Handboek Annuleren

Pakketten met gebruikerslicenties op naam maken

 1. Adobe voor ondernemingen en teams: Beheerdershandleiding
 2. Uw distributie plannen
  1. Basisconcepten
   1. Licentieverlening
   2. Identiteit
   3. Gebruikersbeheer
   4. App-distributie
   5. Overzicht van de Admin Console
   6. Beheerdersrollen
  2. Distributiehandleidingen
   1. Distributiehandleiding voor gebruikerslicenties op naam
   2. Distributiehandleiding voor SDL
   3. Adobe Acrobat distribueren 
  3. Creative Cloud voor het onderwijs distribueren
   1. Distributiehandleiding
   2. Adobe-apps goedkeuren in de Google-beheerdersconsole
   3. Adobe Express inschakelen in Google Classroom
   4. Integratie met Canvas LMS
   5. Integratie met Blackboard Learn
   6. SSO configureren voor schoolportals en LMS'en
   7. Adobe Express distribueren via app-licenties van Google
   8. Gebruikers toevoegen via lijstsynchronisatie
   9. Veelgestelde vragen over Kivuto
   10. Geschiktheidsrichtlijnen voor instellingen voor basis- en voortgezet onderwijs
 3. Uw organisatie instellen
  1. Identiteitstypen | Overzicht
  2. Identiteit instellen | Overzicht
  3. Een organisatie instellen met Enterprise ID's
  4. Azure AD-federatie en synchronisatie instellen
   1. SSO met Microsoft instellen via Azure OIDC
   2. Azure Sync toevoegen aan uw directory
   3. Synchronisatie van rollen voor het onderwijs
   4. Veelgestelde vragen over Azure Connector
  5. Google-federatie en -synchronisatie instellen
   1. SSO met Google-federatie instellen
   2. Google Sync toevoegen aan uw directory
   3. Veelgestelde vragen over Google-federatie
  6. Een organisatie instellen met Microsoft ADFS
  7. Een organisatie instellen voor schoolportals en LMS'en
  8. Een organisatie instellen met andere identiteitsproviders
   1. Een directory maken
   2. Het eigendom van een domein verifiëren
   3. Domeinen toevoegen aan directory's
  9. Veelgestelde vragen over en problemen oplossen met SSO
   1. Veelgestelde vragen over SSO
   2. Problemen met SSO oplossen
   3. Veelgestelde vragen uit het onderwijs
 4. De configuratie van uw organisatie beheren
  1. Bestaande domeinen en directory's beheren
  2. Automatisch accounts maken inschakelen
  3. Een organisatie instellen via vertrouwde directory's
  4. Migreren naar een nieuwe verificatieprovider 
  5. Instellingen voor assets
  6. Verificatie-instellingen
  7. Contactpersonen voor privacy en beveiliging
  8. Console-instellingen
  9. Versleuteling beheren  
 5. Gebruikers beheren
  1. Overzicht
  2. Beheerdersrollen
  3. Technieken voor gebruikersbeheer
   1. Gebruikers afzonderlijk beheren   
   2. Meerdere gebruikers beheren (bulkgewijs via CSV)
   3. Tool voor gebruikerssynchronisatie (UST)
   4. Microsoft Azure Sync
   5. Synchronisatie via Google-federatie
  4. Identiteitstype van een gebruiker wijzigen
  5. Gebruikersgroepen beheren
  6. Directorygebruikers beheren
  7. Ontwikkelaars beheren
  8. Bestaande gebruikers migreren naar de Adobe Admin Console
  9. Gebruikersbeheer migreren naar de Adobe Admin Console
 6. Producten en rechten beheren
  1. Producten en productprofielen beheren
   1. Producten beheren
   2. Productprofielen voor ondernemingsgebruikers beheren
   3. Regels voor automatische toewijzing beheren
   4. Productverzoeken beoordelen
   5. Beleid voor selfservice beheren
   6. App-integraties beheren
   7. Productmachtigingen beheren in de Admin Console  
   8. Services voor een productprofiel in- of uitschakelen
   9. Losse apps | Creative Cloud voor ondernemingen
   10. Optionele services
  2. Licenties voor gedeelde apparaten beheren
   1. Nieuwe functies
   2. Distributiehandleiding
   3. Pakketten maken
   4. Licenties terughalen
   5. Profielen beheren
   6. Licensing Toolkit
   7. Veelgestelde vragen over licenties voor gedeelde apparaten
 7. Opslag en assets beheren
  1. Opslag
   1. Opslagruimte voor ondernemingen beheren
   2. Adobe Creative Cloud: update in de toewijzing van opslagruimte
   3. Adobe-opslag beheren
  2. Assets migreren
   1. Geautomatiseerde migratie van assets
   2. Veelgestelde vragen over geautomatiseerde migratie van assets  
   3. Overgedragen assets beheren
  3. Assets van een gebruiker terughalen
  4. Migratie van studentassets | Alleen onderwijs
   1. Automatische migratie van studentassets
   2. Assets migreren
 8. Services beheren
  1. Adobe Stock
   1. Pakketten met Adobe Stock-tegoeden voor teams
   2. Adobe Stock voor ondernemingen
   3. Adobe Stock voor ondernemingen gebruiken
   4. Goedkeuring van Adobe Stock-licenties
  2. Eigen lettertypen
  3. Adobe Asset Link
   1. Overzicht
   2. Gebruikersgroep maken
   3. Adobe Experience Manager Assets configureren
   4. Adobe Asset Link configureren en installeren
   5. Assets beheren
   6. Adobe Asset Link voor XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Adobe Acrobat Sign voor ondernemingen of teams instellen
   2. Adobe Acrobat Sign - teamfunctie Beheerder
   3. Adobe Acrobat Sign beheren in de Admin Console
  5. Creative Cloud voor ondernemingen - gratis lidmaatschap
   1. Overzicht
 9. Apps en updates distribueren
  1. Overzicht
   1. Apps en updates distribueren en leveren
   2. De distributie plannen
   3. Distributie voorbereiden
  2. Pakketten maken
   1. App-pakketten maken via de Admin Console
   2. Pakketten met gebruikerslicenties op naam maken
   3. Adobe-sjablonen voor pakketten
   4. Pakketten beheren
   5. Apparaatlicenties beheren
   6. Licenties op serienummer
  3. Pakketten aanpassen
   1. De Creative Cloud desktop-app aanpassen
   2. Extensies opnemen in uw pakket
  4. Pakketten distribueren 
   1. Pakketten distribueren
   2. Adobe-pakketten distribueren met Microsoft Intune
   3. Adobe-pakketten distribueren met SCCM
   4. Adobe-pakketten distribueren met ARD
   5. Producten in de map Exceptions installeren
   6. Creative Cloud-producten verwijderen
   7. Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition gebruiken
   8. Licentie-id's voor Adobe Creative Cloud
  5. Updates beheren
   1. Updates beheren voor klanten met Adobe voor ondernemingen en teams
   2. Updates distribueren
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Overzicht van AUSST
   2. De interne updateserver instellen
   3. De interne updateserver onderhouden
   4. Gangbare gebruiksscenario's voor AUSST   
   5. Problemen met de interne updateserver oplossen
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Adobe Remote Update Manager gebruiken
   2. RUM-fouten oplossen
  8. Problemen oplossen
   1. Problemen bij het installeren en verwijderen van Creative Cloud-apps oplossen
   2. Controleren of een pakket is gedistribueerd naar clientcomputers
   3. Foutbericht 'Installatie is mislukt' van Creative Cloud-pakket
  9. Pakketten maken met Creative Cloud Packager (CC 2018 of oudere apps)
   1. Over Creative Cloud Packager
   2. Aanvullende informatie over Creative Cloud Packager
   3. Applicatiepakketten maken
   4. Pakketten maken met Creative Cloud Packager
   5. Pakketten met licenties op naam maken
   6. Pakketten met apparaatlicenties maken
   7. Een licentiepakket maken
   8. Pakketten met serienummerlicenties maken
   9. Packager automatiseren
   10. Pakketten maken met andere producten dan Creative Cloud-producten
   11. Configuraties bewerken en opslaan
   12. Landinstelling op systeemniveau instellen
 10. Uw account beheren
  1. Uw teamaccount beheren
   1. Overzicht
   2. Betalingsgegevens bijwerken
   3. Facturen beheren
   4. Contracteigenaar wijzigen
   5. Leverancier wijzigen
  2. Licenties toewijzen aan een teamgebruiker
  3. Producten en licenties toevoegen
  4. Verlengingen
   1. Teamlidmaatschap: verlenging
   2. Enterprise in VIP: verlengingen en naleving
  5. Automatische vervalfasen voor ETLA-contracten
  6. Wisselen van contracttype binnen een bestaande Adobe Admin Console
  7. Naleving van aankoopverzoek
  8. Value Incentive Plan (VIP) in China
  9. VIP Select Help
 11. Rapporten en logbestanden
  1. Controlelogbestand
  2. Toewijzingsrapporten
  3. Inhoudslogbestanden
 12. Hulp krijgen
  1. Contact met de Adobe-klantenservice
  2. Ondersteuningsopties voor teamaccounts
  3. Ondersteuningsopties voor ondernemingsaccounts
  4. Ondersteuningsopties voor Experience Cloud

Met versie 5.10 van de Creative Cloud desktop-app is de ondersteuning van Creative Cloud desktop-versies bijgewerkt. Bekijk de nieuwe ondersteuningsmatrix voor details.

Inleiding

Gebruikerslicenties op naam is de standaard licentiemethode en de populairste manier om Adobe Creative Cloud- en Document Cloud-producten te distribueren en te gebruiken. Dit is bedoeld voor scenario's waarin apparaten zijn verbonden met een netwerk en app-licenties worden beheerd op basis van de behoeften van individuele gebruikers. Met gebruikerslicenties op naam kunt u eindgebruikers de volledige functionaliteit van de software en services bieden. Gebruikers hebben toegang tot alle beschikbare apps en services op basis van de rechten van uw organisatie.

Lees meer over de verschillende opties voor het distribueren en leveren van apps en updates aan uw eindgebruikers.

Acrobat Classic kan nu worden opgenomen in pakketten met gebruikerslicenties op naam. Zo krijgen klanten een stabiele Acrobat-versie die de mogelijkheid biedt om functie-updates te beperken terwijl ze wel beveiligings- en platformverbeteringen ontvangen. Zie Licentiemethoden voor Document Cloud-producten voor meer informatie.

Selfservicepakketten

U kunt toestaan dat uw gebruikers, net als miljoenen andere Adobe-gebruikers, applicaties en updates zelf installeren via de Creative Cloud desktop-app. Zo vermindert u de belasting van de IT-afdeling en zorgt u ervoor dat gebruikers toegang hebben tot alle hulpmiddelen ze nodig hebben en updates krijgen wanneer deze worden uitgebracht.

Als u selfservice wilt inschakelen, zelfs als uw eindgebruikers geen beheerdersrechten hebben, kunt u het volgende doen:

 • Een selfservicepakket maken.
 • Een beheerd pakket maken waarbij verhoogde bevoegdheden zijn ingeschakeld.
 • Een pakket maken op basis van een Adobe-sjabloon waarbij verhoogde bevoegdheden zijn ingeschakeld.

Gebruik dit pakket als u uw gebruikers de volledige controle wilt geven over de Adobe-applicaties en -updates die ze kunnen downloaden en installeren. Als uw gebruikers geen beheerdersreferenties hebben om applicaties en updates te beheren, kunt u een selfservicepakket voor hen maken.

Opmerking:

Met de Creative Cloud desktop-app kunnen uw eindgebruikers alleen de twee meest recente hoofdversies van Creative Cloud-apps installeren. Voor eindgebruikers die oudere versies nodig hebben, moet u beheerde pakketten maken en distribueren.

 1. Meld u aan bij de Admin Console en ga naar Pakketten > Pakketten.

 2. Klik op Een pakket maken.

 3. Kies Selfservicepakket en klik op Volgende.

  Selfservicepakket

 4. Voer een pakketnaam in en selecteer de gewenste opties:

  • Kies een platform: Kies het besturingssysteem en de processorondersteuning uit de volgende:
   • macOS (universeel)
   • macOS (Intel)
   • macOS (Apple Silicon)
   • Windows (64-bits)
   • Windows (32-bits)
   • Windows (ARM)
  Opmerking:

  Een pakket dat is gemaakt voor het ene besturingssysteem en type architectuur, kan niet naar een ander soort systeem worden gedistribueerd.

  • U moet afzonderlijke pakketten maken voor apparaten met Windows 64-bits, Windows 32-bits en Windows ARM.
  • U moet afzonderlijke pakketten maken voor apparaten met macOS (Intel) en macOS (Apple Silicon). U kunt ook een pakket voor macOS (universeel) maken en dit gebruiken om apps te installeren op zowel macOS (Intel) als macOS (Apple Silicon).

   

  Opmerking:

  Als u voor een macOS-platform kiest, kunt u losse pakketten maken. Deze optie is standaard geselecteerd. Zie Losse pakketten maken voor meer informatie.

  Taal: Selecteer de taal waarin u het pakket wilt maken.

  Landinstelling besturingssysteem gebruiken: Hiermee kunt u een pakket maken dat wordt gedistribueerd in de taal van het besturingssysteem van de clientcomputer. In dat geval is de taal van het besturingssysteem standaard de alternatieve taal waarin het pakket wordt gedistribueerd.

  (Momenteel niet beschikbaar voor apparaten met Windows ARM) Een map voor extensies maken en het opdrachtregelhulpprogramma Extension Manager opnemen: Hiermee kunt u een submap in de pakketmap maken. In de submap kunt u extensies toevoegen die u met het pakket wilt installeren. Zie Extensies in pakketten beheren voor meer informatie.

  Omleiden naar interne updateserver: Hiermee kunt u alle updates voor dit pakket omleiden naar een interne updateserver. De gegevens van de interne server worden opgegeven in een override-XML-bestand op het tabblad Pakketten > Voorkeuren van de Admin Console. Voor meer informatie raadpleegt u de sectie Voorkeuren in App-pakketten maken via de Admin Console.

  Installatie van Beta-apps inschakelen: Hiermee staat u toe dat eindgebruikers Beta-apps installeren en bijwerken via de Creative Cloud desktop-app. Dit betekent dat eindgebruikers naar de Creative Cloud desktop-app kunnen gaan en deze apps kunnen installeren of bijwerken. Meer informatie.

 5. (Geldt alleen voor pakketten voor het macOS-platform

 6. Klik op Pakket maken.

  De pagina Pakketten wordt weergegeven. U kunt de voortgang van de samenstelling controleren in de lijst met pakketten.

  Er wordt een bericht weergegeven nadat het proces is voltooid. Als het pakket correct is gemaakt, wordt in het bericht ook aangegeven hoe lang het pakket kan worden gedownload via de Admin Console.

  Als u wilt kijken hoe lang u de huidige pakketten in het detailvenster nog kunt downloaden, klikt u op de rij met het pakket.

 7. Kies in het dialoogvenster Opslaan als een locatie op uw computer om het pakket op te slaan.

 8. Klik op Downloaden voor het vereiste pakket om het pakket te downloaden en te distribueren.

Let op

Als het pakket dat u hebt gemaakt, een of meer ingetrokken apps bevat, wordt de status weergegeven als Ingetrokken. U kunt dit pakket ook niet downloaden.

Ingetrokken pakket

Het gedownloade pakketbestand heeft de .zip-indeling.

Als u dubbelklikt om het pakketbestand uit te pakken, kan in macOS 10.14 en eerdere versies de foutmelding ...kan niet worden uitgepakt worden weergegeven.

Dit komt omdat het archiveringshulpprogramma van macOS grote bestanden die zijn gecomprimeerd met de modus Zip64 niet kan uitpakken.

Fout 1 - Bewerking niet toegestaan

Om het bestand uit te pakken, opent u de terminal in de map waarin u het bestand hebt gedownload en voert u de opdracht unzip uit:

unzip <bestandsnaam>.zip

Packageinfo.txt

Het pakket dat u downloadt, bevat het bestand Packageinfo.txt. Dit bestand bevat de volgende informatie over dat pakket:

 • Pakketnaam
 • Pakkettype: selfservice of beheerd
 • Platform
 • Taalinstelling
 • Versie van Creative Cloud desktop-app
 • Pakketconfiguraties
  • Remote Update Manager: ingeschakeld of uitgeschakeld
  • Deelvenster Apps: ingeschakeld of uitgeschakeld
  • Beta-apps downloaden: ingeschakeld of uitgeschakeld
  • Verificatie via browser: ingeschakeld of uitgeschakeld
  • Deelvenster Bestanden: ingeschakeld of uitgeschakeld
  • Deelvenster Markplaats: ingeschakeld of uitgeschakeld
  • Landinstelling besturingssysteem gebruiken: ingeschakeld of uitgeschakeld

Het bestand PackageInfo.txt is alleen bedoeld ter informatie.

Beheerde pakketten

Met beheerde pakketten kunt u bepalen wat er wordt gedistribueerd en wanneer updates worden uitgevoerd. U kunt pakketten maken die de nieuwste of gearchiveerde versies van Adobe-producten bevatten. U kunt deze pakketten vervolgens distribueren naar de computers van de gebruikers in uw organisatie. U kunt zelfs een stille en aangepaste distributie uitvoeren als er tijdens de installatie geen invoer van de gebruikers is vereist.

Als u beheerde pakketten wilt gebruiken, kunt u:

 • Een beheerd pakket maken waarbij verhoogde bevoegdheden zijn ingeschakeld.
 • Vooraf geconfigureerde pakketten maken met behulp van Adobe-sjablonen.
 • Maak aangepaste pakketten die een of meer van de volgende onderdelen bevatten:
  • Adobe-apps en -services
  • Configuratie-opties
  • Marketplace-plug-ins

Gebruik dit pakket als u meer controle wilt over de Adobe-applicaties en -updates die uw gebruikers kunnen installeren.

Opmerking:

Als u pakketten wilt maken die producten bevatten die geen deel uitmaken van Creative Cloud of Document Cloud, zoals Adobe Captivate en Adobe Presenter, kunt u de beschikbare Adobe-sjablonen aanpassen. U kunt de volgende procedure niet gebruiken.

 1. Meld u aan bij de Admin Console en ga naar Pakketten > Pakketten.

 2. Klik op Een pakket maken.

 3. Kies Beheerd pakket en klik op Volgende.

  Beheerd pakket

 4. Selecteer de gewenste opties in het scherm Configureren:

  • Kies een platform: Kies het besturingssysteem en de processorondersteuning uit de volgende:
   • macOS (universeel)
   • macOS (Intel)
   • macOS (Apple Silicon)
   • Windows (64-bits)
   • Windows (32-bits)
   • Windows (ARM)
  Opmerking:

  Een pakket dat is gemaakt voor het ene besturingssysteem en type architectuur, kan niet naar een ander soort systeem worden gedistribueerd.

  • U moet afzonderlijke pakketten maken voor apparaten met Windows 64-bits, Windows 32-bits en Windows ARM.
  • U moet afzonderlijke pakketten maken voor apparaten met macOS (Intel) en macOS (Apple Silicon). U kunt ook een pakket voor macOS (universeel) maken en dit gebruiken om apps te installeren op zowel macOS (Intel) als macOS (Apple Silicon).

   

  • Taal: Selecteer de taal waarin u het pakket wilt maken.
  • Landinstelling besturingssysteem gebruiken: Selecteer deze optie als u een pakket wilt maken dat wordt gedistribueerd in de taal van het besturingssysteem van de clientcomputer. De taal van het besturingssysteem is de alternatieve standaardtaal waarin het pakket wordt gedistribueerd.
 5. Klik op Volgende.

 6. Klik in het scherm Apps kiezen op naast de applicaties die u in het pakket wilt opnemen en klik daarna op Volgende.

  Klik op Volgende in deze stap als u een licht pakket (zonder Adobe-apps) wilt maken dat een of beide van de volgende onderdelen bevat:

  • Configuratie-opties
  • Marketplace-plug-ins
  Applicaties kiezen

  Opmerking:

  Als u een applicatie waarvoor speciale systeemvereisten gelden, distribueert naar een computer die niet wordt ondersteund, mislukt de installatie. Raadpleeg zo nodig de systeemvereisten voor de applicatie die u installeert.

  U kunt de lijst met beschikbare applicaties desgewenst filteren.

  Nieuwste versies: Bekijk de nieuwste versie van alle beschikbare applicaties.

  Versies met langdurige ondersteuning: Bekijk versies met langdurige ondersteuning van Adobe.

  Beta-apps: beschikbare Beta-apps weergeven. Meer informatie.

  Oudere versies: een lijst met vorige versies van de apps weergeven. Versies weergeven die geen beveiligings- of functie-updates ontvangen.

  Beschikbare applicaties filteren

  U kunt de lijst met beschikbare applicaties desgewenst filteren.

  Nieuwste versies: Bekijk de nieuwste versie van alle beschikbare applicaties.

  Versies met langdurige ondersteuning: Bekijk versies met langdurige ondersteuning van Adobe. Raadpleeg het ondersteuningsbeleid van Creative Cloud om te kijken welke versies worden ondersteund voor uw Creative Cloud-lidmaatschap.

  Beta-apps: beschikbare Beta-apps weergeven. Meer informatie.

  Oudere versies: een lijst met vorige versies van de apps weergeven. Versies weergeven die geen beveiligings- of functie-updates ontvangen.

  Beschikbare applicaties filteren

  Add-ons voor apps: Bepaalde Adobe-apps worden geleverd met add-ons. Als u een app toevoegt die een of meer add-ons bevat, hebt u de mogelijkheid om de add-ons op te nemen in het pakket dat u maakt. Add-ons worden standaard niet opgenomen in het pakket.

  Add-ons voor apps

 7. (Momenteel niet beschikbaar voor apparaten met Windows ARM) Zoek en selecteer de plug-ins die u in het pakket wilt opnemen in het scherm Plug-ins kiezen en klik op Volgende​.

  Schakel het selectievakje Alleen compatibele plug-ins weergeven in als u alleen plug-ins wilt weergeven die compatibel zijn met de apps in het pakket. Dit filter wordt niet weergegeven als uw pakket alleen de Creative Cloud desktop-app bevat.

  Klik op Geselecteerde plug-ins om de lijst met geselecteerde plug-ins te bekijken.

  Opmerking:

  Voor de plug-ins die u in het pakket opneemt, hoeft de ondersteunende applicatie niet noodzakelijkerwijs deel uit te maken van hetzelfde pakket. U kunt plug-ins en extensies toevoegen voor apps die eerder op de computers van uw gebruikers zijn geïnstalleerd. Als een computer de beoogde applicatie voor een plug-in niet bevat, wordt de plug-in niet op de computer geïnstalleerd.

  Plug-ins kiezen

 8. Kies de gewenste opties in het scherm Opties en selecteer Volgende.

  Als u geen apps hebt geselecteerd en een of meer plug-ins hebt geselecteerd, hebt u de volgende opties:

  • Maak een pakket met alleen plug-ins door Configuratie-opties uit te schakelen.
  • Maak een pakket met plug-ins en de configuratie door Configuratie-opties in te schakelen.

  Als u een pakket met alleen de configuratie wilt maken, dient u geen apps of plug-ins te selecteren. In dit geval is de optie Configuratie-opties niet beschikbaar en is het scherm Configuratie-opties zichtbaar.

  Creative Cloud desktop-opties:

  • Selfservice-installatie inschakelen: Hiermee staat u toe dat gebruikers applicaties installeren en bijwerken via het deelvenster Apps in de Creative Cloud desktop-app. Meer informatie.
  • Toestaan dat niet-beheerders apps bijwerken en installeren: Hiermee staat u toe dat eindgebruikers die geen beheerdersrechten hebben, via selfservice hun eigen applicaties en updates installeren en beheren. Meer informatie.
  • Automatische updates uitschakelen voor eindgebruikers: Zorgt ervoor dat eindgebruikers hun applicaties niet automatisch kunnen bijwerken via de Creative Cloud desktop-app. Meer informatie.
  • Selfservice-installatie voor plug-ins inschakelen: Hiermee staat u toe dat eindgebruikers plug-ins installeren en bijwerken via het tabblad Marktplaats in de Creative Cloud desktop-app. Als deze optie is uitgeschakeld, kunnen gebruikers niet bladeren door plug-ins en deze niet zelf installeren via de Creative Cloud desktop-app. Telkens wanneer u deze optie in- of uitschakelt, moeten gebruikers stoppen en opnieuw starten. Ze kunnen zich ook afmelden en weer aanmelden bij de Creative Cloud desktop-app om de wijzigingen door te voeren. Meer informatie.
  • Bestandssynchronisatie uitschakelen: Hiermee onderdrukt u de automatische synchronisatie van bestanden op clientsystemen. Dit is handig wanneer u pakketten installeert in een testomgeving waarin u de synchronisatie van bestanden wilt onderdrukken. Lees meer over het uitschakelen van bestandssynchronisatie. Deze optie is alleen beschikbaar voor Creative Cloud-abonnees in commerciële en onderwijsorganisaties. De optie is niet beschikbaar voor abonnees bij overheidsorganisaties.
  • Aanmelding via browser inschakelen: Standaard moeten gebruikers zich aanmelden via de Creative Cloud desktop-app. Kies deze optie als u gebruikers wilt omleiden, zodat ze zich via de browser kunnen aanmelden. Meer informatie.
  • Installatie van Beta-apps inschakelen: Hiermee staat u toe dat eindgebruikers Beta-apps installeren en bijwerken via de Creative Cloud desktop-app. Dit betekent dat eindgebruikers naar de Creative Cloud desktop-app kunnen gaan en deze apps kunnen installeren of bijwerken. Meer informatie.
  • Pakket installeren in aangepaste installatiemap: Hiermee kunt u de apps in dit pakket installeren in een aangepaste installatiemap. De map wordt opgegeven op het tabblad Pakketten > Voorkeuren in de Admin Console. Lees meer over het instellen van de voorkeuren.

  Lees meer over andere aanpassingsopties in Creative Cloud-app en services | Aanpassingen.

  Beheeropties:

  • Remote Update Manager inschakelen: Hiermee schakelt u het gebruik van Remote Update Manager in. Met Adobe Remote Update Manager kunt u het updateprogramma op afstand als beheerder uitvoeren op de clientcomputer. Meer informatie.
  • Omleiden naar interne updateserver: Hiermee kunt u alle updates voor dit pakket omleiden naar een interne updateserver. De gegevens van de interne server worden opgegeven in een override-XML-bestand op het tabblad Pakketten > Voorkeuren van de Admin Console. Lees meer over het instellen van Voorkeuren.
  • (Momenteel niet beschikbaar voor apparaten met Windows ARM of macOS (Apple Silicon))​ Een map voor extensies maken en het opdrachtregelprogramma UPIA opnemen: Deze optie is ingeschakeld als het pakket plug-ins bevat. De optie maakt een submap in de pakketmap voor extensies die met het pakket kunnen worden geïnstalleerd. Zie Extensies in pakketten beheren voor meer informatie.
  • Pakket installeren in aangepaste installatiemap: Hiermee kunt u de apps in dit pakket installeren in een aangepaste installatiemap. De map wordt opgegeven op het tabblad Pakketten > Voorkeuren in de Admin Console. Lees meer over het instellen van de voorkeuren.
 9. Geef de volgende gegevens op in het scherm Voltooien:

  Pakketnaam: Voer de naam van het pakket in.

  Los pakket maken: Als u een macOS-platform hebt gekozen, hebt u de optie om losse pakketten te maken. Deze optie is standaard geselecteerd. Zie Losse pakketten maken voor meer informatie.

  Controleer de opgenomen applicaties en de configuratie voor dit pakket voordat u het pakket samenstelt.

  Klik op Pakket maken.

U keert terug naar de lijst met pakketten wanneer het maken van het pakket begint.

Als het pakket is gemaakt, wordt u gevraagd het pakket te downloaden.

Ook is de koppeling Downloaden beschikbaar in de kolom Acties in de rij met het desbetreffende pakket. U kunt het pakket dus later downloaden. 

Een pakket is maximaal drie dagen beschikbaar in de Admin Console. Als u wilt kijken hoelang u een pakket nog kunt downloaden, klikt u op  rechts naast de naam van het pakket.

Let op

Als het pakket dat u hebt gemaakt, een of meer apps bevat die zijn teruggedraaid vanwege een fout of probleem dat moet worden opgelost, wordt dit pakket weergegeven als Ingetrokken. U kunt dit pakket niet downloaden.

Als u eerder een pakket hebt gedownload dat een ingetrokken app bevat, dient u het niet te distribueren. U moet een nieuw pakket maken en distribueren met een niet-ingetrokken versie van de app.

Beschadigd pakket

Het gedownloade pakketbestand heeft de .zip-indeling.

Als u dubbelklikt om het pakketbestand uit te pakken, kan in macOS 10.14 en eerdere versies de foutmelding ...kan niet worden uitgepakt worden weergegeven.

Dit komt omdat het archiveringshulpprogramma van macOS grote bestanden die zijn gecomprimeerd met de modus Zip64 niet kan uitpakken.

Fout 1 - Bewerking niet toegestaan

Om het bestand uit te pakken, opent u de terminal in de map waarin u het bestand hebt gedownload en voert u de opdracht unzip uit:

unzip <bestandsnaam>.zip

Packageinfo.txt

Het pakket dat u downloadt, bevat het bestand Packageinfo.txt. Dit bestand bevat de volgende informatie over dat pakket:

 • Pakketnaam
 • Pakkettype: selfservice of beheerd
 • Platform
 • Taalinstelling
 • Versie van Creative Cloud desktop-app
 • Pakketconfiguraties
  • Remote Update Manager: ingeschakeld of uitgeschakeld
  • Deelvenster Apps: ingeschakeld of uitgeschakeld
  • Beta-apps downloaden: ingeschakeld of uitgeschakeld
  • Verificatie via browser: ingeschakeld of uitgeschakeld
  • Deelvenster Bestanden: ingeschakeld of uitgeschakeld
  • Deelvenster Markplaats: ingeschakeld of uitgeschakeld
  • Landinstelling besturingssysteem gebruiken: ingeschakeld of uitgeschakeld

Het bestand PackageInfo.txt is alleen bedoeld ter informatie.

Pakketten met alleen Acrobat

Als uw organisatie alleen rechten voor Document Cloud in de Admin Console heeft, kunt u pakketten met alleen Acrobat maken.

 1. Meld u aan bij de Admin Console en ga naar Pakketten > Pakketten.

 2. Klik op Een pakket maken.

 3. Voer een pakketnaam in en selecteer de gewenste opties.

  Kies een platform:

  Kies het besturingssysteem en de processorondersteuning.

  Opmerking:
  • U moet afzonderlijke pakketten maken voor apparaten met macOS (Intel) en macOS (Apple Silicon).
  • U moet afzonderlijke pakketten maken voor apparaten met Windows 64-bits, Windows 32-bits en Windows ARM.

  Een pakket dat is gemaakt voor het ene besturingssysteem en type architectuur, kan niet naar een ander soort systeem worden gedistribueerd.

  Taal:

  Selecteer de taal waarin u het pakket wilt maken.

  Remote Update Manager inschakelen:

  Hiermee kunt u het updateprogramma op afstand als beheerder uitvoeren op de clientcomputer. Zie Remote Update Manager voor meer informatie.

 4. Klik op Pakket maken.

  De pagina Pakketten wordt weergegeven. U kunt de voortgang van de samenstelling controleren in de lijst met pakketten.

  Er wordt een bericht weergegeven nadat het proces is voltooid. Als het pakket correct is gemaakt, wordt in het bericht ook aangegeven hoe lang het pakket kan worden gedownload via de Admin Console.

 5. Kies in het dialoogvenster Opslaan als een locatie op uw computer om het pakket op te slaan.

 6. Als u het pakket later wilt downloaden en distribueren, klikt u op de pakketnaam in de lijst met pakketten en klikt u op Downloaden in het rechterdeelvenster.

Opmerking:

Als u macOS-pakketten maakt, wordt Adobe Package Downloader naar uw computer gedownload. Open en start deze om het downloaden van het pakket te voltooien. Klik hier voor meer informatie.

Nadat u met de procedures die in dit document worden beschreven, pakketten hebt gemaakt die alleen Acrobat bevatten, kunt u Customization Wizard gebruiken om uw pakket verder aan te passen.

Met de wizard kunt u Acrobat-functies en -apps in het installatieprogramma aanpassen of configureren voorafgaand aan de distributie binnen de organisatie.

Creative Cloud Packager

Gebruik Creative Cloud Packager om aangepaste pakketten te maken wanneer u andere licenties dan licenties op naam nodig hebt, zoals apparaatlicenties.

Let op:

Creative Cloud Packager wordt niet verder ontwikkeld en er worden geen updates meer uitgebracht. Creative Cloud Packager kan ook niet worden gebruikt om pakketten te maken die Creative Cloud 2019-apps of nieuwere apps bevatten. Meer informatie.

We raden u aan de workflows in de Adobe Admin Console te gebruiken om pakketten met gebruikerslicenties op naam en pakketten met licenties voor gedeelde apparaten te maken.

Bekijk de systeemvereisten voordat u Creative Cloud Packager downloadt en installeert.

 1. Meld u aan bij de Admin Console en ga naar Pakketten> Gereedschappen.

 2. Download de juiste versie van Creative Cloud Packager voor uw besturingssysteem via de tegel Creative Cloud Packager.

  Pakket- en beheertools voor beheerders

Zie Apps en updates distribueren en leveren voor meer informatie over het maken en distribueren van pakketten met Creative Cloud Packager.

Producten en licenties verwijderen

Wanneer u pakketten maakt en distribueert naar clientcomputers, moet u eerder geïnstalleerde producten en licenties verwijderen. Als uw organisatie bijvoorbeeld migreert van licenties voor gedeelde apparaten naar gebruikerslicenties op naam, dient u de producten en licenties te verwijderen die eerder op de computer waren geïnstalleerd. Clientcomputers kunnen vaak ook meerdere versies van apps bevatten of conflicterende licenties gebruiken. Clientcomputers kunnen dus soms extra licenties in gebruik hebben. En deze licenties worden niet geretourneerd naar de uitrolgroep.

In al deze gevallen raden we u aan een van deze procedures te gebruiken om de producten en/of licenties op de clientcomputers te verwijderen:

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?