Handboek Annuleren

Overzicht van AUSST

 1. Adobe voor ondernemingen en teams: Beheerdershandleiding
 2. Uw distributie plannen
  1. Basisconcepten
   1. Licentieverlening
   2. Identiteit
   3. Gebruikersbeheer
   4. App-distributie
   5. Overzicht van de Admin Console
   6. Beheerdersrollen
  2. Distributiehandleidingen
   1. Distributiehandleiding voor gebruikerslicenties op naam
   2. Distributiehandleiding voor SDL
   3. Adobe Acrobat distribueren 
  3. Creative Cloud voor het onderwijs distribueren
   1. Distributiehandleiding
   2. Adobe Express inschakelen in Google Classroom
   3. Integratie met Canvas LMS
   4. Integratie met Blackboard Learn
   5. SSO configureren voor schoolportals en leerbeheersystemen
   6. Veelgestelde vragen over Kivuto
   7. Geschiktheidsrichtlijnen voor instellingen voor basis- en voortgezet onderwijs
 3. Uw organisatie instellen
  1. Identiteit instellen
   1. Identiteitstypen | Overzicht
   2. Een organisatie instellen met Enterprise ID's
   3. Een organisatie instellen met Federated ID's
    1. SSO-overzicht
    2. Azure Connector en Sync instellen
     1. SSO met Microsoft instellen via Azure OIDC
     2. Azure Sync toevoegen aan uw directory
     3. Veelgestelde vragen over Azure Connector
    3. Google-federatie en -synchronisatie instellen
     1. SSO met Google-federatie instellen
     2. Google Sync toevoegen aan uw directory
     3. Veelgestelde vragen over Google-federatie
    4. Algemene SAML
     1. SSO instellen met andere SAML-providers
     2. SSO met Microsoft ADFS instellen
     3. Veelgestelde vragen over SSO
     4. Problemen met SSO oplossen
    5. SSO in het onderwijs
     1. SSO configureren voor schoolportals en leerbeheersystemen
     2. Veelgestelde vragen
   4. Het eigendom van een domein verifiëren
   5. Domeinen toevoegen en beheren
   6. Domeinen koppelen aan directory's
   7. Bestaande domeinen en directory's beheren
   8. Vertrouwde directory's gebruiken om vooraf geclaimde domeinen toe te voegen
   9. Migreren naar een nieuwe verificatieprovider
  2. Instellingen voor assets
  3. Verificatie-instellingen
  4. Contactpersonen voor privacy en beveiliging
  5. Console-instellingen
  6. Versleuteling beheren
 4. Producten en rechten beheren
  1. Gebruikers beheren
   1. Overzicht
   2. Beheerdersrollen
   3. Technieken voor gebruikersbeheer
    1. Gebruikers afzonderlijk beheren   
    2. Meerdere gebruikers beheren (bulkgewijs via CSV)
    3. Tool voor gebruikerssynchronisatie (UST)
    4. Microsoft Azure Sync
    5. Synchronisatie via Google-federatie
   4. Identiteitstype van een gebruiker wijzigen
   5. Gebruikersgroepen beheren
   6. Directorygebruikers beheren
   7. Ontwikkelaars beheren
   8. Bestaande gebruikers migreren naar de Adobe Admin Console
   9. Gebruikersbeheer migreren naar de Adobe Admin Console
  2. Producten en productprofielen beheren
   1. Producten beheren
   2. Productprofielen voor ondernemingsgebruikers beheren
   3. Beleid voor selfservice beheren
   4. App-integraties beheren
   5. Productmachtigingen beheren in de Admin Console  
   6. Services voor een productprofiel in- of uitschakelen
   7. Losse apps | Creative Cloud voor ondernemingen
   8. Optionele services
  3. Licenties voor gedeelde apparaten beheren
   1. Nieuwe functies
   2. Distributiehandleiding
   3. Pakketten maken
   4. Licenties terughalen
   5. Migreren vanaf apparaatlicenties
   6. Profielen beheren
   7. Licensing Toolkit
   8. Veelgestelde vragen over licenties voor gedeelde apparaten
 5. Opslag en assets beheren
  1. Opslag
   1. Opslagruimte voor ondernemingen beheren
   2. Adobe Creative Cloud: update in de toewijzing van opslagruimte
   3. Adobe-opslag beheren
  2. Assets migreren
   1. Geautomatiseerde migratie van assets
   2. Veelgestelde vragen over geautomatiseerde migratie van assets  
   3. Overgedragen assets beheren
  3. Assets van een gebruiker terughalen
  4. Migratie van studentassets | Alleen onderwijs
   1. Automatische migratie van studentassets
   2. Assets migreren
 6. Services beheren
  1. Adobe Stock
   1. Pakketten met Adobe Stock-tegoeden voor teams
   2. Adobe Stock voor ondernemingen
   3. Adobe Stock voor ondernemingen gebruiken
   4. Goedkeuring van Adobe Stock-licenties
  2. Eigen lettertypen
  3. Adobe Asset Link
   1. Overzicht
   2. Gebruikersgroep maken
   3. Adobe Experience Manager Assets configureren
   4. Adobe Asset Link configureren en installeren
   5. Assets beheren
   6. Adobe Asset Link voor XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Adobe Acrobat Sign voor ondernemingen of teams instellen
   2. Adobe Acrobat Sign - teamfunctie Beheerder
   3. Adobe Acrobat Sign beheren in de Admin Console
  5. Creative Cloud voor ondernemingen - gratis lidmaatschap
   1. Overzicht
   2. Aan de slag
 7. Apps en updates distribueren
  1. Overzicht
   1. Apps en updates distribueren en leveren
   2. De distributie plannen
   3. Distributie voorbereiden
  2. Pakketten maken
   1. App-pakketten maken via de Admin Console
   2. Pakketten met gebruikerslicenties op naam maken
   3. Adobe-sjablonen voor pakketten
   4. Pakketten beheren
   5. Apparaatlicenties beheren
   6. Licenties op serienummer
  3. Pakketten aanpassen
   1. De Creative Cloud desktop-app aanpassen
   2. Extensies opnemen in uw pakket
  4. Pakketten distribueren 
   1. Pakketten distribueren
   2. Adobe-pakketten distribueren met Microsoft Intune
   3. Adobe-pakketten distribueren met SCCM
   4. Adobe-pakketten distribueren met ARD
   5. Producten in de map Exceptions installeren
   6. Creative Cloud-producten verwijderen
   7. Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition gebruiken
   8. Licentie-id's voor Adobe Creative Cloud
  5. Updates beheren
   1. Updates beheren voor klanten met Adobe voor ondernemingen en teams
   2. Updates distribueren
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Overzicht van AUSST
   2. De interne updateserver instellen
   3. De interne updateserver onderhouden
   4. Gangbare gebruiksscenario's voor AUSST   
   5. Problemen met de interne updateserver oplossen
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Adobe Remote Update Manager gebruiken
   2. Kanaal-id's voor gebruik met Adobe Remote Update Manager
   3. RUM-fouten oplossen
  8. Problemen oplossen
   1. Problemen bij het installeren en verwijderen van Creative Cloud-apps oplossen
   2. Controleren of een pakket is gedistribueerd naar clientcomputers
   3. Foutbericht 'Installatie is mislukt' van Creative Cloud-pakket
  9. Pakketten maken met Creative Cloud Packager (CC 2018 of oudere apps)
   1. Over Creative Cloud Packager
   2. Aanvullende informatie over Creative Cloud Packager
   3. Applicatiepakketten maken
   4. Pakketten maken met Creative Cloud Packager
   5. Pakketten met licenties op naam maken
   6. Pakketten met apparaatlicenties maken
   7. Een licentiepakket maken
   8. Pakketten met serienummerlicenties maken
   9. Packager automatiseren
   10. Pakketten maken met andere producten dan Creative Cloud-producten
   11. Configuraties bewerken en opslaan
   12. Landinstelling op systeemniveau instellen
 8. Uw account beheren
  1. Uw teamaccount beheren
   1. Overzicht
   2. Betalingsgegevens bijwerken
   3. Facturen beheren
   4. Contracteigenaar wijzigen
   5. Leverancier wijzigen
  2. Licenties toewijzen aan een teamgebruiker
  3. Producten en licenties toevoegen
  4. Verlengingen
   1. Teamlidmaatschap: verlenging
   2. Enterprise in VIP: verlengingen en naleving
  5. Automatische vervalfasen voor ETLA-contracten
  6. Wisselen van contracttype binnen een bestaande Adobe Admin Console
  7. Naleving van aankoopverzoek
  8. Value Incentive Plan (VIP) in China
  9. VIP Select Help
 9. Rapporten en logbestanden
  1. Controlelogbestand
  2. Toewijzingsrapporten
  3. Inhoudslogbestanden
 10. Hulp krijgen
  1. Contact met de Adobe-klantenservice
  2. Ondersteuningsopties voor teamaccounts
  3. Ondersteuningsopties voor ondernemingsaccounts
  4. Ondersteuningsopties voor Experience Cloud
Overzicht van AUSST

Met Adobe Update Server Setup Tool (AUSST) kunt u Adobe-apps en -updates downloaden naar een centrale serverlocatie. 

server instellen

Een interne updateserver instellen: Een interne updateserver instellen en vervolgens clients instellen voor gebruik van de server. Meer informatie...

Gangbare gebruiksscenario's

Gangbare scenario's: Een incrementele synchronisatie uitvoeren of AUSST gebruiken in verschillende veelvoorkomende scenario's. Meer informatie...

Server onderhouden

De interne updateserver onderhouden: De interne updateserver synchroniseren voor de nieuwste apps en updates. Meer informatie...

Serverproblemen oplossen

Problemen met de interne updateserver oplossen: Problemen met de instellingen en het onderhoud van de interne updateserver oplossen. Meer informatie...

Wat is AUSST?

In een onderneming hebt u meestal een groot aantal gebruikers die veel verschillende Adobe-apps en -updates nodig hebben. Elke gebruiker moet de apps afzonderlijk downloaden en installeren. Als u toestaat dat alle eindgebruikers zelf apps downloaden en installeren van de Adobe-servers, verbruikt dit een aanzienlijke hoeveelheid netwerkbandbreedte in uw organisatie.

Om het probleem van het gebruik van netwerkbandbreedte op te lossen, biedt Adobe de tool Adobe Update Server Setup Tool (AUSST). Met AUSST kunt u Adobe-apps en -updates downloaden naar een centrale serverlocatie. Nadat u AUSST hebt geïmplementeerd, kunt u de eindgebruikers omleiden, zodat ze de Adobe-apps en -updates kunnen downloaden van de interne updateserver. Zo zorgt u ervoor dat elke app of update slechts eenmaal hoeft te worden gedownload van de Adobe-servers.

AUSST-netwerk

Opmerking:
 • AUSST synchroniseert de huidige Adobe desktop-apps en de nieuwste vorige hoofdversie van elke app. (Acrobat DC vormt een uitzondering: AUSST synchroniseert alleen de huidige versie om er zeker van te zijn dat u over de nieuwste beveiligingsupdates beschikt.) AUSST synchroniseert geen updates voor apps die we niet meer verkopen. Hier vindt u koppelingen naar de apps die beschikbaar zijn om te downloaden.​
 • Apps en updates worden gedownload voor zowel Windows als macOS. Apps en updates die zijn gesynchroniseerd via AUSST, kunnen worden geïnstalleerd via de Adobe Creative Cloud desktop-app. Updates die zijn gesynchroniseerd via AUSST, kunnen ook worden geïnstalleerd via Remote Update Manager (RUM).
 • AUSST host ook apps die zonder hun basisversie kunnen worden gedistribueerd en die kunnen worden geïnstalleerd met behulp van de Adobe Creative Cloud desktop-app.
 • AUSST host momenteel geen Substance-apps.
 • De Creative Cloud desktop-app kan niet worden bijgewerkt met AUSST. Gebruikers moeten deze app dus regelmatig zelf bijwerken of beheerders moeten een bijgewerkt pakket distribueren.

Systeemvereisten voor de AUSST-webserver

Voor de webserver die als de host van AUSST fungeert, wordt de volgende configuratie aanbevolen:

Schrijfruimte

 • Minimale vereisten voor een volledige synchronisatie: 300 GB (dit kan variëren, afhankelijk van de grootte van Adobe-apps)

Besturingssysteem

 • Windows: Windows Server 2008 R2 of hoger
            -OF-
 • Mac OS X High Sierra (versie 10.13) of hoger

Opmerking:

Voor een volledig nieuwe synchronisatie is ongeveer 300 GB nodig (dit kan variëren, afhankelijk van de grootte van Adobe-apps). Raadpleeg Gangbare gebruiksscenario's voor een selectieve synchronisatie.

Distributieopties

In de volgende tabel wordt de ondersteuning vermeld van apps en updates voor AUSST, RUM en de Creative Cloud desktop-app: 

Producttype/productupdate

Synchroniseren via AUSST

Installeren via Adobe Creative Cloud desktop-app

Installeren via RUM

Nieuwste producten waarvoor de applicaties worden gehost met AUSST (lijst)

Ja

Ja

Nee

Productupdates

Ja

Ja

Ja

Acrobat-updates

Ja

Nee

Ja

Waarom AUSST gebruiken?

In een onderneming biedt u apps en updates aan eindgebruikers aan via pakketten die zijn gemaakt in de Admin Console in verschillende configuraties. In alle beschikbare configuraties zorgt AUSST ervoor dat alle apps en updates eenmaal van de Adobe-updateservers worden gedownload en vervolgens aan uw eindgebruikers in de hele organisatie worden aangeboden.

De Creative Cloud desktop-app installeren en toestaan dat eindgebruikers apps en updates downloaden

Als u selfservicepakketten of beheerde pakketten met verhoogde bevoegdheden instelt, hebben uw gebruikers toegang tot de Creative Cloud desktop-app. Hiermee kunnen gebruikers apps en updates downloaden en installeren (op basis van de configuratieopties van het pakket).

Als u een interne updateserver instelt, worden de apps en updates gedownload telkens wanneer u synchroniseert met de Adobe-updateserver. Updates voor eindgebruikers worden gedownload van de interne updateserver zodra de configuratiebestanden daar aanwezig zijn.

Creative Cloud desktop-app

Als u productconfiguratiegroepen maakt wanneer u de computers van de gebruikers instelt, zijn alleen de opgegeven producten beschikbaar (voor installatie en update) via de Creative Cloud desktop-app. Lees het gedeelte De interne updateserver onderhouden voor informatie over productconfiguratiegroepen.

Opmerking:

AUSST ondersteunt geen updates van de Creative Cloud desktop-app zelf.

Apps installeren en toestaan dan eindgebruikers updates installeren

Als u beheerde pakketten maakt en het deelvenster Apps inschakelt, kunnen uw gebruikers apps bijwerken via het menu Help > Updates van de geïnstalleerde apps.

Als u een interne updateserver instelt, worden de apps en updates eenmaal gedownload vanaf de Adobe-updateservers. Daarna worden de updates voor de gebruikers gedownload van de interne updateserver.

Menu Updates in Help

Apps installeren via pakketten en updates via Remote Update Manager

Als u selfservicepakketten of beheerde pakketten met verhoogde bevoegdheden instelt, hebben uw gebruikers toegang tot de Creative Cloud desktop-app. Hiermee kunnen gebruikers apps en updates downloaden en installeren (op basis van de configuratieopties van het pakket).

Als u een interne updateserver instelt, worden de apps en updates eenmaal gedownload vanaf de Adobe-updateservers. Nadat u de computers van de eindgebruikers hebt ingesteld om uw interne updateserver te gebruiken, worden de apps en updates gedownload van de interne server.

Wat gebeurt er als uw interne updateserver niet beschikbaar is?

Nadat u de computers van de eindgebruikers hebt ingesteld voor het gebruik van uw interne updateserver, ontvangen deze computers standaard Adobe-updates via de interne updateserver. Dit houdt in dat, als uw interne updateserver om de een of andere reden niet beschikbaar is, de computers van de eindgebruikers geen Adobe-updates ontvangen.

Gebruik de volgende voorkeur om ervoor te zorgen dat de computers van uw eindgebruikers Adobe-updates ontvangen van de Adobe-servers als uw interne updateserver niet beschikbaar is.

 1. Meld u aan bij de Admin Console en ga naar Pakketten > Voorkeuren.

 2. Schakel de volgende optie in om uw interne updateserver te omzeilen wanneer deze niet beschikbaar is.

  Interne updateserver omzeilen

 3. Klik op Opslaan.

Volgende stappen

1. Een interne updateserver instellen

Server
Interne updateserver met HTTP-server

2. Instellen dat clients verwijzen naar de interne updateserver

Clients instellen
Clients verwijzen naar de interne updateserver

3. De interne updateserver onderhouden

Interne updateserver onderhouden
Interne updateserver instellen

Adobe-logo

Aanmelden bij je account