Handboek Annuleren

Veelgestelde vragen over geautomatiseerde assetmigratie

 1. Adobe voor ondernemingen en teams: Beheerdershandleiding
 2. Uw distributie plannen
  1. Basisconcepten
   1. Licentieverlening
   2. Identiteit
   3. Gebruikersbeheer
   4. App-distributie
   5. Overzicht van de Admin Console
   6. Beheerdersrollen
  2. Distributiehandleidingen
   1. Distributiehandleiding voor gebruikerslicenties op naam
   2. Distributiehandleiding voor SDL
   3. Adobe Acrobat distribueren 
  3. Creative Cloud voor het onderwijs distribueren
   1. Distributiehandleiding
   2. Adobe-apps goedkeuren in de Google-beheerdersconsole
   3. Adobe Express inschakelen in Google Classroom
   4. Integratie met Canvas LMS
   5. Integratie met Blackboard Learn
   6. SSO configureren voor schoolportals en LMS'en
   7. Adobe Express distribueren via app-licenties van Google
   8. Gebruikers toevoegen via lijstsynchronisatie
   9. Synchronisatie van rollen voor het onderwijs
   10. Veelgestelde vragen over Kivuto
   11. Geschiktheidsrichtlijnen voor instellingen voor basis- en voortgezet onderwijs
 3. Uw organisatie instellen
  1. Identiteitstypen | Overzicht
  2. Identiteit instellen | Overzicht
  3. Een organisatie instellen met Enterprise ID's
  4. Azure AD-federatie en synchronisatie instellen
   1. SSO met Microsoft instellen via Azure OIDC
   2. Azure Sync toevoegen aan uw directory
   3. Veelgestelde vragen over Azure Connector
  5. Google-federatie en -synchronisatie instellen
   1. SSO met Google-federatie instellen
   2. Google Sync toevoegen aan uw directory
   3. Veelgestelde vragen over Google-federatie
  6. Een organisatie instellen met Microsoft ADFS
  7. Een organisatie instellen voor schoolportals en LMS'en
  8. Een organisatie instellen met andere identiteitsproviders
   1. Een directory maken
   2. Het eigendom van een domein verifiëren
   3. Domeinen toevoegen aan directory's
  9. Veelgestelde vragen over en problemen oplossen met SSO
   1. Veelgestelde vragen over SSO
   2. Problemen met SSO oplossen
   3. Veelgestelde vragen uit het onderwijs
 4. De configuratie van uw organisatie beheren
  1. Bestaande domeinen en directory's beheren
  2. Automatisch accounts maken inschakelen
  3. Een organisatie instellen via vertrouwde directory's
  4. Migreren naar een nieuwe verificatieprovider 
  5. Instellingen voor assets
  6. Verificatie-instellingen
  7. Contactpersonen voor privacy en beveiliging
  8. Console-instellingen
  9. Versleuteling beheren  
 5. Producten en rechten beheren
  1. Gebruikers beheren
   1. Overzicht
   2. Beheerdersrollen
   3. Technieken voor gebruikersbeheer
    1. Gebruikers afzonderlijk beheren   
    2. Meerdere gebruikers beheren (bulkgewijs via CSV)
    3. Tool voor gebruikerssynchronisatie (UST)
    4. Microsoft Azure Sync
    5. Synchronisatie van rollen voor het onderwijs
    6. Synchronisatie via Google-federatie
   4. Identiteitstype van een gebruiker wijzigen
   5. Gebruikersgroepen beheren
   6. Directorygebruikers beheren
   7. Ontwikkelaars beheren
   8. Bestaande gebruikers migreren naar de Adobe Admin Console
   9. Gebruikersbeheer migreren naar de Adobe Admin Console
  2. Producten en productprofielen beheren
   1. Producten beheren
   2. Productprofielen voor ondernemingsgebruikers beheren
   3. Regels voor automatische toewijzing beheren
   4. Productverzoeken beoordelen
   5. Beleid voor selfservice beheren
   6. App-integraties beheren
   7. Productmachtigingen beheren in de Admin Console  
   8. Services voor een productprofiel in- of uitschakelen
   9. Losse apps | Creative Cloud voor ondernemingen
   10. Optionele services
  3. Licenties voor gedeelde apparaten beheren
   1. Nieuwe functies
   2. Distributiehandleiding
   3. Pakketten maken
   4. Licenties terughalen
   5. Profielen beheren
   6. Licensing Toolkit
   7. Veelgestelde vragen over licenties voor gedeelde apparaten
 6. Opslag en assets beheren
  1. Opslag
   1. Opslagruimte voor ondernemingen beheren
   2. Adobe Creative Cloud: update in de toewijzing van opslagruimte
   3. Adobe-opslag beheren
  2. Assets migreren
   1. Geautomatiseerde migratie van assets
   2. Veelgestelde vragen over geautomatiseerde migratie van assets  
   3. Overgedragen assets beheren
  3. Assets van een gebruiker terughalen
  4. Migratie van studentassets | Alleen onderwijs
   1. Automatische migratie van studentassets
   2. Assets migreren
 7. Services beheren
  1. Adobe Stock
   1. Pakketten met Adobe Stock-tegoeden voor teams
   2. Adobe Stock voor ondernemingen
   3. Adobe Stock voor ondernemingen gebruiken
   4. Goedkeuring van Adobe Stock-licenties
  2. Eigen lettertypen
  3. Adobe Asset Link
   1. Overzicht
   2. Gebruikersgroep maken
   3. Adobe Experience Manager Assets configureren
   4. Adobe Asset Link configureren en installeren
   5. Assets beheren
   6. Adobe Asset Link voor XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Adobe Acrobat Sign voor ondernemingen of teams instellen
   2. Adobe Acrobat Sign - teamfunctie Beheerder
   3. Adobe Acrobat Sign beheren in de Admin Console
  5. Creative Cloud voor ondernemingen - gratis lidmaatschap
   1. Overzicht
 8. Apps en updates distribueren
  1. Overzicht
   1. Apps en updates distribueren en leveren
   2. De distributie plannen
   3. Distributie voorbereiden
  2. Pakketten maken
   1. App-pakketten maken via de Admin Console
   2. Pakketten met gebruikerslicenties op naam maken
   3. Adobe-sjablonen voor pakketten
   4. Pakketten beheren
   5. Apparaatlicenties beheren
   6. Licenties op serienummer
  3. Pakketten aanpassen
   1. De Creative Cloud desktop-app aanpassen
   2. Extensies opnemen in uw pakket
  4. Pakketten distribueren 
   1. Pakketten distribueren
   2. Adobe-pakketten distribueren met Microsoft Intune
   3. Adobe-pakketten distribueren met SCCM
   4. Adobe-pakketten distribueren met ARD
   5. Producten in de map Exceptions installeren
   6. Creative Cloud-producten verwijderen
   7. Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition gebruiken
   8. Licentie-id's voor Adobe Creative Cloud
  5. Updates beheren
   1. Updates beheren voor klanten met Adobe voor ondernemingen en teams
   2. Updates distribueren
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Overzicht van AUSST
   2. De interne updateserver instellen
   3. De interne updateserver onderhouden
   4. Gangbare gebruiksscenario's voor AUSST   
   5. Problemen met de interne updateserver oplossen
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Adobe Remote Update Manager gebruiken
   2. Kanaal-id's voor gebruik met Adobe Remote Update Manager
   3. RUM-fouten oplossen
  8. Problemen oplossen
   1. Problemen bij het installeren en verwijderen van Creative Cloud-apps oplossen
   2. Controleren of een pakket is gedistribueerd naar clientcomputers
   3. Foutbericht 'Installatie is mislukt' van Creative Cloud-pakket
  9. Pakketten maken met Creative Cloud Packager (CC 2018 of oudere apps)
   1. Over Creative Cloud Packager
   2. Aanvullende informatie over Creative Cloud Packager
   3. Applicatiepakketten maken
   4. Pakketten maken met Creative Cloud Packager
   5. Pakketten met licenties op naam maken
   6. Pakketten met apparaatlicenties maken
   7. Een licentiepakket maken
   8. Pakketten met serienummerlicenties maken
   9. Packager automatiseren
   10. Pakketten maken met andere producten dan Creative Cloud-producten
   11. Configuraties bewerken en opslaan
   12. Landinstelling op systeemniveau instellen
 9. Uw account beheren
  1. Uw teamaccount beheren
   1. Overzicht
   2. Betalingsgegevens bijwerken
   3. Facturen beheren
   4. Contracteigenaar wijzigen
   5. Leverancier wijzigen
  2. Licenties toewijzen aan een teamgebruiker
  3. Producten en licenties toevoegen
  4. Verlengingen
   1. Teamlidmaatschap: verlenging
   2. Enterprise in VIP: verlengingen en naleving
  5. Automatische vervalfasen voor ETLA-contracten
  6. Wisselen van contracttype binnen een bestaande Adobe Admin Console
  7. Naleving van aankoopverzoek
  8. Value Incentive Plan (VIP) in China
  9. VIP Select Help
 10. Rapporten en logbestanden
  1. Controlelogbestand
  2. Toewijzingsrapporten
  3. Inhoudslogbestanden
 11. Hulp krijgen
  1. Contact met de Adobe-klantenservice
  2. Ondersteuningsopties voor teamaccounts
  3. Ondersteuningsopties voor ondernemingsaccounts
  4. Ondersteuningsopties voor Experience Cloud
Opmerking:

We werken organisaties (teams of ondernemingen) bij naar het opslagmodel voor ondernemingen om ondernemingsopslag en andere zakelijke functies voor Adobe ID-gebruikers mogelijk te maken.

U krijgt bericht wanneer uw organisatie staat ingepland voor de update. Na de update worden Adobe ID-gebruikers verplaatst naar ondernemingsopslag en beheert de organisatie rechtstreeks hun bedrijfsprofielen.

Veelgestelde vragen

Het doel van de assetmigratie is het verplaatsen van de inhoud van Enterprise-gebruikers vanuit hun bestaande Adobe ID-account dat aan hun bedrijf is toegewezen, naar hun nieuwe account voor ondernemingen. Dit proces kan worden gestart nadat de IT-beheerder het gebruikersaccount heeft gemigreerd van Adobe ID naar Enterprise ID/Federated ID.

De IT-beheerder van de organisatie/onderneming initieert de overdracht van de accountidentiteit. Vervolgens start de werknemer het daadwerkelijke migratieproces door Adobe toestemming te geven zijn of haar inhoud over te zetten.

Adobe kan de inhoud van je Adobe ID-account niet migreren zonder jouw toestemming om de volgende redenen.

 • Wanneer je je Adobe ID gebruikt, behoud jij de volledige controle over bestanden en gegevens die zijn gekoppeld aan je Adobe ID-account. Wanneer je een Enterprise ID of Federated ID gebruikt, is de onderneming eigenaar en beheerder van deze inhoud.
 • Je contract met Adobe als eindgebruiker van een Adobe ID-account vermeldt dat gebruikers volledige controle behouden over de bestanden en gegevens die zijn gekoppeld aan hun ID.
 • Volgens de Federal Stored Communications Act (de SCA), 18 U.S.C. Sections 2701-271 kan Adobe je inhoud ook niet zonder jouw toestemming verplaatsen.

Tijdens de assetmigratie wordt alle ondersteunde inhoud vanuit je bestaande Adobe ID-account dat aan je bedrijf is toegewezen, verplaatst naar je nieuwe account voor ondernemingen.

Als je de persoonlijke inhoud niet wilt migreren, moet je de inhoud van je bestaande Adobe ID-account verwijderen voordat je het migratieproces start. Je kunt je persoonlijke inhoud handmatig downloaden/verplaatsen naar je desktop. Wanneer de migratie is voltooid, wordt je oude Adobe ID-account dat aan je bedrijf is toegewezen, geconverteerd naar een gratis, nieuw en persoonlijk Adobe ID-account. Je kunt je gedownloade inhoud handmatig overbrengen naar dit nieuwe persoonlijke Adobe ID-account.

Alle ondersteunde inhoud in je oude Adobe ID-account wordt overgedragen naar je nieuwe account voor ondernemingen. Dit is een alles-of-niets-proces. Gebruikers kunnen niet kiezen welke gegevensbestanden/inhoud ze willen overzetten.

Inhoud die wordt overgezet

 • Adobe Acrobat Sign
 • Adobe Express-creaties
 • Gepubliceerd met Adobe Express
 • Adobe XD-prototypen
 • Behance/Portfolio
 • Applicatievoorkeuren
 • Clouddocumenten
 • Opmerkingen
 • Creative Cloud Libraries
 • Bestanden (Creative Cloud en Document Cloud)
 • Mappen
 • Bibliotheekgegevens
 • Mobiele creaties (DCX)
 • Gedeelde koppelingen
 • Versies

Inhoud die niet wordt overgezet

 • Activiteitenfeed
 • Adobe Anywhere
 • Adobe Color
 • Adobe Stock
 • Adobe Story
 • Adobe Fonts
 • Fill & Sign-gebruikersprofielgegevens
 • Lightroom
 • Video's gepubliceerd via mobiele apps

Opmerking: de inhoud die niet is overgezet, is nog steeds beschikbaar via je Adobe ID-account.

Zie Een back-up maken van een catalogus om een back-up te maken van catalogi die zijn gemaakt met behulp van Lightroom Classic CC.

Voor Lightroom CC kun je een lokale back-up maken door Alle originele afbeeldingen op de opgegeven locatie opslaan in te schakelen in de lokale opslagomgeving. Zie Voorkeuren instellen voor meer informatie.

Nadat je IT-beheerder je account heeft overgezet van Adobe ID naar Enterprise ID/Federated ID, moet je de inhoud handmatig overzetten in de onderstaande gevallen.

 • Er is geen Creative Cloud-opslag of Document Cloud-opslag gekoppeld aan de lidmaatschappen die door je bedrijfsbeheerder aan je zijn toegewezen. Als je inhoud automatisch wilt migreren, moet je toegang hebben tot beide.
 • Het land dat aan je nieuwe ondernemingsaccount is gekoppeld, bevindt zich niet in dezelfde regio als het land dat aan je vorige Adobe ID-account was gekoppeld.

Nee, je inhoud kan niet worden gemigreerd tussen verschillende regio's. Als je inhoud zich in de V.S. bevindt, blijft de inhoud daar. Inhoud overzetten (verplaatsen of kopiëren) tussen regio's wordt niet ondersteund. Je kunt de inhoud wel handmatig overzetten naar je nieuwe ondernemingsaccount. Zie Assets overzetten.

Het volledige migratieproces duurt minder dan vijf minuten, waarna je toegang hebt tot je nieuwe ondernemingsaccount. Als je echter veel dingen hebt gedeeld, is het mogelijk dat je niet direct al je koppelingen, bladwijzers, uitnodigingen en samenwerkingsprojecten ziet. Nadat je je bij je nieuwe account voor ondernemingen hebt aangemeld, neemt dit proces enkele minuten in beslag.

Nadat het proces is voltooid, ziet het nieuwe Enterprise ID-/Federated ID-account er precies hetzelfde uit als je oorspronkelijke Adobe ID-account. Je oorspronkelijke Adobe ID-account is nu leeg en wordt geconverteerd naar een persoonlijk Adobe ID-account.

Nee, deze pagina wordt niet meer weergegeven wanneer je je aanmeldt bij je Adobe ID-account.

Je kunt de Stock-aankopen niet overzetten vanwege de licentieverschillen tussen individuele en zakelijke Stock-overeenkomsten. Je kunt de Stock-items terugkopen onder de voorwaarden van je ondernemingsaccount.

Nadat de inhoud is overgezet, migreert de service voor bestandsdeling de verzonden bestanden. Alle openstaande koppelingen en verzonden bestanden worden ook gekoppeld aan het nieuwe ondernemingsaccount. Tijdens de migratie van de service voor bestandsdeling hebben gebruikers tijdelijk geen toegang tot bestanden die via de service zijn verzonden. Nadat de migratie is voltooid, werken alle openstaande koppelingen en worden alle verzonden bestanden weergegeven in het nieuwe ondernemingsaccount.

 • Je kunt het besluit om je aan te melden bij je nieuwe account voor ondernemingen uitstellen en je zo vaak je maar wilt aanmelden bij je Adobe ID-account om alle persoonlijke inhoud te analyseren, opslaan, synchroniseren en verwijderen.
 • Als je je aanmeldt bij je Enterprise-account, maar voorlopig nog geen toestemming wilt verlenen, klik je op Terug naar aanmelden. Vervolgens meld je je aan bij je Adobe ID-account. 
 • Als je je echter aanmeldt bij je Enterprise-account en klikt op Nee, ik wil mijn inhoud later handmatig verplaatsen, kun je het geautomatiseerde migratieproces niet meer opnieuw starten. Zie Assets overzetten als je de inhoud handmatig wilt overzetten naar je nieuwe ondernemingsaccount.

Het wordt afgeraden inhoud toe te voegen aan het nieuwe ondernemingsaccount voordat de assetmigratie is voltooid. Als er echter toch inhoud aanwezig is in het ondernemingsaccount, gaat deze verloren als je toestemming geeft voor de assetmigratie. Als deze inhoud belangrijk is, moet je deze op je desktop opslaan en vervolgens handmatig naar je ondernemingsaccount verplaatsten nadat de migratie is voltooid.

Het wordt aanbevolen de assetmigratie niet tegelijk vanaf meerdere apparaten te starten. Wanneer je probeert je aan te melden vanaf meerdere apparaten of apps, geven ze alle de toestemmingspagina voor de assetmigratie weer als je nog geen actie hebt ondernomen op een van de toestemmingspagina's.

Als je eenmaal een migratieoptie (Ja/Nee) hebt geselecteerd op een van de toestemmingspagina's, wordt je eerste keuze door het systeem vastgelegd en wordt het migratieproces dienovereenkomstig gestart. Als het migratieproces al wordt uitgevoerd en je probeert het vanaf een ander apparaat of app nogmaals te starten, wordt het bericht Tijdelijk niet beschikbaar weergegeven.

Zodra je de assetmigratie start op een (primair) apparaat, word je automatisch afgemeld bij je Adobe ID-account op alle andere (secundaire) apparaten totdat de migratie is voltooid. Nadat de migratie is voltooid, word je automatisch aangemeld bij je nieuwe ondernemingsaccount op je primaire apparaat. Meld je weer aan bij je nieuwe ondernemingsaccount op alle secundaire apparaten.

Als je je persoonlijke Adobe ID-account wilt claimen of beheren moet je de bijbehorende gebruikersnaam en het wachtwoord wijzigen. Daarna ontvang je geen openstaande uitnodigingen meer in je persoonlijke Adobe ID-account.

Als het actieve venster vastloopt nadat je toestemming hebt gegeven, sluit je het venster/de app en probeer je je opnieuw aan te melden bij je nieuwe Enterprise ID-/Federated ID-account om het migratieproces opnieuw te starten. Als zich nog steeds fouten voordoen, neem je voor ondersteuning contact op met de IT-beheerder van je organisatie.

Als dit foutbericht wordt weergegeven voordat het migratieproces is voltooid, klik je op Annuleren en terug naar aanmelden. Meld je dan opnieuw aan bij je Enterprise ID/Federated ID-account.

 • Wanneer de toestemmingspagina voor de migratie wordt weergegeven, start je het migratieproces opnieuw.
 • Nadat je bent aangemeld bij je account, controleer je of de inhoud is gemigreerd: Creative Cloud-bestandenDocument Cloud-bestanden.
 • Als zich fouten voordoen, neem je voor ondersteuning contact op met de IT-beheerder van je organisatie.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?