Handboek Annuleren

Veelgestelde vragen | Google-federatie

 1. Adobe voor ondernemingen en teams: Beheerdershandleiding
 2. Uw distributie plannen
  1. Basisconcepten
   1. Licentieverlening
   2. Identiteit
   3. Gebruikersbeheer
   4. App-distributie
   5. Overzicht van de Admin Console
   6. Beheerdersrollen
  2. Distributiehandleidingen
   1. Distributiehandleiding voor gebruikerslicenties op naam
   2. Distributiehandleiding voor SDL
   3. Adobe Acrobat distribueren 
  3. Creative Cloud voor het onderwijs distribueren
   1. Distributiehandleiding
   2. Adobe Express inschakelen in Google Classroom
   3. Integratie met Canvas LMS
   4. Integratie met Blackboard Learn
   5. SSO configureren voor schoolportals en leerbeheersystemen
   6. Veelgestelde vragen over Kivuto
   7. Geschiktheidsrichtlijnen voor instellingen voor basis- en voortgezet onderwijs
 3. Uw organisatie instellen
  1. Identiteit instellen
   1. Identiteitstypen | Overzicht
   2. Een organisatie instellen met Enterprise ID's
   3. Een organisatie instellen met Federated ID's
    1. SSO-overzicht
    2. Azure Connector en Sync instellen
     1. SSO met Microsoft instellen via Azure OIDC
     2. Azure Sync toevoegen aan uw directory
     3. Veelgestelde vragen over Azure Connector
    3. Google-federatie en -synchronisatie instellen
     1. SSO met Google-federatie instellen
     2. Google Sync toevoegen aan uw directory
     3. Veelgestelde vragen over Google-federatie
    4. Algemene SAML
     1. SSO instellen met andere SAML-providers
     2. SSO met Microsoft ADFS instellen
     3. Veelgestelde vragen over SSO
     4. Problemen met SSO oplossen
    5. SSO in het onderwijs
     1. SSO configureren voor schoolportals en leerbeheersystemen
     2. Veelgestelde vragen
   4. Het eigendom van een domein verifiëren
   5. Domeinen toevoegen en beheren
   6. Domeinen koppelen aan directory's
   7. Bestaande domeinen en directory's beheren
   8. Vertrouwde directory's gebruiken om vooraf geclaimde domeinen toe te voegen
   9. Migreren naar een nieuwe verificatieprovider
  2. Instellingen voor assets
  3. Verificatie-instellingen
  4. Contactpersonen voor privacy en beveiliging
  5. Console-instellingen
  6. Versleuteling beheren
 4. Producten en rechten beheren
  1. Gebruikers beheren
   1. Overzicht
   2. Beheerdersrollen
   3. Technieken voor gebruikersbeheer
    1. Gebruikers afzonderlijk beheren   
    2. Meerdere gebruikers beheren (bulkgewijs via CSV)
    3. Tool voor gebruikerssynchronisatie (UST)
    4. Microsoft Azure Sync
    5. Synchronisatie via Google-federatie
   4. Identiteitstype van een gebruiker wijzigen
   5. Gebruikersgroepen beheren
   6. Directorygebruikers beheren
   7. Ontwikkelaars beheren
   8. Bestaande gebruikers migreren naar de Adobe Admin Console
   9. Gebruikersbeheer migreren naar de Adobe Admin Console
  2. Producten en productprofielen beheren
   1. Producten beheren
   2. Productprofielen voor ondernemingsgebruikers beheren
   3. Beleid voor selfservice beheren
   4. App-integraties beheren
   5. Productmachtigingen beheren in de Admin Console  
   6. Services voor een productprofiel in- of uitschakelen
   7. Losse apps | Creative Cloud voor ondernemingen
   8. Optionele services
  3. Licenties voor gedeelde apparaten beheren
   1. Nieuwe functies
   2. Distributiehandleiding
   3. Pakketten maken
   4. Licenties terughalen
   5. Migreren vanaf apparaatlicenties
   6. Profielen beheren
   7. Licensing Toolkit
   8. Veelgestelde vragen over licenties voor gedeelde apparaten
 5. Opslag en assets beheren
  1. Opslag
   1. Opslagruimte voor ondernemingen beheren
   2. Adobe Creative Cloud: update in de toewijzing van opslagruimte
   3. Adobe-opslag beheren
  2. Assets migreren
   1. Geautomatiseerde migratie van assets
   2. Veelgestelde vragen over geautomatiseerde migratie van assets  
   3. Overgedragen assets beheren
  3. Assets van een gebruiker terughalen
  4. Migratie van studentassets | Alleen onderwijs
   1. Automatische migratie van studentassets
   2. Assets migreren
 6. Services beheren
  1. Adobe Stock
   1. Pakketten met Adobe Stock-tegoeden voor teams
   2. Adobe Stock voor ondernemingen
   3. Adobe Stock voor ondernemingen gebruiken
   4. Goedkeuring van Adobe Stock-licenties
  2. Eigen lettertypen
  3. Adobe Asset Link
   1. Overzicht
   2. Gebruikersgroep maken
   3. Adobe Experience Manager Assets configureren
   4. Adobe Asset Link configureren en installeren
   5. Assets beheren
   6. Adobe Asset Link voor XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Adobe Acrobat Sign voor ondernemingen of teams instellen
   2. Adobe Acrobat Sign - teamfunctie Beheerder
   3. Adobe Acrobat Sign beheren in de Admin Console
  5. Creative Cloud voor ondernemingen - gratis lidmaatschap
   1. Overzicht
   2. Aan de slag
 7. Apps en updates distribueren
  1. Overzicht
   1. Apps en updates distribueren en leveren
   2. De distributie plannen
   3. Distributie voorbereiden
  2. Pakketten maken
   1. App-pakketten maken via de Admin Console
   2. Pakketten met gebruikerslicenties op naam maken
   3. Adobe-sjablonen voor pakketten
   4. Pakketten beheren
   5. Apparaatlicenties beheren
   6. Licenties op serienummer
  3. Pakketten aanpassen
   1. De Creative Cloud desktop-app aanpassen
   2. Extensies opnemen in uw pakket
  4. Pakketten distribueren 
   1. Pakketten distribueren
   2. Adobe-pakketten distribueren met Microsoft Intune
   3. Adobe-pakketten distribueren met SCCM
   4. Adobe-pakketten distribueren met ARD
   5. Producten in de map Exceptions installeren
   6. Creative Cloud-producten verwijderen
   7. Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition gebruiken
   8. Licentie-id's voor Adobe Creative Cloud
  5. Updates beheren
   1. Updates beheren voor klanten met Adobe voor ondernemingen en teams
   2. Updates distribueren
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Overzicht van AUSST
   2. De interne updateserver instellen
   3. De interne updateserver onderhouden
   4. Gangbare gebruiksscenario's voor AUSST   
   5. Problemen met de interne updateserver oplossen
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Adobe Remote Update Manager gebruiken
   2. Kanaal-id's voor gebruik met Adobe Remote Update Manager
   3. RUM-fouten oplossen
  8. Problemen oplossen
   1. Problemen bij het installeren en verwijderen van Creative Cloud-apps oplossen
   2. Controleren of een pakket is gedistribueerd naar clientcomputers
   3. Foutbericht 'Installatie is mislukt' van Creative Cloud-pakket
  9. Pakketten maken met Creative Cloud Packager (CC 2018 of oudere apps)
   1. Over Creative Cloud Packager
   2. Aanvullende informatie over Creative Cloud Packager
   3. Applicatiepakketten maken
   4. Pakketten maken met Creative Cloud Packager
   5. Pakketten met licenties op naam maken
   6. Pakketten met apparaatlicenties maken
   7. Een licentiepakket maken
   8. Pakketten met serienummerlicenties maken
   9. Packager automatiseren
   10. Pakketten maken met andere producten dan Creative Cloud-producten
   11. Configuraties bewerken en opslaan
   12. Landinstelling op systeemniveau instellen
 8. Uw account beheren
  1. Uw teamaccount beheren
   1. Overzicht
   2. Betalingsgegevens bijwerken
   3. Facturen beheren
   4. Contracteigenaar wijzigen
   5. Leverancier wijzigen
  2. Licenties toewijzen aan een teamgebruiker
  3. Producten en licenties toevoegen
  4. Verlengingen
   1. Teamlidmaatschap: verlenging
   2. Enterprise in VIP: verlengingen en naleving
  5. Automatische vervalfasen voor ETLA-contracten
  6. Wisselen van contracttype binnen een bestaande Adobe Admin Console
  7. Naleving van aankoopverzoek
  8. Value Incentive Plan (VIP) in China
  9. VIP Select Help
 9. Rapporten en logbestanden
  1. Controlelogbestand
  2. Toewijzingsrapporten
  3. Inhoudslogbestanden
 10. Hulp krijgen
  1. Contact met de Adobe-klantenservice
  2. Ondersteuningsopties voor teamaccounts
  3. Ondersteuningsopties voor ondernemingsaccounts
  4. Ondersteuningsopties voor Experience Cloud

In dit document worden enkele veelvoorkomende vragen beantwoord die u kunt hebben wanneer u SSO (eenmalige aanmelding) in de Adobe Admin Console configureert met de Google Admin Console en Google Sync beheert.

Google-federatie configureren

In dit gedeelte worden vragen beantwoord met betrekking tot verificatie met Google-federatie:

Bij de configuratie van Google-federatie worden alleen Federated ID-gebruikersaccounts gemaakt. Meer informatie over de verschillende identiteitstypen leest u hier.

De configuratie van Google-federatie kan alleen gebruikersbeheer bieden voor een primaire Admin Console die een beheerrelatie heeft met een andere console. Elke beherende Admin Console kan gebruikmaken van eenmalige aanmelding met de federatieve directory, maar moet een afzonderlijke vorm van gebruikersbeheer gebruiken (zoals een CSV-bestand handmatig uploaden, de tool Gebruikerssynchronisatie of de User Management API).

Google Sync

Deze lijst geeft antwoord op vragen over Google Sync:

FirstName, LastName, Username, Email en Country Code (voornaam, achternaam, gebruikersnaam, e-mailadres en landcode).

Google Sync automatiseert het gebruikersbeheer voor uw Admin Console-directory. U kunt Google Sync eenvoudig toevoegen aan elke bestaande federatieve directory in de Admin Console, ongeacht de identiteitsprovider (IdP). Als u Google Sync wilt gebruiken, moet de gebruikersgegevens van uw organisatie zijn opgeslagen in de Google-directory.

Als de gebruiker deel uitmaakt van de synchronisatie en de Federated ID-gebruikersnaam overeenkomt met een via Google gesynchroniseerde gebruikersnaam, neemt Google Sync het profiel over en beheert het. Als de gebruiker geen deel uitmaakt van de synchronisatie, kan de gebruiker zich verifiëren zolang het profiel overeenkomt met de gegevens in het Google-profiel.

Nee, er zijn momenteel geen leesbare gebeurtenislogbestanden beschikbaar in de Adobe Admin Console om te helpen bij het oplossen van problemen met Google Sync. U kunt geautomatiseerde gebruikersregistratie echter controleren in de Google Admin Console.

De Google Admin Console regelt de snelheid van de inrichting. Google Sync voegt automatisch gebruikerslicenties toe of verwijdert deze op basis van de gebruikersaccounts in de gekozen Google-directorygroepen.

Nee. Een directory kan slechts aan één type synchronisatieconfiguratie worden gekoppeld.

Google Sync ondersteunt momenteel geen synchronisatie van groepen vanuit de Google-directory. Tijdens het configuratieproces geeft een beheerder van de Google Admin Console de groepen in de Google-directory aan die gebruikers bevatten die toegang moeten hebben tot Adobe-licenties. Gebruikers uit deze groepen worden automatisch gesynchroniseerd met de Adobe Admin Console in een platte lijst en worden als Federated ID-accounts weergegeven op het tabblad Gebruiker in de Adobe Admin Console. Nadat de gebruikersaccounts zijn gemaakt, kan de beheerder ervoor kiezen gebruikers te groeperen in specifieke gebruikersgroepen om zo een subset van gebruikers toegang te bieden tot specifieke productlicenties.

Stel bijvoorbeeld dat uw onderwijsinstelling 5000 gebruikers heeft: 500 docenten of personeelsleden, 2000 leerlingen in de bovenbouw en 2500 leerlingen in de onderbouw. Alle docenten en personeelsleden en leerlingen in de bovenbouw krijgen toegang tot Adobe Express, een licentie voor gedeelde apparaten voor gebruik in computerlokalen en een licentie van Creative Cloud Alle apps voor thuis, terwijl leerlingen in de onderbouw alleen toegang krijgen tot Adobe Express en recht op een licentie voor gedeelde apparaten. De synchronisatie verloopt dan als volgt:

 1. Stel Google Sync in met een productiedirectory en domeinen.
 2. Kies directorygroepen in de Google-directory die docenten en medewerkers en alle leerlingen bevatten.
 3. Voer een eerste synchronisatie voor 5000 gebruikers uit naar de Adobe Admin Console (dit duurt ongeveer 2 uur).
 4. Maak een gebruikersgroep genaamd Alle apps Creative Cloud in de Adobe Admin Console.
 5. Wijs de gebruikersgroep Alle apps CC toe aan het productprofiel Alle apps CC. Hiermee krijgt elke gebruiker van de gebruikersgroep Alle apps CC automatisch een licentie voor Alle apps CC.
 6. Gebruik de optie Gebruikers bewerken via CSV-bestand op het tabblad Gebruikers om de huidige gebruikerslijst te downloaden en te bepalen welke gebruikers toegang moeten hebben tot de productlicentie voor Alle apps door ze toe te voegen aan de gebruikersgroep Alle apps CC.
 7. Upload het CSV-bestand in de Admin Console en controleer of alle gekozen gebruikers nu zijn toegewezen aan de gebruikersgroep Alle apps CC.

Gebruikers die via Google Sync met de Adobe Admin Console zijn gesynchroniseerd nadat de gebruikersgroep is ingesteld, moeten handmatig in de gebruikersgroep worden geplaatst, een voor een of met behulp van de methode die wordt beschreven in stap 6 hierboven, om toegang te krijgen tot de licentie voor Alle apps CC.

Controleer of API-toegang is ingeschakeld in de Google Admin Console. Volg de instructies hier voor meer informatie over het inschakelen van API-toegang.

Controleer de status van de gebruikersregistratie in de Google Admin Console. Gebruikers worden niet gesynchroniseerd als Gebruikersregistratie niet is geactiveerd.

U controleert dit door u aan te melden bij de Google Admin Console. Ga vervolgens vanaf de startpagina naar Apps > SAML-apps > Meer functies > Adobe-app > Gebruikersregistratie. Activeer registratie (selecteer AAN voor iedereen) als deze is uitgeschakeld.

Gebruikersregistratie inschakelen

U kunt ook het Help-document voor G Suite-beheerders, Adobe-gebruikersregistratie configureren, raadplegen voor meer informatie over het instellen van de Google Admin Console.

Bestaande Google-gebruikers migreren

In dit gedeelte worden enkele vragen beantwoord van beheerders die Google Sync willen gebruiken en Google al als hun IdP gebruiken.

Bestaande gebruikers zonder Federated ID migreren naar Federated ID:

 1. Stel Google Sync in met de gekozen directory en domeinen.
 2. Synchroniseer gebruikers, inclusief gebruikers die al een Federated ID in de console hebben, via Google Sync. Gebruikers met een bestaande andere ID dan een Federated ID hebben nu zowel een andere ID als een Federated ID in de Adobe Admin Console.
 3. Gebruik de optie Identiteitstype bewerken op het tabblad Gebruiker om de gekozen gebruikers zonder Federated ID handmatig te migreren naar hun zojuist gemaakte Federated ID-account. Hierbij wordt de automatische migratie van assets voor deze gebruikers gestart wanneer ze zich voor het eerst aanmelden met hun Federated ID.

Ja, wanneer het e-mailadres van de gebruiker wordt bijgewerkt in de Google-directory, worden het e-mailadres en de gebruikersnaam in de Adobe Admin Console dienovereenkomstig bijgewerkt.

Opmerking:

Om voordelen zoals bedrijfsopslagruimte en andere functies voor bedrijven te kunnen bieden, migreren we alle bestaande Adobe ID's naar Business ID's. Alle nieuwe zakelijke klanten gebruiken Business ID's voor hun teamleden.

U krijgt van tevoren bericht wanneer uw organisatie staat ingepland voor deze upgrade. Zie Inleiding in Business ID's en nieuwe opslagfuncties voor meer informatie. Totdat uw organisatie is gemigreerd, blijft u Adobe ID's gebruiken om toegang te krijgen tot de organisatie. Ondersteuning voor Adobe ID's is daarna alleen voorbehouden aan individuele klanten.

Verwante informatie

Adobe-logo

Aanmelden bij je account