API-ontwikkelaars beheren in de Admin Console

Adobe I/O is het platform voor ontwikkelaars in uw organisatie die apps en gebruikerservaringen op basis van de producten en technologieën van Adobe willen integreren, uitbreiden of maken. Het is een platform dat ontwikkelaars gebruiken om verder te bouwen op Creative Cloud, Document Cloud, Experience Cloud of andere Adobe API-producten.

Uw ontwikkelaars in Adobe I/O bouwen integraties met Adobe API-producten. Deze integraties vormen een pijplijn vanaf externe apps en services naar de Adobe API.

 1. Eerst voegt u ontwikkelaars toe (afzonderlijk of groepsgewijs) aan productprofielen met producten die API-toegang omvatten in de Admin Console.
  Hiermee biedt u ontwikkelaars de rechten die ze nodig hebben om integraties te maken.
 2. Vervolgens voegen uw ontwikkelaars de vereiste integraties toe in Adobe I/O.
 3. Tot slot voegt u deze integraties toe aan productprofielen in de Admin Console.

In de Admin Console kunt u ook gebruikersaccounts (of ontwikkelaarsaccounts) bewerken om deze toe te voegen aan of te verwijderen uit productprofielen. Of u kunt ontwikkelaars verwijderen uit productprofielen.

Ontwikkelaars toevoegen

Als beheerder kunt u in de Admin Console ontwikkelaarsaccounts maken en beheren. Wanneer u ontwikkelaars toevoegt aan productprofielen in de Admin Console, geeft u deze ontwikkelaars toegangsrechten om integraties te maken (in Adobe I/O). In Adobe I/O kunnen ontwikkelaars de integraties die ze maken bovendien koppelen aan productprofielen, maar alleen aan de productprofielen waartoe de ontwikkelaar toegang heeft.

Wanneer API-aanroepen worden gedaan vanuit de integraties die de ontwikkelaar maakt, worden deze aanroepen uitgevoerd met de machtigingen van de gekoppelde productprofielen.

Ontwikkelaars toevoegen aan productprofielen voor meerdere producten

Met de optie Ontwikkelaar toewijzen in het gedeelte Snelkoppelingen van het tabblad Overzicht kunt u een ontwikkelaar aan meerdere producten tegelijk toevoegen.

 1. Ga in de Admin Console naar het tabblad Overzicht.

 2. Als u de ontwikkelaar aan meerdere producten wilt toevoegen, klikt u op Ontwikkelaar toevoegen in het gedeelte Snelkoppelingen in de rechterbovenhoek van het tabblad Overzicht.

 3. Voer in het gedeelte Ontwikkelaarsgegevens van de wizard Ontwikkelaar toevoegen het e-mailadres van de ontwikkelaar en eventueel de voor- en achternaam in en klik op Volgende.

 4. Kies een product in het gedeelte Producten toewijzen en selecteer vervolgens een of meer productprofielen in de vervolgkeuzelijst.

 5. Nadat u de ontwikkelaar aan alle vereiste productprofielen hebt toegevoegd, klikt u op Opslaan.

  De ontwikkelaar wordt toegevoegd aan alle geselecteerde productprofielen.

Ontwikkelaars toevoegen aan een of meer productprofielen voor één product

Met de optie Ontwikkelaars toevoegen op elke productkaart op het tabblad Overzicht kunt u een ontwikkelaar toevoegen aan meerdere productprofielen van het geselecteerde product.

 1. Ga in de Admin Console naar het tabblad Overzicht.

  Als uw organisatie producten heeft die API-toegang omvatten, kunt u via de kaarten voor deze producten op het tabblad Overzicht ontwikkelaars toevoegen aan de productprofielen:

 2. Klik op Ontwikkelaars toevoegen op de gewenste productkaart.

 3. Voer in het scherm Ontwikkelaar toevoegen aan product het e-mailadres van de ontwikkelaar en eventueel de voor- en achternaam in.

 4. Selecteer een of meer productprofielen in de vervolgkeuzelijst.

 5. Nadat u de ontwikkelaar aan alle vereiste productprofielen hebt toegevoegd, klikt u op Opslaan.

  De ontwikkelaar wordt toegevoegd aan alle geselecteerde productprofielen.

Ontwikkelaars toevoegen aan één productprofiel

Op het tabblad Ontwikkelaars van een productprofiel kunt u ontwikkelaars aan dat productprofiel toevoegen.

 1. Ga in de Admin Console naar het tabblad Producten.

 2. Klik op het gewenste product aan de linkerkant.

 3. Selecteer een productprofiel in de lijst (of maak zo nodig een productprofiel) en ga naar het tabblad Ontwikkelaar.

 4. Klik op Ontwikkelaars toevoegen in de rechterbovenhoek.

 5. Voer in het scherm Ontwikkelaar toevoegen aan product het e-mailadres van de ontwikkelaar en eventueel de voor- en achternaam in.

 6. Klik op Opslaan.

  De ontwikkelaar wordt toegevoegd aan het geselecteerde productprofiel.

Meerdere gebruikers (tegelijk) toevoegen

U kunt de workflow voor groepsgewijs toevoegen gebruiken om meerdere ontwikkelaars toe te voegen met behulp van een door komma's gescheiden bestand (.csv).

 1. Ga in de Admin Console naar Gebruikers.

 2. Klik op  in de rechterbovenhoek van de pagina Gebruikers.

 3. Klik in het dialoogvenster Gebruikers toevoegen via CSV-bestand op CSV-sjabloon downloaden en kies Huidige lijst met gebruikers of Standaardsjabloon.

  Het sjabloonbestand dat u downloadt, bevat voorbeeldgegevens die u als richtlijn kunt gebruiken.

  De indeling van het CSV-bestand wordt uitgebreid beschreven onder CSV-bestandsindeling in het gedeelte Gebruikers toevoegen van het document Gebruikers beheren.

 4. Werk het gedownloade CSV-bestand bij met de gegevens van de toe te voegen ontwikkelaars en geef in de kolom Toegang voor ontwikkelaars de namen op van de productprofielen die ze tijdens het ontwikkelen moeten gebruiken.

 5. Sleep het bijgewerkte CSV-bestand naar het dialoogvenster Gebruikers toevoegen via CSV-bestand en klik op Uploaden.

Nadat de bulkbewerking is voltooid, ontvangt u een e-mail. U kunt ook een gedetailleerd rapport van de bewerking weergeven via Resultaten van bulkbewerking.

Resultaten van bulkbewerking

Nadat u een bulkbewerking hebt uitgevoerd, zoals meerdere gebruikers toevoegen of bewerken, ontvangt u een e-mail met de details van de bewerking. Daarnaast kunt u deze details bekijken op de pagina Resultaten van bulkbewerking.

Opmerking:

Als een bulkbewerking niet op de resultatenpagina wordt weergegeven, vernieuwt u de browserpagina, zodat de meest recente resultaten worden weergegeven.

 1. Ga naar Gebruikers > Ontwikkelaars in de Admin Console en klik op in de rechterbovenhoek van de pagina Gebruikers.

 2. Kies Resultaten van bulkbewerking in de vervolgkeuzelijst.

  De pagina Resultaten van bulkbewerking wordt weergegeven.

 3. Klik op de naam van een bewerking als u de gegevens van een specifieke bewerking wilt bekijken.

 4. Als u de resultaten wilt downloaden als CSV-bestand, klikt u op Resultaten downloaden.

 5. Als u een resultaat wilt verwijderen, klikt u op het selectievakje links van de naam van de bewerking en klikt u daarna op Resultaat verwijderen.

  U kunt de resultaten van alle bulkbewerkingen wissen door te klikken op Alle resultaten wissen.

Ontwikkelaars beheren

Productprofielen wijzigen waartoe ontwikkelaars toegang hebben

Voor bestaande gebruikers of ontwikkelaars kunt u productprofielen of producten met API-toegang toevoegen of verwijderen om zo toegang tot het productprofiel voor die ontwikkelaar te verlenen of in te trekken.

 1. Ga in de Admin Console naar Gebruikers > Gebruikers.

 2. Klik op de rij voor de gebruiker die u wilt bewerken.

 3. Klik in de lade met gebruikersgegevens aan de rechterkant op Profiel weergeven.

 4. Klik op Bewerken in het gedeelte Toegang voor ontwikkelaars van het scherm Gebruikersdetails.

 5. Kies in het scherm Ontwikkelaar bewerken de producten die API-toegang omvatten en selecteer voor elk product de vereiste productprofielen.

 6. Klik op Opslaan.

  De ontwikkelaar wordt toegevoegd aan profielen die zijn toegevoegd aan en verwijderd uit productprofielen die tijdens de bewerking zijn verwijderd.

Ontwikkelaars uit productprofielen verwijderen

U kunt een ontwikkelaar uit een productprofiel verwijderen, maar de ontwikkelaar toch als gebruiker in uw organisatie behouden.

 1. Ga in de Admin Console naar het tabblad Producten.

 2. Klik op het gewenste product aan de linkerkant.

 3. Selecteer een productprofiel in de lijst en ga naar het tabblad Ontwikkelaar.

 4. Als u een of meer ontwikkelaars uit dit productprofiel wilt verwijderen, klikt u op het selectievakje links van de naam van de ontwikkelaar.

 5. Klik op Ontwikkelaars verwijderen in de rechterbovenhoek van het tabblad Ontwikkelaars.

 6. Kies in het scherm Ontwikkelaar uit productprofiel verwijderen een van de volgende opties:

  Zowel ontwikkelaarstoegang als gebruikerstoegang verwijderen: De ontwikkelaar heeft geen rechten meer om integraties voor dit productprofiel te maken. De ontwikkelaar heeft ook geen toegang meer tot de producten die in dit profiel zijn gedefinieerd.

  Ontwikkelaarstoegang verwijderen, maar gebruikerstoegang behouden: De ontwikkelaar heeft geen rechten meer om integraties voor dit productprofiel te maken. Als de ontwikkelaar evenwel als gebruiker toegang had tot het product, blijft die toegang bestaan.

 7. Klik op Ontwikkelaars verwijderen.

  De geselecteerde ontwikkelaars worden verwijderd op basis van uw keuze in de vorige stap.

Ontwikkelaars uit alle producten verwijderen en kiezen waartoe ze toegang blijven houden

Via het tabblad Gebruikers in de Admin Console kunt u ontwikkelaars verwijderen:

 • U kunt ook hun toegang als gebruiker tot de bijbehorende productprofielen verwijderen.
 • U kunt hun toegang als gebruiker tot de bijbehorende productprofielen behouden.
 • U kunt de gebruiker uit de organisatie verwijderen.
 1. Ga in de Admin Console naar Gebruikers > Ontwikkelaars.

 2. Als u een of meer ontwikkelaars wilt verwijderen, klikt u in de lijst met ontwikkelaars op het selectievakje links van de naam van de ontwikkelaar.

 3. Klik op Ontwikkelaars verwijderen in de rechterbovenhoek van het tabblad Ontwikkelaars.

 4. Kies in het scherm Ontwikkelaar uit productprofiel verwijderen een van de volgende opties:

  Zowel ontwikkelaarstoegang als gebruikerstoegang verwijderen: De ontwikkelaar heeft geen rechten meer om integraties voor een productprofiel te maken. Ook heeft de ontwikkelaar geen toegang meer tot producten als hij of zij eerder gebruikerstoegang had gekregen.  Gebruik deze optie als de ontwikkelaar niet langer aan dit project werkt en geen toegang tot een profiel meer nodig heeft, maar later eventueel kan terugkeren voor verder werk in deze organisatie.

  Ontwikkelaarstoegang verwijderen, maar gebruikerstoegang behouden: De ontwikkelaar heeft geen rechten meer om integraties te maken. De ontwikkelaar blijft echter toegang houden tot de producten.  Gebruik deze optie als de ontwikkelaar een gebruiker blijft maar niet langer ontwikkelaarstoegang nodig heeft in de adobe.io-console.

  Verwijderen uit organisatie: De ontwikkelaar wordt verwijderd uit de organisatie in de Admin Console.  Gebruik deze optie als de ontwikkelaar nergens meer aan werkt in uw organisatie, niet als gebruiker en niet als ontwikkelaar.

 5. Klik op Ontwikkelaars verwijderen.

  De geselecteerde ontwikkelaars worden verwijderd op basis van uw keuze in de vorige stap.

Integraties beheren

Wanneer u ontwikkelaars toevoegt aan productprofielen, hebben deze ontwikkelaars de vereiste machtigingen om integraties te maken in Adobe I/O.

Als u een dergelijke integratie wilt kunnen gebruiken, moet deze worden gekoppeld aan een of meer productprofielen.  Dit is vereist, zodat wanneer API-aanroepen worden gedaan met behulp van een integratie, deze worden uitgevoerd met de machtigingen op basis van de gekoppelde productprofielen.

Beheerders kunnen de toegang tot een applicatie die een integratie gebruikt, beheren door de productprofielen die aan die integratie zijn gekoppeld in te stellen of te wijzigen.

Stel, er zijn twee productprofielen, Test en Productie, die toegang en machtigingen verlenen die nodig zijn voor respectievelijk het testen van een applicatie en het uitvoeren van de applicatie in een productieomgeving.  U zou de ontwikkelaar alleen toegang kunnen verlenen tot het productprofiel Test en de ontwikkelaar stelt in dat de integratie dat productprofiel gebruikt.  Als de applicatie eenmaal is getest en klaar is voor productie, verwijdert een systeem- of productprofielbeheerder in de Admin Console de integratie uit het profiel Test en voegt deze toe aan het productprofiel Productie.  Nadat deze wijziging is doorgevoerd, kan de ontwikkelaar de integratie niet meer beheren via de adobe.io-console.

Gewoonlijk krijgen ontwikkelaars geen beheerdersrechten in de Admin Console.

Integraties bewerken

Via het tabblad Gebruikers in de Admin Console kunt u integraties bewerken om zo productprofielen toe te voegen aan of te verwijderen uit integraties.

 1. Ga in de Admin Console naar Gebruikers > Integraties.

 2. Klik op de rij voor de integratie die u wilt bewerken.

  Opmerking:

  Klik niet op de naam van de gebruiker.

 3. Klik in de lade met integratiegegevens aan de rechterkant op Bewerken.

 4. Kies een product in het scherm Integratieproducten bewerken en selecteer in de vervolgkeuzelijst een of meer productprofielen die u aan de integratie wilt toevoegen.

  U kunt ook productprofielen uit deze integratie verwijderen.

  Kies een product aan de linkerkant van het scherm Integratieproducten bewerken.

 5. Klik op Opslaan.

Integraties toevoegen aan productprofielen

 1. Ga in de Admin Console naar het tabblad Producten.

 2. Klik op het gewenste product aan de linkerkant.

 3. Selecteer een productprofiel in de lijst en ga naar het tabblad Integraties.

 4. Klik op Integraties toevoegen.

 5. Kies in het scherm Integratie toevoegen aan productprofiel een of meer integraties die u wilt toevoegen aan dit productprofiel.

 6. Klik op Opslaan.

  De geselecteerde integraties worden toegevoegd aan dit productprofiel.

Integraties uit productprofielen verwijderen

Let op:

Als u een integratie uit een productprofiel verwijdert, heeft de externe applicatie geen toegang meer tot het product dat aan dit profiel is gekoppeld.  Dit kan ertoe leiden dat externe applicaties niet meer werken.

 1. Ga in de Admin Console naar het tabblad Producten.

 2. Klik op het gewenste product aan de linkerkant.

 3. Selecteer een productprofiel in de lijst en ga naar het tabblad Integraties.

 4. Als u een of meer integraties uit dit productprofiel wilt verwijderen, klikt u op het selectievakje links van de naam van de integratie.

 5. Klik op Integraties verwijderen in de rechterbovenhoek van het tabblad Integraties.

 6. Klik in het scherm Integratie verwijderen op Verwijderen.

  De geselecteerde integraties worden uit dit productprofiel verwijderd.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid