Handboek Annuleren

Inhoudslogbestanden

 1. Adobe voor ondernemingen en teams: Beheerdershandleiding
 2. Uw distributie plannen
  1. Basisconcepten
   1. Licentieverlening
   2. Identiteit
   3. Gebruikersbeheer
   4. App-distributie
   5. Overzicht van de Admin Console
   6. Beheerdersrollen
  2. Distributiehandleidingen
   1. Distributiehandleiding voor gebruikerslicenties op naam
   2. Distributiehandleiding voor SDL
   3. Adobe Acrobat distribueren 
  3. Creative Cloud voor het onderwijs distribueren
   1. Distributiehandleiding
   2. Adobe Express inschakelen in Google Classroom
   3. Integratie met Canvas LMS
   4. Integratie met Blackboard Learn
   5. SSO configureren voor schoolportals en leerbeheersystemen
   6. Veelgestelde vragen over Kivuto
   7. Geschiktheidsrichtlijnen voor instellingen voor basis- en voortgezet onderwijs
 3. Uw organisatie instellen
  1. Identiteit instellen
   1. Identiteitstypen | Overzicht
   2. Een organisatie instellen met Enterprise ID's
   3. Een organisatie instellen met Federated ID's
    1. SSO-overzicht
    2. Azure Connector en Sync instellen
     1. SSO met Microsoft instellen via Azure OIDC
     2. Azure Sync toevoegen aan uw directory
     3. Veelgestelde vragen over Azure Connector
    3. Google-federatie en -synchronisatie instellen
     1. SSO met Google-federatie instellen
     2. Google Sync toevoegen aan uw directory
     3. Veelgestelde vragen over Google-federatie
    4. Algemene SAML
     1. SSO instellen met andere SAML-providers
     2. SSO met Microsoft ADFS instellen
     3. Veelgestelde vragen over SSO
     4. Problemen met SSO oplossen
    5. SSO in het onderwijs
     1. SSO configureren voor schoolportals en leerbeheersystemen
     2. Veelgestelde vragen
   4. Het eigendom van een domein verifiëren
   5. Domeinen toevoegen en beheren
   6. Domeinen koppelen aan directory's
   7. Bestaande domeinen en directory's beheren
   8. Vertrouwde directory's gebruiken om vooraf geclaimde domeinen toe te voegen
   9. Migreren naar een nieuwe verificatieprovider
  2. Instellingen voor assets
  3. Verificatie-instellingen
  4. Contactpersonen voor privacy en beveiliging
  5. Console-instellingen
  6. Versleuteling beheren
 4. Producten en rechten beheren
  1. Gebruikers beheren
   1. Overzicht
   2. Beheerdersrollen
   3. Technieken voor gebruikersbeheer
    1. Gebruikers afzonderlijk beheren   
    2. Meerdere gebruikers beheren (bulkgewijs via CSV)
    3. Tool voor gebruikerssynchronisatie (UST)
    4. Microsoft Azure Sync
    5. Synchronisatie via Google-federatie
   4. Identiteitstype van een gebruiker wijzigen
   5. Gebruikersgroepen beheren
   6. Directorygebruikers beheren
   7. Ontwikkelaars beheren
   8. Bestaande gebruikers migreren naar de Adobe Admin Console
   9. Gebruikersbeheer migreren naar de Adobe Admin Console
  2. Producten en productprofielen beheren
   1. Producten beheren
   2. Productprofielen voor ondernemingsgebruikers beheren
   3. Beleid voor selfservice beheren
   4. App-integraties beheren
   5. Productmachtigingen beheren in de Admin Console  
   6. Services voor een productprofiel in- of uitschakelen
   7. Losse apps | Creative Cloud voor ondernemingen
   8. Optionele services
  3. Licenties voor gedeelde apparaten beheren
   1. Nieuwe functies
   2. Distributiehandleiding
   3. Pakketten maken
   4. Licenties terughalen
   5. Migreren vanaf apparaatlicenties
   6. Profielen beheren
   7. Licensing Toolkit
   8. Veelgestelde vragen over licenties voor gedeelde apparaten
 5. Opslag en assets beheren
  1. Opslag
   1. Opslagruimte voor ondernemingen beheren
   2. Adobe Creative Cloud: update in de toewijzing van opslagruimte
   3. Adobe-opslag beheren
  2. Assets migreren
   1. Geautomatiseerde migratie van assets
   2. Veelgestelde vragen over geautomatiseerde migratie van assets  
   3. Overgedragen assets beheren
  3. Assets van een gebruiker terughalen
  4. Migratie van studentassets | Alleen onderwijs
   1. Automatische migratie van studentassets
   2. Assets migreren
 6. Services beheren
  1. Adobe Stock
   1. Pakketten met Adobe Stock-tegoeden voor teams
   2. Adobe Stock voor ondernemingen
   3. Adobe Stock voor ondernemingen gebruiken
   4. Goedkeuring van Adobe Stock-licenties
  2. Eigen lettertypen
  3. Adobe Asset Link
   1. Overzicht
   2. Gebruikersgroep maken
   3. Adobe Experience Manager Assets configureren
   4. Adobe Asset Link configureren en installeren
   5. Assets beheren
   6. Adobe Asset Link voor XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Adobe Acrobat Sign voor ondernemingen of teams instellen
   2. Adobe Acrobat Sign - teamfunctie Beheerder
   3. Adobe Acrobat Sign beheren in de Admin Console
  5. Creative Cloud voor ondernemingen - gratis lidmaatschap
   1. Overzicht
   2. Aan de slag
 7. Apps en updates distribueren
  1. Overzicht
   1. Apps en updates distribueren en leveren
   2. De distributie plannen
   3. Distributie voorbereiden
  2. Pakketten maken
   1. App-pakketten maken via de Admin Console
   2. Pakketten met gebruikerslicenties op naam maken
   3. Adobe-sjablonen voor pakketten
   4. Pakketten beheren
   5. Apparaatlicenties beheren
   6. Licenties op serienummer
  3. Pakketten aanpassen
   1. De Creative Cloud desktop-app aanpassen
   2. Extensies opnemen in uw pakket
  4. Pakketten distribueren 
   1. Pakketten distribueren
   2. Adobe-pakketten distribueren met Microsoft Intune
   3. Adobe-pakketten distribueren met SCCM
   4. Adobe-pakketten distribueren met ARD
   5. Producten in de map Exceptions installeren
   6. Creative Cloud-producten verwijderen
   7. Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition gebruiken
   8. Licentie-id's voor Adobe Creative Cloud
  5. Updates beheren
   1. Updates beheren voor klanten met Adobe voor ondernemingen en teams
   2. Updates distribueren
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Overzicht van AUSST
   2. De interne updateserver instellen
   3. De interne updateserver onderhouden
   4. Gangbare gebruiksscenario's voor AUSST   
   5. Problemen met de interne updateserver oplossen
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Adobe Remote Update Manager gebruiken
   2. Kanaal-id's voor gebruik met Adobe Remote Update Manager
   3. RUM-fouten oplossen
  8. Problemen oplossen
   1. Problemen bij het installeren en verwijderen van Creative Cloud-apps oplossen
   2. Controleren of een pakket is gedistribueerd naar clientcomputers
   3. Foutbericht 'Installatie is mislukt' van Creative Cloud-pakket
  9. Pakketten maken met Creative Cloud Packager (CC 2018 of oudere apps)
   1. Over Creative Cloud Packager
   2. Aanvullende informatie over Creative Cloud Packager
   3. Applicatiepakketten maken
   4. Pakketten maken met Creative Cloud Packager
   5. Pakketten met licenties op naam maken
   6. Pakketten met apparaatlicenties maken
   7. Een licentiepakket maken
   8. Pakketten met serienummerlicenties maken
   9. Packager automatiseren
   10. Pakketten maken met andere producten dan Creative Cloud-producten
   11. Configuraties bewerken en opslaan
   12. Landinstelling op systeemniveau instellen
 8. Uw account beheren
  1. Uw teamaccount beheren
   1. Overzicht
   2. Betalingsgegevens bijwerken
   3. Facturen beheren
   4. Contracteigenaar wijzigen
   5. Leverancier wijzigen
  2. Licenties toewijzen aan een teamgebruiker
  3. Producten en licenties toevoegen
  4. Verlengingen
   1. Teamlidmaatschap: verlenging
   2. Enterprise in VIP: verlengingen en naleving
  5. Automatische vervalfasen voor ETLA-contracten
  6. Wisselen van contracttype binnen een bestaande Adobe Admin Console
  7. Naleving van aankoopverzoek
  8. Value Incentive Plan (VIP) in China
  9. VIP Select Help
 9. Rapporten en logbestanden
  1. Controlelogbestand
  2. Toewijzingsrapporten
  3. Inhoudslogbestanden
 10. Hulp krijgen
  1. Contact met de Adobe-klantenservice
  2. Ondersteuningsopties voor teamaccounts
  3. Ondersteuningsopties voor ondernemingsaccounts
  4. Ondersteuningsopties voor Experience Cloud

Als onderneming kunt u informatie krijgen over de manier waarop eindgebruikers werken met uw assets, zoals mappen, bestanden en bibliotheken.

Inleiding

De systeembeheerder kan gedetailleerde rapporten, inhoudslogbestanden of inhoudslogboeken genaamd, downloaden via de Admin Console. Deze rapporten bieden informatie over de manier waarop eindgebruikers werken met bedrijfsassets.

Wanneer eindgebruikers handelingen uitvoeren met assets, zoals maken of bijwerken, worden de details vastgelegd in logbestanden. U kunt deze logbestanden exporteren om bij te houden welke handelingen gebruikers uitvoeren met de Creative Cloud- en Document Cloud-assets die eigendom zijn van uw organisatie. Naarmate u meer assets verplaatst naar Adobe-oplossingen voor cloudopslag, worden uw rapporten uitgebreider en zinvoller.

Opmerking:

Inhoudslogbestanden bevatten alleen gegevens over gebruikers in de directory's waarvan u de eigenaar bent. Ze bevatten geen gegevens over gebruikers in een vertrouwde directory. Zie Domeinen vertrouwen voor meer informatie over directory's.

U kunt alleen assets bijhouden die worden beheerd door gebruikers met een Business ID, Enterprise ID of Federated ID. Handelingen die Adobe ID-gebruikers uitvoeren met deze assets, worden ook vastgelegd. Assets die worden beheerd door gebruikers met een Adobe ID, worden echter niet opgenomen, omdat juridisch gezien de individuele gebruikers eigenaar zijn van deze assets en niet uw organisatie. Als u gebruikers wilt migreren van een Adobe ID naar een Enterprise ID of Federated ID, leest u Identiteitstype bewerken.

Opmerking:

Om voordelen zoals bedrijfsopslagruimte en andere functies voor bedrijven te kunnen bieden, migreren we alle bestaande Adobe ID's naar Business ID's. Alle nieuwe zakelijke klanten gebruiken Business ID's voor hun teamleden.

U krijgt van tevoren bericht wanneer uw organisatie staat ingepland voor deze upgrade. Zie Inleiding in Business ID's en nieuwe opslagfuncties voor meer informatie. Totdat uw organisatie is gemigreerd, blijft u Adobe ID's gebruiken om toegang te krijgen tot de organisatie. Ondersteuning voor Adobe ID's is daarna alleen voorbehouden aan individuele klanten.

U kunt de inhoudslogbestanden downloaden via de Admin Console voor de volgende gebruikershandelingen:

Handeling Beschrijving
Gemaakt Wanneer een gebruiker een item uploadt, importeert, maakt of kopieert
Gelezen Wanneer een gebruiker een bestand of bibliotheek downloadt van internet, lokaal op een apparaat opslaat of offline beschikbaar maakt
Bijgewerkt Wanneer een gebruiker een item bewerkt en opslaat
Definitief verwijderd Wanneer een gebruiker een item definitief verwijdert
Uitnodiging verzonden# Wanneer een gebruiker een bijdrager toevoegt aan een gedeeld item
Uitnodiging geaccepteerd# Wanneer een gebruiker een uitnodiging accepteert om bijdrager te worden voor een gedeeld item
Rol van bijdrager gewijzigd# Wanneer een gebruiker de rol van een bijdrager wijzigt
Openbare koppeling gemaakt# Wanneer een gebruiker een openbare koppeling maakt
Openbare koppeling verwijderd# Wanneer een gebruiker een openbare koppeling verwijdert
Toegang gevraagd
Wanneer een gebruiker toegang vraagt tot een item
Toegang beheerd
Wanneer de eigenaar van een item reageert op een toegangsverzoek

# Handelingen die niet worden vastgelegd voor Adobe InDesign en Adobe Express.

Opmerking:

Handelingen die zijn uitgevoerd met assets die zijn opgeslagen in Lightroom, Lightroom Classic, Lightroom Mobile, Lightroom Web, Behance en Adobe Stock, worden niet vastgelegd.

Inhoudslogbestanden genereren

U kunt de inhoudslogbestanden voor uw organisatie als volgt bekijken:

 1. Ga in de Admin Console naar Instellingen Contentogboeken.

 2. Klik op Rapport maken.

 3. Kies een datumbereik en klik op Rapport maken.

  Het datumbereik is gebaseerd op uw lokale tijd.

  Logbestanden kunnen worden gegenereerd voor gebruikersactiviteiten die in de afgelopen 90 dagen hebben plaatsgevonden. Wanneer uw rapport klaar is om te downloaden, ontvangt u een e-mail hierover.

 4. Nadat u de melding hebt ontvangen, klikt u op Bestand downloaden onder Inhoudsbestanden in de Admin Console. Het rapport met inhoudslogbestanden kan meerdere bestanden bevatten, elk met een maximale grootte van 100 MB.

  Een rapport is zeven dagen beschikbaar in de Admin Console. Nadat u een rapport hebt verwijderd, kunt u dit voor dezelfde periode opnieuw genereren, mits het datumbereik binnen de afgelopen 90 dagen ligt.

  Opmerking:

  Voor organisaties met veel gebruikers kan een rapport met inhoudslogbestanden over 90 dagen zeer omvangrijk zijn en veel bestanden bevatten, waardoor het mogelijk niet volledig wordt gedownload, afhankelijk van de gebruikte browser. Als u het rapport met inhoudslogbestanden niet kunt downloaden, verklein dan het geselecteerde datumbereik. Voor een betere gebruikservaring kan het ook handig zijn de standaardinstellingen van bepaalde browsers te bewerken, zodat niet voor elke download wordt gevraagd waar elk bestand moet worden opgeslagen.

  Datumbereik

  De tijd wordt weergegeven in UTC. Afhankelijk van uw locatie kan dit afwijken van het datumbereik dat u hebt geselecteerd toen u het rapport maakte.

  Gemaakt op

  Dit is de lokale tijd op het moment dat het rapport werd gemaakt.

Het rapport wordt gedownload als CSV-bestand. Zie Indeling van logbestanden voor een beschrijving van de velden in het gedownloade bestand.

Het rapport dat u downloadt, bevat de volgende informatie voor elke gebruikersactiviteit:

Veld Beschrijving
Action Gebruikershandeling (bijvoorbeeld gemaakt, gelezen, bijgewerkt, koppeling gedeeld)
Date Datum en tijd van de handeling (UTC-indeling)
Gebruikersnaam Naam van de gebruiker die de handeling heeft uitgevoerd
User email E-mailadres van de gebruiker die de handeling heeft uitgevoerd
Path Pad van het item
Item name Naam van het item
Item ID Unieke ID van het item, wordt door Adobe gegenereerd
Item type Map, bestand of bibliotheek
IP address IP-adres vanwaaruit de gebruiker de handeling heeft uitgevoerd. Het veld is leeg als de handeling niet is geregistreerd als Gemaakt, Gelezen, Bijgewerkt of Definitief verwijderd.
Created Datum en tijd waarop het item is geüpload of gemaakt in de cloud. Het veld is leeg als de handeling niet is geregistreerd als Gemaakt, Gelezen, Bijgewerkt of Definitief verwijderd.
Last modified Datum en tijd waarop het item voor het laatst is gewijzigd. Het veld is leeg als de handeling niet is geregistreerd als Gemaakt, Gelezen, Bijgewerkt of Definitief verwijderd.
Password protected True als de gedeelde koppeling met een wachtwoord is beveiligd, False als dat niet het geval is. Het veld is leeg als de geregistreerde handeling niet het delen van een koppeling is.
Shared link URL naar het gedeelde item. Het veld is leeg als de geregistreerde handeling niet het delen van een koppeling is.
Collaborator role
De rol van de bijdrager die is uitgenodigd voor een gedeeld item. Het veld is leeg als de geregistreerde handeling niet Uitnodiging verzonden, Uitnodiging geaccepteerd, Rol van bijdrager gewijzigd of Toegang beheerd is.
Collaborator email E-mailadres van de bijdrager die is uitgenodigd voor het gedeelde item. Het veld is leeg als de geregistreerde handeling niet Uitnodiging verzonden, Uitnodiging geaccepteerd, Rol van bijdrager gewijzigd of Toegang beheerd is.
Collaborator name
De naam van de gebruiker of groep die toegang tot een item heeft aangevraagd. Het veld is leeg als de geregistreerde handeling niet Uitnodiging verzonden, Uitnodiging geaccepteerd, Rol van bijdrager gewijzigd of Toegang beheerd is.
Collaborator sharing privilege
Kan delen als de bijdrager het item kan delen met een andere gebruiker of groep, Kan niet delen als dat niet het geval is. Het veld is leeg als de geregistreerde handeling niet Uitnodiging verzonden, Uitnodiging geaccepteerd, Rol van bijdrager gewijzigd of Toegang beheerd is.
Collaborator commenting privilege
Kan opmerkingen plaatsen als de bijdrager opmerkingen kan plaatsen bij het gedeelde item, Kan geen opmerkingen plaatsen als dat niet het geval is. Het veld is leeg als de geregistreerde handeling niet Uitnodiging verzonden, Uitnodiging geaccepteerd, Rol van bijdrager gewijzigd of Toegang beheerd is.
Collaborator type
Gebruiker als het item is gedeeld met een gebruiker*, Groep* als het item is gedeeld met groepen die door de gebruiker zijn gemaakt in het Adobe-adresboek, Ondernemingsgroep als het item is gedeeld met groepen die zijn gesynchroniseerd vanuit Active Directory of de onderneming. Het veld is leeg als de geregistreerde handeling niet Uitnodiging verzonden, Uitnodiging geaccepteerd, Rol van bijdrager gewijzigd of Toegang beheerd is.
Access response
Geaccepteerd of Geweigerd, afhankelijk van de reactie van de eigenaar van het item. Het veld is leeg als de geregistreerde handeling niet Toegang beheerd is.

Aanvullende informatie

De volgende problemen kunnen optreden als uw organisatie is bijgewerkt naar opslag voor bedrijven. In dat geval wordt het tabblad Opslag weergegeven in de Admin Console. 

 • Logbestanden kunnen interne systeemgebeurtenissen bevatten, zoals gebeurtenissen van systeemgebruikers die worden aangeduid met het e-mailadres '<servicenaam>@adobe.com'.
 • Logbestanden met interne systeemgebeurtenissen kunnen paden bevatten die mogelijk niet voorkomen in de mappen van de klant. 
 • Sommige logboekvermeldingen bevatten mogelijk niet het voorvoegsel [creative_cloud] of [document_cloud] in de kolom met het pad.
Adobe-logo

Aanmelden bij je account