Handboek Annuleren

Distributie voorbereiden

 1. Adobe voor ondernemingen en teams: Beheerdershandleiding
 2. Uw distributie plannen
  1. Basisconcepten
   1. Licentieverlening
   2. Identiteit
   3. Gebruikersbeheer
   4. App-distributie
   5. Overzicht van de Admin Console
   6. Beheerdersrollen
  2. Distributiehandleidingen
   1. Distributiehandleiding voor gebruikerslicenties op naam
   2. Distributiehandleiding voor SDL
   3. Adobe Acrobat distribueren 
  3. Creative Cloud voor het onderwijs distribueren
   1. Distributiehandleiding
   2. Adobe-apps goedkeuren in de Google-beheerdersconsole
   3. Adobe Express inschakelen in Google Classroom
   4. Integratie met Canvas LMS
   5. Integratie met Blackboard Learn
   6. SSO configureren voor schoolportals en LMS'en
   7. Adobe Express distribueren via app-licenties van Google
   8. Gebruikers toevoegen via lijstsynchronisatie
   9. Veelgestelde vragen over Kivuto
   10. Geschiktheidsrichtlijnen voor instellingen voor basis- en voortgezet onderwijs
 3. Uw organisatie instellen
  1. Identiteitstypen | Overzicht
  2. Identiteit instellen | Overzicht
  3. Een organisatie instellen met Enterprise ID's
  4. Azure AD-federatie en synchronisatie instellen
   1. SSO met Microsoft instellen via Azure OIDC
   2. Azure Sync toevoegen aan uw directory
   3. Synchronisatie van rollen voor het onderwijs
   4. Veelgestelde vragen over Azure Connector
  5. Google-federatie en -synchronisatie instellen
   1. SSO met Google-federatie instellen
   2. Google Sync toevoegen aan uw directory
   3. Veelgestelde vragen over Google-federatie
  6. Een organisatie instellen met Microsoft ADFS
  7. Een organisatie instellen voor schoolportals en LMS'en
  8. Een organisatie instellen met andere identiteitsproviders
   1. Een directory maken
   2. Het eigendom van een domein verifiëren
   3. Domeinen toevoegen aan directory's
  9. Veelgestelde vragen over en problemen oplossen met SSO
   1. Veelgestelde vragen over SSO
   2. Problemen met SSO oplossen
   3. Veelgestelde vragen uit het onderwijs
 4. De configuratie van uw organisatie beheren
  1. Bestaande domeinen en directory's beheren
  2. Automatisch accounts maken inschakelen
  3. Een organisatie instellen via vertrouwde directory's
  4. Migreren naar een nieuwe verificatieprovider 
  5. Instellingen voor assets
  6. Verificatie-instellingen
  7. Contactpersonen voor privacy en beveiliging
  8. Console-instellingen
  9. Versleuteling beheren  
 5. Gebruikers beheren
  1. Overzicht
  2. Beheerdersrollen
  3. Technieken voor gebruikersbeheer
   1. Gebruikers afzonderlijk beheren   
   2. Meerdere gebruikers beheren (bulkgewijs via CSV)
   3. Tool voor gebruikerssynchronisatie (UST)
   4. Microsoft Azure Sync
   5. Synchronisatie via Google-federatie
  4. Identiteitstype van een gebruiker wijzigen
  5. Gebruikersgroepen beheren
  6. Directorygebruikers beheren
  7. Ontwikkelaars beheren
  8. Bestaande gebruikers migreren naar de Adobe Admin Console
  9. Gebruikersbeheer migreren naar de Adobe Admin Console
 6. Producten en rechten beheren
  1. Producten en productprofielen beheren
   1. Producten beheren
   2. Productprofielen voor ondernemingsgebruikers beheren
   3. Regels voor automatische toewijzing beheren
   4. Productverzoeken beoordelen
   5. Beleid voor selfservice beheren
   6. App-integraties beheren
   7. Productmachtigingen beheren in de Admin Console  
   8. Services voor een productprofiel in- of uitschakelen
   9. Losse apps | Creative Cloud voor ondernemingen
   10. Optionele services
  2. Licenties voor gedeelde apparaten beheren
   1. Nieuwe functies
   2. Distributiehandleiding
   3. Pakketten maken
   4. Licenties terughalen
   5. Profielen beheren
   6. Licensing Toolkit
   7. Veelgestelde vragen over licenties voor gedeelde apparaten
 7. Opslag en assets beheren
  1. Opslag
   1. Opslagruimte voor ondernemingen beheren
   2. Adobe Creative Cloud: update in de toewijzing van opslagruimte
   3. Adobe-opslag beheren
  2. Assets migreren
   1. Geautomatiseerde migratie van assets
   2. Veelgestelde vragen over geautomatiseerde migratie van assets  
   3. Overgedragen assets beheren
  3. Assets van een gebruiker terughalen
  4. Migratie van studentassets | Alleen onderwijs
   1. Automatische migratie van studentassets
   2. Assets migreren
 8. Services beheren
  1. Adobe Stock
   1. Pakketten met Adobe Stock-tegoeden voor teams
   2. Adobe Stock voor ondernemingen
   3. Adobe Stock voor ondernemingen gebruiken
   4. Goedkeuring van Adobe Stock-licenties
  2. Eigen lettertypen
  3. Adobe Asset Link
   1. Overzicht
   2. Gebruikersgroep maken
   3. Adobe Experience Manager Assets configureren
   4. Adobe Asset Link configureren en installeren
   5. Assets beheren
   6. Adobe Asset Link voor XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Adobe Acrobat Sign voor ondernemingen of teams instellen
   2. Adobe Acrobat Sign - teamfunctie Beheerder
   3. Adobe Acrobat Sign beheren in de Admin Console
  5. Creative Cloud voor ondernemingen - gratis lidmaatschap
   1. Overzicht
 9. Apps en updates distribueren
  1. Overzicht
   1. Apps en updates distribueren en leveren
   2. De distributie plannen
   3. Distributie voorbereiden
  2. Pakketten maken
   1. App-pakketten maken via de Admin Console
   2. Pakketten met gebruikerslicenties op naam maken
   3. Adobe-sjablonen voor pakketten
   4. Pakketten beheren
   5. Apparaatlicenties beheren
   6. Licenties op serienummer
  3. Pakketten aanpassen
   1. De Creative Cloud desktop-app aanpassen
   2. Extensies opnemen in uw pakket
  4. Pakketten distribueren 
   1. Pakketten distribueren
   2. Adobe-pakketten distribueren met Microsoft Intune
   3. Adobe-pakketten distribueren met SCCM
   4. Adobe-pakketten distribueren met ARD
   5. Producten in de map Exceptions installeren
   6. Creative Cloud-producten verwijderen
   7. Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition gebruiken
   8. Licentie-id's voor Adobe Creative Cloud
  5. Updates beheren
   1. Updates beheren voor klanten met Adobe voor ondernemingen en teams
   2. Updates distribueren
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Overzicht van AUSST
   2. De interne updateserver instellen
   3. De interne updateserver onderhouden
   4. Gangbare gebruiksscenario's voor AUSST   
   5. Problemen met de interne updateserver oplossen
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Adobe Remote Update Manager gebruiken
   2. Kanaal-id's voor gebruik met Adobe Remote Update Manager
   3. RUM-fouten oplossen
  8. Problemen oplossen
   1. Problemen bij het installeren en verwijderen van Creative Cloud-apps oplossen
   2. Controleren of een pakket is gedistribueerd naar clientcomputers
   3. Foutbericht 'Installatie is mislukt' van Creative Cloud-pakket
  9. Pakketten maken met Creative Cloud Packager (CC 2018 of oudere apps)
   1. Over Creative Cloud Packager
   2. Aanvullende informatie over Creative Cloud Packager
   3. Applicatiepakketten maken
   4. Pakketten maken met Creative Cloud Packager
   5. Pakketten met licenties op naam maken
   6. Pakketten met apparaatlicenties maken
   7. Een licentiepakket maken
   8. Pakketten met serienummerlicenties maken
   9. Packager automatiseren
   10. Pakketten maken met andere producten dan Creative Cloud-producten
   11. Configuraties bewerken en opslaan
   12. Landinstelling op systeemniveau instellen
 10. Uw account beheren
  1. Uw teamaccount beheren
   1. Overzicht
   2. Betalingsgegevens bijwerken
   3. Facturen beheren
   4. Contracteigenaar wijzigen
   5. Leverancier wijzigen
  2. Licenties toewijzen aan een teamgebruiker
  3. Producten en licenties toevoegen
  4. Verlengingen
   1. Teamlidmaatschap: verlenging
   2. Enterprise in VIP: verlengingen en naleving
  5. Automatische vervalfasen voor ETLA-contracten
  6. Wisselen van contracttype binnen een bestaande Adobe Admin Console
  7. Naleving van aankoopverzoek
  8. Value Incentive Plan (VIP) in China
  9. VIP Select Help
 11. Rapporten en logbestanden
  1. Controlelogbestand
  2. Toewijzingsrapporten
  3. Inhoudslogbestanden
 12. Hulp krijgen
  1. Contact met de Adobe-klantenservice
  2. Ondersteuningsopties voor teamaccounts
  3. Ondersteuningsopties voor ondernemingsaccounts
  4. Ondersteuningsopties voor Experience Cloud

In dit artikel worden de fasen van de distributie samengevat:

 • Pakketten maken
 • Pakketten testen

Pakketten maken

U maakt als volgt pakketten:

Nadat u de planning helemaal hebt afgerond, maakt u de pakketten op basis van de informatie die u tijdens de planningsfase hebt vastgelegd.

Wanneer u klaar bent met het maken van de pakketten, moet u deze testen voordat u ze distribueert.

Pakketten testen

Voordat u de gemaakte pakketten overal distribueert, moet u de pakketten testen. Het wordt aanbevolen om te distribueren met een van de volgende platformspecifieke standaardtools:

Test uw pakket door het te installeren op een testsysteem via de volgende stappen:

 1. Stel uw testsysteem zo in dat de configuratie overeenkomt met een doelsysteem.

  Test uw pakket op een systeem dat voldoet aan de prestatie- en systeemvereisten voor de applicaties die u wilt installeren vanuit de pakketten. Dit systeem moet ongeveer dezelfde capaciteit hebben als de doelsystemen waarop u uw pakketten wilt distribueren.

  • Controleer of de productinstallatiemap waarnaar het distributiepakket verwijst, de juiste locatie heeft.
  • Maak het pakket beschikbaar op dezelfde manier als bij distributie op de doelsystemen.
 2. Roep het installatieprogramma aan op het testsysteem.

  Als u geen SCCM- of ARD-installatieprogramma hebt gemaakt, kunt u het MSI- of PKG-pakket op een van de volgende manieren aanroepen:

  • Rechtstreeks vanaf de opdrachtregel met de volgende opdracht voor een stille installatie:

  In Windows:

  msiexec.exe /i <pakketnaam>.msi /quiet

  In Windows ARM
  :

  setup.exe /i <pakketnaam>.msi /silent

  In macOS
  :

  sudo installer -pkg <naam installatiepakket> -target /

  • Door de gebruikersinterface van het installatieprogramma als volgt te starten:

  Dubbelklik in Windows op het bestand setup.exe.

  Dubbelklik in Mac OS op het PKG-bestand.

 3. Controleer de logbestanden. 

  Het installatieprogramma maakt een logbestand waarin de stappen worden vastgelegd die zijn gevolgd, met de geretourneerde afsluitcode. Als dit logbestand al bestaat, voegt het programma de nieuwste resultaten eraan toe. Zie Installatielogbestanden en Foutberichten

 4. Test voor een installatiepakket de zojuist geïnstalleerde applicaties.

  • Controleer in de installatielocatie of de applicaties zijn geïnstalleerd.
  • Roep elke applicatie aan.
 5. (Optioneel) Voer voor een installatiepakket het verwijderprogramma voor pakketten uit op het testsysteem.

  Als u geen platformspecifiek verwijderprogramma hebt gemaakt, kunt u dit doen met het MSI-/PKG-pakket:

  • In Windows gebruikt u de MSI-installatie- of -verwijderingsopdracht:

  msiexec /uninstall <pakketnaam>.msi /quiet

  • Gebruik in MacOS de volgende opdracht:

  sudo installer -pkg <naam verwijderingspakket> -target /

  Controleer na afloop in de installatielocatie of de applicaties zijn verwijderd.

  Opmerking: Voor updatepakketten worden geen verwijderingspakketten gemaakt.

Installatielogbestanden

Wanneer u het gemaakte pakket installeert, schrijft het installatieprogramma van het platform (SCCM of ARD) logbestanden, zoals beschreven in de documentatie voor deze tools.

Het pakket dat u hebt gemaakt, installeert een clientversie van Application Manager op de clientcomputer, waarmee het installatieproces wordt beheerd. Wanneer u een installatie uitvoert met het distributiepakket, schrijven Application Manager en andere processen die worden aangeroepen deze logbestanden naar de clientcomputer:

1.

Voor een installatiepakket: <productnaam><tijdstempel>.log

Voor een updatepakket: <patchnaam><versie><tijdstempel>.log

 • Locatie in Windows: <Algemene Adobe-bestanden>\installer\
 • Locatie in Mac OS: /Bibliotheek/Logs/Adobe/Installers/

Tijdens een stille installatie genereert de distributie-engine die de componenten installeert, een gecomprimeerd logbestand met informatie over de voortgang en het resultaat van de installatie. Zoek in dit bestand naar fout- of succesberichten die zijn gerapporteerd tijdens de installatie van uw distributiepakketten.

Het bestand wordt genoemd naar het pakket dat wordt geïnstalleerd en wordt gecomprimeerd in een platformspecifieke indeling.

2.

oobelib.log

 • Locatie in Windows: %temp%
 • Locatie in MacOS: ~/Bibliotheek/Logs/

3.

PDApp.log

 • Locatie in Windows:
  • Bij installatie met beheerdersrechten via SCCM: %windir%\Temp\CreativeCloud\ACC\
  • Bij installatie met gebruikersrechten via SCCM: %temp%\CreativeCloud\ACC\
 • Locatie in macOS: ~/Bibliotheek/Logs/CreativeCloud/ACC/

Foutberichten

Dit zijn de foutcodes die de distributiemanager kan schrijven naar het bestand PDApp.log:

0       Application installed successfully
1       Unable to parse command line
2       Unknown user interface mode specified
3       Unable to initialize ExtendScript
4       User interface workflow failed
5       Unable to initialize user interface workflow
6       Silent workflow completed with errors
7       Unable to complete the silent workflow
8       Exit and restart needed
9       Unsupported operating system version
10     Unsupported file system
11     Another instance running
12     CAPS database integrity error
13     Media optimization failed
14     Failed due to insufficient privileges
15     Media DB sync failed
16     Failed to load the deployment file
17     EULA acceptance failed
18     Bootstrapping for Adobe Application Manager failed. Zie hieronder voor bootstrapfouten.
19     Conflicting processes running
20     Install source path not specified or does not exist
21     Version of payload not supported by version of RIBS
22     Install directory check failed
23     System requirements check failed
24     Exit due to user-canceled workflow
25     Binary pathname exceeding operating system's MAX PATH limit
26     Media swap required in silent mode
27     Keyed files detected in target
28     Base product is not installed
29     Base product has been moved
30     Insufficient disk space to install the payload (completed with errors)
31     Insufficient disk space to install the payload (failed)
32     Patch is already applied
33     The product is not installed, cannot uninstall.
34     Payload information not found in Media_db
35     Some of the installer files are missing or invalid
36     Another MSI installation is alreday in progress
37     Validation failed
38     Unknown error


9999 Catastrophic error

De bootstrapper kan de volgende foutcodes schrijven naar het bestand PDApp.log:

BS_STATUS_SUCCESS  0  Bootstrapper ran successfully
BS_STATUS_ERROR_SELF_UPDATE  1  Any error in self-update mode
BS_STATUS_ERROR_INIT_OBJ  -1  Initializing bootstrapper object fails
BS_STATUS_ERROR_MULT_INST  -2  More than one instance is running
BS_STATUS_ERROR_SYSTEM_CHECK  -3  Any of the OS checks fail
BS_STATUS_ERROR_REGISTER_CALLBACK  -4  Registering callback fails
BS_STATUS_ERROR_INSTALL_PACKAGE  -5  Installing packages fails
BS_STATUS_ERROR_COPY_FILE  -6  Copying file fails after installation
BS_STATUS_ERROR_LAUNCH_APP  -7  Application launch fails
BS_STATUS_ERROR_INVALID_COMMAND_LINE  -8  Invalid command line arguments provided
BS_STATUS_ERROR_FILE_MISSING  -9  Deployment or manifest file is missing
BS_STATUS_NO_ADMIN_PRIVILEGE  -10  Admin privilege is required and is not there
BS_STATUS_ERROR_PARSE_MANIFEST  -11  Problem parsing manifest
BS_STATUS_ERROR_PIM  -12  Error in PIM library usage
BS_STATUS_ERROR_SYSTEM_CHECK_SOFT_STOP  -13  Any of the soft system checks fail
BS_STATUS_ERROR_INSTALLATION_CANCELLED  -14  Installation is cancelled
BS_STATUS_ERROR_LAUNCHPATH_LONG  -15  Launch path is more than 200 characters
BS_STATUS_ERROR_OTHER  -999  Any other error
 

 

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?