Handboek Annuleren

Problemen oplossen met de installatie van het Creative Cloud-pakket

 1. Adobe voor ondernemingen en teams: Beheerdershandleiding
 2. Uw distributie plannen
  1. Basisconcepten
   1. Licentieverlening
   2. Identiteit
   3. Gebruikersbeheer
   4. App-distributie
   5. Overzicht van de Admin Console
   6. Beheerdersrollen
  2. Distributiehandleidingen
   1. Distributiehandleiding voor gebruikerslicenties op naam
   2. Distributiehandleiding voor SDL
   3. Adobe Acrobat distribueren 
  3. Creative Cloud voor het onderwijs distribueren
   1. Distributiehandleiding
   2. Adobe Express inschakelen in Google Classroom
   3. Integratie met Canvas LMS
   4. Integratie met Blackboard Learn
   5. SSO configureren voor schoolportals en leerbeheersystemen
   6. Veelgestelde vragen over Kivuto
   7. Geschiktheidsrichtlijnen voor instellingen voor basis- en voortgezet onderwijs
 3. Uw organisatie instellen
  1. Identiteit instellen
   1. Identiteitstypen | Overzicht
   2. Een organisatie instellen met Enterprise ID's
   3. Een organisatie instellen met Federated ID's
    1. SSO-overzicht
    2. Azure Connector en Sync instellen
     1. SSO met Microsoft instellen via Azure OIDC
     2. Azure Sync toevoegen aan uw directory
     3. Veelgestelde vragen over Azure Connector
    3. Google-federatie en -synchronisatie instellen
     1. SSO met Google-federatie instellen
     2. Google Sync toevoegen aan uw directory
     3. Veelgestelde vragen over Google-federatie
    4. Algemene SAML
     1. SSO instellen met andere SAML-providers
     2. SSO met Microsoft ADFS instellen
     3. Veelgestelde vragen over SSO
     4. Problemen met SSO oplossen
    5. SSO in het onderwijs
     1. SSO configureren voor schoolportals en leerbeheersystemen
     2. Veelgestelde vragen
   4. Het eigendom van een domein verifiëren
   5. Domeinen toevoegen en beheren
   6. Domeinen koppelen aan directory's
   7. Bestaande domeinen en directory's beheren
   8. Vertrouwde directory's gebruiken om vooraf geclaimde domeinen toe te voegen
   9. Migreren naar een nieuwe verificatieprovider
  2. Instellingen voor assets
  3. Verificatie-instellingen
  4. Contactpersonen voor privacy en beveiliging
  5. Console-instellingen
  6. Versleuteling beheren
 4. Producten en rechten beheren
  1. Gebruikers beheren
   1. Overzicht
   2. Beheerdersrollen
   3. Technieken voor gebruikersbeheer
    1. Gebruikers afzonderlijk beheren   
    2. Meerdere gebruikers beheren (bulkgewijs via CSV)
    3. Tool voor gebruikerssynchronisatie (UST)
    4. Microsoft Azure Sync
    5. Synchronisatie via Google-federatie
   4. Identiteitstype van een gebruiker wijzigen
   5. Gebruikersgroepen beheren
   6. Directorygebruikers beheren
   7. Ontwikkelaars beheren
   8. Bestaande gebruikers migreren naar de Adobe Admin Console
   9. Gebruikersbeheer migreren naar de Adobe Admin Console
  2. Producten en productprofielen beheren
   1. Producten beheren
   2. Productprofielen voor ondernemingsgebruikers beheren
   3. Beleid voor selfservice beheren
   4. App-integraties beheren
   5. Productmachtigingen beheren in de Admin Console  
   6. Services voor een productprofiel in- of uitschakelen
   7. Losse apps | Creative Cloud voor ondernemingen
   8. Optionele services
  3. Licenties voor gedeelde apparaten beheren
   1. Nieuwe functies
   2. Distributiehandleiding
   3. Pakketten maken
   4. Licenties terughalen
   5. Migreren vanaf apparaatlicenties
   6. Profielen beheren
   7. Licensing Toolkit
   8. Veelgestelde vragen over licenties voor gedeelde apparaten
 5. Opslag en assets beheren
  1. Opslag
   1. Opslagruimte voor ondernemingen beheren
   2. Adobe Creative Cloud: update in de toewijzing van opslagruimte
   3. Adobe-opslag beheren
  2. Assets migreren
   1. Geautomatiseerde migratie van assets
   2. Veelgestelde vragen over geautomatiseerde migratie van assets  
   3. Overgedragen assets beheren
  3. Assets van een gebruiker terughalen
  4. Migratie van studentassets | Alleen onderwijs
   1. Automatische migratie van studentassets
   2. Assets migreren
 6. Services beheren
  1. Adobe Stock
   1. Pakketten met Adobe Stock-tegoeden voor teams
   2. Adobe Stock voor ondernemingen
   3. Adobe Stock voor ondernemingen gebruiken
   4. Goedkeuring van Adobe Stock-licenties
  2. Eigen lettertypen
  3. Adobe Asset Link
   1. Overzicht
   2. Gebruikersgroep maken
   3. Adobe Experience Manager Assets configureren
   4. Adobe Asset Link configureren en installeren
   5. Assets beheren
   6. Adobe Asset Link voor XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Adobe Acrobat Sign voor ondernemingen of teams instellen
   2. Adobe Acrobat Sign - teamfunctie Beheerder
   3. Adobe Acrobat Sign beheren in de Admin Console
  5. Creative Cloud voor ondernemingen - gratis lidmaatschap
   1. Overzicht
   2. Aan de slag
 7. Apps en updates distribueren
  1. Overzicht
   1. Apps en updates distribueren en leveren
   2. De distributie plannen
   3. Distributie voorbereiden
  2. Pakketten maken
   1. App-pakketten maken via de Admin Console
   2. Pakketten met gebruikerslicenties op naam maken
   3. Adobe-sjablonen voor pakketten
   4. Pakketten beheren
   5. Apparaatlicenties beheren
   6. Licenties op serienummer
  3. Pakketten aanpassen
   1. De Creative Cloud desktop-app aanpassen
   2. Extensies opnemen in uw pakket
  4. Pakketten distribueren 
   1. Pakketten distribueren
   2. Adobe-pakketten distribueren met Microsoft Intune
   3. Adobe-pakketten distribueren met SCCM
   4. Adobe-pakketten distribueren met ARD
   5. Producten in de map Exceptions installeren
   6. Creative Cloud-producten verwijderen
   7. Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition gebruiken
   8. Licentie-id's voor Adobe Creative Cloud
  5. Updates beheren
   1. Updates beheren voor klanten met Adobe voor ondernemingen en teams
   2. Updates distribueren
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Overzicht van AUSST
   2. De interne updateserver instellen
   3. De interne updateserver onderhouden
   4. Gangbare gebruiksscenario's voor AUSST   
   5. Problemen met de interne updateserver oplossen
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Adobe Remote Update Manager gebruiken
   2. Kanaal-id's voor gebruik met Adobe Remote Update Manager
   3. RUM-fouten oplossen
  8. Problemen oplossen
   1. Problemen bij het installeren en verwijderen van Creative Cloud-apps oplossen
   2. Controleren of een pakket is gedistribueerd naar clientcomputers
   3. Foutbericht 'Installatie is mislukt' van Creative Cloud-pakket
  9. Pakketten maken met Creative Cloud Packager (CC 2018 of oudere apps)
   1. Over Creative Cloud Packager
   2. Aanvullende informatie over Creative Cloud Packager
   3. Applicatiepakketten maken
   4. Pakketten maken met Creative Cloud Packager
   5. Pakketten met licenties op naam maken
   6. Pakketten met apparaatlicenties maken
   7. Een licentiepakket maken
   8. Pakketten met serienummerlicenties maken
   9. Packager automatiseren
   10. Pakketten maken met andere producten dan Creative Cloud-producten
   11. Configuraties bewerken en opslaan
   12. Landinstelling op systeemniveau instellen
 8. Uw account beheren
  1. Uw teamaccount beheren
   1. Overzicht
   2. Betalingsgegevens bijwerken
   3. Facturen beheren
   4. Contracteigenaar wijzigen
   5. Leverancier wijzigen
  2. Licenties toewijzen aan een teamgebruiker
  3. Producten en licenties toevoegen
  4. Verlengingen
   1. Teamlidmaatschap: verlenging
   2. Enterprise in VIP: verlengingen en naleving
  5. Automatische vervalfasen voor ETLA-contracten
  6. Wisselen van contracttype binnen een bestaande Adobe Admin Console
  7. Naleving van aankoopverzoek
  8. Value Incentive Plan (VIP) in China
  9. VIP Select Help
 9. Rapporten en logbestanden
  1. Controlelogbestand
  2. Toewijzingsrapporten
  3. Inhoudslogbestanden
 10. Hulp krijgen
  1. Contact met de Adobe-klantenservice
  2. Ondersteuningsopties voor teamaccounts
  3. Ondersteuningsopties voor ondernemingsaccounts
  4. Ondersteuningsopties voor Experience Cloud

Veelvoorkomende redenen voor het mislukken van de pakketinstallatie

De meeste fouten bij de installatie van pakketten treden op vanwege de problemen die in de tabel worden genoemd. Volg de stappen in de oplossing om de problemen snel op te lossen. Als u een onverwacht foutbericht over de proefversie of het verlopen van de licentie ziet bij het starten van een app, leest u hier hoe u dergelijke fouten kunt oplossen.

Veelvoorkomende redenen voor het mislukken van de installatie

Foutcode

Oplossing

Uw computer voldoet niet aan de minimale systeemvereisten.  

195

Zorg ervoor dat uw apparaat voldoet aan de minimale systeemvereisten voor elk product in het distributiepakket. Een niet-ondersteunde versie van het besturingssysteem is vaak een reden waarom niet wordt voldaan aan de systeemvereisten. Hier vindt u de meest recente richtlijnen voor besturingssystemen voor uw Creative Cloud-apps.

Er wordt een conflicterend proces uitgevoerd op uw computer.

19

Zorg ervoor dat conflicterende apps of processen zijn gesloten voordat u het pakket opnieuw installeert. Raadpleeg Procesconflicten oplossen voor een volledige lijst. Als u Acrobat installeert, sluit dan alle Office 365-apps behalve de Adobe-apps.

Schijfruimte niet beschikbaar.

31

Zorg dat er voldoende schijfruimte beschikbaar is voor alle apps die worden geïnstalleerd. Zorg dat u weet hoe u ruimte op de harde schijf kunt vrijmaken.

De installatie is mislukt omdat er al een ander installatieprogramma actief is.

81

Sluit elk installatieprogramma of Adobe-proces dat was geactiveerd voordat u de huidige installatie startte. Start vervolgens de computer opnieuw op en start de pakketinstallatie nogmaals. Zie voor meer informatie Foutcode 81.

Het bootstrap-programma voor de Creative Cloud desktop-app loopt vast

42

Voer het programma Uninstaller.exe uit met de optie Repair of installeer de Creative Cloud desktop-app opnieuw.

Als u andere problemen ondervindt, raadpleegt u Diagnose bij installatiefouten of Diagnose van fouten bij verwijderen.

Opmerking:

Foutcode 1603 in MSI-logbestanden geeft een algemene fout aan. U kunt met deze code niet de exacte oorzaak van het mislukken van de pakketdistributie achterhalen. Volg de stappen in de bovenstaande tabel om de oorzaak te achterhalen.

Opmerking:

Als het Adobe-installatieprogramma foutcode 33 retourneert, geeft dit aan dat er niets hoeft te worden verwijderd omdat het product niet is geïnstalleerd. Als u deze foutmelding ziet, volgt u de diagnosestappen om de hoofdoorzaak te achterhalen.

Diagnose bij installatiefouten

De volgende tabel geeft een overzicht van de algemene stappen voor het installeren van een pakket met Creative Cloud-apps en -updates. Als er bij een stap een fout optreedt, opent u het logbestand PDApp.log en analyseert u de inhoud ervan. Als PDApp.log alleen een generieke foutbeschrijving bevat, bekijkt u het bestand Install.log om de hoofdoorzaak van de fout te identificeren.

Installatiestap

Diagnose

Oplossing

Het installatieprogramma pakt de inhoud van het Creative Cloud-pakket uit en installeert een van de volgende onderdelen:

 • Adobe Creative Cloud desktop-app
 • Adobe-configuratieprogramma
 • Controleer of het bestand PDApp.log de volgende tekenreeks bevat: Het installatieproces wordt gestopt.
 • Als u dit vindt, controleert u of de fout De retourcode van het Bootstrapper-proces is (XX) ook aanwezig is.

Zoek naar de oplossing voor de foutcode in Algemene Bootstrapper-foutcodes.

Creative Cloud-apps, updates of afhankelijke STI worden geïnstalleerd.

 • Zoek in het bestand PDApp.log file naar een foutzin die begint met Fataal.
 • Controleer indien gevonden of een van de volgende tekenreeksen ook aanwezig is:
  • De retourcode van het HDPIM Setup-proces is (133). Het installatieproces wordt gestopt.
  • |Installatie productmedia (PHSP 21.2.8) mislukt...

Noteer de bijbehorende foutcode.

Voor een gedetailleerde beschrijving van de productinstallatiefout bekijkt u het bestand Install.log.

Het bestand PDApp.log van Creative Cloud analyseren

Telkens wanneer Creative Cloud-apps worden geïnstalleerd, bijgewerkt of verwijderd, wordt informatie over de activiteit vastgelegd in het bestand PDApp.log. Installatie-/verwijderingspogingen worden opeenvolgend per rij in het logbestand vastgelegd, met de nieuwste vermelding onderaan. Elk item bevat het buildnummer, de datum en een tijdstempel dat aangeeft wanneer de installatie/verwijdering is begonnen.

Als er een fout optreedt, registreert het bestand PDApp.log alle informatie op hoog niveau over de fout, inclusief foutberichten en retourcodes. Bekijk de foutmeldingen om de oorzaak van de fout te achterhalen en een oplossing te vinden.

Het bestand PDApp.log zoeken

Afhankelijk van uw besturingssysteem en Creative Cloud-distributies staat het bestand PDapp.log op een van de volgende locaties:

Besturingssysteem

Lokale distributie

Distributie op afstand

Windows

%Temp%(user)\CreativeCloud\ACC

%temp%(system)\CreativeCloud\ACC\

macOS

~/Bibliotheek/Logs/CreativeCloud/ACC/

/private/var/root/Library/Logs/CreativeCloud/ACC/

Opmerking:

De mappen met het bestand PDApp.log zijn standaard verborgen. Gebruik Mapopties (Windows) of Terminal (macOS) om de mappen weer te geven.

Foutmeldingen in het bestand PDApp.log analyseren

Om de inhoud van het bestand PDApp.log te analyseren, opent u het in een teksteditor zoals Kladblok (Windows) of Teksteditor (macOS). Begin vervolgens met het laatste item onderaan. De vermeldingen daarboven kunnen betrekking hebben op eerdere problemen, die mogelijk al zijn opgelost. Als u de laatste vermelding niet kunt identificeren, verwijdert u het bestand PDApp.log en start u het installatieproces opnieuw.

Het bestand PDApp.log registreert de volgende typen installatiefouten:

 • Bootstrapper-fouten
 • Productinstallatiefouten

Bootstrapper-fouten

Bootstrapper-fouten zijn installatiefouten in het Creative Cloud-installatieproces. Hier is een lijst met veelvoorkomende bootstrapper-fouten.

Foutcode

Oorzaak

Oplossing

-1

De installatieprocedure is niet uitgevoerd in de beheerdersmodus.

Installeer de Creative Cloud-apps in de beheerdersmodus.

1

Algemene fout.

Controleer het bestand PDApp.log op specifieke details.

62

  Het geïnstalleerde hulpprogramma Adobe Setup Utility is beschadigd.

  pim SQLite fout met database-initialisatie.

Wijzig de naam van de map PDApp op de clientcomputer en probeer het pakket te installeren.

50

Het systeem kan tijdens de installatie geen back-up maken van activa.

Sluit alle Adobe-processen die op de clientcomputer worden uitgevoerd. Voer de installatie nogmaals uit. Als het probleem hiermee niet wordt opgelost, wijzigt u de naam van de map PDApp en probeert u opnieuw te installeren.

81

Er is al een ander installatieprogramma actief.

Sluit alle Adobe-processen en wijzig de naam van de map PDApp.

82

AAM wordt uitgevoerd.

Sluit alle Adobe-processen en wijzig de naam van de map PDApp.

1001

Machtigingsprobleem met pakket.

Controleer of u de vereiste machtigingen hebt voor elke pakketmap/bestand.

Productinstallatiefouten

Productinstallatiefouten treden op als er problemen zijn met de installatie van specifieke apps in het installatiepakket. Hier is een lijst met veelvoorkomende fouten bij het installeren van producten en de oorzaak ervan.

Foutcode

Fouttekenreeks

Oplossing

1, P1

Kan opdrachtregel niet parseren.

Zorg ervoor dat de opdrachtregelargumenten correct zijn opgegeven.

6

Stille workflow is voltooid met fouten.

Geeft aan dat een vereist onderdeel is mislukt. Zoek de fout op in het bestand Install.log.

7

Kan stille workflow niet voltooien.

Geeft aan dat een kritiek onderdeel is mislukt. Zoek de fout op in het bestand Install.log.

9

Niet-ondersteunde besturingssysteemversie.

Schakel over naar een ondersteunde versie van het besturingssysteem.

10

Niet-ondersteund bestandssysteem.

Geeft problemen met hoofdlettergevoeligheid in het bestandssysteem aan. Controleer of de paden System (/Applications), User (~) en Installer niet hoofdlettergevoelig zijn.

11

Er wordt nog een exemplaar uitgevoerd. Er kan slechts één exemplaar tegelijk worden uitgevoerd.

Stop alle andere actieve exemplaren van Adobe Application Manager en start uw computer opnieuw op.

14

Mislukt vanwege onvoldoende rechten.

Controleer of het installatieprogramma wordt uitgevoerd in de beheermodus.

15

Synchronisatie media-DB mislukt.

De mediadatabase is niet gesynchroniseerd met de lokale database.

 • Controleer beide databases en zorg dat geen van beide is beschadigd.
 • Werk het besturingssysteem bij.
 • Probeer de app opnieuw te installeren.
 • Controleer de machtigingen voor lokale mediadatabase.
 • Gebruik een opschoonprogramma om eerder geïnstalleerde bestanden te verwijderen.

20

Het bronpad voor de installatie bestaat niet.

 • Controleer of het installatieprogramma niet is beschadigd.
 • Zorg dat de mediadatabase aanwezig is in de map payloads.
 • In het geval van problemen met de netwerktoegang maakt u een lokale kopie van het installatieprogramma en probeert u de installatie nogmaals uit te voeren.

22

Controle van INSTALLDIR mislukt.

Kies een andere installatielocatie.

23, P23

Controle systeemvereisten mislukt voor sommige payloads.

Zorg dat aan de systeemvereisten wordt voldaan.

25

Installatieprogramma heeft MAX_PATH-limiet overschreden.

Probeer te installeren met een korter pad

26

Sommige payloads kunnen niet worden gevonden. Controleer het installatieprogramma.

 • Als u AAMEE gebruikt, maakt u het pakket met het installatieprogramma opnieuw om ervoor te zorgen dat alle payloads aanwezig zijn.
 • Als u opnieuw installeert vanuit de map Media, maakt u een lokale kopie van het installatieprogramma en probeert u opnieuw te installeren.
 • Het installatieprogramma is mogelijk beschadigd. Download een nieuwe versie van het installatieprogramma.
 • Als de installatiebestanden op meerdere schijven staan, kopieer dan alle payloads van installatieschijven naar een lokale kopie van de doelschijf.

28

Het basisproduct is niet geïnstalleerd.

Installeer eerst het basisproduct.

30

Installatie uitgevoerd met fouten vanwege onvoldoende schijfruimte.

Maak schijfruimte vrij en installeer vervolgens de componenten.

31

Installatie is mislukt wegens te weinig schijfruimte.

Maak ruimte vrij op de installatielocatie, zodat er voldoende ruimte is voor de installatie van essentiële onderdelen.

32

De patch is al toegepast.

Product is up-to-date. Om inventarisproblemen van het updateprogramma op te lossen, installeert u de apps opnieuw en probeert u de patch opnieuw uit te voeren.

36

(Alleen Windows)

Er wordt al een andere MSI-installatie uitgevoerd

 • Laat het vorige MSI-installatieproces voltooien.
 • Start de computer opnieuw op en voer de installatie opnieuw uit.

37

Validatie mislukt. (Binaire bestanden in het pakket zijn mogelijk beschadigd.)

Maak het pakket opnieuw.

39

Maken van ARP-vermelding mislukt.

Start de computer opnieuw op en voer de installatie opnieuw uit.

105, C105

hdpim.db Lees-/schrijffout database.

Probeer het pakket opnieuw te installeren. Als het probleem zich blijft voordoen, neemt u contact op met de klantenservice van Adobe. 

128, C128

Pakkethandtekening controleren is mislukt.

Het installatiepakket is mogelijk beschadigd. Maak het pakket opnieuw en voer de installatie nogmaals uit. 

131

Er is een conflicterend proces actief.

Identificeer het conflicterende proces uit de foutenlogbestanden. Sluit het proces en voer de installatie nogmaals uit.

133, C133

Onvoldoende schijfruimte op de computer van de gebruiker.

Maak schijfruimte vrij en probeer het pakket opnieuw te distribueren.

136, C136

Algemene installatiefout.

Probeer het pakket opnieuw te installeren.

138, C138

Systeem beschikt over onvoldoende geheugen, geheugentoewijzing mislukt.

Sluit een aantal apps, start de computer opnieuw op en probeer vervolgens opnieuw te installeren.

140, 140C

Geen machtiging binnen de installatiemap.

Verkrijg de benodigde machtigingen of selecteer een andere installatielocatie.

143, 143C

Pad naar het bronbestand binnen het zip-pakket bestaat niet.

Controleer de machtigingen en probeer opnieuw te installeren.

146, C146

Een of meer bestanden op de computer van de gebruiker worden geblokkeerd door een ander proces

Start de computer opnieuw op en probeer het pakket nogmaals te installeren.

147, C147

Kan bestand niet kopiëren tijdens het installeren/verwijderen.

Het bestand kan niet worden gekopieerd. Controleer de machtigingen en probeer opnieuw te installeren.

183, C183

Kan het product niet installeren.

Selecteer Opnieuw proberen om het pakket te downloaden en opnieuw te installeren. Als de fout optreedt tijdens de installatie van Adobe XD in Windows, raadpleegt u Foutcode 183 tijdens de installatie van Adobe XD in Windows voor een oplossing.

195, C195

De computer voldoet niet aan de systeemvereisten.

Upgrade uw systeem zodat het aan de minimale systeemvereisten voldoet voor het installeren van de Creative Cloud-apps. Zie Systeemvereisten | Creative Cloud voor meer informatie.

Install.log-bestanden analyseren

Om de fout te identificeren en de oorzaak vast te stellen, raadpleegt u Het bestand Install.log analyseren.

De logbestanden van Install.log zoeken

Afhankelijk van het besturingssysteem staat het bestand Install.log op de volgende locatie:

Besturingssysteem

Pad

Windows (32-bits)

C:\Program Files\Common Files\Adobe\Installers\

Windows (64-bits)

C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Installers

macOS

/Bibliotheek/Application Support/Adobe/Installers

Foutmeldingen in de Install.log-bestanden analyseren

Om de inhoud van het bestand Install.log te analyseren, raadpleegt u Het installatielogbestand van Creative Cloud-producten analyseren.

Het installatielogbestand voor Acrobat bevat de productnaam Acrobat en de installatiedatum in de bestandsnaam. Het bestand heeft de extensie '.log.gz'. De extensie .gz geeft aan dat het bestand is gecomprimeerd.

Diagnose van fouten bij verwijderen

Fouten met het verwijderen van Creative Cloud worden vastgelegd in een specifieke indeling in het bestand PDApp.log. Hier is een voorbeeld van een fout bij een installatieprobleem:

12/04/21 04:45:53:830 | [FATAL] | | ASU | DeploymentManager | DeploymentManager |  |  |3316 | De retourcode van het Adobe-installatieproces is (16). Het verwijderproces wordt gestopt. Dit zijn de details van de retourcode bij fouten met installeren/verwijderen van product.

Hier is een lijst met veelvoorkomende fouten en hun oplossing.

Afsluitcode

Fouttekenreeks

Oorzaak

Mogelijke oplossing

24

De gebruiker heeft het installeren/verwijderen/opnieuw installeren geannuleerd.

De gebruiker heeft het verwijderproces geannuleerd.

Start het verwijderproces opnieuw. 

33

Het product is niet geïnstalleerd, kan niet verwijderen.

De gebruiker probeert een product te verwijderen dat momenteel niet is geïnstalleerd. 

Indien alleen ARP-vermelding aanwezig is, probeert u het product opnieuw te installeren en daarna te verwijderen.

135

Verwijderen is om onbekende reden mislukt.

Niet identificeerbaar

Probeer opnieuw te verwijderen

Praat mee

Discussieer mee als u vragen of opmerkingen hebt over de onderwerpen, concepten of procedures die in dit artikel worden beschreven.

Nu inschrijven.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account