Let op:

Creative Cloud Packager kan niet worden gebruikt om pakketten te maken die CC 2019-apps of nieuwere apps bevatten. Meer informatie.

Apparaatlicenties voor Creative Cloud voor het onderwijs kopen

Apparaatlicenties bieden onderwijsinstellingen die zijn ingeschreven voor het Value Incentive Plan (VIP), de mogelijkheid een softwarelicentie te kopen voor een specifieke computer. Gebruikers hoeven zich dan nooit aan te melden of een serienummer in te voeren om apps te gebruiken. Instellingen kunnen apparaatlicenties voor Creative Cloud voor het onderwijs aanschaffen door deel te nemen aan VIP via een geautoriseerde Adobe-leverancier voor het onderwijs of via Adobe Business Direct.

Aanmelden bij de Admin Console

 1. Meld u aan bij adobe.com door te klikken op Aanmelden op de algemene navigatiebalk bovenaan en de Adobe ID en het wachtwoord voor het VIP-lidmaatschap in te voeren.

  Voor de systeemvereisten voor de Admin Console raadpleegt u Systeemvereisten | Admin Console.

 2. Klik op Team beheren om de Admin Console te openen waar u uw licenties kunt beheren.

  Nadat de apparaatlicenties voor Creative Cloud voor het onderwijs zijn aangeschaft, gebruikt de VIP-beheerder de Admin Console om de apparaatlicenties te beheren en Creative Cloud Packager te downloaden.

Apparaatlicenties beheren

Als u apparaatlicenties wilt bekijken, navigeert u naar Overzicht in de Admin Console. Het overzicht van de gekochte licenties wordt weergegeven.

Pakketten met apparaatlicenties maken en distribueren

Met Creative Cloud Packager kan de beheerder installatiepakketten maken om te distribueren. Nadat de beheerder een installatiepakket heeft gemaakt, installeert hij of zij het pakket met producten op computers in klaslokalen of labs met een hulpprogramma voor distributie in ondernemingen, zoals Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM), Apple Remote Desktop of JAMF Casper Suite. Zie Adobe-pakketten distribueren met ARD en Adobe-pakketten distribueren met SCCM voor meer informatie.  Zie Pakketten met apparaatlicenties maken als u meer wilt weten over het maken en distribueren van pakketten met apparaatlicenties.

Creative Cloud Packager downloaden

 1. Navigeer in de Admin Console naar ProductenApparaatlicenties > Meer informatie.

 2. Klik op Apparaten distribueren.

 3. Kies in het dialoogvenster Distributie van apparaatlicenties de juiste versie van Creative Cloud Packager voor uw besturingssysteem.

  device-licenses-deployment

Een licentie op een apparaat activeren

Beheerders kunnen niet rechtstreeks vanuit de Admin Console een licentie aan een apparaat toewijzen. Apparaatlicenties worden geactiveerd op basis van het principe 'eerst gestart, eerste licentie'. Wanneer de eerste app (bijvoorbeeld Photoshop of Dreamweaver) op het apparaat wordt gestart, wordt er automatisch een licentiebestand gemaakt en geactiveerd op dat apparaat. Dit gaat zo door totdat alle licenties in gebruik zijn.

Apparaten moeten voor de eerste activering verbinding maken met Adobe-servers en vervolgens minimaal één keer in de 99 dagen verbinding maken tot het einde van de lidmaatschapstermijn.

Let op:

Adobe raadt aan de Creative Cloud desktop-applicatie niet te installeren op systemen die een apparaatlicentie gebruiken. Er is een bekend probleem met bepaalde soorten accounts dat ertoe kan leiden dat de licentie van het systeem wordt verwijderd wanneer de gebruiker zich afmeldt bij de Creative Cloud desktop-app. Dit is geen vereiste, maar als gebruikers zich afmelden en weer aanmelden kan dit onverwachte resultaten hebben.

Nadat een licentie op een apparaat is geactiveerd, wordt de apparaatnaam weergegeven in de Admin Console. U kunt de lijst met geactiveerde apparaten als volgt weergeven:

 1. Ga in de Admin Console naar Producten.

  Er wordt een lijst weergegeven met alle gekochte licenties, dus met productlicenties én apparaatlicenties.

 2. Klik op de apparaatlicentie waarvoor u de actieve apparaten wilt weergeven.

  Op het tabblad Alle apparaten wordt de lijst met geactiveerde apparaten weergegeven.

  Apparaatlicenties

  Als u de gedeactiveerde apparaten wilt weergeven, klikt u op Gedeactiveerde apparaten.

Een apparaatlicentie deactiveren

Ga naar Producten en kies de specifieke apparaatlicentie om met het deactiveringsproces te beginnen. Schakel vervolgens de selectievakjes in voor de relevante apparaten in de lijst onder Alle apparaten en klik op Apparaten deactiveren. Er verschijnt een pop-upmenu om de deactivering te bevestigen.
U kunt ook één apparaat deactiveren door ergens op de apparaatrij te klikken (maar niet op het selectievakje) en daarna te klikken op Deactiveren.

Apparaten deactiveren

Nadat u een licentie voor een apparaat hebt gedeactiveerd, kan deze worden geactiveerd op een ander apparaat. Wanneer op het volgende apparaat zonder licentie een app uit die distributiegroep wordt gestart, wordt de beschikbare licentie gebruikt.

Wanneer de beheerder een licentie voor een apparaat deactiveert, wordt dit geregistreerd in de lijst Gedeactiveerde apparaten, met vermelding van het product, de apparaatnaam en de datum waarop het apparaat is gedeactiveerd. Als er geen gedeactiveerde apparaten zijn, is deze lijst leeg.

Als u de lijst wilt weergeven, navigeert u naar Producten in de Admin Console en klikt u op Gedeactiveerde apparaten.

Opmerking:

De lijst Gedeactiveerde apparaten is een historische lijst. Hetzelfde apparaat kan dus meerdere malen worden weergegeven als het werd gedeactiveerd, opnieuw werd geactiveerd en vervolgens weer werd gedeactiveerd.

Een licentie opnieuw activeren

De beheerder kan een eerder gedeactiveerd apparaat op twee manieren opnieuw activeren.

Optie 1:

Distribueer de licentie opnieuw door de stappen te volgen in het gedeelte Pakketten met apparaatlicenties maken en distribueren hierboven. (Zorg ervoor dat de nieuwste versie van Creative Cloud Packager is geïnstalleerd.) Gebruik deze procedure in de volgende gevallen:

  A. Creative Cloud voor het onderwijs is verwijderd van het apparaat

  B. De beheerder wil een andere set apps installeren dan de apps die op het apparaat staan

  C. Het product is al een tijd niet bijgewerkt.

Optie 2:

Maak een licentiebestand. Deze optie is met name geschikt om een geïnstalleerd product te vervangen door een nieuw licentiebestand voor hetzelfde product. Als bijvoorbeeld Creative Cloud Alle apps op het apparaat was geïnstalleerd en werd gebruikt voordat de licentie werd gedeactiveerd, hoeft u enkel een nieuw licentiebestand voor Creative Cloud Alle apps voor het apparaat te maken. Hierbij hoeft u dus niet alles opnieuw naar het apparaat te distribueren.

Zie Gearchiveerde computers opnieuw activeren met apparaatlicenties als u geen apparaatlicenties kunt activeren op uw apparaat.

Zodra de licentie opnieuw is gedistribueerd, start u de app op het apparaat om de licentie te activeren. Nadat een licentie is geactiveerd, zijn het apparaat en de status ervan zichtbaar in de productdistributiegroep in de Admin Console.

Tijdelijke licenties

Als het aantal apparaten met actieve licenties groter wordt dan het aantal gekochte licenties, verschijnt er een waarschuwingsbericht onder Alle apparaten met de status Betaling vereist en het aantal dagen tot de vervaldatum. Vanaf de datum van activering hebben beheerders 60 dagen de tijd om tijdelijke licenties om te zetten in gekochte licenties. Plaats hiervoor een bestelling bij uw Adobe-vertegenwoordiger.

Betaling vereist

De beheerder kan tijdelijke licenties ook deactiveren door de stappen te volgen die worden beschreven in het gedeelte Een apparaatlicentie deactiveren hierboven. Als de beheerder geen extra licenties koopt en de tijdelijke licenties niet voor de vervaldatum deactiveert, hebben gebruikers geen toegang meer tot de apps die aan de licentie zijn gekoppeld.

Extra licenties aanschaffen

De beheerder kan op dit moment geen extra apparaatlicenties toevoegen (kopen) via de Admin Console. Als u extra apparaatlicenties wilt aanschaffen, belt u Adobe Business Direct op 800-443-8158 of neemt u contact op met een geautoriseerde Adobe-leverancier voor het onderwijs.

Een apparaat zoeken

 1. Navigeer naar Producten en klik op een apparaatlicentie.

 2. Typ onder Alle apparaten de apparaatnaam in het zoekvak. De zoekopdracht moet ten minste drie tekens lang zijn.

  De gevonden resultaten worden weergegeven.

Beheerders beheren

Een systeembeheerder is de supergebruiker voor de organisatie die alle beheertaken in de Admin Console kan uitvoeren. Bovendien is de systeembeheerder gemachtigd om de rol Systeembeheerder toe te wijzen aan of in te trekken voor beheerders, terwijl hij of zij toch de volledige controle behoudt. In Beheerdersrollen leest u hoe u dit doet.

Opmerking:

Het Value Incentive Plan (VIP) beschikt alleen over de rol Systeembeheerder.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid