Handboek Annuleren

Naleving van aankoopverzoek

 1. Adobe voor ondernemingen en teams: Beheerdershandleiding
 2. Uw distributie plannen
  1. Basisconcepten
   1. Licentieverlening
   2. Identiteit
   3. Gebruikersbeheer
   4. App-distributie
   5. Overzicht van de Admin Console
   6. Beheerdersrollen
  2. Distributiehandleidingen
   1. Distributiehandleiding voor gebruikerslicenties op naam
   2. Distributiehandleiding voor SDL
   3. Adobe Acrobat distribueren 
  3. Creative Cloud voor het onderwijs distribueren
   1. Distributiehandleiding
   2. Adobe-apps goedkeuren in de Google-beheerdersconsole
   3. Adobe Express inschakelen in Google Classroom
   4. Integratie met Canvas LMS
   5. Integratie met Blackboard Learn
   6. SSO configureren voor schoolportals en LMS'en
   7. Adobe Express distribueren via app-licenties van Google
   8. Gebruikers toevoegen via lijstsynchronisatie
   9. Veelgestelde vragen over Kivuto
   10. Geschiktheidsrichtlijnen voor instellingen voor basis- en voortgezet onderwijs
 3. Uw organisatie instellen
  1. Identiteitstypen | Overzicht
  2. Identiteit instellen | Overzicht
  3. Een organisatie instellen met Enterprise ID's
  4. Azure AD-federatie en synchronisatie instellen
   1. SSO met Microsoft instellen via Azure OIDC
   2. Azure Sync toevoegen aan uw directory
   3. Synchronisatie van rollen voor het onderwijs
   4. Veelgestelde vragen over Azure Connector
  5. Google-federatie en -synchronisatie instellen
   1. SSO met Google-federatie instellen
   2. Google Sync toevoegen aan uw directory
   3. Veelgestelde vragen over Google-federatie
  6. Een organisatie instellen met Microsoft ADFS
  7. Een organisatie instellen voor schoolportals en LMS'en
  8. Een organisatie instellen met andere identiteitsproviders
   1. Een directory maken
   2. Het eigendom van een domein verifiëren
   3. Domeinen toevoegen aan directory's
  9. Veelgestelde vragen over en problemen oplossen met SSO
   1. Veelgestelde vragen over SSO
   2. Problemen met SSO oplossen
   3. Veelgestelde vragen uit het onderwijs
 4. De configuratie van uw organisatie beheren
  1. Bestaande domeinen en directory's beheren
  2. Automatisch accounts maken inschakelen
  3. Een organisatie instellen via vertrouwde directory's
  4. Migreren naar een nieuwe verificatieprovider 
  5. Instellingen voor assets
  6. Verificatie-instellingen
  7. Contactpersonen voor privacy en beveiliging
  8. Console-instellingen
  9. Versleuteling beheren  
 5. Gebruikers beheren
  1. Overzicht
  2. Beheerdersrollen
  3. Technieken voor gebruikersbeheer
   1. Gebruikers afzonderlijk beheren   
   2. Meerdere gebruikers beheren (bulkgewijs via CSV)
   3. Tool voor gebruikerssynchronisatie (UST)
   4. Microsoft Azure Sync
   5. Synchronisatie via Google-federatie
  4. Identiteitstype van een gebruiker wijzigen
  5. Gebruikersgroepen beheren
  6. Directorygebruikers beheren
  7. Ontwikkelaars beheren
  8. Bestaande gebruikers migreren naar de Adobe Admin Console
  9. Gebruikersbeheer migreren naar de Adobe Admin Console
 6. Producten en rechten beheren
  1. Producten en productprofielen beheren
   1. Producten beheren
   2. Productprofielen voor ondernemingsgebruikers beheren
   3. Regels voor automatische toewijzing beheren
   4. Productverzoeken beoordelen
   5. Beleid voor selfservice beheren
   6. App-integraties beheren
   7. Productmachtigingen beheren in de Admin Console  
   8. Services voor een productprofiel in- of uitschakelen
   9. Losse apps | Creative Cloud voor ondernemingen
   10. Optionele services
  2. Licenties voor gedeelde apparaten beheren
   1. Nieuwe functies
   2. Distributiehandleiding
   3. Pakketten maken
   4. Licenties terughalen
   5. Profielen beheren
   6. Licensing Toolkit
   7. Veelgestelde vragen over licenties voor gedeelde apparaten
 7. Opslag en assets beheren
  1. Opslag
   1. Opslagruimte voor ondernemingen beheren
   2. Adobe Creative Cloud: update in de toewijzing van opslagruimte
   3. Adobe-opslag beheren
  2. Assets migreren
   1. Geautomatiseerde migratie van assets
   2. Veelgestelde vragen over geautomatiseerde migratie van assets  
   3. Overgedragen assets beheren
  3. Assets van een gebruiker terughalen
  4. Migratie van studentassets | Alleen onderwijs
   1. Automatische migratie van studentassets
   2. Assets migreren
 8. Services beheren
  1. Adobe Stock
   1. Pakketten met Adobe Stock-tegoeden voor teams
   2. Adobe Stock voor ondernemingen
   3. Adobe Stock voor ondernemingen gebruiken
   4. Goedkeuring van Adobe Stock-licenties
  2. Eigen lettertypen
  3. Adobe Asset Link
   1. Overzicht
   2. Gebruikersgroep maken
   3. Adobe Experience Manager Assets configureren
   4. Adobe Asset Link configureren en installeren
   5. Assets beheren
   6. Adobe Asset Link voor XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Adobe Acrobat Sign voor ondernemingen of teams instellen
   2. Adobe Acrobat Sign - teamfunctie Beheerder
   3. Adobe Acrobat Sign beheren in de Admin Console
  5. Creative Cloud voor ondernemingen - gratis lidmaatschap
   1. Overzicht
 9. Apps en updates distribueren
  1. Overzicht
   1. Apps en updates distribueren en leveren
   2. De distributie plannen
   3. Distributie voorbereiden
  2. Pakketten maken
   1. App-pakketten maken via de Admin Console
   2. Pakketten met gebruikerslicenties op naam maken
   3. Adobe-sjablonen voor pakketten
   4. Pakketten beheren
   5. Apparaatlicenties beheren
   6. Licenties op serienummer
  3. Pakketten aanpassen
   1. De Creative Cloud desktop-app aanpassen
   2. Extensies opnemen in uw pakket
  4. Pakketten distribueren 
   1. Pakketten distribueren
   2. Adobe-pakketten distribueren met Microsoft Intune
   3. Adobe-pakketten distribueren met SCCM
   4. Adobe-pakketten distribueren met ARD
   5. Producten in de map Exceptions installeren
   6. Creative Cloud-producten verwijderen
   7. Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition gebruiken
   8. Licentie-id's voor Adobe Creative Cloud
  5. Updates beheren
   1. Updates beheren voor klanten met Adobe voor ondernemingen en teams
   2. Updates distribueren
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Overzicht van AUSST
   2. De interne updateserver instellen
   3. De interne updateserver onderhouden
   4. Gangbare gebruiksscenario's voor AUSST   
   5. Problemen met de interne updateserver oplossen
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Adobe Remote Update Manager gebruiken
   2. RUM-fouten oplossen
  8. Problemen oplossen
   1. Problemen bij het installeren en verwijderen van Creative Cloud-apps oplossen
   2. Controleren of een pakket is gedistribueerd naar clientcomputers
   3. Foutbericht 'Installatie is mislukt' van Creative Cloud-pakket
  9. Pakketten maken met Creative Cloud Packager (CC 2018 of oudere apps)
   1. Over Creative Cloud Packager
   2. Aanvullende informatie over Creative Cloud Packager
   3. Applicatiepakketten maken
   4. Pakketten maken met Creative Cloud Packager
   5. Pakketten met licenties op naam maken
   6. Pakketten met apparaatlicenties maken
   7. Een licentiepakket maken
   8. Pakketten met serienummerlicenties maken
   9. Packager automatiseren
   10. Pakketten maken met andere producten dan Creative Cloud-producten
   11. Configuraties bewerken en opslaan
   12. Landinstelling op systeemniveau instellen
 10. Uw account beheren
  1. Uw teamaccount beheren
   1. Overzicht
   2. Betalingsgegevens bijwerken
   3. Facturen beheren
   4. Contracteigenaar wijzigen
   5. Leverancier wijzigen
  2. Licenties toewijzen aan een teamgebruiker
  3. Producten en licenties toevoegen
  4. Verlengingen
   1. Teamlidmaatschap: verlenging
   2. Enterprise in VIP: verlengingen en naleving
  5. Automatische vervalfasen voor ETLA-contracten
  6. Wisselen van contracttype binnen een bestaande Adobe Admin Console
  7. Naleving van aankoopverzoek
  8. Value Incentive Plan (VIP) in China
  9. VIP Select Help
 11. Rapporten en logbestanden
  1. Controlelogbestand
  2. Toewijzingsrapporten
  3. Inhoudslogbestanden
 12. Hulp krijgen
  1. Contact met de Adobe-klantenservice
  2. Ondersteuningsopties voor teamaccounts
  3. Ondersteuningsopties voor ondernemingsaccounts
  4. Ondersteuningsopties voor Experience Cloud

Als u een bestelling wilt plaatsen, navigeert u naar Account > Account in de Admin Console.

Aankoopverzoek

Via een aankoopverzoek kunt een product of licentie aanvragen met de toezegging later te betalen. Nadat het aankoopverzoek is geplaatst, worden uw gebruikers per e-mail op de hoogte gesteld wanneer ze toegang hebben gekregen tot de producten die u hebt gekocht.

In de Admin Console kunt u een aankoopverzoek indienen voor nieuwe licenties en producten en binnen 60 dagen betalen. Deze periode noemen we de nalevingsperiode van het aankoopverzoek. U kunt op elk moment tijdens deze nalevingsperiode een betaling doen voor de nieuwe licenties en producten. Wanneer de nalevingsperiode ingaat, ziet u herinneringsberichten in de Admin Console waarin u wordt gevraagd de niet-betaalde licenties te betalen.

'U hebt een aantal licenties die niet zijn betaald. Plaats een bestelling bij uw accountmanager bij <leverancier> vóór <einddatum en -tijd van nalevingsperiode van aankoopverzoek> om te voorkomen dat uw gebruikers geen toegang meer hebben.'

Bestelling geplaatst voor alle niet-betaalde licenties

Als u bij uw leverancier een bestelling hebt geplaatst voor alle niet-betaalde licenties, wordt bovenaan de tabbladen Overzicht en Producten in de Admin Console de volgende melding weergegeven:

'We hebben uw bestelling ontvangen. Als er gebruikers waren die wachtten op toegang, zijn deze nu ingericht.'

De totale aantallen worden ook bijgewerkt.

Als u geen bestelling plaatst voor het aankoopverzoek, zijn de volgende scenario's mogelijk, afhankelijk van het moment op de nalevingstijdlijn waar u zich bevindt.

Scenario 1: Vanaf de datum van het aankoopverzoek totdat er 30 dagen zijn verstreken

Nadat u een aankoopverzoek hebt geplaatst, ziet u een melding bovenaan de tabbladen Overzicht en Producten in de Admin Console. Deze melding wordt weergegeven tot 30 dagen nadat u het aankoopverzoek hebt geplaatst of totdat u een bestelling plaatst, afhankelijk van wat het eerst plaatsvindt. Zelfs als u geen gebruikers toewijst aan enkele of alle niet-betaalde licenties, ziet u de melding nog steeds.

'U hebt een aantal licenties die niet zijn betaald. Plaats een bestelling bij uw accountmanager bij <leverancier> vóór <einddatum en -tijd van nalevingsperiode van aankoopverzoek> om te voorkomen dat uw gebruikers geen toegang meer hebben.'

Als u de lijst met gebruikers die aan de niet-betaalde licenties zijn toegewezen, wilt weergeven of downloaden, klikt u op Moeten worden betaald op het tabblad Alle gebruikers.

Er moeten nog licenties worden betaald

U kunt ervoor kiezen om een van de volgende stappen te nemen:

 • Een bestelling plaatsen voor de niet-betaalde licenties.
 • De toewijzing van gebruikers aan de niet-betaalde licenties intrekken.

Scenario 2: Vanaf 30 dagen na de datum van het aankoopverzoek

Als u de bestelling niet plaatst binnen 30 dagen nadat u het aankoopverzoek hebt gedaan, ontvangt u een e-mail waarin u op de hoogte wordt gesteld van de achterstallige betaling. De e-mail bevat ook informatie over wat er gebeurt als de licenties worden ingetrokken indien u de komende 30 dagen geen bestelling plaatst.

Bovendien wordt er een melding weergegeven bovenaan de tabbladen Overzicht en Producten in de Admin Console. Deze melding wordt weergegeven tot 60 dagen nadat u het aankoopverzoek hebt geplaatst of totdat u een bestelling plaatst, afhankelijk van wat het eerst plaatsvindt. Zelfs als u geen gebruikers toewijst aan enkele of alle niet-betaalde licenties, ziet u de melding nog steeds.

'U hebt licenties die nog niet zijn betaald. U kunt geen verzoek voor aanvullende licenties meer plaatsen. Huidige gebruikers raken mogelijk de toegang kwijt als de betaling niet is ontvangen op <einddatum en -tijd van nalevingsperiode van aankoopverzoek>. Plaats vandaag nog een bestelling bij uw accountmanager bij <leverancier>.'

Als de niet-betaalde licenties zijn toegewezen, kunt u een van de volgende stappen nemen:

 • Een bestelling plaatsen voor de niet-betaalde licenties.
 • De toewijzing van gebruikers aan de niet-betaalde licenties intrekken.

Als u niet een van deze stappen neemt voor het einde van de nalevingsperiode van het aankoopverzoek, worden de niet-betaalde licenties automatisch ingetrokken.

De gebruikers van wie de licentie voor het product wordt ingetrokken, zijn de gebruikers die als laatste aan dit product zijn toegewezen.

Klik op Moeten worden betaald op het tabblad Alle gebruikers om een lijst weer te geven met gebruikers van wie de licentie wordt ingetrokken.

Er moeten nog licenties worden betaald

De licentie van gebruikers voor producten intrekken

U kunt de toewijzing van gebruikers aan een product intrekken op het tabblad Gebruikers voor dat product. Zie Gebruikers en gebruikersgroepen uit een product verwijderen voor meer informatie.

Als u de toewijzing intrekt van een gebruiker die niet op de lijst Moeten worden betaald staat, komt er een licentie beschikbaar voor de eerste persoon die wel op de lijst staat. Adobe verplaatst deze persoon automatisch van de lijst 'Moeten worden betaald' naar de nieuwe vrijgekomen licentie. Dit gaat zo door terwijl u de toewijzing van dit product voor nog meer gebruikers intrekt.

Nadat u het tekort aan licenties hebt opgelost, is het aantal toegewezen licenties hetzelfde als het aantal beschikbare licenties. En de aanduiding voor 'moet worden betaald' wordt niet meer weergegeven.

Scenario 3: Vanaf 60 dagen na de datum van het aankoopverzoek

Als u de bestelling niet plaatst binnen 60 dagen nadat u het aankoopverzoek hebt gedaan, worden de niet-betaalde licenties opgeschort. U kunt bovendien geen aankoopverzoeken meer plaatsen totdat u de bestelling bij uw reseller plaatst. Op dat moment is uw organisatie in gebreke.

U ontvangt een e-mail waarin u wordt geïnformeerd over het aantal niet-betaalde licenties dat wordt opgeschort. De eindgebruiker ontvangt tevens een e-mail over het intrekken van de licentie.

De onderstaande melding wordt bovenaan de tabbladen Overzicht en Producten in de Admin Console weergegeven:

'Uw licenties zijn verlopen. Neem contact op met uw accountmanager bij <leverancier> om nieuwe licenties te kopen.'

Klik op Geen toegang op het tabblad Alle gebruikers als u een lijst wilt weergeven of downloaden met gebruikers waarvan de producttoegang is ingetrokken.

Gebruikers zonder toegang

Als alle niet-betaalde licenties zijn ingetrokken, wordt er een lege lijst weergegeven wanneer u klikt op Moeten worden betaald. U ziet de melding echter nog steeds op de tabbladen Overzicht en Producten.

Zorgen dat u niet meer in gebreke bent

U kunt ervoor zorgen dat u niet meer in gebreke bent door een bestelling te plaatsen voor de openstaande licenties. Gebruikers die op de lijst Geen toegang stonden, krijgen weer toegang nadat u de bestelling hebt geplaatst.

Verwante informatie

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?