Als onderneming kunt u informatie krijgen over de manier waarop eindgebruikers werken met uw middelen, zoals mappen, bestanden en bibliotheken.

Inleiding

De systeembeheerder kan gedetailleerde rapporten, inhoudslogbestanden of inhoudslogboeken genaamd, downloaden via de Admin Console. Deze rapporten bieden informatie over de manier waarop eindgebruikers werken met bedrijfsmiddelen.

Wanneer eindgebruikers handelingen uitvoeren met middelen, zoals maken of bijwerken, worden de details vastgelegd in logbestanden. U kunt deze logbestanden exporteren om bij te houden welke handelingen gebruikers uitvoeren met de Creative Cloud- en Document Cloud-middelen die eigendom zijn van uw organisatie. Naarmate u meer middelen verplaatst naar Adobe-oplossingen voor cloudopslag, worden uw rapporten uitgebreider en zinvoller.

U kunt alleen middelen bijhouden die worden beheerd door uw Enterprise ID- en Federated ID-gebruikers. Handelingen die Adobe ID-gebruikers uitvoeren met deze middelen, worden ook vastgelegd. Middelen die worden beheerd door gebruikers met een Adobe ID, worden echter niet opgenomen, omdat juridisch gezien de individuele gebruikers eigenaar zijn van deze middelen en niet uw organisatie. Als u gebruikers wilt migreren van een Adobe ID naar een Enterprise ID of Federated ID, leest u Identiteitstype bewerken.

Opmerking:

Inhoudslogbestanden bevatten alleen gegevens over gebruikers in de directory's waarvan u de eigenaar bent. Ze bevatten geen gegevens over gebruikers in een vertrouwde directory. Zie Domeinen vertrouwen voor meer informatie over directory's.

U kunt de inhoudslogbestanden downloaden via de Admin Console voor de volgende gebruikershandelingen:

Handeling Beschrijving
Gemaakt Wanneer een gebruiker een item uploadt, importeert, maakt of kopieert
Gelezen Wanneer een gebruiker een bestand of bibliotheek downloadt van internet, lokaal op een apparaat opslaat of offline beschikbaar maakt
Bijgewerkt Wanneer een gebruiker een item bewerkt en opslaat
Definitief verwijderd Wanneer een gebruiker een item definitief verwijdert
Uitnodiging verzonden# Wanneer een gebruiker een bijdrager toevoegt aan een gedeeld item
Uitnodiging geaccepteerd# Wanneer een gebruiker een uitnodiging accepteert om bijdrager te worden voor een gedeeld item
Rol van bijdrager gewijzigd# Wanneer een gebruiker de rol van een bijdrager wijzigt
Openbare koppeling gemaakt# Wanneer een gebruiker een openbare koppeling maakt
Openbare koppeling verwijderd# Wanneer een gebruiker een openbare koppeling verwijdert

# Handelingen die niet worden vastgelegd voor Adobe InDesign en Adobe Spark

Opmerking:

Handelingen die zijn uitgevoerd met middelen die zijn opgeslagen in Lightroom CC, Lightroom Classic, Lightroom Mobile, Lightroom Web, Behance en Adobe Stock, worden niet vastgelegd.

Inhoudslogbestanden genereren

U kunt de inhoudslogbestanden voor uw organisatie als volgt bekijken:

 1. Ga in de Admin Console naar Instellingen > Inhoudslogboeken.

 2. Klik op Rapport maken.

 3. Kies een datumbereik en klik op Rapport maken.

  Het datumbereik is gebaseerd op uw lokale tijd.

  Rapporten maken

  Logbestanden kunnen worden gegenereerd voor gebruikersactiviteiten die in de afgelopen 90 dagen hebben plaatsgevonden.

  Opmerking:

  U kunt geen logbestanden genereren voor datums in de periode voordat deze functie werd uitgebracht.

  Wanneer uw rapport klaar is om te downloaden, ontvangt u een e-mail hierover.

 4. Nadat u de melding hebt ontvangen, klikt u op Bestand downloaden onder Inhoudslogboeken in de Admin Console. Het rapport met inhoudslogbestanden kan meerdere bestanden bevatten, elk met een maximale grootte van 100 MB.

  Een rapport is zeven dagen beschikbaar in de Admin Console. Nadat u een rapport hebt verwijderd, kunt u dit voor dezelfde periode opnieuw genereren, mits het datumbereik binnen de afgelopen 90 dagen ligt.

  Opmerking:

  Voor organisaties met veel gebruikers kan een rapport met inhoudslogbestanden over 90 dagen zeer omvangrijk zijn en veel bestanden bevatten, waardoor het mogelijk niet volledig wordt gedownload, afhankelijk van de gebruikte browser. Als u het rapport met inhoudslogbestanden niet kunt downloaden, verklein dan het geselecteerde datumbereik. Voor een betere gebruikservaring kan het ook handig zijn de standaardinstellingen van bepaalde browsers te bewerken, zodat niet voor elke download wordt gevraagd waar elk bestand moet worden opgeslagen.

  Bestand downloaden

  Datumbereik

  De tijd wordt weergegeven in UTC. Afhankelijk van uw locatie kan dit afwijken van het datumbereik dat u hebt geselecteerd toen u het rapport maakte.

  Gemaakt op

  Dit is de lokale tijd op het moment dat het rapport werd gemaakt.

Het rapport wordt gedownload als CSV-bestand. Zie Indeling van logbestanden voor een beschrijving van de velden in het gedownloade bestand.

Het rapport dat u downloadt, bevat de volgende informatie voor elke gebruikersactiviteit:

Veld Beschrijving
Action Gebruikershandeling (bijvoorbeeld gemaakt, gelezen, bijgewerkt, koppeling gedeeld)
Date Datum en tijd van de handeling (UTC-indeling)
User name Naam van de gebruiker die de handeling heeft uitgevoerd
User email E-mailadres van de gebruiker die de handeling heeft uitgevoerd
Path Pad van het item
Item name Naam van het item
Item ID Unieke ID van het item, wordt door Adobe gegenereerd
Item type Map, bestand of bibliotheek
IP address IP-adres vanwaaruit de gebruiker de handeling heeft uitgevoerd. Het veld is leeg als de handeling niet is geregistreerd als Gemaakt, Gelezen, Bijgewerkt of Definitief verwijderd.
Created Datum en tijd waarop het item is geüpload of gemaakt in de cloud. Het veld is leeg als de handeling niet is geregistreerd als Gemaakt, Gelezen, Bijgewerkt of Definitief verwijderd.
Last modified Datum en tijd waarop het item voor het laatst is gewijzigd. Het veld is leeg als de handeling niet is geregistreerd als Gemaakt, Gelezen, Bijgewerkt of Definitief verwijderd.
Password protected True als de gedeelde koppeling met een wachtwoord is beveiligd, False als dat niet het geval is. Het veld is leeg als de geregistreerde handeling niet het delen van een koppeling is.
Shared link URL naar het gedeelde item. Het veld is leeg als de geregistreerde handeling niet het delen van een koppeling is.
Permission Machtigingsniveau van de bijdrager die is uitgenodigd voor een gedeeld item. Het veld is leeg als de geregistreerde handeling niet Uitnodiging verzonden, Uitnodiging geaccepteerd of Rol van bijdrager gewijzigd is.
Collaborator email E-mailadres van de bijdrager die is uitgenodigd voor het gedeelde item. Het veld is leeg als de geregistreerde handeling niet Uitnodiging verzonden, Uitnodiging geaccepteerd of Rol van bijdrager gewijzigd is.

Opmerkingen bij de release

De volgende problemen kunnen optreden als u bent gemigreerd naar het nieuwe opslagmodel. Dat is het geval als het tabblad Opslag wordt weergegeven in de Admin Console.  

 • Logbestanden kunnen interne systeemgebeurtenissen bevatten, zoals gebeurtenissen van systeemgebruikers die worden aangeduid met het e-mailadres 'tracked-send-share@adobe.com'. 
 • Logboeken met interne systeemgebeurtenissen kunnen paden bevatten die mogelijk niet voorkomen in de mappen van de klant. 
 • Sommige logboekvermeldingen bevatten mogelijk niet het voorvoegsel [creative_cloud] of [document_cloud] in de kolom met het pad.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid