Handboek Annuleren

De distributie plannen

 1. Adobe voor ondernemingen en teams: Beheerdershandleiding
 2. Uw distributie plannen
  1. Basisconcepten
   1. Licentieverlening
   2. Identiteit
   3. Gebruikersbeheer
   4. App-distributie
   5. Overzicht van de Admin Console
   6. Beheerdersrollen
  2. Distributiehandleidingen
   1. Distributiehandleiding voor gebruikerslicenties op naam
   2. Distributiehandleiding voor SDL
   3. Adobe Acrobat distribueren 
  3. Creative Cloud voor het onderwijs distribueren
   1. Distributiehandleiding
   2. Adobe-apps goedkeuren in de Google-beheerdersconsole
   3. Adobe Express inschakelen in Google Classroom
   4. Integratie met Canvas LMS
   5. Integratie met Blackboard Learn
   6. SSO configureren voor schoolportals en LMS'en
   7. Adobe Express distribueren via app-licenties van Google
   8. Gebruikers toevoegen via lijstsynchronisatie
   9. Veelgestelde vragen over Kivuto
   10. Geschiktheidsrichtlijnen voor instellingen voor basis- en voortgezet onderwijs
 3. Uw organisatie instellen
  1. Identiteitstypen | Overzicht
  2. Identiteit instellen | Overzicht
  3. Een organisatie instellen met Enterprise ID's
  4. Azure AD-federatie en synchronisatie instellen
   1. SSO met Microsoft instellen via Azure OIDC
   2. Azure Sync toevoegen aan uw directory
   3. Synchronisatie van rollen voor het onderwijs
   4. Veelgestelde vragen over Azure Connector
  5. Google-federatie en -synchronisatie instellen
   1. SSO met Google-federatie instellen
   2. Google Sync toevoegen aan uw directory
   3. Veelgestelde vragen over Google-federatie
  6. Een organisatie instellen met Microsoft ADFS
  7. Een organisatie instellen voor schoolportals en LMS'en
  8. Een organisatie instellen met andere identiteitsproviders
   1. Een directory maken
   2. Het eigendom van een domein verifiëren
   3. Domeinen toevoegen aan directory's
  9. Veelgestelde vragen over en problemen oplossen met SSO
   1. Veelgestelde vragen over SSO
   2. Problemen met SSO oplossen
   3. Veelgestelde vragen uit het onderwijs
 4. De configuratie van uw organisatie beheren
  1. Bestaande domeinen en directory's beheren
  2. Automatisch accounts maken inschakelen
  3. Een organisatie instellen via vertrouwde directory's
  4. Migreren naar een nieuwe verificatieprovider 
  5. Instellingen voor assets
  6. Verificatie-instellingen
  7. Contactpersonen voor privacy en beveiliging
  8. Console-instellingen
  9. Versleuteling beheren  
 5. Gebruikers beheren
  1. Overzicht
  2. Beheerdersrollen
  3. Technieken voor gebruikersbeheer
   1. Gebruikers afzonderlijk beheren   
   2. Meerdere gebruikers beheren (bulkgewijs via CSV)
   3. Tool voor gebruikerssynchronisatie (UST)
   4. Microsoft Azure Sync
   5. Synchronisatie via Google-federatie
  4. Identiteitstype van een gebruiker wijzigen
  5. Gebruikersgroepen beheren
  6. Directorygebruikers beheren
  7. Ontwikkelaars beheren
  8. Bestaande gebruikers migreren naar de Adobe Admin Console
  9. Gebruikersbeheer migreren naar de Adobe Admin Console
 6. Producten en rechten beheren
  1. Producten en productprofielen beheren
   1. Producten beheren
   2. Productprofielen voor ondernemingsgebruikers beheren
   3. Regels voor automatische toewijzing beheren
   4. Productverzoeken beoordelen
   5. Beleid voor selfservice beheren
   6. App-integraties beheren
   7. Productmachtigingen beheren in de Admin Console  
   8. Services voor een productprofiel in- of uitschakelen
   9. Losse apps | Creative Cloud voor ondernemingen
   10. Optionele services
  2. Licenties voor gedeelde apparaten beheren
   1. Nieuwe functies
   2. Distributiehandleiding
   3. Pakketten maken
   4. Licenties terughalen
   5. Profielen beheren
   6. Licensing Toolkit
   7. Veelgestelde vragen over licenties voor gedeelde apparaten
 7. Opslag en assets beheren
  1. Opslag
   1. Opslagruimte voor ondernemingen beheren
   2. Adobe Creative Cloud: update in de toewijzing van opslagruimte
   3. Adobe-opslag beheren
  2. Assets migreren
   1. Geautomatiseerde migratie van assets
   2. Veelgestelde vragen over geautomatiseerde migratie van assets  
   3. Overgedragen assets beheren
  3. Assets van een gebruiker terughalen
  4. Migratie van studentassets | Alleen onderwijs
   1. Automatische migratie van studentassets
   2. Assets migreren
 8. Services beheren
  1. Adobe Stock
   1. Pakketten met Adobe Stock-tegoeden voor teams
   2. Adobe Stock voor ondernemingen
   3. Adobe Stock voor ondernemingen gebruiken
   4. Goedkeuring van Adobe Stock-licenties
  2. Eigen lettertypen
  3. Adobe Asset Link
   1. Overzicht
   2. Gebruikersgroep maken
   3. Adobe Experience Manager Assets configureren
   4. Adobe Asset Link configureren en installeren
   5. Assets beheren
   6. Adobe Asset Link voor XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Adobe Acrobat Sign voor ondernemingen of teams instellen
   2. Adobe Acrobat Sign - teamfunctie Beheerder
   3. Adobe Acrobat Sign beheren in de Admin Console
  5. Creative Cloud voor ondernemingen - gratis lidmaatschap
   1. Overzicht
 9. Apps en updates distribueren
  1. Overzicht
   1. Apps en updates distribueren en leveren
   2. De distributie plannen
   3. Distributie voorbereiden
  2. Pakketten maken
   1. App-pakketten maken via de Admin Console
   2. Pakketten met gebruikerslicenties op naam maken
   3. Adobe-sjablonen voor pakketten
   4. Pakketten beheren
   5. Apparaatlicenties beheren
   6. Licenties op serienummer
  3. Pakketten aanpassen
   1. De Creative Cloud desktop-app aanpassen
   2. Extensies opnemen in uw pakket
  4. Pakketten distribueren 
   1. Pakketten distribueren
   2. Adobe-pakketten distribueren met Microsoft Intune
   3. Adobe-pakketten distribueren met SCCM
   4. Adobe-pakketten distribueren met ARD
   5. Producten in de map Exceptions installeren
   6. Creative Cloud-producten verwijderen
   7. Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition gebruiken
   8. Licentie-id's voor Adobe Creative Cloud
  5. Updates beheren
   1. Updates beheren voor klanten met Adobe voor ondernemingen en teams
   2. Updates distribueren
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Overzicht van AUSST
   2. De interne updateserver instellen
   3. De interne updateserver onderhouden
   4. Gangbare gebruiksscenario's voor AUSST   
   5. Problemen met de interne updateserver oplossen
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Adobe Remote Update Manager gebruiken
   2. Kanaal-id's voor gebruik met Adobe Remote Update Manager
   3. RUM-fouten oplossen
  8. Problemen oplossen
   1. Problemen bij het installeren en verwijderen van Creative Cloud-apps oplossen
   2. Controleren of een pakket is gedistribueerd naar clientcomputers
   3. Foutbericht 'Installatie is mislukt' van Creative Cloud-pakket
  9. Pakketten maken met Creative Cloud Packager (CC 2018 of oudere apps)
   1. Over Creative Cloud Packager
   2. Aanvullende informatie over Creative Cloud Packager
   3. Applicatiepakketten maken
   4. Pakketten maken met Creative Cloud Packager
   5. Pakketten met licenties op naam maken
   6. Pakketten met apparaatlicenties maken
   7. Een licentiepakket maken
   8. Pakketten met serienummerlicenties maken
   9. Packager automatiseren
   10. Pakketten maken met andere producten dan Creative Cloud-producten
   11. Configuraties bewerken en opslaan
   12. Landinstelling op systeemniveau instellen
 10. Uw account beheren
  1. Uw teamaccount beheren
   1. Overzicht
   2. Betalingsgegevens bijwerken
   3. Facturen beheren
   4. Contracteigenaar wijzigen
   5. Leverancier wijzigen
  2. Licenties toewijzen aan een teamgebruiker
  3. Producten en licenties toevoegen
  4. Verlengingen
   1. Teamlidmaatschap: verlenging
   2. Enterprise in VIP: verlengingen en naleving
  5. Automatische vervalfasen voor ETLA-contracten
  6. Wisselen van contracttype binnen een bestaande Adobe Admin Console
  7. Naleving van aankoopverzoek
  8. Value Incentive Plan (VIP) in China
  9. VIP Select Help
 11. Rapporten en logbestanden
  1. Controlelogbestand
  2. Toewijzingsrapporten
  3. Inhoudslogbestanden
 12. Hulp krijgen
  1. Contact met de Adobe-klantenservice
  2. Ondersteuningsopties voor teamaccounts
  3. Ondersteuningsopties voor ondernemingsaccounts
  4. Ondersteuningsopties voor Experience Cloud

Voordat u pakketten gaat maken, is het verstandig om eerst goed na te denken en een planning te maken. In dit artikel vindt u alle informatie die u nodig hebt voor het maken van die planning. Uw planningsproces bestaat uit diverse stappen:

 • Nagaan welke gebruikersgroepen er zijn en welke applicaties elke gebruikersgroep nodig heeft.
 • Nagaan welke pakketten u moet maken om deze applicaties te installeren voor de verschillende gebruikersgroepen en bepalen hoe u deze pakketten gaat distribueren.

De afzonderlijke stappen in de planning worden in de secties van dit artikel besproken.

Nagaan welke gebruikersgroepen er zijn en wat hun behoeften zijn

Voor elke unieke gebruikersgroep in uw onderneming hebt u een of meer distributiepakketten nodig. Als eerste stap in uw planning identificeert u elke gebruikersgroep die een bepaalde toepassing of verzameling van applicaties nodig heeft om bepaalde werkzaamheden uit te voeren. Als u of iemand anders in uw bedrijf al het lidmaatschap voor Creative Cloud voor teams heeft aangeschaft, is deze stap ongetwijfeld al uitgevoerd. Mogelijk is de stap echter niet vastgelegd in een vorm die voor u in dit stadium van de planning nuttig is. 

Op dit punt moet u het volgende nagaan:

 • Groepsnaam: identificeer elke gebruikersgroep die het softwarelidmaatschap gaat gebruiken. De labels waarmee u uw gebruikersgroepen identificeert, zijn alleen bedoeld voor gebruik door u; ze worden nergens in het distributiepakket opgenomen en u kunt dus elke gewenste naam gebruiken.
 • Benodigde hoofdapplicaties: maak voor elke gebruikersgroep een lijst met applicaties die de personen in die groep nodig hebben om hun werk te kunnen doen. 
 • Product: identificeer de producten die de applicaties bevatten die u in de lijst hebt opgenomen. Deze lijst kan bestaan uit namen van losse producten, uit namen van suites of een combinatie daarvan.
 • Platform: geef voor elk product het platform aan (Windows, Mac OS of beide).

De lijst met pakketten maken

Nadat u een volledige lijst hebt gemaakt van de gebruikersgroepen en de applicaties die elke gebruikersgroep nodig heeft om zijn werkzaamheden uit te voeren, kunt u bepalen hoeveel pakketten u nodig hebt om de applicaties te distribueren voor deze gebruikers. Er zijn een aantal concepten die Adobe hanteert bij het ontwerpen van producten en pakketten die u goed moet begrijpen als u wilt bepalen hoeveel pakketten u nodig hebt en wat elk pakket moet bevatten.

Bereken het aantal pakketten

Als u slechts één platform hebt gekozen, is uw aantal pakketten 1. Als u beide platformen hebt gekozen, is het aantal 2. Noteer deze cijfers in de kolom Aantal pakketten van het planningswerkblad, waarvan u verderop een voorbeeld vindt.

Geef elk pakket een naam

U kunt uw pakketten nu een naam geven. Kies voor elk pakket op uw lijst een korte, beschrijvende naam. Als u Mac OS- en Windows-versies van hetzelfde pakket hebt, kunt u een gezamenlijke pakketnaam kiezen en 'Win' of 'Mac' aan de naam toevoegen. Welke naam u ook kiest, u moet gemakkelijk aan de naam kunnen zien voor welke gebruikersgroep het pakket bestemd is en voor welk doel het pakket zal worden gebruikt.

Opmerking:

Aangezien de pakketnaam ook wordt gebruikt als naam voor de map op uw systeem waarin de pakketbestanden worden geplaatst, gelden de restricties voor mapnamen van het besturingssysteem ook voor de pakketnamen die u kiest.

Voorbeeld van een planningswerkblad

U kunt een planningswerkblad maken, zoals in het voorbeeld hieronder, om alle benodigde informatie centraal te verzamelen.

Groepsnaam

Benodigde hoofdapplicaties

Platformen

Aantal pakketten

Pakketnaam/-namen

Schrijvers

InDesign

Win64

1

Alleen-InDesign

Fotografen

Photoshop

Mac, Win32

2

PhotoMac
PhotoWin

Lay-outteam

Photoshop, Illustrator, InDesign

Mac

1

Lay-out

Webontwikkelaars

Dreamweaver, Flash, Fireworks

Mac, Win32

2

WebMac
WebWin

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?