Over Kivuto

Kivuto Solutions Inc., voorheen bekend onder de naam e-academy Inc., is een softwaredistributiebedrijf dat is gespecialiseerd in gehoste elektronische softwarelevering. Via hun webgebaseerde oplossingen biedt het bedrijf een platform voor onderwijsinstellingen om software te distribueren in overeenstemming met hun licentievereisten. Kivuto is samenwerkingsverbanden aangegaan met een groot aantal software-uitgevers, waaronder Adobe, Microsoft, VMware, National Instruments en andere.

In het verleden werden de Kivuto-diensten voor softwaredistributie door veel Adobe-klanten uit het onderwijs gebruikt onder de voorwaarden van hun Adobe Enterprise-licentieovereenkomst (ETLA) ter ondersteuning van de thuiswerkrechten van docenten en ander personeel en van BYOD-licenties (Bring Your Own Device) voor leerlingen en studenten.

Hoewel Kivuto-diensten niet langer rechtstreeks zijn opgenomen in Adobe ETLA-overeenkomsten, werkt Adobe samen met Kivuto om Adobe-klanten uit het onderwijs een nieuwe service aan te bieden, 'Kivuto Cloud' genaamd, om hen te helpen met het beheer van gebruikersaccounts in de Adobe Admin Console.

Algemene vragen

Wat is Kivuto Cloud?

Kivuto Cloud is een oplossing die Adobe-klanten uit het onderwijs een manier biedt om de toewijzing en intrekking van Adobe-softwarelicenties voor gebruikers beter te beheren en te automatiseren door een brug te vormen tussen hun systemen voor identiteitsbeheer en toegangscontrole en de Adobe Admin Console. Deze betaalde service van Kivuto wordt los van licentiecontracten met Adobe aangeboden.

Waarom werkt Adobe samen met Kivuto om deze oplossing aan te bieden?

Sinds de overgang van Adobe Creative Suite naar Adobe Creative Cloud, van Adobe Acrobat Pro naar Adobe Document Cloud en voor Adobe's Experience Cloud is de Adobe Admin Console de centrale locatie geworden om gebruikers en de toegang tot alle cloudservices van Adobe te beheren. Kivuto Cloud biedt scholen extra mogelijkheden om de toewijzing en intrekking van licenties voor gebruikers te automatiseren via beheer van ondernemings- en federatieve identiteiten en biedt veel meer functies zoals ondersteuning voor algemene identiteitsfederatie (InCommon, EduGain, SWITCHaii enzovoort), webportals voor selfservice, licentietoewijzing op basis van tijd, terugbetalingsmogelijkheden, functies voor gebruikersmeldingen en nog veel meer.

Mijn school heeft een ETLA met Adobe gesloten en vervolgens alle gebruikerslicenties toegewezen via de Admin Console via het nieuwe model met gebruikerslicenties op naam. Welke extra voordelen biedt het gebruik van Kivuto Cloud?

Met Kivuto Cloud kunnen beheerders de meeste taken voor gebruikersbeheer die zijn gekoppeld aan het nieuwe model met gebruikerslicenties op naam automatiseren. Gebruikers kunnen automatisch worden toegevoegd aan het dashboard van de Adobe Admin Console, toegang krijgen tot Adobe Creative Cloud en Adobe Document Cloud en worden verwijderd wanneer ze geen toegang meer nodig hebben. Hoewel sommige van deze functies rechtstreeks beschikbaar zijn via de Adobe Admin Console, biedt Kivuto Cloud extra ondersteuningsmogelijkheden die niet beschikbaar zijn bij Adobe. 

Kunnen leerlingen of studenten voor een bepaalde tijd recht krijgen op een product?

Ja. De Kivuto Cloud-service biedt scholen de mogelijkheid de gewenste periode voor het recht op een product te configureren. Leerlingen of studenten worden automatisch verwijderd nadat deze periode is verstreken.

Kan een licentie worden ingetrokken als een leerling onze school verlaat?

Ja. Als een leerling de school verlaat, wordt hij of zij automatisch verwijderd na een vooraf ingestelde tijd. U kunt licenties ook nog steeds intrekken via de Adobe Admin Console.

Kan onze school Kivuto Cloud gebruiken om licenties voor Adobe Photoshop Elements, Adobe Premiere Elements, Adobe Captivate en Adobe Presenter te distribueren?

Kivuto Cloud is momenteel alleen beschikbaar voor het beheer van Creative Cloud- en Document Cloud-producten. Kivuto biedt echter andere services die u kunnen helpen bij de distributie van verschillende Adobe-producten.

Zijn er kosten verbonden aan het gebruik van Kivuto Cloud?

Er geldt een jaarlijkse vergoeding voor het gebruik Kivuto Cloud. De kosten zijn gebaseerd op het aantal fte's (fulltime-equivalenten) van uw Adobe ETLA-thuiswerkovereenkomst.

Onze school gebruikt de Adobe Admin Console al voor licentie- en gebruikersbeheer. Waarom zouden we Kivuto Cloud gebruiken?

Adobe-klanten uit het onderwijs die momenteel de Adobe Admin Console gebruiken, kunnen profiteren van de Kivuto Cloud-service om hun licenties op complexere manieren te beheren. Kivuto Cloud kan de vereisten voor interne ondersteuning verminderen, functies toevoegen die momenteel niet beschikbaar zijn via de Admin Console en de softwaredistributie verder stroomlijnen via gecentraliseerd beheer.

Onze school gebruikt Kivuto-services om meerdere leveranciers te ondersteunen (bijvoorbeeld VMWare, IBM, Microsoft). Kunnen we Kivuto Cloud gebruiken voor Adobe-licenties?

Ja. Alle scholen met een Adobe ETLA kunnen Kivuto Cloud gebruiken, ongeacht of ze al met Kivuto werken om producten van andere leveranciers te distribueren.

Hoe werkt de service?

Kivuto Cloud vormt een brug tussen de Adobe Admin Console en uw toegangscontrolesysteem waarbij verificatie met eenmalige aanmelding wordt gebruikt om gebruikers (docenten, personeel, leerlingen/studenten) toegang te geven tot Adobe Creative Cloud via een op uw school toegesneden selfservice WebStore. Gebruikers worden automatisch toegevoegd aan de Adobe Admin Console wanneer ze toegang tot Adobe Creative Cloud aanvragen via een WebStore. Gebruikers kunnen gemakkelijk worden verwijderd uit de Adobe Admin Console met configureerbare voorwaarden op basis van activiteiten binnen de cloudservice. 

Hoe meld ik me aan voor Kivuto Cloud?

Voor meer informatie en om u aan te melden voor de Kivuto Cloud-service neemt u rechtstreeks contact op met Kivuto via een e-mail naar getstarted@kivuto.com of telefonisch op 1-855-526-3005 (gratis telefoonnummer, momenteel alleen beschikbaar in de Verenigde Staten en Canada).

Biedt Adobe nog steeds softwaredistributie via Kivuto?

Met de overgang van Adobe Creative Suite naar Adobe Creative Cloud en van Adobe Acrobat Pro naar Adobe Document Cloud biedt Adobe nu eenvoudig te gebruiken hulpmiddelen (Adobe Admin Console voor ondernemingen) voor scholen en universiteiten om licenties voor thuiswerkrechten voor docenten en personeelsleden en BYOD-licenties voor leerlingen en studenten te beheren. Klanten die extra en meer aangepaste oplossingen en services nodig hebben, kunnen echter rechtstreeks met Kivuto werken ter ondersteuning van het beheer van softwarelicenties.

Onze school gebruikt momenteel distributieservices van Kivuto voor Adobe-software als onderdeel van een bestaand contract. Is deze beslissing van invloed op mijn toegang tot deze licenties?

Bestaande Adobe ETLA-klanten kunnen Kivuto-services blijven gebruiken voor de distributie van Adobe-software en rechtstreeks contact opnemen met Kivuto na hun volgende contractverlenging.

Onze universiteit gebruikt(e) de Kivuto-services om individuele personen te voorzien van inwisselingscodes voor één jaar Creative Cloud voor individuen. Ondersteunt de Adobe Admin Console voor ondernemingen een model voor geautomatiseerde licentietoewijzing met vooraf gedefinieerde vervaldatums?

Onderwijsinstellingen kunnen in de Adobe Admin Console voor ondernemingen de benodigde productrechten voor Creative Cloud voor ondernemingen of Document Cloud voor ondernemingen toewijzen aan personen of groepen personen. Dit kan handmatig worden gedaan of via integratie met LDAP- en Active Directory-services. Licenties kunnen worden toegewezen of ingetrokken tijdens de licentieperiode (meestal drie jaar). Voor complexere vereisten kunnen klanten rechtstreeks contact opnemen met Kivuto voor extra integratie, terugbetalingsfuncties, licentietoewijzingen op basis van tijd en nog veel meer.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid