig verwijderd, samen met alle Creative Cloud-assets van die gebruiker. De gebruiker en de assets kunnen niet worden hersteld.

 1. Ga in de Admin Console naar Gebruikers > Directorygebruikers.

 2. Selecteer in de lijst met directory's de directory waartoe de gebruikers behoren.

 3. Selecteer de gebruikers in de lijst met gebruikers die wordt weergegeven wanneer u klikt op het selectievakje links van hun namen.

 4. Klik op Gebruikers verwijderen.

 5. Klik in het dialoogvenster Gebruikers verwijderen dat verschijnt op Gebruikers verwijderen.

De gebruikers worden definitief verwijderd uit de Admin Console.

Meerdere gebruikers definitief verwijderen via CSV

Als de gebruikerslijst van uw directory een groot aantal gebruikers bevat, kunt u gebruikers bulkgewijs verwijderen via een CSV-bestand, zodat u ze niet handmatig hoeft te selecteren:

Let op:

Als u gebruikers definitief verwijdert, worden de gebruikers volledig verwijderd, samen met alle Creative Cloud-assets van die gebruikers. De gebruiker en de assets kunnen niet worden hersteld.

 1. Ga in de Admin Console naar Gebruikers > Directorygebruikers en selecteer de doeldirectory.

 2. Selecteer het pictogram met de drie puntjes (     ) naast de knop Gebruikers exporteren en selecteer vervolgens Gebruikers verwijderen via CSV.

  Geeft de opties voor directorygebruikers in de Admin Console weer

 3. Download de sjabloon Huidige gebruikers via de knop CSV-sjabloon downloaden.

  Voeg de gegevens van de gebruikers die u voorgoed wilt verwijderen, toe aan het gedownloade CSV. Upload vervolgens het CSV-bestand in hetzelfde venster.

 4. Bekijk de waarschuwingsberichten op het scherm. Als u de gebruikers wilt verwijderen, selecteert u Gebruikers verwijderen om te bevestigen en door te gaan.

De gebruikers in het CSV-bestand worden definitief verwijderd uit de Admin Console.

Verwijderde gebruikers herstellen

Als u gebruikers per ongeluk verwijdert uit de Admin Console (afzonderlijk of groepsgewijs), kunt u naar de lijst Directorygebruikers gaan en deze gebruikers herstellen. Gebruikers die zijn verwijderd uit de sectie Directorygebruikers, kunt u echter niet herstellen.

 1. Ga in de Admin Console naar Gebruikers > Directorygebruikers.

 2. Selecteer in de lijst met directory's de directory waartoe de verwijderde gebruikers behoren.

 3. Klik op Gebruikers exporteren.

  De lijst met gebruikers in deze directory wordt geëxporteerd naar een CSV-bestand en gedownload naar uw computer.

 4. Wijzig de lijst zo nodig, zodat deze alleen gebruikersgegevens bevat voor de gebruikers die u per ongeluk hebt verwijderd.

 5. Navigeer naar Gebruikers > Gebruikers en importeer deze gebruikers opnieuw in de Admin Console.

  Raadpleeg de procedure in dit document als u meerdere gebruikers wilt toevoegen.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account