Opmerking:

De volgende instructies zijn van toepassing op klanten die een lidmaatschap van Adobe Stock voor ondernemingen hebben gekocht (afbeeldingen en/of tegoeden). Klanten die Creative Cloud Pro voor ondernemingen (CCE Pro) hebben gekocht, kunnen dezelfde implementatiestappen volgen als voor Creative Cloud voor ondernemingen.

Toepasselijke rol: Beheerders

stock entitlement-01

Als systeembeheerder kunt u de Adobe Admin Console gebruiken voor het volgende:

De details van uw Adobe Stock-product bekijken:

 • Beschikbare quota voor uw onderneming
 • Toegewezen quota voor productprofielen
 • Quota die door de gebruikers zijn verbruikt

De rol Productbeheerder voor Adobe Stock toewijzen aan uw gebruikers.

Productprofielen voor Adobe Stock maken en bewerken:

 • Een naam opgeven voor het productprofiel (alleen zichtbaar voor beheerders in de Admin Console)
 • Een naam opgeven voor een team/Stock-project (alleen zichtbaar voor eindgebruikers op de Adobe Stock-website)
 • Downloadlimieten voor het productprofiel instellen (in tegoeden)
 • De verschillende opties voor het productprofiel configureren
 • Gebruikers aan het productprofiel toevoegen
 • Profielbeheerders aan het productprofiel toevoegen

Als systeembeheerder hebt u ook toegang tot een speciale interface op Adobe Stock om het gebruik van Adobe Stock-assets te controleren en rapporten in de CSV-indeling te downloaden.

Algemene informatie

Informatie met betrekking tot licenties

Adobe Stock voor ondernemingen omvat standaard gedeelde rechten voor de hele organisatie. Als een gebruiker van uw organisatie eenmaal een licentie voor een asset heeft aangeschaft, kunnen andere gebruikers in de organisatie dit asset identificeren, downloaden en gebruiken zonder opnieuw een licentie te moeten kopen. Zodra de organisatie een licentie voor een asset heeft gekocht, geldt het recht op gebruik van dit asset bovendien voor onbepaalde tijd (mits de organisatie blijft voldoen aan de licentievoorwaarden).

Er zijn drie mogelijke configuraties voor gebruikers van uw organisatie:

  De gebruiker is niet gekoppeld aan een productprofiel voor Adobe Stock De gebruiker is gekoppeld aan een productprofiel voor Adobe Stock met een tegoedenquota van 0 De gebruiker is gekoppeld aan een productprofiel voor Adobe Stock met een tegoedenquota van meer dan 0


De gebruiker kan

Bladeren op de website van Adobe Stock

- Bladeren op de website van Adobe Stock

- Assets waarvoor de organisatie al een licentie heeft gekocht identificeren, downloaden en gebruiken

- Voorvertoningen downloaden

- Bladeren op de website van Adobe Stock

- Assets waarvoor de organisatie al een licentie heeft gekocht identificeren, downloaden en gebruiken

- Voorvertoningen downloaden

- Licenties voor andere Adobe Stock-assets kopen

De gebruiker kan geen

- Assets identificeren waarvoor uw organisatie al een licentie heeft gekocht

- Voorvertoningen downloaden

- Licenties kopen voor Adobe Stock-assets

- Licenties voor andere Adobe Stock-assets kopen  

Assets waarvoor de organisatie al een licentie heeft gekocht, worden aangegeven met een licentiebadge in de zoekresultaten op Adobe Stock en in de Creative Cloud-applicaties.

LicensedBadge
De licentiebadge op Adobe Stock

LicensedBadgeApps
De licentiebadge in Creative Cloud-apps

Informatie over Stock-machtigingen

Alle gebruikers van een productprofiel voor Adobe Stock delen de quota voor tegoeden die aan dit productprofiel is toegewezen. Ze kunnen licenties voor Adobe Stock-assets kopen via deze gepoolde quota.

Stel dat er aan een productprofiel twee gebruikers zijn toegewezen, gebruiker A en gebruiker B, en in totaal 100 tegoeden.

 • Gebruiker A kan maximaal 100 tegoeden gebruiken om licenties voor Adobe Stock-assets te kopen als er nog geen tegoeden zijn gebruikt.
 • Gebruiker B kan maximaal 100 tegoeden gebruiken om licenties voor Adobe Stock-assets te kopen als er nog geen tegoeden zijn gebruikt.
 • Als gebruiker A 45 tegoeden heeft gebruikt, kan gebruiker B nog maximaal 55 tegoeden gebruiken.

