Handboek Annuleren

Adobe Acrobat Sign-oplossingen voor kleine bedrijven beheren

 1. Adobe voor ondernemingen en teams: Beheerdershandleiding
 2. Uw distributie plannen
  1. Basisconcepten
   1. Licentieverlening
   2. Identiteit
   3. Gebruikersbeheer
   4. App-distributie
   5. Overzicht van de Admin Console
   6. Beheerdersrollen
  2. Distributiehandleidingen
   1. Distributiehandleiding voor gebruikerslicenties op naam
   2. Distributiehandleiding voor SDL
   3. Adobe Acrobat distribueren 
  3. Creative Cloud voor het onderwijs distribueren
   1. Distributiehandleiding
   2. Adobe-apps goedkeuren in de Google-beheerdersconsole
   3. Adobe Express inschakelen in Google Classroom
   4. Integratie met Canvas LMS
   5. Integratie met Blackboard Learn
   6. SSO configureren voor schoolportals en LMS'en
   7. Adobe Express distribueren via app-licenties van Google
   8. Gebruikers toevoegen via lijstsynchronisatie
   9. Veelgestelde vragen over Kivuto
   10. Geschiktheidsrichtlijnen voor instellingen voor basis- en voortgezet onderwijs
 3. Uw organisatie instellen
  1. Identiteitstypen | Overzicht
  2. Identiteit instellen | Overzicht
  3. Een organisatie instellen met Enterprise ID's
  4. Azure AD-federatie en synchronisatie instellen
   1. SSO met Microsoft instellen via Azure OIDC
   2. Azure Sync toevoegen aan uw directory
   3. Synchronisatie van rollen voor het onderwijs
   4. Veelgestelde vragen over Azure Connector
  5. Google-federatie en -synchronisatie instellen
   1. SSO met Google-federatie instellen
   2. Google Sync toevoegen aan uw directory
   3. Veelgestelde vragen over Google-federatie
  6. Een organisatie instellen met Microsoft ADFS
  7. Een organisatie instellen voor schoolportals en LMS'en
  8. Een organisatie instellen met andere identiteitsproviders
   1. Een directory maken
   2. Het eigendom van een domein verifiëren
   3. Domeinen toevoegen aan directory's
  9. Veelgestelde vragen over en problemen oplossen met SSO
   1. Veelgestelde vragen over SSO
   2. Problemen met SSO oplossen
   3. Veelgestelde vragen uit het onderwijs
 4. De configuratie van uw organisatie beheren
  1. Bestaande domeinen en directory's beheren
  2. Automatisch accounts maken inschakelen
  3. Een organisatie instellen via vertrouwde directory's
  4. Migreren naar een nieuwe verificatieprovider 
  5. Instellingen voor assets
  6. Verificatie-instellingen
  7. Contactpersonen voor privacy en beveiliging
  8. Console-instellingen
  9. Versleuteling beheren  
 5. Gebruikers beheren
  1. Overzicht
  2. Beheerdersrollen
  3. Technieken voor gebruikersbeheer
   1. Gebruikers afzonderlijk beheren   
   2. Meerdere gebruikers beheren (bulkgewijs via CSV)
   3. Tool voor gebruikerssynchronisatie (UST)
   4. Microsoft Azure Sync
   5. Synchronisatie via Google-federatie
  4. Identiteitstype van een gebruiker wijzigen
  5. Gebruikersgroepen beheren
  6. Directorygebruikers beheren
  7. Ontwikkelaars beheren
  8. Bestaande gebruikers migreren naar de Adobe Admin Console
  9. Gebruikersbeheer migreren naar de Adobe Admin Console
 6. Producten en rechten beheren
  1. Producten en productprofielen beheren
   1. Producten beheren
   2. Productprofielen voor ondernemingsgebruikers beheren
   3. Regels voor automatische toewijzing beheren
   4. Gebruikers het recht geven om aangepaste Firefly-modellen te trainen
   5. Productverzoeken beoordelen
   6. Beleid voor selfservice beheren
   7. App-integraties beheren
   8. Productmachtigingen beheren in de Admin Console  
   9. Services voor een productprofiel in- of uitschakelen
   10. Losse apps | Creative Cloud voor ondernemingen
   11. Optionele services
  2. Licenties voor gedeelde apparaten beheren
   1. Nieuwe functies
   2. Distributiehandleiding
   3. Pakketten maken
   4. Licenties terughalen
   5. Profielen beheren
   6. Licensing Toolkit
   7. Veelgestelde vragen over licenties voor gedeelde apparaten
 7. Aan de slag met Global Admin Console
  1. De Global Admin Console gaan gebruiken
  2. Uw organisatie selecteren
  3. De organisatiehiërarchie beheren
  4. Productprofielen beheren
  5. Beheerders beheren
  6. Gebruikersgroepen beheren
  7. Organisatiebeleid bijwerken
  8. Beleidssjablonen beheren
  9. Producten toewijzen aan onderliggende organisaties
  10. Klaarstaande taken doorvoeren
  11. Inzichten verkennen
  12. Organisatiestructuur exporteren of importeren
 8. Opslag en assets beheren
  1. Opslag
   1. Opslagruimte voor ondernemingen beheren
   2. Adobe Creative Cloud: update in de toewijzing van opslagruimte
   3. Adobe-opslag beheren
  2. Assets migreren
   1. Geautomatiseerde migratie van assets
   2. Veelgestelde vragen over geautomatiseerde migratie van assets  
   3. Overgedragen assets beheren
  3. Assets van een gebruiker terughalen
  4. Migratie van studentassets | Alleen onderwijs
   1. Automatische migratie van studentassets
   2. Assets migreren
 9. Services beheren
  1. Adobe Stock
   1. Pakketten met Adobe Stock-tegoeden voor teams
   2. Adobe Stock voor ondernemingen
   3. Adobe Stock voor ondernemingen gebruiken
   4. Goedkeuring van Adobe Stock-licenties
  2. Eigen lettertypen
  3. Adobe Asset Link
   1. Overzicht
   2. Gebruikersgroep maken
   3. Adobe Experience Manager Assets configureren
   4. Adobe Asset Link configureren en installeren
   5. Assets beheren
   6. Adobe Asset Link voor XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Adobe Acrobat Sign voor ondernemingen of teams instellen
   2. Adobe Acrobat Sign - teamfunctie Beheerder
   3. Adobe Acrobat Sign beheren in de Admin Console
  5. Creative Cloud voor ondernemingen - gratis lidmaatschap
   1. Overzicht
 10. Apps en updates distribueren
  1. Overzicht
   1. Apps en updates distribueren en leveren
   2. De distributie plannen
   3. Distributie voorbereiden
  2. Pakketten maken
   1. App-pakketten maken via de Admin Console
   2. Pakketten met gebruikerslicenties op naam maken
   3. Adobe-sjablonen voor pakketten
   4. Pakketten beheren
   5. Apparaatlicenties beheren
   6. Licenties op serienummer
  3. Pakketten aanpassen
   1. De Creative Cloud desktop-app aanpassen
   2. Extensies opnemen in uw pakket
  4. Pakketten distribueren 
   1. Pakketten distribueren
   2. Adobe-pakketten distribueren met Microsoft Intune
   3. Adobe-pakketten distribueren met SCCM
   4. Adobe-pakketten distribueren met ARD
   5. Producten in de map Exceptions installeren
   6. Creative Cloud-producten verwijderen
   7. Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition gebruiken
   8. Licentie-id's voor Adobe Creative Cloud
  5. Updates beheren
   1. Updates beheren voor klanten met Adobe voor ondernemingen en teams
   2. Updates distribueren
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Overzicht van AUSST
   2. De interne updateserver instellen
   3. De interne updateserver onderhouden
   4. Gangbare gebruiksscenario's voor AUSST   
   5. Problemen met de interne updateserver oplossen
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Adobe Remote Update Manager gebruiken
   2. RUM-fouten oplossen
  8. Problemen oplossen
   1. Problemen bij het installeren en verwijderen van Creative Cloud-apps oplossen
   2. Controleren of een pakket is gedistribueerd naar clientcomputers
   3. Foutbericht 'Installatie is mislukt' van Creative Cloud-pakket
  9. Pakketten maken met Creative Cloud Packager (CC 2018 of oudere apps)
   1. Over Creative Cloud Packager
   2. Aanvullende informatie over Creative Cloud Packager
   3. Applicatiepakketten maken
   4. Pakketten maken met Creative Cloud Packager
   5. Pakketten met licenties op naam maken
   6. Pakketten met apparaatlicenties maken
   7. Een licentiepakket maken
   8. Pakketten met serienummerlicenties maken
   9. Packager automatiseren
   10. Pakketten maken met andere producten dan Creative Cloud-producten
   11. Configuraties bewerken en opslaan
   12. Landinstelling op systeemniveau instellen
 11. Uw account beheren
  1. Uw teamaccount beheren
   1. Overzicht
   2. Betalingsgegevens bijwerken
   3. Facturen beheren
   4. Contracteigenaar wijzigen
   5. Leverancier wijzigen
  2. Licenties toewijzen aan een teamgebruiker
  3. Producten en licenties toevoegen
  4. Je team beheren in Adobe Express
  5. Verlengingen
   1. Teamlidmaatschap: verlenging
   2. Enterprise in VIP: verlengingen en naleving
  6. Automatische vervalfasen voor ETLA-contracten
  7. Wisselen van contracttype binnen een bestaande Adobe Admin Console
  8. Naleving van aankoopverzoek
  9. Value Incentive Plan (VIP) in China
  10. VIP Select Help
 12. Rapporten en logbestanden
  1. Controlelogbestand
  2. Toewijzingsrapporten
  3. Inhoudslogbestanden
 13. Hulp krijgen
  1. Contact met de Adobe-klantenservice
  2. Ondersteuningsopties voor teamaccounts
  3. Ondersteuningsopties voor ondernemingsaccounts
  4. Ondersteuningsopties voor Experience Cloud

Snelle hulp voor gebruikers van Adobe Acrobat Sign
U kunt snel documenten ondertekenen, een document voorbereiden en verzenden ter ondertekening, een document door meerdere partijen laten ondertekenen en documenten die ter ondertekening zijn verzonden, beheren en volgen. Meld u aan om aan de slag te gaan.
Lees de snelstartgids​.

Als u een lidmaatschap van Adobe Acrobat Sign-oplossingen voor kleine bedrijven hebt gekocht, moet u de Admin Console gebruiken om gebruikers en de gekoppelde machtigingen te beheren. U kunt ook meerdere beheerders toewijzen die kunnen helpen bij het beheren van het team of de functionele werking van Acrobat Sign.

Zie Beheerders beheren voor meer informatie.

Opmerking:

Zie Adobe Acrobat Sign beheren voor meer informatie als u een lidmaatschap van Document Cloud voor bedrijven, Document Cloud voor ondernemingen, Adobe Acrobat Sign-oplossingen voor bedrijven of Adobe Acrobat Sign-oplossingen voor ondernemingen hebt.

Aan de slag

Voor het configureren en beheren van de Acrobat Sign-service moet een beheerdersrol worden toegewezen aan een gebruiker met een actieve licentie.

Om een beheerdersrol op accountniveau in Acrobat Sign te kunnen toewijzen, moet een beheerder in de Adobe Admin Console een van de volgende stappen uitvoeren:

 1. Meld u als beheerder aan bij de Adobe Admin Console

 2. Klik op het tabblad Producten op de knop Gebruikers toewijzen op de Acrobat Sign-kaart

  Klik op Gebruikers toewijzen

 3. De pagina Gebruikers toevoegen aan dit product wordt geladen:

  • Typ het e-mailadres of de naam van de gebruiker die u wilt instellen
   • Er wordt een lijst weergegeven met de gebruikers in uw account die overeenkomen met de ingevoerde tekenreeks
   • Als de tekenreeks uniek is binnen uw account, wordt de mogelijkheid geboden een nieuwe gebruiker te maken
  • Kies de productrol (het bevoegdheidsniveau) voor de gebruiker
  • Klik op Opslaan
  Gebruiker toevoegen aan Adobe Sign

 4. Er wordt een bericht weergegeven wanneer de gebruikersrechten zijn bijgewerkt in de Admin Console en de gebruiker in Acrobat Sign is bijgewerkt met de bevoegdheden van de nieuwe rol.

  Bijwerken is gelukt

 1. Meld u als beheerder aan bij de Adobe Admin Console

 2. Navigeer naar de productpagina van Acrobat Sign: Producten > Document Cloud > Adobe Acrobat Sign-oplossingen voor kleine bedrijven

 3. Zoek de gebruiker die u wilt bewerken.

  • Klik op de vervolgkeuzelijst Productrol uiterst rechts van de gebruikersrecord en stel het gewenste bevoegdheidsniveau in
  Navigeren naar de Adobe Sign-productpagina en de gebruiker bewerken

 4. Er wordt een bericht weergegeven wanneer de gebruikersrechten zijn bijgewerkt in de Admin Console en de gebruiker in Acrobat Sign is bijgewerkt met de bevoegdheden van de nieuwe rol.

  Bijwerken is gelukt

Als u veel gebruikers moet toevoegen of bewerken, kunt u een CSV-bestand uploaden om alle wijzigingen in één keer door te voeren.

Meer informatie over de functie voor bulkgewijs uploaden via een CSV-bestand vindt u hier >

Toevoegen of bewerken met een CSV-bestand

CSV-velden

Acrobat Sign-beheerdersrechten intrekken

U kunt als volgt de beheerdersbevoegdheden voor de service Acrobat Sign intrekken voor een gebruiker:

 1. Meld u als beheerder aan bij de Adobe Admin Console

 2. Navigeer naar het product Acrobat Sign: Producten > Document Cloud >
  Adobe Acrobat Sign-oplossingen voor kleine bedrijven

 3. Zoek de gebruiker waarvan u de beheerdersbevoegdheden wilt intrekken

  • Klik op de vervolgkeuzelijst uiterst rechts van de gebruikersrecord
  • Selecteer Gebruiker
  De gebruiker bijwerken

 4. Er wordt een bericht weergegeven wanneer de gebruikersrechten zijn bijgewerkt in de Admin Console en de gebruiker in Acrobat Sign is bijgewerkt met de bevoegdheden van de nieuwe rol.

Voor meer informatie over de functies die een teambeheerder kan aanpassen voor eindgebruikers raadpleegt u Snel aan de slag met Adobe Acrobat Sign voor nieuwe accounts.

Fout wanneer de beheerder een licentie toewijst aan een gebruiker

In sommige gevallen kan een beheerder geen licentie van Adobe Acrobat Sign-oplossingen voor teams delegeren aan een eindgebruiker via de Admin Console voor teams. Een teambeheerder ziet dan mogelijk een foutbericht zoals 'De gebruiker kan niet worden toegewezen aan deze licentie. Meer informatie.'

Als u deze fout ziet, probeert u opnieuw te delegeren met een ander e-mailadres van de eindgebruiker of neemt u contact op met de ondersteuning.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online