Gebruikers moeten hun machtigingsweergave op de Adobe Stock-websites selecteren in de volgende situaties:

 • Wanneer ze zich voor het eerst aanmelden bij Adobe Stock
 • Als ze ook een persoonlijke of teammachtiging voor Adobe Stock hebben
 • Als ze deel uitmaken van meerdere productprofielen voor Adobe Stock (binnen dezelfde organisatie of via meerdere organisaties)

Opmerking:

Als u zich eenmaal hebt aangemeld bij de Adobe Stock-website met een Enterprise ID of Federated ID, kunt u niet rechtstreeks overschakelen naar uw persoonlijke account of teamaccount als u beschikt over een van deze accounts of over beide. U moet zich in dat geval eerst afmelden en vervolgens aanmelden met uw Adobe ID.

identity menu
Menu met identiteiten van Adobe Stock

Informatie met betrekking tot tegoeden

Afhankelijk van uw ondernemingslidmaatschap kunt u verschillende soorten tegoeden hebben:

Standaardtegoeden kunnen alleen worden gebruikt om licenties te kopen voor standaardafbeeldingen (foto's, vectoren en illustraties).

Universele tegoeden kunnen worden gebruikt om licenties te kopen voor elk type asset (inclusief, maar niet beperkt tot standaardafbeeldingen, HD-/4K-video's, afbeeldingen uit de Premium-verzameling, sjablonen, 3D-assets en meer).

Premiumtegoeden kunnen worden gebruikt om licenties te kopen voor elk type asset, behalve standaardafbeeldingen (inclusief, maar niet beperkt tot HD/4K-video's, afbeeldingen uit de Premium-verzameling, sjablonen, 3D-assets en meer).

Adobe Stock-tegoeden zijn geldig vanaf de datum van aankoop tot het moment dat ze vervallen of worden verlengd op de verlengingsdatum van het contract, ongeacht de datum waarop ze werden toegewezen aan een productprofiel. Wanneer eenmaal een licentie voor een asset is gekocht, geldt het recht op gebruik ervan echter voor onbepaalde tijd.

Op de verlengingsdatum van het contract verlopen ongebruikte en niet toegewezen tegoeden zonder te worden overgedragen. Instellingen voor productprofielen blijven echter van kracht. Downloadlimieten en opties voor productprofielen blijven geldig zo lang de service actief is.

Productinstellingen

Gebruikersrollen

  Systeem-
beheerder
Product-
beheerder voor Adobe Stock
Profielbeheerder
voor Adobe Stock
Adobe
Stock-gebruiker
Ideaal voor IT-medewerkers Kopers van assets Teammanagers Ontwerpers
Toegang tot Admin Console  Volledige toegang Beperkt tot het Adobe Stock-product Beperkt tot de Adobe Stock-profiel(en) die ze
beheren
Nee
Mogelijkheid om gebruikers toe te voegen en hun rol te definiëren Ja, elke rol

Ja, beperkt tot:

- Productbeheerder voor Adobe Stock

- Beheerder van een Adobe Stock-profiel

- Gebruiker van een Adobe Stock-profiel

Ja, beperkt tot:

- Beheerder van de Adobe Stock-profiel(en) die ze beheren

- Gebruiker van de Adobe Stock-profiel(en) die ze beheren

Nee
Mogelijkheid om productprofielen voor Adobe Stock (naam, quota, machtigingen en meer) bij te werken. Ja Ja Ja, beperkt tot de Adobe Stock-profiel(en) die ze beheren. Ze kunnen de quota die zijn toegewezen aan de profielen die ze beheren niet bijwerken. Nee


Mogelijkheid om de licentiegeschiedenis van de organisatie te controleren
Ja, volledige zichtbaarheid Ja, volledige zichtbaarheid Ja, alle assets waarvoor een licentie is gekocht, worden weergegeven in de geschiedenis, maar de details (gebruikt productprofiel voor de licentie, gebruiker die de licentie voor het asset heeft gekocht) zijn alleen zichtbaar voor assets waarvoor een licentie is gekocht via de Adobe Stock-profiel(en) die ze beheren Ja, alle assets waarvoor een licentie is gekocht, worden weergegeven in de geschiedenis, maar de details (gebruikt productprofiel voor de licentie, gebruiker die de licentie voor het asset heeft gekocht) zijn alleen zichtbaar voor assets waarvoor ze rechtstreeks een licentie hebben gekocht
Mogelijkheid om een rapport in CSV-indeling te downloaden Ja Ja Ja, met de bovenstaande beperkingen Ja, met de bovenstaande beperkingen

Lees meer over beheerdersrollen.

Een productprofiel voor Adobe Stock maken of bewerken

 1. Meld u aan bij de Admin Console als beheerder en klik op Producten. Er wordt een lijst weergegeven van de Adobe-producten die door uw organisatie zijn gekocht.

 2. Selecteer Adobe Stock.

  Op de pagina Adobe Stock worden alle gekoppelde productprofielen weergegeven.

 3. Als u een bestaand productprofiel wilt bewerken, klikt u op de naam van het productprofiel en klikt u op Instellingen.

  Als u een productprofiel wilt maken, klikt u op Nieuw profiel.

  Instellingen voor productprofiel
 4. Geef op het scherm Details een Profielnaam en een Beschrijving op om dit profiel te kunnen herkennen tussen de andere profielen in de lijst met productprofielen voor Adobe Stock.

  U kunt ook voor een andere weergavenaam kiezen. Deze naam wordt voor eindgebruikers weergegeven in het menu Identiteit op de Adobe Stock-website om ze te helpen bij het kiezen van het juiste productprofiel voor het aanschaffen van licenties voor stockassets. Standaard is de weergavenaam hetzelfde als de profielnaam.

  Instellingen voor productprofiel
  Instellingen voor productprofiel

 5. U kunt er ook voor kiezen om gebruikers op de hoogte te stellen wanneer ze worden toegevoegd aan of verwijderd uit dit profiel met de schakelknop Gebruikersmelding op het scherm Details.

  Als u een profiel maakt, klikt u op Volgende.

 6. Voer op het scherm Quota de downloadlimiet in tegoeden voor dit productprofiel in. De gebruiker van dit productprofiel deelt deze gepoolde quota, maar kan deze niet overschrijden.

 7. Klik op Opslaan om wijzigingen in het profiel op te slaan of klik op Gereed om het maken van het profiel te voltooien.

 8. U kunt de volgende taken uitvoeren op de detailpagina van het productprofiel:

  • Ga naar Gebruikers als u gebruikers of gebruikersgroepen wilt toevoegen of verwijderen.
  • Ga naar Beheerders als u beheerders wilt toevoegen of verwijderen.
  • Ga naar Machtigingen als u machtigingen wilt bewerken. U kunt zelfs machtigingen van het huidige productprofiel naar een nieuw profiel kopiëren door op Machtigingen kopiëren te klikken.
  Machtigingen - Typen assets
  Machtigingen - Typen assets

  Machtigingen - Verplichte referenties
  Machtigingen - Verplichte referenties

  Machtigingen - Voorvertoningsoptie
  Machtigingen - Voorvertoningsoptie

De downloadlimiet van een productprofiel bijwerken

Wanneer de downloadlimiet van een productprofiel is bereikt, worden beheerders per e-mail op de hoogte gebracht (de systeembeheerder als er geen productbeheerder voor Adobe Stock is). Ze kunnen de downloadlimiet verhogen om gebruikers toe te staan meer assets te downloaden. Hiervoor moeten beheerders het productprofiel bewerken en een grotere downloadlimiet voor de tegoeden instellen.

Als de product- of systeembeheerder de downloadlimiet van een productprofiel verlaagt naar een aantal tegoeden dat lager is dan het huidige aantal gebruikte tegoeden, kunnen gebruikers geen aanvullende assets meer downloaden. Het vorige verbruik wordt echter nog steeds geregistreerd op basis van werkelijke downloads.

Adobe Stock-machtigingen annuleren

Een product- of systeembeheerder kan een productprofiel voor Adobe Stock verwijderen door het selectievakje naast de naam van het profiel in te schakelen en op Profiel verwijderen te klikken.

Als een productprofiel wordt verwijderd of als de gebruikers worden verwijderd uit een productprofiel voor Adobe Stock, kunnen gebruikers geen licenties voor assets meer kopen. Het historische gebruik wordt echter wel geregistreerd in het dashboard voor Adobe Stock-gebruik.

Ervaring voor eindgebruikers

Voorvertoningen

Als de optie voor HD-voorvertoningen zonder watermerk is ingeschakeld op het tabblad Machtigingen van de Admin Console, krijgen gebruikers die voorvertoningen van een willekeurig type asset downloaden, via de website van Adobe Stock of via de Creative Cloud-applicaties, het hogeresolutiebestand zonder watermerk. Deze voorvertoningen hebben de aanduiding zonder licentie totdat de gebruikers een licentie voor de assets kopen.

Licentiereferenties

Als verplichte of optionele referenties zijn ingeschakeld op het tabblad Machtigingen van de Admin Console, moeten gebruikers die een licentie voor een Adobe Stock-asset kopen, een formulier invullen dat deze referenties bevat. Gebruikers kunnen pas een licentie voor het asset kopen als ze alle verplichte referenties hebben ingevuld.

ReferencesModal
Het formulier Licentiereferenties

Downloadlimiet bereikt

Zodra de downloadlimiet van een productprofiel is bereikt, krijgen de gebruikers van dat productprofiel hierover een bericht. Een beheerder kan de downloadlimiet van het productprofiel verhogen via de Admin Console.

QuotaReachedMessage
Downloadlimiet bereikt

Typen assets

Als de instellingen van een productprofiel niet toestaan dat gebruikers een licentie kopen voor bepaalde soorten assets, ontvangen gebruikers die proberen dergelijke typen assets te kopen, hierover een bericht.

AssetTypesNot Authorized
Type asset niet toegestaan

Adobe Stock-gebruik controleren

Beheerders kunnen het gebruik van tegoeden rechtstreeks controleren via de Admin Console. Ze hebben ook toegang tot een specifieke controle-interface op de website van Adobe Stock. Ze hebben toegang tot de controle-interface via de koppeling Ga naar dashboard voor Stock-gebruik op de Adobe Stock-kaart op het tabblad Overzicht van de Admin Console of via de sectie Licentiegeschiedenis op de Adobe Stock-website.

Adobe Stock-gebruik controleren
LicenseHistory
Licentiehistorie | Dashboard voor Stock-gebruik

Als beheerders meerdere organisaties beheren, kunnen ze de organisatie die ze willen controleren kiezen via een vervolgkeuzelijst op het dashboard voor Adobe Stock-gebruik op de website.

Alle assets waarvoor een licentie is gekocht door een lid van de organisatie, worden in de licentiegeschiedenis voor ieder lid van de organisatie weergegeven. Welke details iemand kan weergeven en welke filtermogelijkheden iemand heeft, is echter afhankelijk van de status die iemand heeft:

 • Systeembeheerders kunnen alle gegevens voor elk aangeschaft asset zien.
 • Productbeheerders voor Adobe Stock kunnen ook alle gegevens voor elk aangeschaft asset zien.
 • Profielbeheerders van Adobe Stock zien alleen de gegevens voor de productprofielen die ze beheren. Hetzelfde geldt voor filters: ze kunnen alleen filteren op het productprofiel en de gebruikers die ze beheren.
 • Eindgebruikers kunnen alleen gegevens zien van assets waarvoor ze zelf rechtstreeks een licentie hebben gekocht. Hetzelfde geldt voor filters.

Alle verplichte/optionele referenties die zijn ingeschakeld via het tabblad Machtigingen van de Admin Console, worden gebruikt als filters en de waarden die de gebruikers invoeren wanneer ze licenties voor Adobe Stock-assets kopen, worden weergegeven in de tabel. Indien een waarde onjuist is, kunnen beheerders de door gebruikers ingevoerde gegevens bijwerken door te klikken op . Wanneer ze dat doen, wordt het formulier weergegeven en kunnen de waarden worden bewerkt.

EditReferenceModal
Formulier om referenties te bewerken

Beheerders kunnen ook informatie over het algemene gebruik (beschikbare, verdeelde en gebruikte tegoeden) bekijken via het pictogram .

Informatie over gebruik

Beheerders kunnen de licentiegeschiedenis filteren om assets weer te geven die zijn gekocht door een bepaalde gebruiker of groep gebruikers, die zijn gebruikt voor een bepaald project of een bepaalde klant, of die overeenkomen met een bepaalde inkooporder. Ze kunnen deze gegevens exporteren als een CSV-bestand via . Er wordt vervolgens een bestand met alle gegevens gegenereerd en per e-mail verzonden.

Het dashboard voor Adobe Stock-gebruik bevat ook twee andere secties:

 • Gebruikers: het aantal assets dat is gedownload door verschillende gebruikers
 • Groepen: het aantal assets dat is gedownload via verschillende productprofielen

Adobe Stock-inhoud opslaan in Creative Cloud Libraries

Gebruikers die recht hebben op het gebruik van Creative Cloud voor ondernemingen met services, kunnen voorvertoningen van Adobe Stock-assets en assets met licentie opslaan op hun desktop of in hun bibliotheken en zo profiteren van de integratieworkflow.

Gebruikers die geen toegang hebben tot opslagruimte of van wie de opslagruimte vol is, kunnen voorvertoningen van assets en bestanden met licentie alleen op hun desktop opslaan.

Voor verwante informatie raadpleegt u:

Migreren van Creative Cloud voor teams naar Creative Cloud voor ondernemingen

Wanneer een klant overstapt van een Adobe Stock-lidmaatschap voor teams naar Adobe Stock voor ondernemingen, is het raadzaam een back-up te maken van elk asset waarvoor een licentie is gekocht om te voorkomen dat deze assets verloren gaan als het teamlidmaatschap wordt beëindigd. Toegang tot de licentiegeschiedenis van een teamaccount is alleen mogelijk als het lidmaatschap actief is.

Zie Eindgebruikers migreren vanuit Creative Cloud voor teams voor meer informatie.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid